Comunicat de presă referitor la Conferinţa privind aspecte de practică neunitară intervenite după intrarea în vigoare a Noului Cod civil şi Noului Cod de procedură civil

Read Time1 Minute, 25 Second

 În perioada 23-24 februarie 2015, în Aula Institutului Naţional al Magistraturii, s-a desfăşurat a patra conferinţă din seria celor opt conferinţe organizate în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale”/”Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative and institutional challenges”, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de Promotor de Proiect, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Proiectul are ca obiectiv general susţinerea sistemului judiciar prin asigurarea resurselor financiare necesare formării profesionale adecvate a magistraţilor în domeniul noilor coduri, jurisprudenţei CEDO, eticii şi deontologiei profesionale, managementului judiciar, precum şi consolidarea capacităţii instituţionale a Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii, Şcolii Naţionale de Grefieri, Inspecţiei Judiciare şi Ministerului Public prin furnizarea echipamentelor necesare bunei desfăşurări a activităţilor specifice.

Proiectul beneficiază de un buget total în valoare de 3.734.426 euro, din care finanţarea norvegiană reprezintă 3.174.262,3 euro (85%) iar cofinanţarea Ministerului Justiţiei 560.164,2 euro (15%); durata de implementare este de 27 de luni (10 martie 2014 – 30 aprilie 2016).

La eveniment au participat reprezentanţi ai mediului academic şi reputaţi jurişti din România, Marea Britanie şi Norvegia, reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii şi ai instituţiilor partenere în cadrul proiectului – Consiliul Europei, Administraţia Instanţelor din Norvegia, Institutului Naţional al Magistraturii, magistraţi, avocaţi şi grefieri.

Informaţii detaliate privind Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 şi proiectele implementate de Consiliu se regăsesc la secţiunile dedicate pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii http://www.norwaygrants.csm1909.ro, Ministerului Justiţiei http://norwaygrants.just.ro şi www.norwaygrants.org.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media

 

 

 

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: