ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 IANUARIE 2015 la CSM

Read Time26 Minute, 52 Second

ROMÂNIA

PLENUL
ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 IANUARIE 2015

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

1792/2015

• Hotarare nr. 67<

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE:

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1287/2015 privind cererea de acordare a avizului anual pentru menţinerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani, formulată de domnul BEDRULE GHEORGHE, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului BEDRULE GHEORGHE, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, după împlinirea vârstei de 65 de ani, începând cu data de 20.04.2015, până la data de 20.04.2016.

2.

918/2015

• Hotarare nr. 68
• Hotarare nr. 69<

OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27075/2014 privind solicitarea Curţii de Apel Târgu Mureş de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a două posturi de judecător temporar vacante la această instanţă.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1484/2014 privind solicitările de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unor posturi temporar vacante la nivelul Curţii de Apel Oradea şi Tribunalului Bihor.
Solutie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1. Ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două posturi de judecător temporar vacante la Curtea de Apel Târgu Mureş, în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Respingerea solicitării Curţii de Apel Oradea de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a două posturi de judecător temporar vacante la Curtea de Apel Oradea, în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Respingerea solicitării Tribunalului Bihor de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a trei posturi de judecător temporar vacante la Tribunalul Bihor, în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3.

1791/2015

• Hotarare nr. 70<

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 970/2015 privind solicitarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa de ocupare a unui post de procuror temporar vacant în condiţiile art.134 ind. 1 din Legea 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea solicitării Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post de procuror temporar vacant la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4.

1565/2015

• Hotarare nr. 101 • Hotarare nr. 102<

CONCURSURI:

1) Nota completatoare a Direcţie resurse umane şi organizare nr. 3/18382/2015 privind solicitarea formulată de domnul judecător Capotă Marius Pavel, preşedintele Judecătoriei Beiuş, referitoare la transferul de la Tribunalul Bihor la Judecătoria Beiuş şi transferul temporar al unui post din statul de funcţii al Tribunalului Bihor în statul de funcţii al Judecătoriei Beiuş.

2)Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind organizarea unui concurs de promovare în funcţie de execuţie a judecătorilor şi procurorilor în 2015.
Solutie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1.1.Exercitarea contestaţiei împotriva hotărârii nr. 746/2014 prin care Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dispus promovarea efectivă la Tribunalul Bihor a domnului Capotă Marius Pavel, judecător la Judecătoria Beiuş, începând cu data de 01.07.2014, produce efecte doar în ceea ce priveşte plecarea efectivă a domnului judecător la Tribunalul Bihor, gradul profesional de tribunal fiind dobândit de la data de 01.07.2014, deoarece contestaţia suspendă doar executarea hotărârii prin care s-a dispus promovarea.

1.2. Sesizarea Secţiei pentru judecători în vederea analizării necesităţii completării Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 1378/11.12.2014.

1.3.Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât că nu se impune acordarea avizului conform pentru transferul temporar al unui post din statul de funcţii al Tribunalului Bihor în statul de funcţii al Judecătoriei Beiuş, indiferent de modalitatea de soluţionare a primei solicitări formulate de domnul judecător, având în vedere că un post din schema Judecătoriei Beiuş este ocupat în prezent chiar de domnul judecător Capotă Marius Pavel.

2.1.Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea concursului de promovare efectivă a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie, la Bucureşti, la data de 29 martie 2015, conform calendarului propus de Institutul Naţional al Magistraturii.

2.2.Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat posturile vacante pentru promovarea efectivă în funcţii de execuţie la tribunale şi curţi de apel şi parchetele de pe lângă tribunale, potrivit propunerilor Direcţiei resurse umane şi organizare şi în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte specializarea.

De asemenea, cu privire la posturile scoase la concurs, Plenul a stabilit:

a) Neincluderea posturilor de preşedinte de secţie în categoria posturilor susceptibile a fi ocupate prin concurs;

b) Neincluderea posturilor de procuror şef secţie în lista posturilor susceptibile a fi ocupate prin concurs;
c) Includerea posturilor pentru care există propunerea Plenului CSM de eliberare din funcţie, în categoria posturilor susceptibile a fi ocupate prin concurs;

d) Includerea posturilor pentru care există cereri de eliberare din funcţie pe rolul Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi care urmează a fi analizate până cel târziu la data aprobării concursului,( 26.01.2015) în categoria posturilor susceptibile a fi ocupate prin concurs;

e) Includerea în categoria posturilor susceptibile a fi scoase la concurs a posturilor de execuţie care se vor vacanta ulterior datei analizării prezentei note, dar în temeiul unor măsuri dispuse, de Plen sau Secţii, anterior acestei date, inclusiv transferurile dispuse în şedinţa din data de 20.01.2015 şi 21.01.2015;

f) Includerea în categoria posturilor susceptibile a fi scoase la concurs a posturilor de execuţie care urmează a fi restituite la Tribunalul Bacău, Tribunalul Constanţa şi Tribunalul Sălaj, sub condiţia emiterii ordinului ministrului justiţiei.

g) Includerea în categoria posturilor care vor fi scoase la concurs, a două posturi temporar vacante de la Curtea de Apel Târgu Mureş, având în vedere aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

h) Includerea postului vacant de la Tribunalul Bihor, dată fiind soluţia adoptată de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce îl priveşte pe domnul judecător Capotă Marius Pavel, preşedintele Judecătoriei Beiuş.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât neincluderea în lista posturilor susceptibile a fi ocupate prin concurs a:

1. Postului vacant de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova;
2. Postului vacant de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru minori şi familie Braşov.

2.3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea concursului de promovare pe loc în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor, la data de 29 martie 2014, conform calendarului propus de Institutul Naţional al Magistraturii.

2.4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat scoaterea la concursul organizat pentru promovarea pe loc în funcţii de execuţie, a următoarelor posturi, cu condiţia finanţării acestor posturi:

PENTRU JUDECĂTORI

Scoaterea la concurs a 150 de

50 de posturi pentru curţile de apel;

posturi de judecător, la nivel naţional, din care:

100 de posturi pentru tribunale;

PENTRU PROCURORI

Scoaterea la concurs a 90 de posturi de procuror, la nivel naţional, din care:

10 posturi la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

30 de posturi la parchetele de pe lângă curţile de apel;

50 de posturi la parchetele de pe lângă tribunale;

2.5. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, atât pentru concursul de promovare efectivă în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor, cât şi pentru concursul de promovare pe loc în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor, aceeaşi tematică şi bibliografie, propuse de Institutul Naţional al Magistraturii.

2.6. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat cererile tip de înscriere la concursul de promovare efectivă în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor şi la concursul de promovare pe loc în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor.

5.

1924/2015

• Hotarare nr. 80<

CONCURSURI:

Organizarea unui concurs de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri.

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, în Bucureşti, la data de 26 aprilie 2015, conform calendarului de desfăşurare a concursului, propus de SNG şi DRUO.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit numărul de locuri de grefier cu studii superioare juridice scoase la concurs, conform propunerii SNG, după cum urmează:

– 53 locuri pentru instanţele judecătoreşti, sub rezerva finanţării; – 10 locuri pentru parchete.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, organizat în Bucureşti, la data de 26 aprilie 2015.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit taxa de înscriere la concurs, în cuantum de 400 lei.

6.

1566/2015

Propunerile Inspecţiei Judiciare referitoare la data, locul, tematica şi bibliografia concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari.
Solutie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea organizării concursului pentru ocuparea a 7 posturi vacante de inspector judiciar, din care 3 posturi în cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători şi 4 posturi în cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru procurori, în vederea

completării tematicii şi bibliografiei propuse de Inspecţia Judiciară, precum şi în vederea corelării acestora.

7.

1788/2015

Punctul de vedere referitor la proiectul de lege privind insolvenţa persoanei fizice.

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit observaţiile formulate în cadrul şedinţei Comisiei nr. 1 din 22.01.2015, cu privire la Proiectul de Lege privind insolvenţa persoanelor fizice, respectiv:

1. Plenul nu se opune, de principiu, adoptării unui act normativ privind insolvenţa persoanelor fizice, însă acesta ar trebui să fie elaborat doar după pregătirea sistemului judiciar şi prin luarea în considerare a legislaţiei în materie a altor state europene.

2. În ceea ce priveşte instanţa competentă să soluţioneze cererile privind insolvenţa persoanelor fizice, Plenul a apreciat că aceasta nu poate fi stabilită decât după realizarea unui studiu de impact privind efectele unui astfel de act normativ, pentru a se estima efortul bugetar pe care îl presupune derularea întregii proceduri, atât pentru instanţe, cât şi pentru plata administratorilor judiciari şi în ce condiţii aceste costuri vor fi suportate sau nu de către debitor;

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că este necesară reglementarea unei proceduri preliminare, preponderent extrajudiciare, supusă, în anumite momente, controlului judecătoresc;

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că sfera persoanelor cărora ar urma să li se aplice Legea insolvenţei persoanei fizice este cea a consumatorilor de servicii financiare.

5. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că adoptarea unui act normativ de o asemenea importanţă, într-o formă imperfectă şi într-un timp foarte scurt, care nu permite o reală dezbatere asupra textelor de lege şi îmbunătăţirea acestora, va afecta nu numai activitatea sistemului judiciar, ci chiar scopul propus şi pe destinatarii reglementării.

8.

1166/2015

• Hotarare nr. 60
• Hotarare nr. 61
• Hotarare nr. 62
• Hotarare nr. 63
• Hotarare nr. 64
• Hotarare nr. 65
• Hotarare nr. 66<

ELIBERARE DIN FUNCŢIE PRIN PENSIONARE:

Curtea de Apel/ Parchetul de pe lângă Curte de Apel

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul PANTEA VIOREL

Judecător la Curtea de Apel Oradea

Tribunal/Parchetul de pe lângă Tribunal

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul COMĂNIŢĂ GHEORGHE

Judecător la Tribunalul Sibiu

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul PERŞU ION

Judecător la Tribunalul Specializat Argeş

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna VASILESCU MARIA

Judecător la Tribunalul Vâlcea

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna ŞUHANI GABRIELA

Judecător la Tribunalul Caraş Severin

Judecătorie/ Parchetul de pe lângă Judecătorie

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul PASCA FLOREA

Judecător cu grad de curte de apel la Judecătoria Alexandria

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul CIORĂSCU VALERIU

Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti.

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele României a propunerii de :

1. eliberare din funcţia de judecător, prin pensionare, a domnului PANTEA VIOREL, judecător la Curtea de Apel Oradea.

2. eliberare din funcţia de judecător, prin pensionare, a domnului COMĂNIŢĂ GHEORGHE, judecător la Tribunalul Sibiu, începând cu data de 01.02.2015.

3. eliberare din funcţia de judecător, prin pensionare, a domnului PERŞU ION, judecător la Tribunalul Specializat Argeş, începând cu data de 01.02.2015.

4. eliberare din funcţia de judecător, prin pensionare, a doamnei VASILESCU MARIA, judecător la Tribunalul Vâlcea.

5. eliberare din funcţia de judecător, prin pensionare, a doamnei ŞUHANI GABRIELA, judecător la Tribunalul Caraş-Severin.

6. eliberare din funcţia de judecător, prin pensionare, a domnului PASCA FLOREA, judecător cu grad de curte de apel la Judecătoria Alexandria, începând cu data de 01.02.2015.

7. eliberare din funcţia de procuror, prin pensionare, a domnului CIORĂSCU VALERIU, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti, începând cu data de 11.02.2015.

9.

1549/2015

• Hotarare nr. 81<

Nota comună a Direcţiei resurse umane şi organizare şi a Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr.1/1332/2015, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Superior al Magistraturii în comisia de selecţie pentru desemnarea candidatului României pentru funcţia de judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât desemnarea domnului judecător Mircea Aron, membru ales în Consiliul Superior al Magistraturii, în comisia de selecţie pentru desemnarea candidatului României pentru funcţia de judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

10.

1569/2015

• Hotarare nr. 82
• Hotarare nr. 83<

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1325/2015 privind propunerea Institutului Naţional al Magistraturii referitoare la Programul de pregătire profesională a magistraţilor numiţi în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1325/2015 privind solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii referitoare la aprobarea Programului de formare continuă centralizată şi a Programului de formare continuă descentralizată a magistraţilor pentru anul 2015.

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Programul de pregătire profesională a magistraţilor numiţi în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Programul de formare continuă centralizată şi a Programului de formare continuă descentralizată a magistraţilor pentru anul 2015, aprobate de către Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii din data de 15.01.2015.

11.

1740/2015

• Hotarare

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 450/2015 privind organizarea unor sesiuni de numire a judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de

nr. 84<

judecător în lunile martie şi octombrie 2015.

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât că este necesară organizarea unor sesiuni de numire a judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător în lunile mai şi octombrie 2015.

12.

1559/2015

• Hotarare nr. 85<

PLÂNGERE PREALABILĂ:

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 28200/2014 cu privire la plângerea prealabilă formulată de domnul Romaş Marius, candidat la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii organizat în perioada 01.07.2014-07.10.2014, împotriva Hotărârii nr. 1279/27.11.2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea plângerii prealabile formulate de domnul Romaş Marius, candidat la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii organizat în perioada 01.07.2014-07.10.2014, împotriva Hotărârii nr. 1279/27.11.2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi în consecinţă revocarea Hotărârii nr. 1279/27.11.2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 12 şi art. 14 din Legea nr. 303/2004, de către candidatul ROMAŞ MARIUS.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii l-a declarat ADMIS, pe domnul ROMAŞ MARIUS, candidat la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, organizat în perioada 01.07.2014 – 07.10.2014.

13.

1554/2015

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 28401/2014 cu privire la cererea de revocare a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1118/16.10.2014 formulată de domnul procuror ULIANOV GABRIEL.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca inadmisibilă, a cererii de revocare a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1118/16.10.2014, prin care a fost respinsă contestaţia formulată de domnul procuror Ulianov Gabriel împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 384/04.06.2014.

14.

1567/2015

• Hotarare nr. 103<

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 26344/2014 privind încetarea mandatului de membru în colegiul de conducere al instanţei, în condiţiile desemnării ca judecător de supraveghere a privării de libertate.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât că mandatul de membru ales în colegiul de conducere al instanţei încetează odată cu desemnarea ca judecător de supraveghere a privării de libertate, dacă desemnarea în această calitate se realizează pe o perioadă mai mare de 3 luni.

15.

1589/2015

• Hotarare nr. 86
• Hotarare nr. 87<

CONTESTAŢII:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24805/2015 privind contestaţia doamnei BUNĂIAŞU MIHAELA, judecător la Judecătoria Ploieşti, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1234 din 20 noiembrie 2014, prin care a fost respinsă cererea sa de transfer la Judecătoria Craiova, Judecătoria Slatina, Judecătoria Strehaia sau la Judecătoria Drăgăşani.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24712/2015 privind contestaţia domnului VIŞAN ILIE SILVIU, judecător la Curtea de Apel Oradea, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1222 din 20 noiembrie 2014, prin care a fost respinsă cererea sa de transfer la Curtea de Apel Craiova.
Solutie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea contestaţiei

1201/2015

• Hotarare nr. 71
• Hotarare nr. 72
• Hotarare nr. 73
• Hotarare nr. 74
• Hotarare nr. 75
• Hotarare nr. 76
• Hotarare nr. 77
• Hotarare nr. 78
• Hotarare nr. 79<

formulate de doamna BUNĂIAŞU MIHAELA, judecător la Judecătoria Ploieşti, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1234 din 20 noiembrie 2014, prin care a fost respinsă cererea sa de transfer la Judecătoria Craiova, Judecătoria Slatina, Judecătoria Strehaia sau la Judecătoria Drăgăşani.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea contestaţiei formulate de domnul VIŞAN ILIE SILVIU, judecător la Curtea de Apel Oradea, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1222 din 20 noiembrie 2014, prin care a fost respinsă cererea sa de transfer la Curtea de Apel Craiova.

16.

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.237/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei, de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Buzău.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.28265/2014 privind solicitarea Ministerului Justiţiei, de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Măcin şi Curţii de Apel Constanţa.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1386/2014 privind solicitarea Ministerului Justiţiei, de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti.

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1252/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei, de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Harghita şi al Tribunalului Mureş.

5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1380/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei, de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalelor Dolj, Gorj şi Olt.

6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1258/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei, de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti.

7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1397/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei, de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti.

8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1645/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei, de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Iaşi.

9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1606/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei, de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Buzău, prin transformarea unui post ocupat de funcţionar public, după cum urmează:

Instanţa

Postul actual

Postul transformat

Nr. posturi

Tribunalul Buzău

Referent, clasa III, grad

Consilier, clasa I, grad

1

superior

asistent

2. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Măcin şi Curţii de Apel Constanţa, prin transformarea unui post vacant de agent procedural în post de grefier cu studii superioare şi transferul acestui post, astfel transformat, în statul de funcţii al Curţii de Apel Constanţa, după cum urmează:

Instanţa la care se află postul

Postul actual

Postul transformat

Instanţa la care se transferă

Nr. posturi

Judecătoria Măcin

Agent procedural

Grefier cu studii superioare gradul I

Curtea de Apel Constanţa

1

3. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, după cum urmează:

4. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Harghita şi al Tribunalului Mureş, prin transformarea unor posturi de funcţionar public, după cum urmează:

Instanţa

Postul actual

Postul transformat

Nr. posturi

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti

Grefier

arhivar debutant

Grefier arhivar treapta II

2

Instanţa

Postul actual

Postul transformat

Nr. posturi

Tribunalul Harghita

Consilier, clasa I, grad asistent

Consilier, clasa I, grad principal

1

Tribunalul Mureş

Expert, clasa I, grad principal

Expert, clasa I, grad superior

1

Consilier, clasa I, grad principal

Consilier, clasa I, grad superior

1

5. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalelor Dolj, Gorj şi Olt, prin transformarea unor posturi de funcţionar public, după cum urmează:

Instanţa

Postul actual

Postul transformat

Nr. posturi

Tribunalul Dolj

Consilier juridic, clasa I, grad

Consilier juridic, clasa I, grad

1

principal

superior

Tribunalul Gorj

Consilier (economist), clasa I, grad asistent

Consilier (economist), clasa I, grad principal

1

Tribunalul Olt

Consilier (economist), clasa I, grad asistent

Consilier (economist), clasa I, grad principal

1

6. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti, prin transformarea unor posturi ocupate de grefier, după cum urmează:

Instanţa

Postul actual

Postul transformat

Nr. posturi

Judecătoria sectorului 3 Bucureşti

Grefier gradul I

Grefier gradul II

4

Judecătoria sectorului 6 Bucureşti

Grefier gradul I

Grefier gradul II

3

Judecătoria Slobozia

Grefier debutant cu studii superioare

Grefier gradul II

1

Judecătoria Giurgiu

Grefier debutant cu studii superioare

Grefier gradul II

1

7. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, prin transformarea unui post ocupat de grefier debutant cu studii superioare în post de grefier gradul II.

8. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Iaşi, după cum urmează:

Instanţa

Postul actual

Postul transformat

Nr. posturi

Tribunalul Iaşi

Grefier treapta I

Grefier gradul I

1

Grefier treapta I

Grefier gradul II

1

Judecătoria Iaşi

Grefier treapta I

Grefier gradul I

1

Judecătoria Vaslui

Grefier treapta I

Grefier gradul II

1

9. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti, după cum urmează:

Instanţa

Postul actual

Postul transformat

Nr. posturi

Tribunalul Prahova

Grefier treapta II

Grefier treapta I

3

Judecătoria Ploieşti

Grefier treapta I

Grefier gradul I

1

Grefier gradul II

Grefier gradul I

1

Grefier arhivar treapta II

Grefier

arhivar treapta I

1

Judecătoria Câmpina

Grefier gradul II

Grefier gradul I

1

Judecătoria Mizil

Grefier arhivar treapta II

Grefier

arhivar treapta I

2

Judecătoria Vălenii de Munte

Grefier treapta I

Grefier gradul I

1

Tribunalul Buzău

Grefier statistician treapta II

Grefier statistician gradul II

1

Grefier arhivar treapta II

Grefier

arhivar treapta I

1

Tribunalul Dâmboviţa

Grefier treapta I

Grefier gradul II

1

Judecătoria Pucioasa

Grefier treapta I

Grefier gradul I

2

Grefier gradul II

Grefier gradul I

1

Judecătoria Târgovişte

Grefier treapta II

Grefier gradul II

1

Grefier treapta II

Grefier treapta I

1

Judecătoria Moreni

Grefier gradul II

Grefier gradul I

1

17.

1596/2015

• Hotarare nr. 88
• Hotarare nr. 89<

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28128/2014 privind constituirea comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilordin cadrul Tribunalului Specializat Mureş.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 770/2015 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor, constituită la nivelul Judecătoriei Galaţi.

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Specializat Mureş, după cum urmează:

– ia act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor a doamnei judecător ROMAN NATALIA FLOAREA, preşedinte al Tribunalului Specializat Mureş.

– numeşte în calitate de membri desemnaţi ai comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor pe doamna judecător HEGYI PIROSKA şi pe doamna judecător MANTA TUDORIŢĂ

– numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor pe domnul judecător ŞANTA MARINEL.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Galaţi, după cum urmează:

– numeşte în calitate de membri desemnaţi ai comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor pe doamna judecător DEDIU ELENA GEANINA şi pe domnul judecător NEDELCU GIULIO COSTEL

– numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilorpe doamna judecător CROITORU CORINA ELENA.

18.

1422/2015

• Hotarare nr. 90<

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1325/2015 privind suspendarea, la cerere, pentru o perioadă de un an , din calitatea de coordonator de practică al Institututlui Naţional al Magistraturii, a doamnei judecător ANDREEA TĂNASE. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suspendarea, la cerere, pentru o perioadă de 1 an, din calitatea de coordonator de practică al Institutului Naţional al Magistraturii, a doamnei judecător ANDREEA TĂNASE , în prezent judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.

19.

1327/2015

• Hotarare nr. 91<

INSPECŢIA JUDICIARĂ:
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2232//IJ/1470/DIJ/2014, având ca obiect cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de domnul ION TUDORAN CORNELIU BOGDAN – judecător în cadrul Secţiei I penală a Curţii de Apel Bucureşti.
Solutie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renunţarea la cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de domnul judecător ION TUDORAN CORNELIU BOGDAN, judecător în cadrul Secţiei I penală a Curţii de Apel Bucureşti.

20.

1555/2015

• Hotarare nr. 92
• Hotarare nr. 93<

1. Minuta Comisiei nr. 1 referitoare la desemnarea coordonatorului Comisiei nr. 1 pentru anul 2015.

2. Minuta Comisiei nr. 2 referitoare la desemnarea coordonatorului Comisiei nr. 2 pentru anul 2015.
Solutie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de desemnarea în calitate de coordonator al Comisiei nr.1 a domnului judecător MIRCEA ARON, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de desemnarea în calitate de coordonator al Comisiei nr.2 a domnului judecător MARIUS BADEA TUDOSE, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii.

21.

1568/2015

• Hotarare nr. 94<

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 27057/2014 privind modificarea Normelor interne privind procedura de achiziţionare directă de produse, servicii sau lucrări, aprobate prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 759/2007.

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 759/2007 conform propunerilor Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios, cu observaţiile Comisiei nr. 2.

22.

1326/2015

• Hotarare nr. 95<

Nota completatoare a Direcţiei resurse umane şi organizare nr.25495/2015 privind solicitarea de reînfiinţare a Biroului de achiziţii publice în cadrul aparatului propriu al Consiliului.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât aprobarea, de principiu, a modificării structurii organizatorice a Consiliului Superior al Magistraturii, după cum urmează:

1. Reorganizarea Compartimentului de achiziţii publice în Biroul de achiziţii publice şi protocol şi a Serviciului afaceri europene, relaţii internaţionale şi protocol în Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale.

2. Mutarea la Biroul de achiziţii publice şi protocol a următoarelor posturi:

1. Postul nr. 160 de consilier gradul I – personal contractual, ocupat, de la actualul Serviciu afaceri europene, relaţii internaţionale şi protocol;
2. Postul nr. 161 de referent treapta I A – personal contractual, ocupat, de la actualul Serviciu afaceri europene, relaţii internaţionale şi protocol;

3. Postul nr. 118 de secretar – dactilograf treapta I A, vacant şi nefinanţat, din cadrul Direcţiei economică şi administrativ – Serviciul administrativ şi aprovizionare;

3. Transformarea postului de execuţie nr. 227, ocupat, de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul noului Birou de achiziţii publice şi protocol în funcţie de conducere de şef birou – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, în cadrul aceluiaşi compartiment.

4. În raport de soluţia de mai sus, sesizarea DLDC în vederea formulării propunerilor corespunzătoare de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii.

23.

1810/2015

• Hotarare nr. 96
• Hotarare nr. 97
• Hotarare nr. 98
• Hotarare nr. 99
• Hotarare nr. 100<

Prelungirea delegării în unele funcţii de conducere în cadrul aparatului tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii.
Solutie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1.Prelungirea delegării în funcţia de secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii a doamnei judecător MARCU ROZA, începând cu data de 07 martie 2015, până la ocuparea postului prin concurs/examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 3 luni.

2. Prelungirea delegării în funcţia de director al Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe a Consiliului Superior al Magistraturii a domnului procuror CĂTĂLIN ANDREI POPESCU începând cu data de 02

aprilie 2015, până la ocuparea postului prin concurs/examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 3 luni.

3. Prelungirea delegării în funcţia de şef al Serviciului afaceri europene, relaţii internaţionale şi protocol din cadrul Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe a Consiliului Superior al Magistraturii a domnului procuror FLAVIAN ALEXANDRU POPA începând cu data de 02 aprilie 2015, până la ocuparea postului prin concurs/examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 3 luni.

4. Prelungirea delegării în funcţia de şef al Serviciului programe europene şi internaţionale din cadrul Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe a Consiliului Superior al Magistraturii a domnului consilier juridic MARIUS DANIEL TUDOR începând cu data de 01 martie 2015, până la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 3 luni.

5. Prelungirea delegării în funcţia de şef al Serviciului resurse umane pentru parchete din cadrul Direcţiei resurse umane şi organizare a Consiliului Superior al Magistraturii a doamnei procuror PAULA DESPINA GEORGESCU începând cu data de 24 februarie 2015, până la ocuparea postului prin concurs/examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 3 luni.

24.

1974/2015

• Hotarare nr. 104<

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1841/2015 privind propunerile referitoare la componenţa comisiei de organizare a concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie organizat la data de 29 martie 2015.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, a aprobat componenţa comisiilor de organizare a concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie din data de 29 martie 2015.

25.

1991/2015

• Hotarare nr. 105<

Sursa: CSM

By

Robert  Williams

Editor in Chief

News247WorldPress

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27170/2015 privind propunerile referitoare la componenţa comisiei de organizare a concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri organizat la data de 26 aprilie 2015.

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, a aprobat componenţa comisiei de organizare a concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri organizat la data de 26 aprilie 2015.

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: