Comunicat de presă privind admiterea de către Plenul CSM a cererii de apărare a independenţei şi imparţialităţii unor magistraţi şi a sistemului judiciar în ansamblul său

Read Time2 Minute, 8 Second

În şedinţa din data de 19 februarie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis ca întemeiată cererea de apărare a independenţei şi imparţialităţii unor magistraţi şi a sistemului judiciar, constatând că afirmaţiile din data de 31 ianuarie 2015 ale domnului Kelemen Hunor, deputat în Parlamentul României şi preşedinte al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (U.D.M.R.), referitoare la situaţia juridică a domnului Nagy Zsolt, condamnat penal definitiv, preluate ulterior de mass media, sunt de natură să aducă atingere independenţei şi imparţialităţii unor magistraţi, precum şi sistemului judiciar în ansamblul său.

 

            În cadrul verificărilor efectuate de Inspecţia Judiciară, la solicitarea preşedintelui Consiliului din data de 2 februarie 2015, s-au stabilit următoarele:

Domnul Kelemen Hunor a emis unele aprecieri personale, lipsite de suport, cu privire la o hotărâre judecătorească definitivă, de natură să inducă ideea că fundamentarea soluţiilor definitive în materie penală nu are legătură cu probatoriul administrat, afirmaţii care au adus atingere independenţei şi imparţialităţii magistraţilor care au instrumentat şi soluţionat cauza menţionată. Astfel de susţineri au consecinţe negative în sensul că pot duce la decredibilizarea magistraţilor, a instituţiilor fundamentale ale sistemului judiciar şi implicit, ale statului de drept.

Declaraţiile emise în spaţiul public, în termenul legal de motivare a hotărârii, au fost de natură să aducă atingere independenţei sistemului judiciar, mai ales că judecătorii învestiţi în cauze similare pot resimţi o presiune nepermisă. Având în vedere că afirmaţiile aparţin unui reprezentant al puterii legiuitoare şi au fost făcute în cadrul unui eveniment public, intens mediatizat, în prezenţa unor oficialităţi din ţară şi străinătate, acestea au avut un impact puternic şi persistent la nivelul opiniei publice, fiind percepute ca fiind atacuri la adresa justiţiei.

În contextul în care independenţa justiţiei reprezintă o temă principală şi constantă a agendei publice, deziderat care a necesitat efortul concertat al tuturor puterilor statului, încrederea cetăţenilor în justiţie este erodată dacă reprezentanţi ai celorlalte puteri depăşesc limitele admisibile ale discursului politic şi ale libertăţii de exprimare şi pun la îndoială independenţa, imparţialitatea, prestigiul judecătorilor şi credibilitatea justiţiei, influenţând opinia publică cu privire la modul de înfăptuire a actului de justiţie.

Reamintim că, potrivit dispoziţiilor art. 1 şi 30 din Legea nr.317/2004, Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei şi are obligaţia de a se sesiza şi din oficiu pentru a apăra judecătorii şi procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independenţa sau imparţialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea.

Raportul Inspecţiei Judiciare poate fi vizualizat pe site-ul: www.inspectiajudiciara.ro/Default.aspx .

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: