Declanşarea procedurii de concurs în vederea ocupării a 7 posturi vacante de inspectori judiciari, 3 posturi din cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători şi 4 posturi din cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru procurori

Read Time1 Minute, 49 Second

ANUNŢ

Având în vedere dispoziţiile art. 70 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată şi ale art. 3 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea nr. 801/18 septembrie 2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară anunţă declanşarea procedurii de concurs în vederea ocupării a 7 posturi vacante de inspectori judiciari, 3 posturi din cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători şi 4 posturi din cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru procurori.

Tematica şi bibliografia pentru examinarea cunoştinţelor profesionale ale candidaţilor la funcţia de inspector judiciar, prevăzute de prevederile art. 70 alin. 2 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, se regăsesc în Anexele 1 şi 2 la prezentul anunţ.

Judecătorii şi procurorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 70 alin. 1 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată şi ale art. 3 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, îşi pot depune candidaturile pentru funcţia de inspector judiciar la sediul Inspecţiei Judiciare din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40, sector 5, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Candidaturile vor fi însoţite de următoarele documente:
– curriculum vitae;
– 10 lucrări întocmite de candidat, reprezentative pentru activitatea

profesională desfăşurată în ultimii 3 ani;
– lucrări de specialitate întocmite sau articole publicate de către

candidat, precum şi orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante.
Precizăm faptul că modul de desfăşurare a concursului se realizează în conformitate cu dispoziţiile din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea nr. 801/18 septembrie 2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 682 din 2

octombrie 2012.

„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” (art. 133 alin. 1 din Constituţie,

republicată)

1

Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal – 23261 Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40, Sector 5
Fax:021.322.62.96

Sursa: CSM

By

Robert Williams

Editor in Chief

News24.7WorldPress

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: