HOTĂRÂRI PRONUNŢATE DE SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII, ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ, ÎN PERIOADA 03.08.2005 – 31.12.2013

Read Time78 Minute, 17 Second

HOTĂRÂRI PRONUNŢATE DE SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII, ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ, ÎN PERIOADA 03.08.2005 – 31.12.2013 NR. CRT. SITUAŢIA DE FAPT REŢINUTĂ PRIN ACŢIUNEA DISCIPLINARĂ HOTĂRÂREA SECŢIEI PENTRU JUDECĂTORI HOTĂRÂREA PRONUNŢATĂ ÎN RECURS 1. M. A. M. – Judecătoria B. Art. 99 lit. j) şi a) S-a reţinut că judecătorul, numit în funcţia de judecător stagiar începând cu data de 1 septembrie 2004, nu s-a prezentat la serviciu, absentând nemotivat şi, de asemenea, nu a depus în termen legal declaraţiile prevăzute de art. 5 alin. 3, art. 6 alin. 1 şi art. 7 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, republicată. Hotărârea nr.1J/31.01.2006 – Excluderea din magistratură Irevocabilă prin nerecurare 2. R.M. – Tribunalul B. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut că judecătorul nu a respectat prevederile legale referitoare la dispunerea măsurilor pregătitoare judecăţii şi soluţionarea incidentelor procedurale, la activitatea ulterioară încheierii dezbaterilor şi menţionarea în condica de şedinţă a soluţiilor pronunţate, precum şi la calitatea motivării hotărârilor judecătoreşti, fapt ce a condus la apariţia unor disfuncţionalităţi în activitatea Judecătoriei B. Hotărârea nr. 2J/31.01.2006 – Avertisment Irevocabilă prin Decizia nr. 12/19.11.2007 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 3. C.D. – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 99 lit. b S-a reţinut că judecătorul a intervenit în vederea schimbării completului iniţial investit cu soluţionarea unei cauze. Hotărârea nr. 3J/28.03.2006 – Excluderea din magistratură Irevocabilă prin Decizia nr. 15/27.11.2006 a ÎCCJ – recursul admis şi s-a înlocuit sancţiunea excluderii din magistratură cu diminuarea indemnizaţiei cu 15% pe 3 luni2 4. G.I. – Judecătoria M. 99 lit. h S-a reţinut că judecătorul a avut o atitudine sfidătoare la adresa conducerii instanţei, a acordat consultaţii juridice justiţiabililor şi a ameninţat salariaţii instanţei că îi concediază. Hotărârea nr. 4J/27.04.2006 – Avertisment Irevocabilă prin Decizia nr. 6/02.04.2007 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 5. M.F., S.E. – Judecătoria V. 99 lit. m, k Judecătorul M.F. a soluţionat o propunere de arestare preventivă deşi, conform repartizării, un alt judecător trebuia să se pronunţe în cauză. Judecătorul S.E. a manifestat atitudini nedemne faţă de colegii de serviciu, concretizate în întreţinerea unor stări conflictuale, atât cu judecătorii instanţei, cât şi cu personalul auxiliar, manifestarea unor temeri şi suspiciuni nejustificate faţă de colegii de serviciu, fiind formulată împotriva judecătorului şi acuzaţia practicării unor ritualuri oculte. Hotărârea nr. 5J/27.04.2006 – Acţiunea disciplinară a fost respinsă faţă de judecătorul M.F,. iar faţă de judecătorul S.E diminuarea indemnizaţiei cu 15% pe 3 luni Irevocabilă prin Decizia nr. 2/19.02.2007 a ÎCCJ – recurs respins ca tardiv 6. C.C. – Judecătoria S. 99 lit. m Judecătorul nu a respectat modul de repartizare aleatorie a unei cauze Hotărârea nr. 6J/28.06.2006 – Avertisment Irevocabilă prin Decizia nr. 5/02.04.2007 a ÎCCJ – recursul a fost admis, s-a casat hotărârea şi s-a respins acţiunea disciplinară 7. T.M. – Judecătoria T.M. Art. 99 lit. i) şi h) S-a reţinut că judecătorul figura în evidenţele instanţei, la data de 21 martie 2006, cu un număr de 217 hotărâri judecătoreşti neredactate, pronunţate în perioada mai-decembrie 2005, în condiţiile în care acesta, a participat la un număr de şedinţe şi a pronunţat un număr de hotărâri aproximativ egale cu ceilalţi judecători, judecând doar cauze civile, spre deosebire de majoritatea colegilor care aveau repartizate şi cauze penale, iar, începând cu data de 1 februarie 2005, a îndeplinit şi atribuţii de judecător Hotărârea nr. 7J/28.06.2006 – Diminuarea indemnizaţiei cu 15% pe 2 luni Irevocabilă prin nerecurare3 delegat la organul financiar local, soluţionând cererile de acordare a personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari. 8. Ţ.S.- Judecătoria N. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut că judecătorul a modificat minutele pronunţate în două dosare penale, adăugând la pedeapsa aplicată iniţial, cifra ”0”, cu ignorarea flagrantă a dispoziţiilor regulamentare. Ulterior efectuării menţiunilor corespunzătoare cu privire la aceste sentinţe, atât în condica şedinţelor de judecată, cât şi în registrul de executări penale, judecătorul a modificat minutele din dosare, în sensul că a adăugat câte un „0” la sumele iniţiale pentru ca pedepsele aplicate să se încadreze în limitele prevăzute de lege. Hotărârea nr. 8J/28.09.2006 – Avertisment Irevocabilă prin Decizia nr. 1/2007 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 9. P.I. – Tribunalul B. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut că judecătorul nu s-a pronunţat asupra legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive, cu consecinţa punerii în libertate a unuia dintre inculpaţi. Hotărârea nr. 9J/28.09.2006 – Avertisment Irevocabilă prin nerecurare 10. D.V. – Curtea de Apel B. 99 lit. a S-a reţinut că judecătorul a adresat unui alt judecător scrisori de ameninţare a vieţii şi familiei. Hotărârea nr. 10J/26.10.2006 – Excluderea din magistratură Irevocabilă prin Decizia nr. 9/04.06.2007 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 11. S.E. – Judecătoria V. 99 lit. h S-a reţinut că judecătorul a creat o mapă în care păstra înscrisurile originale depuse de părţi în diferite cauze, faptă ce a avut drept consecinţă pierderea a două astfel de înscrisuri. Hotărârea nr. 1J/25.01.2007 – Diminuarea indemnizaţiei cu 15% pe 3 luni Irevocabilă prin Decizia nr. 5/07.07.2008 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 12. C.T. – Judecătoria D. 99 lit. a,d S-a reţinut că judecătorul a luat legătura telefonic cu secretarul primăriei – parte într-un dosar aflat pe completul Hotărârea nr. 2J/28.02.2007 – Acţiunea disciplinară a fost respinsă Irevocabilă prin nerecurare4 pârâtului şi i-a solicitat să anunţe primarul despre împrejurarea că nu s-au depus concluzii scrise din partea primăriei, solicitând totodată relaţii în legătura cu obiectul litigiului. 13. T., G. şi O. –Curtea de Apel T. 99 lit. h S-a reţinut că pârâţii, membri ai unui complet de recurs, nu au aplicat o decizie pronunţată de ÎCCJ în interesul legii. Hotărârea nr. 3J/28.02.2007 – Acţiunea disciplinară a fost respinsă Irevocabilă prin nerecurare 14. U.G. – Judecătoria Z. 99 lit. k S-a reţinut că, în timpul şedinţei de judecată, judecătorul a avut o atitudine nedemnă faţă de avocatul unei părţi Hotărârea nr. 4J/28.03.2007 – Avertisment Irevocabilă prin Decizia nr. 10/02.07.2007 a ÎCCJ – admite recursul, modifică în tot hotărârea atacată şi respinge acţiunea disciplinară 15. D.D.D. – Judecătoria P. 99 lit. g S-a reţinut că judecătorul a refuzat să judece o cauză, în care a formulat declaraţie de abţinere, deşi cererea de abţinere a fost respinsă Hotărârea nr. 5J/23.05.2007 – Avertisment Irevocabilă prin Decizia nr. 11/29.10.2007 – recurs respins ca nefondat 16. E. M. – Curtea de Apel C. 99 lit. h S-a reţinut că judecătorul, după ce a admis în principiu cererile de revizuire, s-a pronunţat asupra suspendării executării hotărârii la care se referă cererile de revizuire, deşi trebuia să redistribuie cauzele spre un alt complet. Hotărârea nr. 6J/26.09.2007 – Acţiunea disciplinară a fost respinsă ca nefondată Irevocabilă prin nerecurare 17. D.D.M. – Judecătoria G. 99 lit. k S-a reţinut că, în timpului programului de lucru, la sediul Judecătoriei G., a avut loc un conflict verbal şi o agresiune fizică între judecătorul D.D.M. şi preşedintele instanţei, judecător C.C., având drept cauză vizita minorei C. A.-M. la instanţă Hotărârea nr. 7J/28.11.2007 – Avertisment Irevocabilă prin nerecurare 18. F.M. – Tribunalul B. 99 lit. h Hotărârea nr. 1J/23.01.2008 – Acţiunea disciplinară a Irevocabilă prin nerecurare5 fost respinsă ca rămasă fără obiect 19. M. R. – Tribunalul B. Art. 99 lit. i) S-a reţinut că judecătorul, la data de 28.08.2007, înregistra 194 hotărâri neredactate, din acestea 40 fiind pronunţate în intervalul de timp 19.10.2006 – 20.12.2006. Hotărârea nr. 2J/23.01.2008 – Diminuarea indemnizaţiei lunare brute cu 10% pe 1 lună Irevocabilă prin nerecurare 20. P.G.A. – Curtea de Apel P. 99 lit. g Hotărârea nr. 3J/26.03.2008 – Acţiunea disciplinară a fost respinsă, ca fiind rămasă fără obiect Irevocabilă prin nerecurare 21. L.E.- Judecătoria H. Art. 99 lit. g) şi k) S-a reţinut că judecătorul, în zilele de 04 iunie şi 15 iunie 2007, deşi efectua serviciul de permanenţă, a refuzat primirea unui dosar cu propunere de arestare preventivă şi a refuzat să soluţioneze un dosar, având ca obiect verificarea legalităţii măsurii arestării preventive a unui inculpat. De asemenea, la data de 04.06.2007, a avut o atitudine nedemnă faţă de preşedintele Judecătoriei X, constând în aceea că a adresat acesteia injurii şi insulte, în cadrul unei convorbiri telefonice. Hotărârea nr. 4J/23.04.2008 – Diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe 3 luni Irevocabilă prin Decizia nr. 1/ 26.01.2009 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 22. B.V. – Tribunalul M. Art. 99 lit. g) şi k) S-a reţinut că judecătorul a refuzat, fără o justificare reală şi temeinică, să-şi îndeplinească îndatoririle de serviciu şi, pe parcursul şedinţelor de judecată din 3.10.2007 şi 17.10.2007, a provocat mai multe incidente de natură să afecteze solemnitatea şedinţei de judecată, şi anume: a comentat cu voce tare mai multe măsuri dispuse de preşedintele de complet; a intrat în dialog direct, fără încuviinţarea preşedintelui cu părţile din proces, grefierul de şedinţă şi avocaţi, făcând reproşuri şi observaţii nejustificate; a Hotărârea nr. 5J/23.04.2008 – Diminuarea indemnizaţiei cu 15% pe 3 luni Irevocabilă prin Decizia nr. 8 din 17.11.2008 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat6 făcut observaţii în legătură cu pregătirea profesională a preşedintelui de complet şi a părăsit în timpul şedinţei de judecată, nejustificat sala. 23. B. L. – Judecătoria S.M. Art. 99 lit. h) teza I S-a reţinut că judecătorul a refuzat să înregistreze pe rolul judecătoriei SM două acţiuni de chemare a sa în judecată. Hotărârea nr. 6J/23.04.2008 – Mutare disciplinară pentru 3 luni, la Judecătoria B. Irevocabilă prin Decizia nr. 18/14.06.2010 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 24. N. M. – Tribunalul D. Art. 99 lit. g) şi k) S-a reţinut că judecătorul, la data de 17.11.2006, a părăsit fără motiv şedinţa de judecată în care era planificată şi, ulterior, a refuzat să mai participe la judecarea cauzelor care rămăseseră pe rolul completului, precum şi să participe la deliberarea celor 11 cauze, rămase în pronunţare. De asemenea, la data de 10.04.2007, în timpul programului de lucru, aceasta a adresat insulte colegilor săi judecători, încercând să îl lovească pe unul dintre aceştia şi a insultat şi a lovit medicul Tribunalului. Hotărârea nr. 7J/23.04.2008 – Diminuarea indemnizaţiei cu 15% pe 3 luni Irevocabilă prin Decizia nr. 7 din 29.09.2008 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 25. B.I. – Tribunalul C.S. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut că judecătorul, în calitate de judecător sindic, investit cu soluţionarea dosarului nr. /COM/1999, a primit la data de 04.09.2007 cererea de recurs formulată de petiţionara bancă comercială împotriva sentinţei comerciale nr. X şi a înaintat-o Curţii de Apel Y la data de 29.01.2008. Hotărârea nr. 8J/25.06.2008 – Avertisment Irevocabilă prin Decizia nr. 7/23.03.2009 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 26. F.A. – Judecătoria C. Art. 99 lit. h) teza I S-a reţinut că judecătorul a modificat minuta hotărârii pronunţată într-un dosar civil, după înscrierea ei în condica de şedinţă şi în evidenţele electronice ale instanţei, fără a semna respectivele modificări, contrar dispoziţiilor art. 265 din Codul de Hotărârea nr. 9J/25.06.2008 – Avertisment Irevocabilă prin Decizia nr. 4/ 25.01.2010 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat7 procedură civilă. 27. T.M. – Judecătoria T.M. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut că judecătorul, în 3 dosare penale, a pronunţat soluţia în sala de judecată, imediat după acordarea cuvântului la dezbateri, fără a delibera în secret şi fără a întocmi în prealabil o minută, precum şi că în dosarul penal nr. 8218/2007 al Judecătoriei, după pronunţarea soluţiei de condamnare a inculpatului la amendă penală, ulterior, printr-o încheiere de îndreptare eroare materială, a modificat soluţia, în sensul achitării aceluiaşi inculpat, pentru aceeaşi faptă. Hotărârea nr. 10J/24.09.2008 – Excludere din magistratură Irevocabilă prin Decizia nr. 6 din 23.02.2009 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 28. B. A. – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Art. 99 lit. i) S-a reţinut că magistratul asistent a redactat o decizie civilă, cu depăşirea cu un an şi zece luni a termenului de 30 zile, prevăzut de art. 264 alin. 1 Cod procedură civilă şi că, în perioada iulie 2007 – iunie 2008, a redactat cu întârziere, în general cu mult peste termenul prevăzut de lege, deciziile şi încheierile ce i-au revenit spre motivare. Hotărârea nr. 11J/22.10.2008 – Diminuarea indemnizaţiei lunare brută cu 15% pe 3 luni Irevocabilă prin Decizia nr. 6/ 22.02.2010 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 29. T.M. – Tribunalul B. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut că judecătorul, la datele de 10.12.2007, 11.02.2008, 12.03.2008 şi 11.04.2008, a soluţionat între termenele de judecată, în camera de consiliu şi fără participarea procurorului, cererile formulate de inculpaţii X şi Y, privind încuviinţarea părăsirii ţării, în condiţiile în care, faţă de aceştia, se dispusese anterior înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara (inculpat X) şi respectiv liberarea provizorie pe cauţiune (inculpat Y). Încuviinţarea cererilor de părăsire a teritoriului ţării s-a făcut de către Hotărârea nr. 12J/5.11.2008 – Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni Irevocabilă prin Decizia nr. 11/28.09.2009 a ÎCCJ – admite recursul, respinge acţiunea ca rămasă fără obiect8 judecător printr-o rezoluţie înscrisă pe respectivele cereri, fără a încunoştinţa în prealabil procurorul de data stabilită pentru judecată, ulterior, predând cererile pe care înscrisese rezoluţiile grefierului de şedinţă, a întocmit încheieri şi a solicitat acestuia să contacteze pe unul dintre procurori în vederea menţionării lui în cuprinsul actului procedural şi consemnării retroactive a concluziilor. 30. G.A. – Judecătoria D.T. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut că judecătorul nu a respectat normele de procedură incidente în cauză, împrejurare care a condus la vătămarea drepturilor procesuale ale părţilor, prin prelungirea duratei procedurii judiciare în care au fost implicate, ca urmare a casării hotărârii pronunţate de pârâtul judecător şi trimiterii cauzei spre rejudecare la instanţa de fond. Hotărârea nr. 13J/26.11.2008 – Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni Irevocabilă prin nerecurare 31. C.D.A. – Judecătoria S. Art. 99 lit. k) S-a reţinut că judecătorul a adresat preşedintelui instanţei o serie de afirmaţii jignitoare, în cadrul unei discuţii purtate cu acesta, care, prin conţinut şi obiect, depăşesc limitele de comportament admise în interiorul unei instanţe. Hotărârea nr. 14J/11.12.2008 Respinge excepţia de neconvenţionalitate. Respinge excepţia de neconstituţionalitate. Respinge acţiunea ca neîntemeiată. Irevocabilă prin nerecurare 32. R.S.L. şi P.A.A. – Curtea de Apel C. Art. 99 lit. k) S-a reţinut că între judecătorii P.A.A. şi R.S.L. a existat o relaţie apropiată, începând cu anul 2005, pe parcursul căreia au apărut multe stări conflictuale, consumate, atât la serviciu, cât şi în afara instanţei. Întrucât judecătorul R.S.L. avea în multe situaţii un comportament violent faţă de judecătorul P.A.A., pentru a riposta în timpul conflictelor, aceasta din urmă şi-a procurat spray-uri lacrimogene pe care, în câteva rânduri, Hotărârea nr. 15J/18.12.2008 – pentru judecătorul P.A.A. – diminuarea indemnizaţiei cu 15% pe 3 luni – pentru judecătorul R.S.L. – excludere din magistratură Irevocabilă prin Decizia nr. 2/30.04.2012 a ÎCCJ – admite recursul declarat de judecătorul R.S.L., în sensul că înlocuieşte sancţiunea excluderii din magistratură cu sancţiunea diminuării indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni; – recursul declarat de judecătorul P.A.A.9 le-a folosit împotriva judecătorului R.S.L. De asemenea, între cei doi judecători a avut loc un conflict în sediul instanţei, în cadrul căruia judecătorul P.A.A. a folosit asupra judecătorului R.S.L. spray-ul lacrimogen, iar acesta a fotografiat-o. În continuare cei doi şi-au adus reciproc insulte grave, folosind cuvinte obscene, care au fost auzite, atât de jandarmul de serviciu, cât şi de alte persoane. respins ca nefondat. 33. M.V. – Judecătoria V. Art.99 lit. k Hotărârea nr. 1J/28.01.2009 Respinge acţiune,a ca rămasă fără obiect Irevocabilă prin nerecurare 34. B.R. – Judecătoria T. Art. 99 lit. a S-a reţinut că judecătorul, care la data numirii în funcţie deţinea acţiuni la o societate bancară, a păstrat această calitate şi pe parcursul exercitării funcţiei. Hotărârea nr. 2J/28.01.2009 Respinge acţiunea, ca neîntemeiată Irevocabilă prin nerecurare 35. G.G. – Curtea de Apel B. Art. 99 lit. i) S-a reţinut că judecătorul a redactat o sentinţă civilă cu depăşirea cu mai mult de 5 luni a termenului de 30 zile, prevăzut de art. 17 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, iar, în perioada ianuarie 2008 – septembrie 2008, a redactat cu întârziere, în general cu mult peste termenul prevăzut de lege, deciziile şi sentinţele ce i-au revenit spre motivare Hotărârea nr. 3J/11.02.2009 – Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni Irevocabilă prin nerecurare 36. F.A. – Judecătoria C. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut că judecătorul, în perioada în care s-a aflat în posesia unui dosar, a pierdut înscrisurile depuse de părţi la ultimul termen de judecată (tranzacţia şi procura autentificată), a procedat la stingerea litigiului pe cale amiabilă fără a verifica prezenţa părţilor şi a limitelor Hotărârea nr. 4J/11.02.2009 – Excludere din magistratură Irevocabilă prin Decizia nr.1/ 25.01.2010 a ÎCCJ – admite recursul, modifică hotărârea în sensul că dispune înlocuirea măsurii excluderii din magistratură cu sancţiunea diminuării 10 mandatului de reprezentare, în condiţiile în care în cuprinsul tranzacţiei se menţionează că două dintre părţi sunt reprezentate de procurator şi nu a respectat decizia instanţei de recurs, deşi dispoziţiile acesteia erau obligatorii după casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare. indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni 37. L.M. – Judecătoria C. Art. 99 lit. i) S-a reţinut că judecătorul a redactat o sentinţă civilă cu depăşirea cu 9 luni a termenului de 30 zile, prevăzut de art. 264 alin. 1 Cod procedură civilă, şi că, în perioada octombrie 2007 – august 2008, a redactat cu întârziere, în general cu mult peste termenul prevăzut de lege, sentinţele ce i-au revenit spre motivare. Hotărârea nr. 5J/25.02.2009 – Avertisment Irevocabilă prin nerecurare 38. B.V. – Tribunalul M. Art. 99 lit. g) şi k) S-a reţinut că judecătorul a refuzat, fără o justificare reală şi temeinică, să-şi îndeplinească îndatoririle de serviciu şi, pe parcursul şedinţelor de judecată din 3.10.2007 şi 17.10.2007, a provocat mai multe incidente de natură să afecteze solemnitatea şedinţei de judecată, şi anume: a comentat cu voce tare mai multe măsuri dispuse de preşedintele de complet; a intrat în dialog direct, fără încuviinţarea preşedintelui cu părţile din proces, grefierul de şedinţă şi avocaţi, făcând reproşuri şi observaţii nejustificate; a făcut observaţii în legătură cu pregătirea profesională a preşedintelui de complet şi a părăsit în timpul şedinţei de judecată, nejustificat sala. Hotărârea nr. 6J/25.02.2009 Respinge acţiunea, ca rămasă fără obiect Irevocabilă prin nerecurare 39. P.H.A. – Judecătoria R. Art. 99 lit. i) S-a reţinut că, la data de 6 noiembrie 2008, judecătorul înregistra un număr de 64 hotărâri civile, pronunţate în anii 2006, 2007 şi 2008, precum şi un Hotărârea nr. 7J/11.03.2009 – Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni Irevocabilă prin Decizia nr. 8/02.03.2010 a ÎCCJ – respinge recursul ca nefondat11 număr de 14 sentinţe penale pronunţate în anii 2007 şi 2008, care nu erau redactate. 40. B.I. – Judecătoria P., D.M., C.F. – Curtea de Apel P. Art. 99 lit. b) S-a reţinut că judecătorul B.I. a solicitat relaţii unui ofiţer de poliţie în legătură cu procedura de înmatriculare a unui autoturism, precum şi pentru procedura de preschimbare a permisului de conducere. Hotărârea nr. 8J/29.04.2009 – Respinge acţiunea ca neîntemeiată faţă de judecătorii B.I. şi C.F.; – disjunge cauza faţă de judecător D.M. Irevocabilă prin nerecurare 41. I. S. – Tribunalul B. Art. 99 lit. k) Hotărârea nr. 9J/29.04.2009 Respinge acţiunea, ca rămasă fără obiect Irevocabilă prin nerecurare 42. C.T.G. – Judecătoria O. Art. 99 lit. e) S-a reţinut că judecătorul C.T., pe parcursul soluţionării mai multor cauze, în mod repetat, nu a respectat dispoziţiile art. 201 Cod procedură civilă referitoare la stabilirea prin încheiere a obiectivelor expertizei dispuse în cauză şi nici a acelora privind încuviinţarea obiectivelor cu respectarea principiului contradictorialităţii, nu a dat eficienţă dispoziţiilor art. 1081 şi următ. Cod procedură civilă referitoare la aplicarea sancţiunilor pecuniare faţă de părţi, martori, experţi sau alţi participanţi la proces, care nu au respectat dispoziţiile instanţei, şi a administrat probele în etape, fără respectarea dispoziţiilor în materie. Hotărârea nr. 10J/29.04.2009 – Avertisment Irevocabilă prin nerecurare 43. N.M. – Tribunalul D. Art. 99 lit. h) teza a II-a şi m) Judecătorul, deşi a avut cunoştinţă de împrejurarea că dosarul i-a fost repartizat spre soluţionare, cu încălcarea dispoziţiilor legale privind distribuirea aleatorie a cauzelor, nu a prezentat acest aspect conducerii Hotărârea nr. 11J/29.04.2009 – Excludere din magistratură Irevocabilă prin Decizia nr.18 din 23.11.2009 a ÎCCJ : Admite recursul; modifică în tot hotărârea atacată în sensul că respinge ca tardivă acţiunea disciplinară cu privire 12 secţiei, a dispus preschimbarea termenului de judecată, a luat măsuri procesuale, pe parcursul instrumentării dosarului, şi a soluţionat în fond cauza. De asemenea, pe parcursul judecării dosarului penal, acesta nu a luat măsurile corespunzătoare în vederea unei eventuale conexări a cauzei la un alt dosar, care avea acelaşi obiect şi privea acelaşi condamnat, a omis lămurirea tuturor aspectelor esenţiale pentru justa soluţionare a cauzei, iar, din considerentele hotărârii, au lipsit motivele pe care s-a întemeiat decizia de admitere a cererii de întrerupere a executării pedepsei. la abaterea disciplinară prev. de art. 99 lit. m) din Legea nr. 303/2004; respinge ca neîntemeiată acţiunea disciplinară cu privire la abaterea disciplinară prev. de art. 99 lit. h) teza a IIa, din acelaşi act normativ 44. O.A.N. – Judecătoria B. Art. 99 lit. g) şi i) S-a reţinut că, în mai multe dosare, judecătorul nu a pronunţat în termen hotărârile şi nu a consemnat situaţia dosarelor în condica şedinţelor de judecată, aspecte care au condus la îngreunarea activităţii întregii instanţe şi influenţând negativ percepţia justiţiabililor asupra activităţii instanţei, aprecierile negative fiind determinate de faptul că aceştia nu puteau lua la cunoştinţă despre situaţia dosarelor personale. Totodată, s-a mai reţinut că acesta înregistra un număr de 107 hotărâri neredactate în termenul legal, în condiţiile în care activitatea desfăşurată de acesta s-a situat sub media pe instanţă, nu a îndeplinit alte atribuţii decât cele de judecată, iar, în perioada anterioară exercitării acţiunii disciplinare, deşi a fost degrevat de participarea la şedinţele de judecată, nu a depus diligenţe pentru motivarea hotărârilor restante. Hotărârea nr. 12J/29.04.2009 – Excludere din magistratură Irevocabilă prin Decizia nr. 5/ 22.02.2010 a ÎCCJ Admite recursul, modifică hotărârea în sensul că aplică sancţiunea diminuării indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni 45. C.T., M.C., N.D. – Tribunalul M. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut că, într-o cauză, după redactarea deciziei, ataşarea hotărârii la mapa instanţei şi evidenţierea soluţiei Hotărârea nr. 13J/13.05.2009 – S-a respins acţiunea, ca neîntemeiată, în ce priveşte pe judecătorii C.T. şi M. C., şi, ca Irevocabilă prin nerecurare13 în programul informatic al tribunalului, judecătorii au procedat la redactarea unei alte forme a deciziei, care cuprindea o modificare a dispozitivului, procedându-se la înlocuirea exemplarelor originale ale deciziei aflate, atât în dosarul cauzei, cât şi în mapa de hotărâri, efectuându-se modificările corespunzătoare şi în evidenţele informatizate ale instanţei. Ulterior, constatându-se că părţile obţinuseră copii, atât de pe decizia redactată în prima formă, cât şi de pe cea de a doua formă a hotărârii, fiind invocate aceste aspecte în şedinţa publică de judecată, completul de judecată a procedat din nou la înlocuirea celei de-a doua forme a hotărârii, cu forma iniţială a deciziei, pentru ca, ulterior, să se pronunţe o încheiere de îndreptare a erorii materiale, prin care s-au rectificat erorile ce determinaseră modificarea conţinutului deciziei iniţiale. rămasă fără obiect, în cazul judecătoarei N.D. 46. D.M. – Curtea de Apel P. Art. 99 lit. b) S-a reţinut că judecătorul a solicitat relaţii unui ofiţer de poliţie în legătură cu procedura obţinere a permisului de conducere, solicitându-i să soluţioneze cererea unei persoane în alt cadru decât cel legal, reglementat pentru toţi cetăţenii. Hotărârea nr. 14J/24.06.2009 – Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni Irevocabilă prin Decizia nr. 13 din 3.05.2010 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 47. B.A. – Magistrat asistent la ÎCCJ Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut că, în calitate de magistrat asistent, a redactat cu o întârziere de 10 luni o decizie civilă a Secţiei Civile a ÎCCJ, aceasta fiind predată membrilor completului de judecată, pentru a fi semnată, după mai mult de 6 luni de la data redactării. De asemenea, s-a mai reţinut că aceasta, în anul 2009, înregistra restanţe în predarea hotărârilor membrilor completului de judecată, în vederea semnării lor, şi cu privire la alte 59 Hotărârea nr. 15J/25.06.2009 – Excludere din magistratură Irevocabilă prin Decizia nr. 9/ 22.03.2010 a ÎCCJ admite recursul, modifică hotărârea atacată în sensul aplicării sancţiunii diminuării indemnizaţiei lunare brute cu 15% pe 3 luni;14 hotărâri, dintre acestea 12 fiind pronunţate în anul 2007 şi 47 în cursul anului 2008. 48. A.C. – Judecătoria O. Art. 99 lit. j Hotărârea nr. 21J/09.09.2009 – Respinge acţiunea ca rămasă fără obiect Irevocabilă prin nerecurare 49. R.S. – Judecătoria T. Art. 99 lit. k Hotărârea nr. 22J/09.09.2009 – Respinge acţiunea ca rămasă fără obiect Irevocabilă prin nerecurare 50. A.I., V.D., T.M. – Curtea de Apel G. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut că judecătorii, cu ocazia soluţionării cererii de recurs, nu au aplicat decizia nr. LXXVIII din 5 noiembrie 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, încălcând astfel prevederile art. 329 Cod procedură civilă. Hotărârea nr. 23J/09.09.2009 – Respinge acţiunea ca nefondată Irevocabilă prin nerecurare 51. P.C. – Judecătoria G. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut că, în două cauze, judecătorul a procedat la efectuarea verificărilor impuse de art. 3001 Cod procedură penală, cu încălcarea garanţiilor esenţiale recunoscute persoanelor în materia dreptului la libertate, încălcând dreptul la apărare al inculpaţilor arestaţi preventiv, atât din perspectiva dreptului acestora de a se prezenta şi de a participa în proces la momentul verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive, cât şi din perspectiva dreptului de a fi asistaţi de apărători aleşi sau din oficiu. De asemenea, s-a reţinut nerespectarea şi necunoaşterea, de către judecător, a dispoziţiilor procedurale privind judecata în cauzele cu inculpaţi minori, cu consecinţa încălcării unor garanţii esenţiale recunoscute părţilor din proces, prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute. Hotărârea nr. 24J/09.09.2009 – Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15 % pe 3 luni Irevocabilă prin nerecurare15 52. P.L.M. – Judecătoria B. Art. 99 lit. e) şi h) S-a reţinut că, pe parcursul soluţionării mai multor cauze, judecătorul nu a dispus măsurile corespunzătoare pentru soluţionarea cu celeritate a cauzelor, manifestând lipsă de rigoare în aplicarea dispoziţiilor procesual civile, iar, într-o altă cauză, şi-a exercitat necorespunzător îndatoririle profesionale prin nerespectarea dispoziţiilor art. 31 alin. 3 Cod procedură civilă, care prevăd că, din momentul recuzării sale, judecătorul avea obligaţia de a nu mai efectua nici un act de procedură în cauză, chiar dacă recuzarea se formulase în şedinţă publică şi în timpul dezbaterilor, precum şi ale art. 303 alin. 6 Cod procedură civilă, care prevăd obligaţia instanţei de a înainta cererea de recurs formulată de apărătorul reclamantului în dosarul anterior menţionat, împreună cu dosarul cauzei la tribunal, în vederea soluţionării căii de atac. Hotărârea nr. 25J/07.10.2009 – Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15 % pe 3 luni Irevocabilă prin Decizia nr. 15/17.05.2010 a ÎCCJ – Admite recursul; modifică în tot hotărârea în sensul că respinge, ca neîntemeiată, acţiunea disciplinară 53. G.B. – Judecătoria G. Art. 99 lit. k) S-a reţinut că modalitatea în care s-a procedat la repartizarea dosarului nr. 851//2009 al Judecătoriei X, pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive, a avut drept consecinţă direcţionarea soluţionării pe fond a acestei cauze de către un anumit complet de judecată, cu nerespectarea principiului repartizării aleatorii a cauzelor, reglementat de dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciară, republicată şi modificată. Hotărârea nr. 26J/07.10.2009 – Respinge acţiunea Irevocabilă prin nerecurare 54. F.A. – Tribunalul B. Art. 99 lit. a, j Hotărârea nr. 27J/08.10.2009 – Respinge acţiunea, ca rămasă fără obiect Irevocabilă prin Decizia nr. 7/ 22.02.2010 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 55. D.M. – CA P. Art. 99 lit. b Hotărârea nr. 28J/04.11.2009 Irevocabilă prin nerecurare16 – Respinge acţiunea, ca rămasă fără obiect 56. D.L.J. – Judecătoria C. Art. 99 lit. k) S-a reţinut că judecătorul a adresat reproşuri grefierului de şedinţă, grefierului şef şi preşedintelui judecătoriei, reproşuri ce au depăşit limitele rezonabile ale unor îndrumări, atenţionări sau critici, acceptabil a fi exprimate cu privire la activitatea profesională a grefierilor sau cu referire la modul organizare a activităţii în cadrul instanţei. Hotărârea nr. 29J/04.11.2009 – Respinge acţiunea Irevocabilă prin nerecurare 57. R.M. – Judecătoria B. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut că judecătorul nu a respectat prevederile legale referitoare la dispunerea măsurilor pregătitoare judecăţii şi soluţionarea incidentelor procedurale, la activitatea ulterioară încheierii dezbaterilor şi menţionarea în condica de şedinţă a soluţiilor pronunţate, precum şi la calitatea motivării hotărârilor judecătoreşti, fapt ce a condus la apariţia unor disfuncţionalităţi în activitatea Judecătoriei B. Hotărârea nr. 30J/04.11.2009 – Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni Irevocabilă prin Decizia nr. 14/ 17.05.2010 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 58. U.C. – Curtea de Apel B. Art. 99 lit. g) S-a reţinut că judecătorul, având de motivat o hotărâre pronunţată într-un complet de recurs, a întocmit un proiect de hotărâre, în parte contrar celor stabilite la deliberări, şi a refuzat să semneze hotărârea tehnoredactată şi semnată de către ceilalţi membri ai completului de judecată, sub motivul suplimentar, neavut în vedere la deliberări, că se dă o interpretare greşită unui text de lege, fără a se apropia de părerea mai puţin severă ce a fost stabilită la deliberări, situaţie care a avut drept consecinţă temporizarea ciclului procesual al cauzei. Hotărârea nr. 31/J/18.11.2009 – Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni Irevocabilă prin Decizia nr. 16/ 17.05.2010 a ÎCCJ – Admite recursul; modifică în tot hotărârea în sensul că respinge, ca neîntemeiată, acţiunea disciplinară17 59. T.D.M. L. – Judecătoria T. Art. 99 lit. i) şi h) S-a reţinut că judecătorul figura în evidenţele instanţei, la data de 21 martie 2006, cu un număr de 217 hotărâri judecătoreşti neredactate, pronunţate în perioada mai-decembrie 2005, în condiţiile în care acesta a participat la un număr de şedinţe şi a pronunţat un număr de hotărâri aproximativ egale cu ceilalţi judecători, judecând doar cauze civile, spre deosebire de majoritatea colegilor care aveau repartizate şi cauze penale, iar, începând cu data de 1 februarie 2005, a îndeplinit şi atribuţii de judecător delegat la organul financiar local, soluţionând cererile de acordare a personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari. Hotărârea nr. 32J/02.12.2009 – Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni Irevocabilă prin nerecurare 60. F.C.M. – Judecătoria T. Art. 99 lit. e) şi i) S-a reţinut că judecătorul a amânat, nejustificat şi în mod repetat, pronunţarea hotărârilor, pe o durată semnificativă de timp, în multe dintre cauzele reţinute spre soluţionare şi, în mai mult de jumătate din dosarele soluţionate în perioada ianuarie-august 2009, a motivat hotărârile judecătoreşti, cu depăşirea termenului prevăzut de 264 alin. 1 din Codul de procedură civilă, întârzierile înregistrate de pârâta judecător fiind şi de 8 luni de zile. Hotărârea nr. 33J/16.12.2009 – Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe o lună Irevocabilă prin nerecurare 61. D. D.P. – Judecătoria T. Art. 99 lit. i) S-a reţinut că judecătorul a redactat hotărârile cu întârzieri, ce au depăşit uneori cu 9 şi chiar 11 luni termenul legal, în condiţiile în care nu a avut o încărcătură mai mare decât a celorlalţi judecători şi nu a îndeplinit atribuţii sau activităţi suplimentare Hotărârea nr. 1J/03.03.2010 – Avertisment Irevocabilă prin nerecurare 62. A. I. – Judecătoria C. Art. 99 lit. i) şi h) teza a II-a Hotărârea nr. 2J/17.03.2010 – Avertisment Irevocabilă prin Decizia nr. 6/ 23.05.2011 a ÎCCJ18 S-a reţinut că judecătorul nu a manifestat interes pentru redactarea în termen a hotărârilor, nu a ţinut o evidenţă strictă a circuitului administrativ jurisdicţional al dosarelor, nu a predat în toate situaţiile conceptele spre motivare, nu a dat îndrumări grefierului de şedinţă, nu l-a controlat şi nu a anunţat conducerea instanţei despre modul defectuos de lucru al acestuia, a lăsat la latitudinea acestuia care anume hotărâri să fie redactate, nu a predat ori nu a explicat care anume formular urma să fie folosit de grefier (în măsura în care acest lucru era posibil) şi nu a semnat hotărârile motivate perioade îndelungate. – recurs respins ca nefondat. 63. P.S. – Tribunalul M. Art. 99 lit. h Hotărârea nr. 3J/07.04.2010 – Respinge acţiunea, ca rămasă fără obiect Irevocabilă prin nerecurare 64. D.M.D. – Judecătoria C. Art. 99 lit. i) S-a reţinut că judecătorul a înregistrat întârzieri de până la 8 luni în redactarea unui număr de 149 hotărâri, în condiţiile în care nu a avut o activitate mai încărcată decât a celorlalţi judecători din instanţă. Hotărârea nr. 4J/07.04.2010 – Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe 3 luni Irevocabilă prin Decizia nr. 19/ 27.09.2010 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 65. I.M. – Judecătoria T. Art. 99 lit. e) şi i) S-a reţinut că, pe parcursul instrumentării şi soluţionării mai multor cauze, judecătorul a dat dovadă de lipsă de rigurozitate în aplicarea dispoziţiilor procesual civile, a dispoziţiilor privitoare la taxele judiciare de timbru, nu a aplicat dispoziţiile legale, ce asigură soluţionarea cu celeritate a cauzelor, şi a dispus amânarea repetată a pronunţării hotărârilor, pentru perioade îndelungate de timp şi, totodată, a redactat cu întârzieri de până la 5 luni hotărârile pronunţate. Hotărârea nr. 5J/07.04.2010 – Avertisment Irevocabilă prin nerecurare 66. D.D. – Tribunalul C. Art. 99 lit. h) teza I şi i) Hotărârea nr. 6J/09.06.2010 Irevocabilă prin Decizia 25/06.12.2010 19 S-a reţinut că judecătorul, în calitate de preşedinte al tribunalului, a determinat persoanele din subordinea sa să completeze cu date necorespunzătoare adevărului rubricile registrului de evidenţă a redactării hotărârilor, cu scopul de a ascunde faptul că depăşise termenul legal de redactare a hotărârilor judecătoreşti. În aceeaşi calitate, a dispus comunicarea către conducerea curţii de apel şi CSM, a unor rapoarte privind situaţia restanţelor în redactări, ce cuprindeau date nereale, prin omisiunea de a se menţiona propriile hotărâri nemotivate în termen legal. Totodată, s-a reţinut că a redactat un număr de 102 hotărâri judecătoreşti peste termenul legal, în unele cazuri întârzierile fiind şi de 3 ani, cu consecinţa temporizării procedurilor judiciare. – Excludere din magistratură a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 67. C.C.M. – Tribunalul B. Art. 99 lit. i) S-a reţinut că judecătorul nu a redactat în termenul prevăzut de art. 310 alin. 2 Cod procedură penală un număr semnificativ de hotărâri judecătoreşti, înregistrând întârzieri considerabile în motivarea acestora, în unele situaţii de aproximativ un an de zile, în condiţiile în care în anul 2009, faţă de colegii judecători din secţie, nu a avut o participare mai mare la şedinţele de judecată, numărul de hotărâri pronunţate, care i-au revenit spre motivare, fiind cu mult mai mic decât media pe instanţă (282 hotărâri redactate, faţă de 585 hotărâri redactate/judecător). Hotărârea nr. 7J/09.06.2010 – Avertisment Irevocabilă prin nerecurare 68. J.C. – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Art. 99 lit. a) S-a reţinut, în esenţă că, în cursul zilei de 26.11.2009, la invitaţia senatorului V.C., determinată de ajutorul promis de Hotărârea nr. 8J/09.06.2010 – Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 15% pe o perioadă de o lună Irevocabilă prin Decizia nr. 23/ 22.11.2010 a ÎCCJ – admite recursul; casează hotărârea, în sensul că respinge acţiunea, ca rămasă 20 acesta colegului său de partid M.A., pentru soluţionarea favorabilă a două cauze penale aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, judecătorul a acceptat solicitarea de intervenţie în cele două cauze penale, stabilind de comun acord un anumit mod de lucru, în sensul că urma să-l contacteze pe acesta, a doua zi după obţinerea informaţiilor. fără obiect 69. T.G.S. şi M.A. – Curtea de Apel P. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut că judecătorii, cu ocazia soluţionării recursului formulat împotriva deciziei penale nr. 178/23.09.2008 pronunţată de Tribunalul A., nu au aplicat decizia în interesul legii nr. XLVIII din 4 iunie 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu motivarea că decizia în interesul legii ar fi neconstituţională, încălcând astfel prevederile art. 4142 Cod procedură penală. Hotărârea nr. 10J/30.06.2010 – Respinge acţiunea ca neîntemeiată. Irevocabilă prin nerecurare 70. A.I., A.P. – Judecătoria C. Art. 99 lit. e) şi h) teza a II-a S-a reţinut că, în activitatea de judecată desfăşurată de judecători, în cadrul completelor desemnate să soluţioneze cereri privind încuviinţarea executării silite, prin maniera de interpretare distorsionată a normelor procedurale, au impus părţilor condiţii şi parcurgerea unei proceduri prealabile, pe care legea nu le prevede. Totodată, s-a reţinut că, datorită modului în care judecătorii au interpretat normele ce reglementează atribuţiile şi competenţa judecătorului delegat cu privire la executarea silită, cu consecinţa înaintării dosarelor preşedintelui instanţei şi, ulterior, restituirea acestora celor două complete iniţial investite, precum şi a dispoziţiilor incidente în materia executării silite, prin instituirea obligaţiei în sarcina creditorului de a urma o procedură prealabilă Hotărârea nr. 11J/30.06.2010 Respinge acţiunea ca neîntemeiată. Irevocabilă prin nerecurare21 introducerii cererii de executare silită, obligaţie nereglementată de vreo dispoziţie legală, au temporizat procedura de soluţionare a unui număr mare de cauze. 71. T.D.M.L. – Judecătoria T. Art. 99 lit. e) şi i) S-a reţinut că, într-un număr de 76 cauze, pronunţate în perioada 01.09.2009 – 31.12.2009, şi în 24 cauze, pronunţate în perioada 01.01.2010 – 30.04.2010, judecătorul a dispus amânarea succesivă a pronunţării, pe perioade ce depăşesc termenul de 7 zile, prevăzut de art. 260 Cod procedură civilă, iar, pe de altă parte, pentru un număr de 135 hotărâri, pronunţate în perioada august 2009 – martie 2010, termenul de redactare a fost cu mult depăşit, acestea nefiind redactate până la data de 14.05.2010. Hotărârea nr. 12J/29.09.2010 – Excludere din magistratură Irevocabilă prin Decizia nr. 56/ 14.03.2011 a ÎCCJ- – recurs respins ca nefondat 72. C.M.C. – Tribunalul B. Art. 99 lit. i) şi h) teza a II-a S-a reţinut că judecătorul nu a întocmit, în termenele legale, considerentele încheierilor de şedinţă, pronunţate la datele de 11.03.2010 şi 03.05.2010, nu a verificat activitatea grefierului de şedinţă şi nu a asigurat prezentarea dosarului de fond penal nr. 11872/2010 în şedinţa de judecată pentru a da posibilitatea părţilor să-l consulte, ceea ce a avut drept consecinţă înaintarea cu întârziere a dosarului în recurs, nerespectarea termenului de 3 zile pentru soluţionarea recursului, amânarea judecăţii faţă de lipsa dosarului de fond, formularea unei cereri de strămutare întemeiată, printre altele, pe nerespectarea dispoziţiilor legale de către completul de judecată şi necesitatea formulării unei sesizări de către preşedintele Curţii de Apel B. cu referire la neregulile semnalate în cererea de strămutare. De asemenea, s-a reţinut că nu a redactat în termenul prevăzut de art. Hotărârea nr. 13J/29.09.2010 – Respinge acţiunea, ca neîntemeiată Irevocabilă prin nerecurare22 310 alin. (2) Cod procedură penală un număr semnificativ de hotărâri judecătoreşti, înregistrând întârzieri considerabile în motivarea acestora, cea mai mare fiind de un an şi 4 luni, în condiţiile în care, în anul 2010, s-a situat sub media pe secţie în ceea ce priveşte numărul dosarelor soluţionate şi al celor redactate. 73. C.C. – Judecătoria T. Art. 99 lit. g), h), j) şi k) S-a reţinut că judecătorul a refuzat, în mod nejustificat, să participe la judecarea a trei dosare penale, ce i-au fost repartizate, deşi era prezentă în instanţă. De asemenea, acesta a redactat încheierile de şedinţă cu elemente, ce nu sunt prevăzute de lege, încălcând astfel dispoziţiile art. 305 Cod procedură penală, text de lege care stabileşte că în cauzele având ca obiect verificarea stării de arest, acestea se judecă în camera de consiliu. S-a mai reţinut în sarcina judecătorului că, în zilele de 12 iunie 2009 şi 15 iunie 2009, când era planificată în şedinţa de judecată, nu s-a prezentat la serviciu, lipsind nemotivat, precum şi faptul că a manifestat o atitudine necolegială faţă de unul dintre grefierii de şedinţă, incompatibilă cu obligaţia de respect şi bună credinţă, de calm, răbdare şi politeţe pe care un judecător trebuie să le manifeste cu toate persoanele cu care vine în contact, în calitate oficială. Hotărârea nr. 14J/13.10.2010 – Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 15% pe o perioadă de o lună pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. g Respinge acţiunea cu privire la săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) teza I, j) şi k) Irevocabilă prin Decizia nr. 7/23.05.2011 a ÎCCJ – recurs respins ca nefundat; recurs declarat de CDJ respins, pentru lipsa calităţii procesuale active 74. V.D. – Curtea de Apel G. Art. 99 lit. d) S-a reţinut că judecătorul ar fi furnizat numitului D.A.M. date privind ora la care urma să fie făcută pronunţarea în dosarul nr. 1959/2008 al Curţii de Apel X, care se circumscriu noţiunii de secret al deliberării şi, de asemenea, ar fi furnizat acestuia date şi informaţii din dosar, care vizau obiectul, valoarea Hotărârea nr. 15J/27.10.2010 – Respinge acţiunea, ca neîntemeiată. Irevocabilă prin nerecurare23 litigiului şi natura raportului dedus judecăţii, care au caracter confidenţial, întrucât sunt accesibile numai părţilor din proces şi respectiv persoanelor care justifică un interes legitim în condiţiile art. 92 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 75. M. F. – Judecătoria R. Art. 99 lit. h) teza I şi m) S-a reţinut că, prin soluţionarea cererilor de preschimbare a primului termen de judecată şi judecarea cauzelor în fond la acelaşi termen, de către judecătorul de permanenţă, s-a încălcat, atât principiul continuităţii completului de judecată, dar şi principiul repartizării aleatorii a dosarelor. De asemenea, s-a reţinut că au fost încălcate dispoziţiile privind repartizarea aleatorie a dosarelor şi prin modalitatea de întocmire a planificării de permanenţă, pentru perioada 16 iulie 2009 – 1 august 2009, fiind identificate două planificări, cu un conţinut diferit. De asemenea, s-a mai reţinut că judecătorul a procedat la admiterea cererilor de preschimbare a termenului de judecată, fără a verifica existenţa unor motive temeinice, apoi a trecut la soluţionarea în fond a acestor cauze, deşi părţile nu erau citate, şi a constatat că s-a renunţat la judecată Hotărârea nr. 16J/27.10.2010 – Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 15% pe o perioadă de trei luni pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) teza I şi m) Irevocabilă prin Decizia nr. 57/14.03.2011 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 76. M.G. – Judecătoria V. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut că, în încercarea de a rectifica soluţionarea cererii înregistrate sub nr. 94/2005, judecătorul a dispus grefierului de şedinţă modificarea evidenţelor instanţei şi întocmirea unei încheieri de amânare a pronunţării, după ce se realizase înscrierea modului de soluţionare a cererii, atât în condica de şedinţă, cât şi în evidenţele informatizate, accesate şi cunoscute deja de părţi, prin utilizarea programului Ecris. De asemenea, s-a mai reţinut că Hotărârea nr. 17J/24.11.2010 – Respinge acţiunea disciplinară Irevocabilă prin Decizia nr. 89/ 21.03.2011 a ÎCCJ – recursul formulat de CDJ respins, ca fiind introdus de către o persoană fără calitate procesuală activă24 judecătorul a modificat minuta, în sensul trecerii ca dată a pronunţării pe cea de 20.04.2010, în loc de 19.04.2010, şi a semnat încheierea de amânare a pronunţării şi menţiunile din condica de şedinţă, întocmite de grefierul de şedinţă, după ce au fost operate modificările dispuse. 77. L.M. – Judecătoria C. Art. 99 lit. i) S-a reţinut că, în perioada ianuarie 2010 – septembrie 2010, judecătorul a redactat cu întârziere, în general cu mult peste termenul prevăzut de lege, sentinţele ce i-au revenit spre motivare, în condiţiile în care nu a îndeplinit alte atribuţii în afara celor de natură jurisdicţională, activitatea desfăşurată de aceasta situându-se puţin peste media pe secţia civilă a Judecătoriei în ceea ce priveşte numărul de dosare rulate, participarea la şedinţele de judecată, şi numărul dosarelor soluţionate. Hotărârea nr. 18J/08.12.2010 – Avertisment Irevocabila prin nerecurare 78. D.M.D. – Judecătoria C. Art. 99 lit. i) şi k) S-a reţinut că judecătorul a avut un comportament nedemn faţă de mai mulţi grefieri ai instanţei şi nu a redactat în termenul legal un număr considerabil de hotărâri judecătoreşti Hotărârea nr. 1J/09.03.2011 – Excludere din magistratură Irevocabilă prin Decizia nr. 137/16.05.2011 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 79. M.R. – Tribunalul C. Art. 99 lit.a, rap. la art.104 din Legea nr.161/2003 S-a reţinut în sarcina judecătorului că a participat la judecarea şi soluţionarea unor cauze, în perioada 15.06.2009 – 15.06.2010, în care avocatul unora dintre părţi a fost domnul BN, persoană cu care doamna judecător întreţinea o relaţie de prietenie cu caracter notoriu, ce a provocat discuţii pe această temă, cu consecinţa afectării imparţialităţii, demnităţii şi prestigiului funcţiei de judecător şi încălcării interdicţiei prevăzute de art. 104 din Legea nr. Hotărârea nr. 2J/09.03.2011 – Respinge acţiunea ca neîntemeiată Irevocabilă prin nerecurare25 161/2003. 80. D.D.M. – Judecătoria S. Art. 99 lit. i) Se reţine în sarcina judecătorului că, la data de 04.02.2011, înregistra un număr de 297 hotărâri neredactate în termenul legal după ce, în luna ianuarie 2011, înregistra un număr de 365 hotărâri neredactate în termenul legal, dintre care 5 hotărâri pronunţate în luna februarie 2010, 26 hotărâri din luna martie 2010, 20 hotărâri pronunţate în luna aprilie 2010, 17 hotărâri pronunţate în luna mai 2010, 47 hotărâri în luna iunie 2010, 14 hotărâri în luna august 2010, restul hotărârilor neredactate fiind pronunţate în lunile septembrie – noiembrie 2010. Hotărârea nr. 3J/18.05.2011 – Respinge acţiunea Irevocabilă prin nerecurare 81. A.A. – Judecătoria O. Art. 99 lit. a) S-a reţinut în sarcina judecătorului că a pronunţat sentinţa civilă nr. 1552/12.05.2010 şi sentinţa civilă nr. 2216/04.08.2010 de completare a dispozitivului, în dosarul nr. 2348/270/2010, dosar înregistrat ca urmare a casării cu trimitere spre rejudecare a cauzei, fără să invoce incidentul procedural cu privire la abţinerea de la judecare, întrucât pronunţase anterior hotărârea casată. Hotărârea nr. 4J/08.06.2011 – Avertisment Irevocabilă prin nerecurare 82. O.M. – Judecătoria I. Art. 99 lit. h) S-a reţinut în sarcina judecătorului că a dispus măsuri şi a soluţionat cauze, fără a permite părţilor şi apărătorilor acestora accesul în sala de şedinţă, pe parcursul dezbaterilor, încălcând astfel dispoziţiile de procedură ce stabilesc că judecarea dosarelor trebuie să aibă loc în şedinţă publică. Hotărârea nr. 5J/06.07.2011 – Avertisment Irevocabilă prin nerecurare 83. S.M. – Tribunalul V. Art. 99 lit. a) S-a reţinut în sarcina judecătorului că a Hotărârea nr. 6J/21.09.2011 – Diminuarea indemnizaţiei de Irevocabilă prin nerecurare26 participat la judecarea unor cauze, în condiţiile existenţei unor situaţii de incompatibilitate. încadrare lunare brute cu 15% pe o perioadă de trei luni 84. I.N.G. – Curtea de Apel T. M. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut în sarcina judecătorului că nu a respectat dispoziţiile regulamentare privind interdicţia scoaterii din instanţă a dosarelor, precum şi pe cele referitoare la obligaţia magistraţilor de a asigura securitatea dosarelor, cât timp acestea le sunt încredinţate spre redactare. Hotărârea nr. 7J/21.09.2011 – Avertisment Irevocabilă prin nerecurare 85. N.A.G. – Curtea de Apel C. Art. 99 lit. a) S-a reţinut în sarcina judecătorului că a participat la soluţionarea cererii de preschimbare a termenului de judecată formulată de contestatoarea S.C. B S.R.L. într-un dosar al Curţii de Apel C. – Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, deşi ştia că în dosar există un motiv de incompatibilitate, care atrăgea în privinţa sa obligaţia de a se abţine de la judecată, conform art. 25 Cod procedură civilă, în condiţiile în care administratorul contestatoarei este socrul său, iar unul dintre asociaţii respectivei societăţi comerciale este soţia sa. Hotărârea nr. 8J/05.10.2011 Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe o perioadă de trei luni Irevocabilă prin Decizia nr. 97/20.02.2012 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 86. P.E.C. – Judecătoria L. Art. 99 lit. e) S-a reţinut în sarcina judecătorului că, pe parcursul soluţionării a 8 dosare civile, a dispus amânarea repetată a pronunţării, pe o perioadă mai mare de 7 zile, urmată în unele dintre cauze de repunerea acestora pe rol. Această conduită adoptată de judecător a condus la temporizarea procedurii în cauzele ce i-au fost repartizate spre soluţionare, Hotărârea nr. 9J/05.10.2011 – Avertisment Irevocabilă prin Decizia nr. 66/6.02.2012 a ÎCCJ – admite recursul şi anulează hotărârea27 ceea ce conduce la nerespectarea dispoziţiilor art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, referitoare la durata rezonabilă a procesului. 87. P.A.T. – Judecătoria N. Art. 99 lit. e) S-a reţinut în sarcina judecătorului că, în instrumentarea dosarelor, aplica, în mod constant, o practică în contradicţie cu dispoziţiile procedurale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor, lăsând derularea procesului la aprecierea părţilor, cu ignorarea completă a dispoziţiilor art. 132 alin. (2) Cod procedură civilă, a art. 137 alin. (1) Cod procedură civilă, art. 138 Cod procedură civilă, raportat la art. 112 şi art. 115 Cod procedură civilă, respectiv a dispoziţiilor art. 167 şi 168 Cod procedură civilă. Totodată, s-a reţinut că prin practica comunicării tuturor notelor scrise ale părţilor pe parcursul procesului şi obligarea părţii adverse de a depune răspuns la întâmpinare sau răspuns la notele scrise şi, în continuare, puncte de vedere la răspunsul părţii adverse, cu privire la orice excepţie sau incident apărut în cursul procesului, a ignorat prevederilor art. 114, 115 şi 136 Cod procedură civilă şi respectiv a dispoziţiilor art. 129 alin. (1) Cod procedură civilă care instituie în sarcina părţilor îndatorirea ca, în condiţiile legii să urmărească desfăşurarea şi finalizarea procesului. Nu în ultimul rând, s-a reţinut, în ceea ce priveşte administrarea probei cu expertiză, că nu a analizat utilitatea probei prin raportare la obiectivele care sunt depuse ulterior de părţi şi nu mai sunt analizate în toate cazurile de către instanţă sau prin stabilirea unor obiective care, în mod evident, exced competenţelor expertului. Hotărârea nr. 10J/05.10.2011 – Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe o perioadă de trei luni Irevocabilă prin nerecurare28 88. L.A.C. – Judecătoria C. Art. 99 lit. g), h), i) şi j) S-a reţinut în sarcina judecătorului că, deşi la data de 17.02.2011 i s-a solicitat să-şi îndeplinească obligaţiile de serviciu, a refuzat, în mod nejustificat, să motiveze sentinţa penală nr. 321/22.12.2010 pronunţată în dosarul nr. 7202/2010, în situaţia în care era exercitată calea de atac prevăzută de lege şi expira durata arestării preventive a trei inculpaţi, fapt ce a impus măsura motivării hotărârii de către un alt judecător. Totodată, s-a reţinut că, la datele de 14.01.2011 şi 20.01.2011, nu erau întocmite minutele în mai multe dosare, pentru care hotărârile erau pronunţate din data de 22.12.2010. De asemenea, s-a reţinut că, la data de 28.04.2011, judecătorul înregistra un număr de 489 hotărâri judecătoreşti neredactate în termenul legal, dintre care 444 în materie civilă şi 45 în materie penală, termenul de redactare a hotărârilor fiind depăşit cu durate cuprinse între 12 luni şi o lună. O altă abatere disciplinară reţinută se referă la faptul că, după o perioadă de concediu medical de 10 zile – 11.01.2011 – 20.01.2011, a formulat o cerere de concediu de odihnă pentru perioada 08.02.2011 – 11.02.2011, avizată favorabil de către preşedintele instanţei, iar pentru zilele 14, 15, 17 şi 23 februarie 2011, cererea sa a fost avizată nefavorabil, aspect adus la cunoştinţa doamnei judecător, fiind trecută în condica de prezenţă şi în pontaj ca absent nemotivat. Hotărârea nr. 11J/12.10.2011 – Excludere din magistratură Irevocabilă prin Decizia nr. 65/06.02.2012 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 89. M. F. – Judecătoria R. Art. 99 lit. h) teza I, m) S-a reţinut în sarcina judecătorului că, în instrumentarea dosarelor, având ca obiect pronunţarea unor hotărâri, care să ţină loc de act autentic de vânzareHotărârea nr. 12J/19.10.2011 – Excludere din magistratură Irevocabilă prin Decizia nr. 256/ 21.05.2012 a ÎCCJ – recurs respins ca nefondat 29 cumpărare, a încălcat mai multe norme imperative de procedură civilă, cu consecinţa diminuării patrimoniului vânzătorilor pârâţi. De asemenea, s-a reţinut că au fost încălcate dispoziţiile Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti cu privire la repartizarea aleatorie a dosarelor. 90. V. A. – Judecătoria R. Art. 99 lit. h) teza I, m) S-a reţinut în sarcina judecătorului că, în instrumentarea dosarelor, având ca obiect pronunţarea unor hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzarecumpărare, a încălcat mai multe norme imperative de procedură civilă, cu consecinţa diminuării patrimoniului vânzătorilor pârâţi. De asemenea, s-a reţinut că au fost încălcate dispoziţiile Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti cu privire la repartizarea aleatorie a dosarelor, prin aceea că, în calitate de preşedinte al instanţei, a fixat termen pentru soluţionarea cererii de preschimbare, la o dată când judecătorul căruia i-a fost repartizat aleatoriu dosarul nu se afla în instanţă. Hotărârea nr. 13J/19.10.2011 – Excludere din magistratură Irevocabilă prin Decizia nr. 202/ 23.04.2012 a ÎCCJ – admite recursul, modifică hotărârea, în sensul că înlocuieşte sancţiunea excluderii din magistratură cu sancţiunea mutării disciplinare pe o perioadă de 3 luni la Judecătoria B. 91. B.I. – Judecătoria P. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut în sarcina judecătorului că şi-a îndeplinit, în mod defectuos, obligaţia de studiere a dosarului nr. 25445/2010 al Judecătoriei P., stabilind greşit data de la care începe să curgă termenul de 20 de zile prevăzut de art. 278/1 alin. (1) Codul de procedură penală, omiţând a observa dovada de comunicare a rezoluţiei procurorului, în raport de care se calcula termenul menţionat. Totodată, s-a reţinut că doamna judecător a încălcat norma de procedură cuprinsă în art. 186 alin. (2) Cod procedură penală, vizând modul de Hotărârea nr. 14J/23.11.2011 – Respinge acţiunea Irevocabilă prin nerecurare30 calcul al termenului pe zile, calculând termenul de introducere al plângerii pe zile pline şi nu pe zile libere, aşa cum prevede textul de lege menţionat. 92. S.R.A. – Tribunalul S. Art. 99 lit. e) şi h) teza a II-a S-a reţinut în sarcina judecătorului că, în mai multe dosare de insolvenţă, a acordat termene de judecată, în mod nejustificat, nesoluţionând cauzele în termen rezonabil, prelungind nejustificat procedurile judiciare şi a exercitat necorespunzător atribuţiile de judecător sindic, prin încălcarea normelor de procedură. Hotărârea nr. 1J/08.02.2012 – Respinge acţiunea ca neîntemeiată Irevocabilă prin nerecurare 93. V.F.- Judecătoria S. Art. 99 lit. a) S-a reţinut în sarcina judecătorului că, la data de 19.10.2010, a luat parte la judecarea cauzei nr. 13559/2010 aflată pe rolul Judecătoriei S., fără a se abţine, deşi, anterior, a pronunţat o sentinţă civilă prin care îşi spusese părerea asupra unora dintre chestiunile juridice, ce constituiau obiectul dosarului nr. 13559/2010, neasigurând condiţia de imparţialitate, prevăzută de dispoziţiile legale. Hotărârea nr. 2J/29.02.2012 – Respinge acţiunea Irevocabilă prin nerecurare 94. Z.D.- Judecătoria D.T.S. Art. 99 lit. b) şi h) S-a reţinut în sarcina judecătorului că, în calitatea sa de preşedinte al instanţei, a încălcat, cu ştiinţă, dispoziţiile art. 1085 Cod procedură civilă, soluţionând noi cereri de reexaminare a amenzii judiciare, cu ignorarea dispoziţiilor legale sus-menţionate, în condiţiile în care cunoştea împrejurarea că, iniţial, cereri similare de reexaminare fuseseră respinse. De asemenea, s-a mai reţinut că a ignorat, cu ştiinţă, dispoziţiile art. 1085 alin. (2) şi (3) Cod procedură civilă, prin primirea, în propriul birou, de la o persoană ce nu avea calitatea de reprezentant a trei martori, a unor cereri Hotărârea nr. 3J/20.03.2012 – Avertisment ptr. abaterea disciplinară prev. de art. 99 lit. b) Irevocabilă prin Decizia nr. 327/ 3.07.2012 a ÎCCJ – admite recursul, modifică hotărârea, în sensul că respinge acţiunea disciplinară.31 de reexaminare a unor amenzi judiciare. Totodată, s-a reţinut că a soluţionat aceste cereri cu un alt grefier decât cel stabilit prin planificarea de şedinţă, cereri pe care le-a admis, după respingerea lor irevocabilă, ignorând caracterul executoriu al încheierii anterioare. 95. M.G. – Judecătoria B. Art. 99 lit. e) şi h) S-a reţinut în sarcina judecătorului că a amânat, în mod repetat, pronunţarea în mai multe dosare, pe durate care au depăşit semnificativ termenele prevăzute de art. 260 alin. (1) Cod procedură civilă şi art. 306 Cod procedură penală şi a dispus, în mod repetat, repunerea pe rol a dosarelor în care a fost amânată pronunţarea, datorită studiului insuficient al dosarelor rămase în pronunţare. Referitor la cea de-a doua abatere disciplinară, se reţine în sarcina pârâtului judecător nerespectarea dispoziţiilor procedurale conţinute în art. 356 şi 357 alin. 1 Cod procedură penală şi, respectiv, a dispoziţiilor conţinute în art. 261 alin. 1 pct. 5 Cod procedură civilă cu referire la un număr semnificativ de hotărâri judecătoreşti, în care motivarea în fapt şi în drept a soluţiei lipseşte sau este necorespunzătoare, fiind create premisele încălcării dreptului la un proces echitabil consacrat de art. 6 din CEDO, prin modul lacunar de expunere a considerentelor sau inexistenţa motivării, prin omisiunea de a se analiza şi expune în hotărâre argumentele decisive care au condus la adoptarea soluţiei; în încălcarea normelor de procedură conţinute în art. 129 alin. 5 Cod procedură civilă şi încălcarea obligaţiei de a asigura supremaţia legii, instituite prin art. 4 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, Hotărârea nr. 4J/13.06.2012 Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe o perioadă de trei luni Irevocabilă prin Decizia din 28.01.2013 a ÎCCJ – respinge recursul ca nefondat32 prin ignorarea dispoziţiilor legale aplicabile diferitelor instituţii de drept esenţiale pentru clarificarea raporturilor juridice deduse judecăţii, a dispoziţiilor legale care reglementează drepturi specifice anumitor categorii de persoane; încălcarea obligaţiilor care revin instanţei de judecată în respectarea reglementărilor în materia timbrării cererilor de chemare în judecată, cuprinse în art. 18 alin. 1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi încălcarea prevederile art. 32 alin. 1 din acelaşi act normativ; în încălcarea dispoziţiilor art. art. 2812 Cod procedură civilă prin completarea unei hotărârilor judecătoreşti în afara cadrului prevăzut de lege; depăşirea competenţelor şi atribuţiilor care revin, potrivit legii, unui magistrat şi abordarea unui limbaj care nu este compatibil cu cerinţele impuse actelor care emană de la o instanţă judecătorească şi cu standardul impus de exercitarea profesiei de magistrat; nerespectarea dispoziţiilor procedurale conţinute în art. 122 Cod procedură civilă şi, respectiv, a dispoziţiilor art. 298 Cod procedură penală care reglementează obligaţia preşedintelui completului de judecată de a asigura ordinea şi solemnitatea şedinţelor de judecată. 96. B.V.D.O. – Curtea de Apel O. Art. 99 lit. a) S-a reţinut în sarcina judecătorului că, la data de 05.05.2011, a făcut parte din completul de judecată R2 care a soluţionat cererea de recuzare formulată împotriva membrilor completului de judecată R1, din a cărei componenţă făcea parte şi judecătorul B.G., soţia sa. Hotărârea nr. 5J/13.06.2012 Respinge acţiunea ca neîntemeiată Irevocabilă prin nerecurare 97. B.D.- Tribunalul B.N. Art. 99 lit. h) S-a reţinut în sarcina judecătorului că, la data de 27.06.2011, într-un dosar al instanţei, a verificat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive Hotărârea nr. 6J/13.06.2012 Respinge acţiunea ca neîntemeiată Irevocabilă prin nerecurare33 a inculpatului Z.S., în cursul judecăţii, în Camera de Consiliu, iar nu în şedinţă publică, contrar normei de procedură instituite de art. 290 alin. 1 teza I din Codul de procedură penală, cu consecinţa casării hotărârii şi a punerii în libertate a unei persoane care prezenta „un grad sporit de pericol pentru ordinea publică”. 98. B.C. – Judecătoria C. Art. 99 lit. e), g), i) şi m) S-a reţinut în sarcina judecătorului că, la data de 28 aprilie 2011, înregistra un număr total de 224 de hotărâri judecătoreşti cu privire la care termenul de redactare a fost depăşit, cu vechime de până la un an. De asemenea, s-a reţinut că judecătorul a refuzat în mod nejustificat să participe la şedinţa de judecată a Completului C3 din data de 29.06.2011, când era planificată la permanenţă, în lipsa, din motive obiective a titularului, prin încălcarea dispoziţiilor legale şi regulamentare referitoare la repartizarea aleatorie. O altă abatere disciplinară reţinută în sarcina judecătorului se referă la faptul că, în data de 4.03.2011, a amânat toate cauzele de la completul 5B, fără să ia nicio măsură legală în acestea, invocând motive organizatorice, inexistente, ori medicale, nedovedite; de asemenea, în data de 22.02.2011, a preschimbat termenele de judecată în mai multe dosare, cu acordarea unor termene de judecată mai lungi, fără a fi întrunite condiţiile legale ori regulamentare; precum şi faptul că judecătorul, în perioada 2010- octombrie 2011, a amânat mai multe cauze, cu încălcarea dispoziţiilor legale, care reglementează soluţionarea cu celeritate a cauzelor. Hotărârea nr. 7J/13.06.2012 – Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe o perioadă de trei luni Irevocabilă prin nerecurare. 99. P.I. – Tribunalul C. Art. 99 lit. i) şi j) S-a reţinut în sarcina judecătorului că a lipsit de la serviciu, în perioada 23 iunie – 30 iunie 2011, inclusiv în data Hotărârea nr. 8J/13.06.2012 – Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută Irevocabilă prin Decizia nr . 2/14.01.2013 a ÎCCJ – respinge recursul ca nefondat34 de 27 iunie 2011, când era planificat la şedinţa de judecată, fără a avea aprobată efectuarea concediului de odihnă în afara perioadei vacanţei judecătoreşti de către conducerea instanţei, nerespectând astfel programul de lucru la instanţă. De asemenea, s-a mai reţinut în sarcina judecătorului că, în perioada decembrie 2010 – februarie 2012, a redactat cu întârziere hotărârile judecătoreşti revenite spre motivare, ajungând ca, la data de 16 februarie 2012, să înregistreze un număr de 206 hotărâri neredactate, perioada cu care s-a depăşit termenul de redactare este cuprinsă între 4 zile şi 398 de zile, cele mai vechi fiind pronunţate în luna noiembrie 2010. cu 15% pe o perioadă de trei luni 100. Ş.Ş. – Tribunalul G. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut în sarcina judecătorului că, prin încheierea din data de 04.04.2011, pronunţată într-un dosar al Tribunalului G., a admis propunerea de luare a măsurii arestării preventive, formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul G., cu încălcarea normelor procedurale prevăzute de art. 300 Cod procedură penală, art. 197 alin. (2) şi (3) Cod procedură penală, precum şi a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002, şi a dispus arestarea preventivă a patru inculpaţi pe o durată de 29 de zile. De asemenea, prin încheierea pronunţată la data de 06.04.2011, judecătorul, cu încălcarea dispoziţiilor art. 195 Cod procedură penală, a admis cererea de îndreptare a erorii materiale şi a dispus îndreptarea erorii materiale strecurată în încheierea din data de 04.04.2011 a Tribunalului G., în sensul înlăturării art. 132 din Legea nr. 78/2000 în ceea ce îl priveşte pe inculpatul M.I. Ulterior, la soluţionarea recursurilor Hotărârea nr. 9J/27.06.2012 Respinge acţiunea ca neîntemeiată Irevocabilă prin nerecurare.35 declarate de inculpaţi, Curtea de Apel C., prin încheierea din data de 11.04.2011, a constatat că propunerea de arestare preventivă a fost făcută de un organ necompetent din punct de vedere material, deoarece prejudiciul depăşea suma de 200.000 de euro, situaţie în care, pentru infracţiunea prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000, competenţa aparţinea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, astfel încât încheierea pronunţată de instanţa de fond este lovită de nulitate absolută, considerente în raport cu care a casat încheierea şi, rejudecând cauza, a respins propunerea de arestare preventivă, dispunând revocarea măsurii arestării preventive şi punerea de îndată în libertate a inculpaţilor. 101. J.E. – Judecătoria D. Art. 99 lit. e), g), h), i) şi j) S-a reţinut în sarcina judecătorului că, după numirea sa în funcţia de judecător (23.06.2011), a absentat de la instanţă în zilele de 24.06.2011, 27.06.2011- 30.06.2011 (5 zile), precum şi în ziua de 01.07.2011, prezentându-se la instanţă doar în data de 4.07.2011. De asemenea, în zilele de 28.07.2011, 29.07.2011, 01.08.2011, 03.08.2011- 05.08.2011, judecătorul a lipsit de la instanţă, fără a încunoştinţa conducerea instanţei. În cursul lunii august 2011, judecătorul a absentat nemotivat de la instanţă în zilele de 10.08.2011, 11.08.2011, 12.08.2011 şi 31.08.2011; în cursul lunii septembrie 2011, a absentat nemotivat de la instanţă în zilele de 01.09.2011, 22.09.2011, 23.09.2011, 28.09.2011, 29.09.2011 şi 30.09.2011, iar în cursul lunii octombrie 2011 a lipsit nemotivat de la instanţă un număr de 14 zile consecutive, în perioada 11.10.2011-28.10.2011. S-a mai reţinut că, în perioada 01.08- 04.09.2011, în calitate de judecător de serviciu, acesta nu a dispus nicio măsură pentru primul termen de Hotărârea nr. 10J/04.07.2012 Excludere din magistratură Irevocabilă prin Decizia 28/ 28.01.2013 a ÎCCJ – respinge recursul ca nefondat36 judecată într -un număr de aproximativ 300 de dosare nou înregistrate, dosarele fiind preluate pentru aplicarea rezoluţiilor de către alţi doi colegi magistraţi judecători. Referitor la abaterea disciplinară prevăzută de dispoziţiile art. 99 lit. h) teza a II -a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, s -a reţinut că judecătorul, în perioada în care a desfăşurat activitatea de judecată propriu -zisă, a încălcat mai multe dispoziţii procedurale şi regulamentare cu gravă neglijenţă. Sub aspectul laturii obiective, se reţine că judecătorul a încălcat dispoziţiile art. 258 alin. (1) Cod procedură civilă, art. 258 alin. (4) Cod procedură civilă, art. 83, art. 105 alin. (1) şi art. 109 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cu consecinţa perturbării activităţii instanţei, cu riscul denaturării datelor din situaţiile statistice şi împiedicării grefierilor să întocmească lucrările în termenele prevăzute de regulament şi cu încărcarea suplimentară a celorlalţi judecători din cadrul instanţei. În esenţă, judecătorul nu a întocmit minutele imediat după momentul deliberării, nu a transcris rezultatul deliberării în condica şedinţelor de judecată, nu a semnat încheierile de amânare a pronunţării, fiind necesară semnarea acestor hotărâri de alţi judecători ai instanţei. O altă abatere disciplinară reţinută în sarcina judecătorului este cea prevăzută de art. 99 lit. e) din Legea nr. 303/2004 şi constă în aceea că prin modul de gestionare a activităţii sale de judecată, a generat întârzieri cu durată considerabilă în soluţionarea unor cauze civile ce i -au fost repartizate, în condiţiile amânării succesive a pronunţării, repunerii cauzelor pe rol şi stabilirii unor termene de judecată după o perioadă de aproximativ 5 luni după 37 momentul reţinerii cauzelor spre judecare. Referitor la abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, se reţine că în cele cinci şedinţe de judecată desfăşurate exclusiv în perioada lunii septembrie 2011, judecătorul a rulat un număr total de 423 de dosare, soluţionând un număr total de 46 de dosare, pronunţând acelaşi număr de hotărâri, care au fost redactate cu nerespectarea termenului legal de redactare a hotărârilor. 102. B.C. – Judecătoria S. Art. 99 lit. i) şi h) S-a reţinut în sarcina judecătorului că, în perioada februarie 2010-29 decembrie 2011, nu a motivat hotărâri judecătoreşti civile şi penale, încălcând art. 264 alin. (1) Cod procedură civilă şi, respectiv, art. 310 alin. (2) Cod procedură penală, la care se adaugă nemotivarea timp de peste 2 ani a unei hotărâri pronunţate în luna iulie 2009. De asemenea, s-a mai reţinut în sarcina judecătorului că, în perioada februarie 2010 – 8 noiembrie 2011, cu referire la transmiterea situaţiilor lunare privind redactarea în termen a hotărârilor, a determinat personalul auxiliar să efectueze adrese cu un conţinut nereal şi a comunicat forurilor superioare, prin semnarea acestor adrese, în marea majoritate a raportărilor lunare, documentele respective ce conţineau asemenea date nereale, fiind ascunsă activitatea de neredactare a unor hotărâri judecătoreşti care îi aparţineau, ca judecător. Hotărârea nr. 11J/19.09.2012 – Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe o perioadă de trei luni Irevocabilă prin nerecurare. 103. S.B.L. – Tribunalul B. Art. 99 lit. h) S-a reţinut în sarcina judecătorului că, în perioada martie 2011- aprilie 2012, nu a redactat mai multe hotărâri judecătoreşti, ajungând ca, în luna aprilie 2012, să totalizeze un număr de Hotărârea nr. 12J/26.09.2012 Respinge acţiunea ca neîntemeiată Irevocabilă prin nerecurare.38 337 de hotărâri judecătoreşti, cu o vechime şi de peste un an, depăşind astfel termenul de 30 de zile de redactare, stabilit în art. 264 alin. (1) Cod procedură civilă. 104. T.H.O.- Judecătoria T. Art. 99 lit. a) şi h) S-a reţinut în sarcina judecătorului că a soluţionat 14 cauze (9 dosare penale şi 5 dosare civile), în care reprezentant al părţilor era avocat C.I.L., persoană cu care judecătorul se afla într-o relaţie apropiată, cunoscută de colegi judecători, procurori, grefieri şi avocaţi, şi nu a înţeles să formuleze cerere de abţinere, potrivit art. 25 Cod procedură civilă, sau să înştiinţeze, în scris, Colegiul de conducere al instanţei cu privire la existenţa conflictului de interese, conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 303/2004. Cu privire la cea de-a doua abatere disciplinară, s-a reţinut că judecătorul a soluţionat mai multe cereri de suspendare provizorie a executării silite cu încălcarea normelor procedurale, respectiv art. 403 alin. (4) Cod procedură civilă, art. 129 alin. (6) Cod procedură civilă şi art. 723/1 alin. (3) Cod procedură civilă. De asemenea, s-a reţinut că judecătorul a soluţionat cererea formulată de Societatea Agricolă „R.A. – C.”, deşi cererea nu a fost semnată, încălcânduse dispoziţiile art. 333 Cod procedură civilă şi art. 133 Cod procedură civilă. Totodată, se impută judecătorului că, la soluţionarea unui dosar, a încălcat dispoziţiile procedurale conţinute în art. 522/1 alin.(1) Cod procedură penală, prin admiterea în principiu a cererii de rejudecare, anularea mandatului de executare a pedepsei privative de libertate, cu consecinţa punerii în libertate a condamnatului, deşi nu erau îndeplinite condiţiile prevăzute pentru admisibilitatea unei asemenea cereri. Mai mult, se reţine că judecătorul, la Hotărârea nr. 13J/14.11.2012 – Excludere din magistratură Irevocabilă prin Decizia civila nr.119/11.03.2013 – admite recursul – modifică hotărârea atacată – admite, în parte, acţiunea disciplinara si aplica sancţiunea mutării disciplinare pe o perioada de 3 luni, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de dispoziţiile art. 99 lit. a). – respinge acţiunea disciplinara sub aspectul săvârşirii abaterii disciplinare prevăzută de dispoziţiile art. 99 lit. h din aceeaşi lege.39 soluţionarea unui dosar al Judecătoriei T., a încălcat dispoziţiile art. 111 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, iar, într-un dosar penal nu a respectat prevederile art. 278/1 Cod procedură penală. 105. P.L.M. – Judecătoria O. Art. 99 lit. a) şi b) S-a reţinut în sarcina judecătorului că, în calitate de preşedinte al Judecătoriei B., a acordat consultaţii juridice unei persoane pentru formularea unei plângeri contravenţionale, ce a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei B. iar, ulterior, judecătorul i-a prezentat acelei persoane strategii pentru tergiversarea procedurii judiciare, toate acestea constituind manifestări de natură să afecteze imparţialitatea sau prestigiul justiţiei. De asemenea, se reţine că judecătorul s-a deplasat la sediul Judecătoriei B., împreună cu persoana care dorea să formuleze plângere contravenţională, a invitat-o pe aceasta în biroul său pentru a semna plângerea şi a solicitat grefierului cu atribuţii privind repartizarea aleatorie a dosarelor de a rămâne peste programul normal de lucru, în vederea înregistrării unei cereri în sistem informatic, în alte condiţii decât cele prevăzute de Regulamentul de ordine interioară al instanţelor. Hotărârea nr. 14J/14.11.2012 – Excludere din magistratură Irevocabila prin Decizia civila nr.171/08.04.2013 – admite recursul, – modifica hotărârea atacată, – înlocuieşte sancţiunea aplicată recurentului, cu sancţiunea mutării disciplinare pentru o perioada de 3 luni la o altă instanţă 106. B.L., P.D., C.V.- Curtea de Apel B. Art. 99 lit. t) rap. la art. 99/1 alin.2 S-a reţinut în sarcina celor trei judecători că şi-au exercitat funcţia cu gravă neglijenţă, încălcând în mod grav, neîndoielnic şi nescuzabil normele de drept procesual, respectiv dispoziţiile art. 2 alin. (1) Cod procedură penală, care reglementează principiul legalităţii procesului penal, şi prevederile art. 386 lit. d) Cod procedură penală, la soluţionarea unui dosar al Curţii de Apel B., având ca obiect contestaţie în anulare. Astfel, se reţine că judecătorii au Hotărârea nr. 15J/4.12.2012 Respinge acţiunea ca neîntemeiată Irevocabila prin Decizia civila nr.435/25.11.2013 Respinge, ca nefondat, recursul declarat de Inspecţia Judiciară.40 transformat calea de atac extraordinară a contestaţiei în anulare într-o prelungire a procesului penal, creând un nou grad de jurisdicţie în cauza analizată, şi au omis a analiza condiţia existenţei identităţii faptei la care se referă cele două hotărâri judecătoreşti şi în raport de care s-a reţinut existenţa autorităţii de lucru judecat, cu consecinţa infirmării unei hotărâri definitive de condamnare împotriva contestatorului. 107. T.I. – Judecătoria B.V. Art. 99 lit. o), l), t) rap. la art. 99/1 alin.1 S-a reţinut în sarcina judecătorului că, la data de 23.07.2012, deşi nu era desemnat să participe la judecarea vreunei cauze, a dispus crearea unei şedinţe de judecată în „Camera de consiliu”, fără aprobarea Colegiului de conducere al Judecătoriei B.V., şi, fără a fi citate părţile, a se plăti taxele judiciare de timbru, fără a fi respectate dispoziţiile legale şi regulamentare privind circuitul administrativjurisdicţional, a soluţionat patru cereri de suspendare a executării silite, deşi existau cereri similare, preluând nelegal pe rol 4 dosare, cauze care fuseseră repartizate altor judecători, acceptând aducerea atingerii prestigiului justiţiei şi vătămarea intereselor creditorilor. Hotărârea nr. 16J/12.12.2012 – Avertisment pt. abaterile disciplinare prev. de art. 99 lit. o) şi t) Irevocabilă prin nerecurare 108. C.I.E. – Judecătoria P. Art. 99 lit. h) şi m) S-a reţinut în sarcina judecătorului că în dosarele având ca obiect pronunţarea unor hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare pentru imobile, nu au fost respectat prevederile art. 32 din Legea nr. 146/1997, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 276/2009. De asemenea, în unele dosare, nu a verificat dacă este cel legal cuantumul taxei judiciare de timbru achitat de părţi, iar, în cele mai multe dintre dosarele examinate, ce aveau acest obiect, nu erau depuse titlurile de proprietate ale promitenţilor Hotărârea nr. 1 J/20.02.2013 – Reducerea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioada de 6 luni Irevocabila prin Decizia civila nr. 340/17.06.2013 – respinge recursul ca nefondat.41 vânzători cu privire la bunurile imobile ce făceau obiectul cauzei, fiind finalizate prin pronunţarea unei hotărâri de expedient. Referitor la nerespectarea dispoziţiilor cu privire la repartizarea aleatorie a cauzelor, s-a constatat că aceasta reprezintă o consecinţă a încălcării unor norme procedurale referitoare la primirea, soluţionarea ori disjungerea unor cereri accesorii sau incidentale, cu consecinţa aplicării eronate a prevederilor art. 99 alin. (6) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. 109. Z.G.T. – Tribunalul B. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut în sarcina judecătorului că a ignorat în mod constant prevederile Legii nr. 275/2006, respectiv art. 25 alin. (4), art. 26, art. 38 alin. (5) şi art. 74 alin. (4), prin nerespectarea termenelor reglementate expres în aceste texte de lege pentru soluţionarea cererilor persoanelor private de libertate sau chiar prin nesoluţionarea acestor cereri, ajungându-se ca, la sfârşitul anului 2011, să existe un număr de 246 dosare nesoluţionate. Hotărârea nr. 2 J/25.02.2013 Respinge acţiunea disciplinară, ca neîntemeiată. Irevocabila prin Decizia civila nr. 421/28.10.2013. – respinge, ca nefondat, recursul 110. R.E.M. – Tribunalul B. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut în sarcina judecătorului că în perioada septembrie 2011-26 noiembrie 2012, nu a redactat un număr de 269 hotărâri judecătoreşti, depăşind astfel termenul de 30 de zile. Hotărârea nr. 3 J/03.04.2013 – Diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 3 luni. Irevocabilă prin nerecurare 111. S.C. – Tribunalul I. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut în sarcina judecătorului că, în mod constant, motivează hotărâri judecătoreşti cu depăşirea (în prezent înregistrând întârzieri de peste 1 an de zile în cazul a 15 hotărâri judecătoreşti) termenului de 30 de zile de redactare, stabilit de art. 264 alin. (1) din Codul de procedură civilă. Hotărârea nr. 4 J/03.04.2013 – Avertisment. Irevocabilă prin nerecurare 112. C.M.L. – Curtea de Apel B. Hotărârea nr. Irevocabila prin 42 Art. 99 lit. a), c), k) f) şi t) S-a reţinut în sarcina judecătorului aceea că declaraţia dată în cursul transmisiunii directe în cadrul protestelor derulate la data de 25 ianuarie 2012 din Piaţa Universităţii, atât din perspectiva cadrului în care a fost exprimată, cât şi al conţinutului acesteia, precum şi afirmaţiile făcute în cadrul unei emisiuni de televiziune, constituie o manifestare contrară demnităţii funcţiei pe care o ocupă şi, în acelaşi timp, o manifestare de natură să afecteze imparţialitatea sau prestigiul funcţiei de judecător. De asemenea, se reţine că faptele judecătorului constând în comportament, afirmaţii/reproşuri adresate colegilor judecători şi grefierilor de şedinţă, ce au depăşit limitele rezonabile ale unor critici, susţineri verbale, deliberări, îndrumări sau atenţionări, acceptabil a fi exprimate cu referire la modul de organizare a activităţii secţiei, ori cu privire la activitatea profesională a grefierilor, la pregătirea profesională a judecătorilor, creând în rândul acestora un sentiment de disconfort sau temere şi contravenind prevederilor art. 90 din Legea nr. 303/2004, depăşesc limitele unui comportament admis în interiorul unei instanţe, atitudinea fiind incompatibilă cu onoarea şi demnitatea profesiei de magistrat. S-a reţinut în sarcina judecătorului că, prin comportamentul manifestat în datele de 21 martie, 26 martie 2012, 20 iunie 2012, 12 septembrie 2012, 19 septembrie 2012 şi 26 septembrie 2012, constând în: apostrofarea judecătorilor colegi de complet şi a grefierilor de şedinţă, cu scopul vădit de a iniţia în mod artificial un conflict cu aceştia, neacordarea permisiunii grefierului de şedinţă de a manipula dosarele de judecată, exprimarea unor păreri cu caracter ofensator referitoare la 5 J/11.04.2013 Admite în parte acţiunile conexe. Aplică sancţiunea mutarea disciplinară pt. o perioadă de 3 luni pt art. 99 lit. a şi c (fost art. 99 lit. k în reglementarea anterioară modif. prin L 24/2012). Respinge acţiunea pt art. 99 lit f şi t. Decizia civila nr.432/04.11.2013 – respinge, ca nefondat recursul43 pregătirea profesională a colegilor de complet, adresarea unor blesteme acestora, proferarea unor acuzaţii nefondate cu conotaţie sexuală la adresa colegilor judecători sau a altor acuzaţii nefondate, utilizarea unui ton ridicat şi autoritar faţă de colegii judecători şi faţă de personalul auxiliar al secţiei, acesta a avut o atitudine ce poate fi caracterizată ca nedemnă. De asemenea, s-a reţinut că judecătorul, în calitate de membru al completului de judecată, a refuzat de a-şi spune părerea asupra cauzelor rămase în pronunţare, refuz manifestat la data de 26 septembrie 2012, 27 septembrie 2012, iar, la data de 2 octombrie 2012, a lipsit de la deliberare, încălcând dispoziţiile art. 256 Cod procedură civilă, ceea ce a avut ca urmare repunerea pe rol a cauzelor. 2 acţiuni conexate 113. C.M.L. – Curtea de Apel B. Art. 99 lit. k) S-a reţinut în sarcina judecătorului că a absentat de la programul de lucru, această absenţă fiind consemnată în foile colective de prezenţă şi având caracter repetat, caracter ce rezultă din consemnarea lipsei de la program în mai multe zile ale lunii consecutiv şi în mai multe luni. Se reţine că judecătorul a fost pontat ca absent în foile colective de prezenţă din lunile octombrie, noiembrie, decembrie şi ianuarie, în zilele de 19 octombrie 2012 – 4 ore, 22- 26 octombrie 2012 integral, 29 şi 31 octombrie integral, 5 noiembrie integral, 6 noiembrie 7 ore, 9 noiembrie 2012 6 ore, 17-21 decembrie, 27-28 decembrie integral şi 3 şi 4 ianuarie 2013 integral. Hotărârea nr. 6 J/22.05.2013 Respinge acţiunea Irevocabilă prin nerecurare 114. C.A.S. – Judecătoria Ş.S. Art. 99 lit. a) S-a reţinut în sarcina judecătorului că, în şedinţa din data de 02.02.2012, a manifestat dezinteres pentru soluţionarea cauzelor, a avut un mod de Hotărârea nr. 7 J/22.05.2013 Respinge acţiunea Irevocabilă prin nerecurare44 exprimare total inadecvat statutului de magistrat, dar şi manifestările din data de 03.02.2012, respectiv ţinuta nepotrivită şi conduita agresivă (limbaj, violenţe verbale şi fizice), aspecte ce au fost de natură a contraria participanţii la înfăptuirea actului de justiţie, dar şi opinia publică, fiind, totodată, în măsură să aducă atingere onoarei, probităţii profesionale şi prestigiului justiţiei. 115. S.M. – Judecătoria S.M. Art. 99 lit. t) S-a reţinut în sarcina judecătorului că, iniţial la data de 21.09.2012, la momentul pronunţării hotărârii a întocmit o minută în care a menţionat că cererea reconvenţională se anulează ca netimbrată, iar ulterior, la data de 11.10.2012 a întocmit o altă minută, prin care a dispus respingerea cererii reconvenţionale ca inadmisibilă, efectuând modificările şi în sistemul informatic ECRIS, în dosar regăsinduse ambele minute ce au fost tehnoredactate pe foi separate, cea din 11.10.2013 fiind cusută, iar cealaltă fiind doar ataşată la dosar. Hotărârea nr. 8 J/29.05.2013 Admite acţiunea. Aplică sancţiunea avertisment pt. art. 99 lit. t teza a II-a Irevocabilă prin nerecurare 116. C. D. – Judecătoria G. Art. 99 lit. h) teza a II-a S-a reţinut în sarcina judecătorului că nu a redactat mai multe hotărâri judecătoreşti, ajungând ca, în luna martie 2013 să totalizeze un număr de 584 de hotărâri judecătoreşti neredactate – 584 hotărâri civile şi 12 hotărâri penale, pronunţate în perioada 03.05.2012 – 21.02.2013, depăşind astfel termenul de redactare, stabilit de art. 264 alin. (1) Cod procedură civilă, art. 310 alin. 2 Cod procedură penală, respectiv art. 5 alin 2 din Titlul XIII al Legii nr. 247/2005. Hotărârea nr. 9 J/29.05.2013 Cu majoritate, Respinge acţiunea disciplinară ca neîntemeiată. Irevocabilă prin nerecurare. 117. B.A. – ICCJ Art. 99 lit. h teza a II-a S-a reţinut în sarcina magistratului asistent faptul că decizia pronunţată la data 12.01.2012 a fost motivată de magistratul asistent la data de Hotărârea nr. 10 J/29.05.2013 Respinge acţiunea disciplinară ca rămasă fără obiect. Irevocabilă prin nerecurare45 09.01.2013, după aproximativ 2 ani de la data înregistrării cererii de recurs, în condiţiile în care cauza a fost soluţionată la primul termen de judecată. 118. M.S. – Tribunalul B. Art. 99 lit. t rap. la art. 991 alin 2 S-a reţinut în sarcina judecătorului că, după pronunţarea soluţiei şi semnării minutei, ce a fost evidenţiată în sistemul informatic ECRIS în aceeaşi, a doua zi dimineaţă, judecătorul a solicitat dosarul grefierului de şedinţă şi a adăugat minutei iniţial întocmită, o „opinie separată”, numai cu privire la cuantumul daunelor morale acordate, fără să-i fie adus la cunoştinţă acest fapt colegei sale de complet, iar după modificarea minutei, a predat dosarul grefierului de şedinţă care a procedat la consemnarea acestei noi minute în sistemul informatic ECRIS. Hotărârea nr. 11 J/19.06.2013 Admite acţiunea. Aplică sancţiunea constând în avertisment. Irevocabilă prin nerecurare 119. N.G.A. – Curtea de Apel C. Art. 99 lit. a), h) şi m) din Legea 303/2004 în forma anterioară intrării în vigoare a Legii 24/2012, respectiv art. 99 lit. i) din Legea 303/2004 în forma ulterioară intrării în vigoare a Legii 24/2012 S-a reţinut în sarcina judecătorului că, în cadrul unui dosar, având ca obiect suspendarea executării actelor administrative fiscale, la termenul din 19.07.2011, a primit două acţiuni distincte – cereri de anulare a două categorii de acte, ce ulterior au fost soluţionate în cadrul acestui dosar, fără a se proceda la înregistrarea separată şi repartizarea aleatorie în sistemul informatic prin aplicaţia ECRIS; judecătorul s-a pronunţat asupra cererii de suspendare a executării sentinţei de intrare în faliment a debitoarei, câtă vreme rămăsese în pronunţare pe acţiunea în anularea actelor administrative invocate în cererea de suspendare, deşi avea îndatorirea de a se abţine; s-a relevat existenţa unei Hotărârea nr. 12 J/19.06.2013 Cu majoritate: Admite acţiunea. Aplică sancţiunea constând în excludere din magistratură pt. art. 99 lit. m, a şi i teza I. Respinge acţiunea pt. art. 99 lit. h. În curs de soluţionare a recursului la ÎCCJ46 relaţii dintre judecător şi o persoană care avea interes în soluţionarea cauzei, de natură să afecteze imparţialitatea magistratului, ceea ce conturează reaua credinţă în exercitarea funcţiei. 120. M.S.– Tribunalul B. Art. 99 lit.t raportat la art.991 alin.2 S-a reţinut în sarcina judecătorului că, la data de 13.12.2012 a dispus anularea unei acţiuni ca netimbrată deşi în cauză au fost admise două cereri de reexaminare, prin care s-a constat că acţiunea exercitată este scutită de plata taxei de timbru. Hotărârea nr. 13 J/19.06.2013 Admite acţiunea. Aplică sancţiunea constând în diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 2 luni. Irevocabilă prin nerecurare 121. B.V. – Curtea de Apel P. Art. 99 lit. l) S-a reţinut în sarcina judecătorului că, în ziua de 15 februarie 2012, pe holul instanţei, i-a solicitat insistent judecătorului care făcea parte din completul căruia i-a fost repartizată cauza în mod aleatoriu, să îl ajute pe revizuent, în sensul de a pronunţa o hotărâre favorabilă în dosarul pe care îl avea de soluţionat, după ce anterior sau întâlnit, împreună cu revizuentul şi iau prezentat situaţia sa juridică. Hotărârea nr. 14J/18.09.2013 Admite acţiunea. Aplică sancţiunea excluderii din magistratură În curs de soluţionare a recursului la ÎCCJ 122. C.M.L. – Curtea de Apel B. Art. 99 lit.h) teza a-II a S-a reţinut în sarcina judecătorului faptul că a redactat cu depăşirea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 264 alin. 1 din Codul de procedură civilă anterior, respectiv art. 426 alin. 5 din Codul de procedură civilă în vigoare, un număr de 175 de hotărâri (la data de 19.06.2013). Din totalul de dosare la a căror soluţionare a participat, doamnei judecător i-au revenit spre redactare 356 de hotărâri (221 în anul 2012 şi 135 în primele 5 luni ale anului 2013). În raport de situaţia de fapt constatată, se reţine că durata întârzierilor în redactarea hotărârilor judecătoreşti de către judecător este însemnată, într-un număr de 51 de dosare constatându-se o întârziere în redactare de peste 1 an. Hotărârea nr. 15J/18.09.2013 Admite acţiunea. Aplică sancţiunea constând în diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 6 luni În curs de soluţionare a recursului la ÎCCJ 123. J.C. – Tribunalul B. Hotărârea nr. În curs de soluţionare 47 Art. 99 lit. a) şi c) S-a reţinut în sarcina judecătorului faptul că la data 22 de aprilie 2013, a participat în şedinţa de judecată, sub influenţa băuturilor alcoolice, având un comportament, conduită şi atitudini, atât în sala de judecată cât şi în afara ei, dar tot în exercitarea atribuţiilor de serviciu, incompatibile cu solemnitatea actului de justiţie, nepermiţând asistenţilor judiciari de a se prezenta în sala de judecată, impunând jandarmului fără motiv părăsirea postului, având atitudini nedemne faţă de preşedinta secţiei, venită să asiste în sala de judecată, creând în sală contextul unor discuţii inutile, care au adus atingere prestigiului justiţiei, jignind participanţii la procedurile judiciare; făcând, în şedinţă publică, cu ocazia deliberării, afirmaţii nedemne privind persoane din cadrul instanţei, afectând onoarea şi probitatea profesională şi aducând atingere prestigiului justiţiei. 16J/16.10.2013 Admite în parte acţiunea. Aplică sancţiunea avertisment pt. art. 99 lit. a. Respinge acţiunea pt. art. 99 lit. c. a recursului la ÎCCJ 124. P.M. Curtea de Apel O. Art. 99 lit. a), b), j) şi l) S-a reţinut în sarcina judecătorului faptul că şi-a folosit cunoştinţele de drept procesual penal şi de cooperare judiciară internaţională în materie penală pentru a-l determina pe un poliţist să „fabrice” un dosar prin care urma să acuze o persoană de practicarea prostituţiei, pentru o a forţa să reia relaţia cu prietenul judecătorului; prin intermediul altei persoane a cerut unor interlopi să-l identifice şi să-i aplice o corecţie fizică unui bărbat de etnie rromă care a avut un comportament necorespunzător la adresa lui, după aplicarea corecţiei fizice, magistratul aducându-i la cunoştinţă iubitei sale că, deja, persoana vizată a fost bătută; magistratul a întreţinut şi cultivat în mod constant şi continuu relaţii notorii de prietenie cu persoane condamnate, arestate preventiv sau trimise în Hotărârea nr. 17J/25.11.2013 Admite în parte acţiunea. Aplică sancţiunea suspendării din funcţie pentru o perioadă de 6 luni, pt. abaterile prev. de art. 99 lit. a şi b. Respinge acţiunea pt. abaterile prev. de art. 99 lit. j şi l În curs de redactare48 judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni. De asemenea se reţin mai multe fapte de implicare activă în rezolvarea problemelor juridice ale mai multor părţi – prieteni/cunoştinţe ai magistratului sau ai persoanelor apropiate acestuia, precum şi fapta de a transmite rezultatul deliberării într-un dosar uni prieten de-al său, mai înainte ca soluţia la care a ajuns completul de recurs să fi fost pronunţată de preşedintele completului de judecată, în şedinţă publică, în condiţiile în care a făcut parte din chiar compunerea completului care a soluţionat recursul. 125. S.B. Tribunalul B. Art. 99 lit. h teza a II a S-a reţinut în sarcina judecătorului faptul că, în perioada aprilie 2012 – mai 2013, nu a redactat un număr de 532 hotărâri judecătoreşti, din care pentru 253 de hotărâri termenul legal de redactare a fost depăşit cu 2 ani, iar pentru 279 hotărâri acest termen a fost depăşit cu 1 an. Hotărârea nr.18 J/11.12.2013 Cu majoritate: Admite acţiunea. Aplică sancţiunea avertisment. În curs de redactare 126. S.M. Tribunalul B. Art. 99 lit. a) şi c) S-a reţinut în sarcina judecătorului faptul că la data 5 martie 2013, acesta a avut atitudini nedemne în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi şi celălalt personal al instanţei şi a avut manifestări care au adus atingere onoarei şi probităţii profesionale, precum şi prestigiului justiţiei, constând în crearea unei atmosfere tensionate şi improprii desfăşurării activităţii în instanţă, precum şi în utilizarea de afirmaţii şi expresii persiflante şi jignitoare, prin folosirea unui ton ridicat, iritat şi nervos şi adresarea unor etichete nepotrivite colegelor sale, grefierului şef al instanţei, precum şi conducerii instanţei Hotărârea nr.1J/22.01.2014 Admite în parte acţiunea. Aplică sancţiunea avertisment pt. art. 99 lit. c. Respinge acţiunea pt. art. 99 lit. a. În curs  de redactare.

Sursa: Inspectia Judiciara

By

Robert Williams

Editor in Chief

News24.7WorldPress

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: