Bibilografia examenului de inspector judiciar 20215

Inspecţia Judiciară

BIBLIOGRAFIE
I. DIRECŢIA DE INSPECŢIA JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

1. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3.Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată.

4.Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr. 326/2005 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul V – reglementări privind magistraţii (art. 101 – art. 110).

6. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002.

7. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 387/2005 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare.

8.Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu modificările şi completările ulterioare, disponibil pe site-ul www.scj.ro – informaţii publice – acte ale înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

9.Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr. 328/2005 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

10.Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare aprobat prin Ordinul inspectorului şef nr. 24/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692/9 octombrie 2012, modificat prin Ordinul

1

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal – 23261 Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40, Sector 5
Fax:021.322.62.96

Web: www.inspectiajudiciara.ro

Sursa: CSM

By

Robert Williams

Editor in Chief

News247WorldPress

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.