ANUNȚ privind rezultatul procedurii de selecție a unui expert în vederea participării la seminariile ce vor fi organizate în cadrul proiectului

dată publicare: 02 februarie 2015

 

ANUNȚ

privind rezultatul procedurii de selecție a unui expert în vederea participării la seminariile ce vor fi organizate în cadrul proiectului

În data de 16 decembrie 2014, pe site-ul CSM, a fost publicat un anunț privind declanșarea procedurii de selecție a unui expert român în vederea participării la 5 seminarii în domeniul combaterii discriminării, ce vor fi organizate pentru judecători şi procurori în cadrul proiectului „Improving access to justice for Roma and other vulnerable groups. An integrated approach /Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe categoriile vulnerabile”, având ca obiectiv general îmbunătățirea accesului la justiție pentru cetățeni, cu accent pe populația de etnie rromă și alte categoriile vulnerabile.

Până la data de 15 ianuarie 2015, termenul limită al depunerii candidaturilor, au fost depuse două candidaturi.

Comisia de evaluare, alcătuită din experți din cadrul CSM și INM, a verificat îndeplinirea condițiilor de admisibilitate a candidaturilor și a evaluat îndeplinirea criteriilor de selecție, din perspectiva documentației transmise, cu accent pe proiectul planului de seminar.

În urma evaluării candidaturilor, domnul Dezideriu Gergely a fost selectat pentru postul de expert în cadrul proiectului.

Sursa: CSM

By

Robert Williams

Editor in Chief

News24.7WorldPress

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.