RAPORT cu privire la rezultatul verificărilor efectuate urmare a sesizării din oficiu a Consiliului Superior al Magistraturii privind apărarea independenţei şi imparţialităţii procurorului şi a sistemului judiciar

Read Time8 Minute, 50 Second

Nr. 609/IJ/150/DIP/2015

I. Modalitatea de sesizare a Inspecţiei Judiciare

La data de 03 februarie 2015, potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii a sesizat Inspecţia Judiciară în vederea efectuării de verificări prealabile cu privire la eventuala atingere adusă independenţei şi imparţialităţii procurorului şi a sistemului judiciar, urmare a declaraţiei publice formulate de domnul Adrian Sârbu, inculpat în dosarul nr…./P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire penală şi Criminalistică, declaraţie preluată de mass-media.

II. Aspecte relatate în mass – media

Astfel, prin declaraţia menţionată, inculpatul Adrian Sârbu a susţinut că dosarul privind „cazul Mediafax este fabricat la comanda lui Pontaghiţă” , iar „scenariul pe care îl execută procurorii, inspectorii D.G.A.F., ANAF şi poliţiştii de urmărire penală, toţi sprijiniţi copios de S.R.I. urmăreşte punerea sub urmărire penală a unor persoane din managementul companiilor” inculpatului, „sub învinuiri neprobate, arestarea şi forţarea lor sub şantajul menţinerii în arest” în scopul de a denunţa pe inculpatul Adrian Sârbu „drept marele instigator la evaziune fiscală şi spălare de bani al României”. De asemenea, acelaşi inculpat a declarat că preocuparea sa este să menţină „în activitate compania Mediafax şi

să asigure condiţii decente de muncă pentru oamenii aflaţi sub o nedreaptă presiune financiară şi psihică în această campanie de represalii”.

Acestei declaraţii, preluată de mai multe publicaţii centrale, i s-a adăugat şi cea formulată la Realitatea T.V. de avocatul ales al inculpatului care a susţinut, cităm: totul este făcut la ordin,… iar procurorul de caz are alt interes şi nu doreşte să-l audieze pe Adrian Sârbu.

III. Conţinutul verificărilor efectuate potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. 2 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Direcţia de inspecţie pentru procurori şi de către Direcţia de inspecţie pentru judecători

La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică a fost înregistrată la data de 13.05.2014 cauza penală cu nr…./P/2014, ca urmare a sesizării formulate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală în care se efectuează cercetări faţă de inculpatul Adrian Sârbu şi faţă de alte persoane, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de instigare la evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani.

Cauza a fost repartizată magistratului procuror B.I.C. care a dispus începerea urmăririi penale, apoi continuarea acesteia cu privire la persoanele ce au calitatea de suspecţi sau inculpaţi, urmată de aducerea la cunoştinţa acestora a calităţii de suspect şi audierea în această calitate, extinderea urmăririi penale, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de mai multe persoane printre care şi Adrian Sârbu, audierea acestor persoane în calitate de inculpaţi, audieri de martori, ridicarea de acte, efectuarea unor constatări tehnico-ştiinţifice, referate pentru încuviinţarea unor percheziţii informatice şi domiciliare, susţinerea propunerilor de arestare preventivă printre care şi a inculpatului Adrian Sârbu, care a şi fost arestat preventiv de instanţa competentă.

La dosarul cauzei au fost reunite în cursul urmăririi penale, dosarele nr. …/P/2014, …/P/2015 şi …/P/2015 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică formate fie ca urmare a sesizării din oficiu a I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Fraudelor (cazul dosarului nr…./P/2014) fie ca urmare a denunţurilor inculpatelor G. R.(dos. nr. …/P/2015) şi C. D. R. (dos. nr…./P/2015). Aceste dosare au fost preluate de la

Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 sau Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. În cadrul verificărilor a fost audiată doamna magistrat procuror B. I. C., care are pe rolul său dosarul penal nr…/P/2014 şi care a precizat faptul că declaraţia publică a inculpatului Adrian Sârbu este de natură să aducă atingere independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar cât şi încrederii publice în independenţa şi

imparţialitatea procurorului de caz.
Din conţinutul verificărilor, se constată că declaraţia publică formulată de

domnul Adrian Sârbu este neîntemeiată şi conţine enunţuri ce nu corespund realităţii, fiind de natură să inducă suspiciuni cu privire la independenţa şi imparţialitatea sistemului judiciar în general şi a procurorului de caz în special.

IV. Cadrul legal intern care defineşte independenţa sistemului judiciar şi libertatea de exprimare

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 30 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, republicată, Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul şi obligaţia de a se sesiza şi din oficiu pentru a apăra judecătorii şi procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independenţa sau imparţialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea.

Principiul imparţialităţii magistraţilor procurori este consfinţit de art. 132 alin. 1 din Constituţie, iar cel al independenţei procurorilor de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de art. 3 alin. 2 din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.

Recomandarea (94) 12 a Comitetului de Miniştri al statelor membre privind independenţa, eficienţa şi rolul judecătorilor, adoptată la 13 octombrie 1994, dorind să promoveze independenţa sistemului judiciar, a elaborat mai multe reguli cu valoare de principiu. Una dintre acestea vizează obligaţia statelor de a lua toate măsurile necesare pentru a respecta, promova şi proteja independenţa judecătorilor. Documentul prevede că sensul de „independenţa judecătorilor” nu se referă exclusiv la judecători, ci acoperă sistemul judiciar în întregime, aplicându-se prin urmare şi procurorilor.

Independenţa procurorului nu este o prerogativă sau un privilegiu acordat în interesul personal al acestuia, ci în interesul statului de drept şi al persoanelor care

solicită sau aşteaptă o justiţie imparţială. Independenţa procurorilor trebuie să fie considerată ca o garanţie a libertăţii, a respectării drepturilor omului şi a aplicării imparţiale a legii. Independenţa şi imparţialitatea procurorului sunt esenţiale pentru garantarea egalităţii părţilor şi asigurarea unui tratament nediscriminatoriu al acestora.

Potrivit art. 30 alin. 1 şi 6 din Constituţia României, „libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile însă, libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine”.

Dreptul la libertatea de exprimare nu este unul absolut, acesta fiind susceptibil de anumite restrângeri, în ipoteza în care folosirea libertăţii de exprimare este îndreptată împotriva unor valori pe care statul le poate în mod legitim apăra, cum ar fi autoritatea şi imparţialitatea autorităţii judecătoreşti.

Astfel, art. 10 paragraful 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului consacră libertatea de exprimare, arătând că orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare şi că acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere.

Toate aceste principii capătă şi mai multă importanţă atunci când vin în contact cu activitatea de înfăptuire a justiţiei, fiind consacrat faptul că presa are sarcina de a comunica informaţii şi idei legate de cauzele aflate pe rolul parchetelor şi instanţelor deoarece administrarea justiţiei serveşte colectivităţii în ansamblul ei şi necesită cooperarea unui public bine informat.

Referindu-se la restrângerea libertăţii de exprimare în scopul garantării autorităţii şi imparţialităţii puterii judecătoreşti, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cauza „Braford contra Danemarcei” a decis că „interesul de a proteja reputaţia şi a asigura autoritatea magistraţilor este superior aceluia de a permite o discuţie liberă asupra imparţialităţii acestora”. În cauza „Pager şi Oberschlick contra Austriei” s-a statuat că „activitatea justiţiei nu poate fi discutată fără să se aibă în vedere anumite limite pentru a nu submina autoritatea acesteia, comandament deosebit de important într-un stat de drept”.

Raportat la această situaţie de fapt, dar şi la cadrul legal care defineşte independenţa sistemului judiciar şi limitele libertăţii de exprimare, se poate

concluziona că, prin afirmaţiile publice ale domnului Adrian Sârbu, avându-se în vedere o situaţie şi o cauză concretă, au fost exprimate opinii pe baza cărora, prin generalizare, s-a produs un impact negativ asupra întregului sistem judiciar şi a credibilităţii autorităţii judecătoreşti în rândul opiniei publice. De asemenea afirmaţiile anterior menţionate au exprimat totodată suspiciuni cu privire la independenţa şi imparţialitatea magistratului procuror ce instrumentează cauza.

De aceea, acest fel de aprecieri negative cu privire la activitatea desfăşurată de procurori în instrumentarea şi soluţionarea unor cauze penale concrete, nu ar trebui emise în spaţiul public, astfel de afirmaţii încadrându-se perfect în situaţia în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a afirmat constant că se impune restrângerea libertăţii de exprimare, în scopul de a asigura autoritatea şi imparţialitatea sistemului judiciar.

Mai mult, menţionăm că procedurile judiciare în dosarul penal nr…./P/2014 sunt în curs de desfăşurare, astfel că afirmaţiile publice care induc suspiciuni cu privire la imparţialitatea şi independenţa sistemului judiciar, sunt de natură a crea o presiune asupra procurorului îndrituit a instrumenta şi soluţiona dosarul.

În raport de aspectele menţionate, se poate conchide că, prin afirmaţii de genul celor redate mai sus, este afectată nu numai independenţa procurorului, ci şi independenţa sistemului judiciar în ansamblul său.

IV. Concluzii

Declaraţia publică formulată de către inculpatul Adrian Sârbu şi preluată de mass media, aduce atingere independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar şi a procurorului de caz, întrucât acreditează ideea că procurorul ar fi acţionat la comandă politică, încălcându-şi astfel obligaţia de imparţialitate.

În consecinţă, s-a adus atingere independenţei sistemului judiciar, fiind subminată încrederea publică în imparţialitatea şi integritatea magistraţilor în general.

De aceea, acest fel de alegaţii cu privire la implicarea politicului în actul de justiţie, nu ar trebui emise în spaţiul public, astfel de susţineri încadrându-se perfect în situaţia în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a afirmat constant că se impune restrângerea libertăţii de exprimare, în scopul de a

asigura autoritatea şi imparţialitatea justiţiei.

Faţă de cele expuse,

PROPUN:

1. Înaintarea prezentului raport Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a dispune în conformitate cu dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 317/2004 privind organizarea Consiliului Superior al Magistraturii republicată.

INSPECTORI JUDICIARI,

În şedinţa din data de 19 februarie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis ca întemeiată cererea de apărare a independenţei şi imparţialităţii procurorului de caz şi a sistemului judiciar, constatând că afirmaţiile publice din data de 2 februarie 2015 ale domnului Adrian Sârbu, acţionar Mediafax Group SA, referitoare la dosarul denumit “Mediafax”, preluate ulterior de mass media, sunt de natură să aducă atingere independenţei şi imparţialităţii procurorului şi a sistemului judiciar în ansamblul său.

Sursa : Inspectia Judiciara

By

Robert Williams

Editor in Chief

News24.7WorldPress

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: