CALENDAR ESTIMATIV AL CONCURSULUI PENTRU NUMIREA ÎN FUNCŢIE A INSPECTORILOR JUDICIARI

CALENDAR ESTIMATIV AL CONCURSULUI PENTRU NUMIREA ÎN FUNCŢIE A INSPECTORILOR JUDICIARI

11.02.2015 – publicarea anunţului, tematicii şi bibliografiei de concurs; 27.02.2015 – ultima zi pentru depunerea candidaturilor la Inspecţia

Judiciară sau la Consiliul Superior al Magistraturii;

10.03.2015 – afişarea listei cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs;

11.03.2015 – depunerea contestaţiilor de către candidaţii respinşi de comisia de organizare a concursului, în urma verificării condiţiilor legale de participare la concurs;

12 – 19.03.2015 – soluţionarea de către Secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii a contestaţiilor depuse;

23.03.2015 – afişarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs, în cazul în care s-au formulat contestaţii;

17.05.2015 – susţinerea testării scrise şi afişarea baremului de evaluare şi notare;

18.05.2015 – ultima zi pentru depunerea contestaţiilor la baremul de notare (termenul se va calcula în funcţie de ora afişării baremului de notare pe paginile de internet ale Inspecţiei Judiciare);

19 – 20.05.2015 – soluţionarea contestaţiilor la barem; 21.05.2015 – afişarea baremului de notare definitiv; 22 – 25.05.2015 – corectarea lucrărilor scrise; 26.05.2015 – afişarea rezultatelor la testarea scrisă;

27 – 28.05.2015- depunerea contestaţiilor împotriva notelor obţinute de 1

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal – 23261 Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40, Sector 5
Fax:021.322.62.96

„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” (art. 133 alin. 1 din Constituţie,

republicată)

Web: www.inspectiajudiciara.ro

Inspecţia Judiciară

candidaţi la testarea scrisă (termenul se calculează în funcţie de ora la care se vor afişa rezultatele testării scrise pe paginile de internet ale Inspecţiei Judiciare şi Consiliului Superior al Magistraturii);

29 – 31.05.2015 – soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva notelor obţinute de candidaţi la testarea scrisă;

02.06.2015 – afişarea tabelului cu notele finale obţinute de candidaţi Ia testarea scrisă;

14.06.2015 – susţinerea probei interviului de către candidaţii care au fost declaraţi admişi în urma testării scrise;

15.06.2015 – afişarea tabelului de clasificare a candidaţilor.
Calendarul estimativ poate suferi modificări, în funcţie de numărul

candidaţilor participanţi la concurs.

Sursa: CSM

By

Robert Williams

Editor in Chief

News24.7WorldPress

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.