Comunicat de presă privind sancţionarea disciplinară a doamnei Ciocea Mihaela Lămîiţa, judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti

Read Time1 Minute, 32 Second

˝Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)

Comunicat de presă
privind sancţionarea disciplinară a doamnei Ciocea Mihaela Lămîiţa, judecător
în cadrul Curţii de Apel Bucureşti

În şedinţa din data de 11 martie 2015, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a admis trei acţiuni disciplinare formulate de Inspecţia Judiciară împotriva doamnei Ciocea Mihaela Lămîiţa, judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti şi a hotărât aplicarea următoarelor sancţiuni:

– în temeiul prevederilor art. 100 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a aplicat sancţiunea disciplinară constând în “suspendarea din funcţie pentru o perioadă de trei luni” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. f) – „refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu” din acelaşi act normativ;
– în temeiul prevederilor art. 100 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a aplicat sancţiunea disciplinară constând în “suspendarea din funcţie pentru o perioadă de trei luni” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. a) – „manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu” din acelaşi act normativ;
– în temeiul prevederilor art. 100 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a aplicat sancţiunea disciplinară constând în “avertisment” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit.
h) teza a II – a – „…întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile” din acelaşi act normativ.

Hotărârile pronunţate de Secţia pentru judecători pot fi atacate cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: