RAPORT DE CONTROL Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna şi unităţile subordonate

Read Time224 Minute, 23 Second

 

 

                                                                                       

 

 

                         RAPORT DE CONTROL

 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna şi unităţile subordonate

 

 

 

 

 

 1. Date generale privind desfăşurarea controlului
 2. I. Prin Ordinul nr. … emis la data de 17 septembrie 2014, Inspectorul – şef al Inspecţiei Judiciare a dispus efectuarea unui control privind ,,eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de legi şi regulamente, de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi parchetele arondate acestuia, respectiv, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului” .

Prin acelaşi ordin a fost stabilită perioada de desfăşurare a controlului, respectiv 6 – 17 octombrie 2014 şi a fost desemnată echipa de inspectori judiciari formată din procurorii … … şi … ….

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna şi Parchetul de pe lângă Judecătoria SF. Gheorghe controlul a fost efectuat de către inspectorul … … iar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului de către inspectorul … ….

Controlul a vizat activitatea desfăşurată în anul 2013 şi primul semestru al anului 2014, având următoarele obiective :

           – organizarea şi coordonarea eficientă a activităţii, a comportamentului şi comunicării, a asumării responsabilităţilor şi a aptitudinilor manageriale;

– activitatea de îndrumare şi control;

– activitatea de urmărire penală;

– activitatea judiciară;

– modul de rezolvare a memoriilor, plângerilor şi sesizărilor;

– activitatea de grefă, registratură şi arhivă.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna

 

 

 1. Cadrul general – prezentarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna

Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna are sediul într-o clădire renovată pe str. Godri Ferenc nr. 7 în oraşul Sf. Gheorghe, unde îşi desfăşoară activitatea şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe şi BT Covasna al DIICOT.

În imobilul respectiv, Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna deţine un număr de 18 camere pentru personal şi încă 5 spaţii, respectiv, la demisol un spaţiu pentru arhivă, unul pentru arhiva DEFA, o cameră pentru corpuri delicte, o camera pentru personalul de serviciu şi un spaţiu pentru autoturisme.

La etajul I deţine un număr de 8 birouri, la etajul II un număr de 5 birouri pentru procurori şi grefieri, iar la mansardă tot 5 birouri pentru DEFA, pentru specialiştii IT, pentru inspectorii anti fraudă, pentru încă doi procurori şi camera serverelor, spaţiul deţinut fiind suficient pentru desfăşurarea activităţii în cele mai bune condiţii.

În ceea ce priveşte dotarea cu calculatoare, imprimante, etc, aceasta este una adecvată activităţii serviciului, raportat la coordonatele actuale.

Toţi procurorii au acces la reţeaua Internet, Intranet şi la aplicaţia Lex Expert, iar personalul auxiliar de specialitate, inspectorii anti-fraudă şi funcţionarii publici din cadrul departamentului economico – financiar au acces la reţeaua Intranet a Ministerului Public, pe ambele reţele conturile utilizatorilor fiind protejate de parole şi de către specialistul IT al acestei unităţi de parchet.

Pe calculatoarele respective există instalate programe informatice care să asigure utilizatorilor folosirea adecvată a acestora, inclusiv accesul la programe cu legislaţia în vigoare.

De asemenea, există şi un calculator cu imprimantă, separat pentru documentele clasificate, acesta nefiind conectat nici la intranet şi nici la internet.

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna sunt alocate două autoturisme, respectiv o Dacia Logan şi un Daewoo Nubira, un al treilea autoturism Dacia din 2003 fiind trecut în parcul rece.

 1. Aspecte şi deficienţe constatate
 2. Organizarea activităţii, a comportamentului şi comunicării, a asumării responsabilităţilor şi aptitudinilor manageriale

         Capitolul 1. Folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale.

         1.1. Resurse umane.

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, schema de personal prevede următoarele posturi: 10 posturi de procuror din care, 4 pentru funcţii de conducere şi 6 pentru funcţii de execuţie, 10 posturi pentru personalul auxiliar, respectiv 7 pentru grefieri, 1 tehnician criminalist şi 2 conducători auto, plus 4 posturi pentru funcţionari publici şi 3 pentru personalul contractual.

În perioada de referinţă (anul 2013 şi semestrul I al anului 2014) postul de prim procuror a fost ocupat de către doamna procuror … … … , care are o vechime de 6 ani în această funcţie, respectiv un mandat între anii 2009-2012 şi al doilea mandat începând cu ianuarie 2012, conform Hotărârii CSM nr. 370/14.12.2011.

Funcţia de prim procuror adjunct a fost ocupată de către doamna procuror … … , care este tot la al doilea mandat, începând cu data de 15.07.2012 conform Hotărârii CSM nr. 214/3.07.2012.

Începând cu data de 19.06.2012, funcţia de procuror şef secţie urmărire penală este ocupată de către domnul procuror … … pe o perioadă de trei ani, conform Hotărârii CSM nr. 181/19.06.2012, iar funcţia de procuror şef secţie judiciară nu a fost şi nu este ocupată, atribuţiile specifice fiind exercitate de  către doamna prim procuror adjunct … … .

În perioada de referinţă, respectiv 1.01.2013 – 30.06.2014, şi-au desfăşurat activitatea efectiv doar 8 procurori, întrucât postul de procuror şef secţie judiciară a rămas vacant iar domnul procuror … … şi-a început activitatea la această unitate de parchet din data de 1.07.2014.

Domnul procuror … … , titular la acest parchet, a fost delegat pe funcţia de prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe în perioada 2.01.2013 – 1.08.2013, iar apoi a fost delegat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov unde-şi desfăşoară activitatea şi în prezent în sectorul judiciar.

În ceea ce priveşte activitatea de grefă, postul de prim grefier este ocupat de către doamna … …  iar cele două posturi de grefier şef secţie urmărire penală şi judiciară sunt ocupate de către doamnele … … şi … … .

Din verificările efectuate a rezultat că actuala conducere a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna a luat măsurile adecvate pentru folosirea eficientă a resurselor umane, prin repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate în funcţie de experienţa şi pregătirea profesională a fiecăruia, dovedind o asumare riguroasă a responsabilităţii decizionale pe acest segment.

Doamna prim procuror … … … a emis ordine în vederea organizării activităţii, atât în ceea ce priveşte activitatea procurorilor, a grefierilor cât şi a celorlalte categorii de personal.

De asemenea, conducerea parchetului a manifestat o preocupare permanentă în privinţa îndeplinirii obiectivelor prevăzute în programele de activitate.

Din analiza dispoziţiilor şi a deciziilor adoptate, se reţine faptul că doamna prim procuror … … … a luat măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor umane şi materiale, aspect relevat de măsurile dispuse pentru eficientizarea activităţii de urmărire penală şi judiciară.

În perioada de referinţă, doamna prim procuror a luat măsuri pentru îndrumarea procurorilor şi exercitarea controlului operativ, inclusiv verificarea actelor de sesizare a instanţei în conformitate cu dispoziţiile art. 264 alin. 3 Cod procedură penală şi art. 20 alin 1 din Legea 508/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, a intervenit în mod corespunzător pentru înlăturarea unor eventuale disfuncţii datorate fluctuaţiilor de personal la unităţile de parchet subordonate, astfel încât, prin instituţia delegării să fie acoperite posturile vacante în perioada de referinţă.

      

         1.2 Organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale continue a procurorilor şi a personalului auxiliar de specialitate

Din verificări a rezultat că primul procuror s-a preocupat pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, prin organizarea şi participarea procurorilor la învăţământul profesional de specialitate atât în anul 2013 cât şi în primul semestru din 2014, după cum urmează:

 1. doamna prim procuror … … … a participat în 2013 la 4 seminarii, cu teme diferite, respectiv ,,Consecinţele nerespectării normelor legale în domeniul informaţiilor clasificate” – la 26.06.2013; Infracţiuni de corupţie – la 17-18.10.2013 la Cheile Grădiştei; Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală – la 12.12.2013 la Braşov; Cursuri de limbă spaniolă organizate de PICCJ şi INM prin institutul Cervantes.

În 2014 a participat la 3 astfel de seminarii, respectiv la 14-15 ianuarie la Bucureşti, seminarul având tema ,,Noile Coduri; la 7-9 mai la Sinaia la seminarul cu tema ,, Infracţiuni de corupţie şi la data de 19.06.2014 la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna la seminarul cu tema Componentele protecţiei informaţiilor clasificate.

 1. doamna prim procuror adjunct … … , în anul 2013 a participat la două seminarii, respectiv, la 10.12.2013 la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov la seminarul cu tema ,,Informaţii clasificate” şi la data de 26.06.2013 la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna la seminarul cu tema ,,Consecinţele nerespectării normelor legale în domeniul informaţiilor clasificat”.

În primul semestru al anului 2014 a participat la un singur seminar, cu tema ,,Componentele protecţiei informaţiilor clasificate.

 1. 3. doamna procuror … … a participat în 2013 la 4 seminarii de pregătire profesională, respectiv la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov la 3 seminarii cu temele ,, Noul Cod penal la 26-27.09.21013; Evaziunea fiscală la 7.06.2013 şi ,, Achiziţii publice prin prisma infracţiunilor asimilate celor de corupţie la data de 17.05.2013 şi la alt seminar cu tema ,, Consecinţele nerespectării normelor legale în domeniul informaţiilor clasificate la 26.06.2013 la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.

În 2014 a fost prezentă la un seminar cu tema ,,Componentele protecţiei informaţiilor clasificate” la data de 19.06.2014 la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.

 1. domnul procuror şef secţie urmărire penală … … a participat în 2013 la 4 seminarii, respectiv 2 la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov cu temele ,,Infracţiuni de cămătărie şi confiscare extinsă” la 26.04.2013 şi ,,Întărirea capacităţii de apărare a Ministerului Public” la 7-10.10.2013, unul la Sovata la data de 20-21.06.2013 cu tema ,, Criminalistică” şi unul la Slănic Moldova cu tema ,,Combaterea infracţionalităţii în domeniul achiziţiilor publice” la data de 16-18.10.2013.

– în anul 2014 a participat la 2 seminarii, respectiv la Bucureşti la 3-4.03.2014 cu tema ,,Conferințe naţionale în materia noului Cod penal” şi la data de 28-.05.2014 la Cheile Grădiştei la cel cu tema ,,Investigarea infracţiunilor de mare violenţă”.

 1. domnul procuror … … a participat în 2013 la seminarul cu tema ,,Metodologia infracţiunilor de mare violenţă” de la Cheile Grădiştei din data de      5-7.06.2013 şi la seminarul cu tema ,, Noul Cod penal şi de Procedură penală” de la sediul Curţii de Apel Braşov la data de 24-25.01.2014.
 2. domnul procuror … …  a participat în 2013 la 7 seminarii, respectiv 6 la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi unul la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, seminariile având temele ,,Noul cod penal şi Noul cod de procedură penală” la 14-15.11.2013; “Întărirea capacităţii Ministerului Public” la 7-10.10.2013; “Evaziunea fiscală” la 7.06.2013; “Achiziţii publice prin prisma infracţiunilor asimilate celor de corupţie” la 17.05.2013; “Infracţiunea de cămătărie şi confiscarea extinsă” la 26.04.2013; “Investigatorul acoperit sau cu identitate reală din perspectiva Noului cod de procedură penală” la 7.03.2013 şi ,,Consecinţele nerespectării normelor legale în domeniul informaţiilor clasificate” la 26.06.2013.

În 2014 a participat la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna la seminarul cu tema ,,Componentele protecţiei informaţiilor clasificate” la data de 19.06.2014.

 1. procuror … … a participat în 2013 la un număr de 7 seminarii de pregătire profesională, respectiv 6 la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi unul la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, cu temele ,,Infracţiunea de cămătărie şi confiscarea extinsă” la 26.04.2013; “Evaziunea fiscală” la 7.06.2013; “Consecinţele nerespectării normelor legale în domeniul informaţiilor clasificate” la 26.06.2013; Noul cod penal la 26-27.09.2013;

“Întărirea capacităţii Ministerului Public” la 7-10.10.2013; “Prevederile Noului cod penal şi Noului cod de procedură penală” la 5-6.12.2013 şi aceeaşi temă la data de 14-15.11.2013 la sediul INM la Bucureşti.

În primul semestru din 2014 a participat la 3 seminarii, respectiv 2 la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov cu temele ,,Implicaţiile Noului cod penal privind combaterea corupţiei în mediul privat” la 16.04.2014 şi ,,Comunicarea şi relaţiile cu mass-media” la 16.05.2014 şi la data de 19.06.2014 la seminarul cu tema ,,Componentele protecţiei informaţiilor clasificate” la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.

 1. 8. doamna procuror … … a participat în 2013 la 3 seminarii cu temele ,,Mandatul European de Arestare, rolul Eurojust, Europol şi EJN şi legăturile acestora cu sistemele de justiţie penală din statele membre ale UE”, organizat la Barcelona în luna mai 2013; “Investigarea infracţiunilor de evaziune fiscală şi a celor din Codul Fiscal” la 27.06.2013 la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi la cel organizat de INM la 14-15.11.2013 cu tema ,,Noul cod penal şi Noul cod de procedură penală”.

Tot în 2013 a mai participat şi cursurile de spaniolă juridică organizate de Institutul Cervantes.

În 2014 a participat la 2 seminarii şi anume la Bucureşti, la INM cu tema ,,Noul cod penal” la data de 10-11.03.2014 şi la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov la data de 16.04.2014 la cel cu tema ,,Implicaţiile Noului cod penal în domeniul corupţiei în mediul privat”.

*

*             *

În ceea ce priveşte formarea profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate în anul 2013, s-a constatat o preocupare similară de disponibilitate, reţinându-se că în perioada 27.05 – 14.06.2013, la învăţământul la distanţă, cu tema ,,Drept procesual penal – urmărirea penală” organizat de Şcoala Naţională de Grefieri, au participat doamna prim grefier … … , doamna grefier şef secţie civilă … … şi domnii grefieri … … şi … … .

Tot în 2013, doamna grefier şef secţie urmărire penală … … a participat la seminariile cu tema ,,Informaţii clasificate” la 10.12.2013 la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, la cel cu tema ,,Introducerea datelor în Ecris” la 12.04.2013 şi a finalizat cursul de limba engleză organizat de PÎCCJ şi INM.

Doamna grefier … … a mai participat la seminarul cu tema ,,Informaţii clasificate” de la Sovata la 23-25.10.2013 organizat de Şcoala Naţională De Grefieri şi la cel cu tema ,, Introducerea datelor în Ecris de la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov la data de 12.04.2013.

În primul semestru din 2014 s-au ţinut 2 seminarii, respectiv primul grefier … … , grefier şef secţie judiciară … … şi grefier … … au participat activ la seminarul cu tema ,,Drept procesual penal – elemente de noutate în desfăşurarea urmăririi penale aduse prin Noul cod de procedură penală” la data 19.03.2014 iar la data de 19.06.2014, la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna a avut loc seminarul cu tema „Componentele protecţiei informaţiilor clasificate” la care au participat grefierii … … , … … , … … , … … şi … … .

De asemenea, s-au centralizat şi transmis la Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri datele privind participarea procurorilor şi grefierilor la seminariile de formare continuă centralizată.

1.3. Verificarea comportamentului şi comunicării cu procurorii, personalul auxiliar de specialitate, judecătorii, justiţiabilii, ceilalţi participanţi la procesul penal şi alte instituţii.

Din verificări a rezultat că doamna prim procuror … … … a luat măsuri pentru realizarea unei bune comunicări interpersonale şi inter instituţionale în vederea eficientizării activităţii desfăşurate în cadrul parchetului, promovând în colectiv o ambianţă colegială, echilibrată, empatică, încurajatoare şi stabilă.

În cazul doamnei prim procuror, este vorba de o conduită de serviciu adecvată, derivată din faptul că doamna procuror a mai îndeplinit funcţii de conducere în timp, astfel încât a imprimat un model prin însăşi determinarea pe care o depune în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu corespunzătoare funcţiei de conducere deţinute.

Astfel, la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna s-a reţinut că procurorii şefi au asigurat o ambianţă de muncă corespunzătoare, o colaborare bună în relaţiile cu procurorii şi ceilalţi participanţi ce concură la înfăptuirea actului de justiţie.

Sub acest aspect, în raport de modul de delimitare al atribuţiilor, procurorii şefi au adoptat o atitudine echidistantă şi imparţială în relaţiile cu procurorii şi personalul auxiliar de specialitate.

Din discuţiile purtate cu personalul de conducere, cu procurorii ce au atribuţii de execuţie, cu personalul auxiliar de specialitate, a rezultat că, în cadrul parchetului, la momentul controlului există un climat optim desfăşurării activităţii, neidentificându-se aspecte de natură disciplinară.

De asemenea, s-a evidenţiat faptul că relaţiile cu lucrătorii de poliţie judiciară, cu instanţa de judecată, cu avocaţii, cu specialiştii din cadrul Direcţiei Generale Anti-fraudă s-au desfăşurat în limitele competenţelor prevăzute de lege.

1.4 Relaţiile cu mass-media, asigurarea accesului la informaţiile de interes public şi transparenţa actului de justiţie.          

Prin ordinul nr. 42 din 19.10.2011 al primului procuror al parchetului s-a dispus componenţa Compartimentului de informare şi relaţii publice din care fac parte domnul procuror … … care a fost desemnat şi purtător de cuvânt, doamna grefier şef secţie urmărire penală … … şi domnul specialist IT … … .

           Verificările efectuate au relevat faptul că se urmează practica de transmitere pe cale ierarhică către centru de presă de la nivelul PCA Braşov a materialelor specifice, în vederea asigurării unei bune informări a reprezentanţilor mass-media, în sensul că unele activităţi şi cauze importante aflate pe rolul parchetului sunt mediatizate adecvat prin informaţiile transmise, apărând pe site-ul Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

Analiza concretă a activităţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna în relaţia cu mass-media a evidenţiat faptul că în anii 2013 – 2014 au fost întocmite 4 comunicate de presă.

De asemenea, în 2013 au fost soluţionate un număr de 3 cereri în baza Legii nr. 544/200, iar în primul semestru din 2014 au fost soluţionate 2 astfel de lucrări privind accesul la informaţiile de interes public.

 1. 5. Aptitudini manageriale

a). Activitatea de planificare.

Din verificările efectuate a rezultat că primul procuror şi-a îndeplinit atribuţiile specifice funcţiei de conducere.

În realizarea actului managerial, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna a efectuat o repartizare echilibrată a lucrărilor, cu respectarea principiului independenţei procurorilor.

Au fost luate măsuri pentru identificarea şi reducerea stocului de cauze mai vechi de 1 an de le sesizare şi 6 luni de începerea urmăririi penale, dar acest obiectiv se impune a fi permanent realizat, în condiţiile în care s-a constat existenţa mai multor cauze cu o vechime relativ mare aflate în instrumentare, deşi încărcătura pe fiecare procuror nu a fost excesivă, inclusiv în condiţiile noilor modificări ale codului penal şi de procedură penală.

Planificarea efectuată de către conducerea parchetului a fost realizată atât în funcţie de îndeplinirea obiectivelor şi respectarea principiilor stabilite în art. 62 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată şi modificată, dar şi de obiectivele operaţionale ce decurg din dispoziţiile R.O.I precum şi din necesităţile impuse de desfăşurarea activităţii în cadrul acestei unităţi.

Repartizarea procurorilor pe domenii de activitate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna s-a efectuat prin ordine ale primului procuror atât în anul 2013 cât şi-n 2014, prin care s-a organizat activitatea parchetului în toate sectoarele de activitate, respectiv urmărirea penală şi supravegherea cercetărilor, sectorul judiciar, ex. ordin …/2012, nr. …/2014 şi nr. …/2014.

Tot prin ordine ale primului procuror a fost organizată activitatea de grefă ex. ordin nr. …/2011; persoanele împuternicite să semneze instrumentele de plată ale parchetului – ex. ordinul nr. …/2013; componenţa Comisiei privind scoaterea din funcţiune a activelor fixe din patrimoniul parchetului – ex. ordinul nr. …/2013; delegarea dreptului de semnătură la parchetele din subordine pentru perioada lipsei primului procuror, având la bază referatele întocmite de primul procuror prin care propune delegarea pe funcţiile de conducere – ex. ordinele nr. …/2013, nr. …/2013, nr. …/2013, nr. …/2013, nr. …/2014; componenţa Comisiei structurii de securitate – ex. ordin nr. 5/2014.

Fiecare procuror a luat cunoştinţă de infracţiunile pe care urmează să le instrumenteze, iar în sectorul judiciar s-a procedat la o indicare concretă a atribuţiilor ce revin fiecărui procuror din acest compartiment.

În acelaşi sens se constată că s-au stabilit şi atribuţiile primului grefier, ale grefierilor şefi de secţie, ale grefierilor pentru tehnoredactarea lucrărilor procurorilor, fiind astfel acoperite toate compartimentele pentru realizarea eficientă a activităţilor de serviciu.

Din verificări a rezultat că primul procuror a manifestat o preocupare permanentă pentru soluţionarea cu celeritate a dosarelor aflate în lucru şi acordarea unei atenţii deosebite din perspectiva modificărilor aduse de noile coduri cu privire la reducerea termenului de prescripţie.

S-a reţinut faptul că în toate şedinţele menţionate au fost puse în discuţie soluţiile pronunţate de instanţele de judecată sesizate prin rechizitorii sau căi de atac, iar hotărârile analizate au fost înscrise în registrul special de evidenţă.

De asemenea, primul procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna a dispus convocarea Adunării generale a procurorilor de câte 2 ori pe an, în 2013 şi 2014, în vederea avizării raportului de activitate al parchetului pe anul anterior şi discutarea unor probleme importante, ca de ex. situaţia domnului prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe, … … în ceea ce priveşte situaţia multor lucrări nesoluţionate în perioade mari de timp, sau înlocuirea domnului procuror … … ce avea calitatea de membru supleant în Comisia de evaluare profesională a activităţii profesionale a procurorilor.

Din examinarea ordinelor menţionate a mai rezultat că primul procuror a procedat la împărţirea procurorilor pe sectoare de activitate în funcţie de fluctuaţia personalului, dar şi în funcţie de necesităţile apărute pe parcurs în instituţie, stabilind atât sarcinile generale ce revin fiecărui procuror dar şi atribuţiile specifice fiecăruia în parte.

În ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate au fost stabilite atribuţiile fiecărui grefier în conformitate cu dispoziţiile legale.

S-a constatat o preocupare concretă a conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna privind optimizarea instrumentării cauzelor penale având ca obiect combaterea evaziunii fiscale, în acest sens fiind solicitat sprijinul de specialitate pentru detaşarea la această structură a doi inspectori anti-fraudă.

 1. Activitatea de îndrumare şi control

Controlul efectuat de Inspecţia Judiciară a relevat faptul că procurorii cu funcţii de conducere din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna au adus la îndeplinire obiectivele menţionate în programele de activitate întocmite pentru fiecare semestru.

Activităţile de îndrumare şi control au fost cuprinse în programele de activitate transmise ierarhic şi înregistrate la parchet sub nr. …/I/2/2013 şi nr. …/I/2/2013 pentru semestrele I şi II din 2013 şi sub nr. …/I/2/2014 pentru semestrul I din 2014.

La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna au fost stabilite între 6 şi 8 obiective semestrial pentru activitatea secţiei de urmărire penală şi 5 obiective pentru activitatea secţiei judiciare, acestea repetându-se la fiecare semestru.

Referitor la activitatea secţiei de urmărire penală, au fost întocmite următoarele informări, pentru fiecare semestru al perioadei de referinţă:

– analiza dosarelor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, pe semestrul anterior, în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală faţă de învinuiţii şi inculpaţii arestaţi preventiv, informările fiind efectuate de fiecare dată în luna ulterioară încheierii semestrului analizat.

– verificarea dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale aflate în curs de soluţionare la parchetele din subordine, pe baza informărilor întocmite de primii procurori de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului, informările fiind semestriale.

– verificarea operativităţii soluţionării dosarelor de corupţie aflate în lucru la parchetele din subordine, analiza fiind efectuată tot pe baza informărilor primilor procurori.

– verificarea operativităţii în cauzele aflate în lucru la procurorii secţiei de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, analiza fiind semestrială.

– verificarea operativităţii soluţionării dosarelor de urmărire penală aflate în lucru la toate unităţile de parchet subordonate, altele decât cele de corupţie.

– analiza cauzelor având ca obiect infracţiuni privind dreptul de proprietate intelectuală aflate pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi a parchetelor din subordine.

– analiza cauzelor în care instanţele au dispus respingerea propunerilor de arestare preventivă, a altor măsuri preventive procedurale, a interceptărilor şi înregistrărilor audio sau video şi a percheziţiilor, pe semestrul anterior, informările fiind făcute în luna ulterioară încheierii semestrului.

             În ceea ce priveşte activitatea secţiei judiciare, cele 5 obiective repetabile semestrial, au fost următoarele:

– examinarea în termenul legal a hotărârilor judecătoreşti penale în cauzele cu participarea procurorului, de competenţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, în vederea exercitării căilor de atac prevăzute de lege, activitatea fiind permanentă.

– verificarea modului în care se efectuează analiza soluţiilor la nivelul parchetelor din subordinea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, examinarea fiind permanentă.

– verificarea introducerii datelor în sistemul de evidenţă electronică ECRIS la toate unităţile de parchet, verificarea fiind efectuată semestrial.

– verificarea operativităţii şi calităţii lucrărilor întocmite în sectorul judiciar, a căilor de atac exercitate şi a modului în care procurorii din cadrul unităţilor locale şi-au întocmit fişele de şedinţă.

– verificarea trimestrială a activităţii grefei Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.

         În afara obiectivelor stabilite în programele de activităţi semestriale, la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna au mai fost efectuate şi alte analize şi informări, ca de ex. informarea cu nr. …/I/4/2013, cu privire la activitatea desfăşurată în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna în anul 2012 şi informarea cu nr. …/I/4/2013, cu privire la activitatea desfăşurată în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală de către parchetele din judeţul Covasna în 2012, ambele informări fiind efectuate de către domnul procuror şef secţie urmărire penală, … … .

De asemenea, doamna prim procuror … … … a mai întocmit 2 informări, respectiv informarea cu nr. …/I/3/16.05.2014 cu privire la cauzele mai vechi de 1 an de la sesizare aflate în lucru la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc şi la organele de poliţie şi informarea cu nr. …/I/3/15.05.2014 cu privire la verificarea activităţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului, respectiv a dosarelor cu AC şi AN aflate în lucru şi în supravegherea fiecărui procuror, precum şi a Registrului privind cererile, sesizările şi plângerile adresate acestui parchet.

Nu s-a stabilit nici un obiectiv în programele de activitate pe linia verificării activităţii de conducere a primilor procurori de la parchetele subordonate şi nu  s-a verificat activitatea de conducere a acestora, deşi în 2013 doamna prim procuror … … … a dispus delegarea dreptului de semnătură pentru funcţia de prim procuror la parchetele din subordine, de 3 ori pentru domnul procuror … … şi de 2 ori pentru domnul procuror … … la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe, de 3 ori pentru domnul procuror … … la Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului, de 2 ori pentru doamna procuror … … şi o dată pentru doamna procuror … … la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc şi o dată pentru domnul procuror … … la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna.

         Şi în anul 2014 doamna prim procuror … … … a dispus delegarea dreptului de semnătură pentru funcţia de prim procuror, respectiv pentru domnul procuror … …  la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc şi de 2 ori pentru domnul procuror … … la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe.

Referitor la verificarea soluţiilor definitive de achitare şi restituire s-a reţinut că primul procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi-a îndeplinit corespunzător atribuţiile de control specifice, procedând la comunicarea ierarhică în conformitate cu prevederile ordinului nr. 229/2007 al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional al Ministerului Public (actualul ordin nr. 213/15.07.2014), după cum urmează:

– cu nr. …/I/4/20.01.2013 a fost întocmită nota privind analiza soluţiilor de achitare şi a restituirilor pe anul 2013 din care rezultă că la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna a fost înregistrată o singură soluţie de achitare definitivă, în baza disp. art. 181 Cod penal, dispusă în dosarul penal nr. …/P/2012, soluţia de achitare nefiind imputabilă procurorului care a dispus trimiterea în judecată.

În cursul anului 2013, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna nu s-a înregistrat nici o achitare definitivă cu inculpaţi arestaţi şi nici o restituire definitivă.

În exercitarea atribuţiilor de control, referitoare la verificarea soluţiilor de netrimitere în judecată, s-a reţinut că în anul 2013, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna a procedat la infirmarea, în baza disp. art. 278 Cod procedură penală a 18 soluţii adoptate, în 14 dintre ele schimbându-se temeiul juridic iar în 4, după completarea cercetărilor au fost adoptate aceleaşi soluţii de netrimitere în judecată.

În ceea ce priveşte infirmările dispuse de instanţă în baza disp. art. 2781 Cod procedură penală, s-a reţinut că în trei dosare au fost admise plângerile petenţilor, dar ulterior, în toate cele trei dosare, respectiv dosar nr. …/P/2012, nr. …/P/2012 şi nr. …/P/2013 s-au adoptat aceleaşi soluţii de netrimitere în judecată.

         În primul semestru din 2014 nu s-au înregistrat achitări sau restituiri la acest parchet.

         În ceea ce priveşte plângerile formulate împotriva soluţiei, s-a reţinut că în primul semestru din 2014, primul procuror a respins toate cele 37 de plângeri formulate.

Din cele 8 plângeri formulate împotriva soluţiei adresate instanţei, 6 au fost respinse, una a fost reţinută de instanţă spre judecare şi s-a schimbat doar temeiul juridic, iar una a fost admisă şi trimisă la parchet, fiind adoptată aceeaşi soluţie după completarea cercetărilor.

În vederea soluţionării cu celeritate a cauzelor, lunar, primul procuror a efectuat şi controale privind dosarele aflate în lucru atât la procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna cât şi la parchetele din subordine, controale materializate în situaţiile lunare înregistrate la parchet sub nr. …./I/1/2013.

Au fost prelucrate cu întreg colectivul de procurori informările întocmite de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov în realizarea obiectivelor prevăzute în programul lor de activitate, cum ar fi de ex. informarea cu nr. informarea cu nr. …/I/3/2013 privind cauzele cu autor cunoscut mai vechi de 2 ani aflate pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, sau informările cu nr. …/I/3/2013 şi nr. …/I/3/2014 privind verificarea cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare.

De asemenea, primul procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna a verificat sub aspectul legalităţii şi rechizitoriile întocmite de către primii procurori de la parchetele subordonate, dar şi soluţiile adoptate de aceştia în urma plângerilor formulate împotriva soluţiilor de către petenţi.

Raportat la verificările specifice efectuate, s-a reţinut că doamna prim procuror şi-a îndeplinit atribuţiunile de conducere.

În general, Inspecţia Judiciară a constatat că analizele efectuate de către conducerea parchetului au fost însoţite de măsuri ferme pentru înlăturarea şi evitarea deficienţelor constatate.

S-a mai reţinut că la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna există un climat optim, determinat de realizarea unei comunicări autentice, colegiale şi eficiente a procurorilor cu funcţie de conducere cu procurorii din subordine şi personalul auxiliar de specialitate.

În urma discuţiilor purtate cu procurorii şi grefierii, nu au fost identificate situaţii care să poată justifica o eventuală declanşare a unei proceduri disciplinare sau situaţii care să conducă la o eventuală stare de conflict sau neproductivă.

         III. Activitatea de urmărire penală.

         Capitolul 1. Dosare soluţionate

         În cursul anului 2013, conform bilanţului întocmit sub nr. …/I/4/2013, s-a reţinut că la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna au fost înregistrate, un număr de 447 dosare penale din care, la urmărire penală proprie 281, mai puţine cu 571 de cauze faţă de anul 2012, când au fost înregistrate 1018 dosare.

La cele 447 cauze noi s-au adăugat cele 158 rămase de soluţionat din anul anterior, astfel încât pe parcursul anului 2013 au fost de soluţionat un număr de 605 cauze.

Din cele 605 dosare aflate pe rolul parchetului, au fost soluţionate 383 de cauze, din care 267 la urmărire penală proprie şi 110 în care cercetările au fost efectuate de către organele de poliţie, la care s-au adăugat încă 87 de dosare declinate şi conexate.

Prin rechizitoriu au fost soluţionate un număr de 27 de dosare, din care 13 la urmărire penală proprie şi 14 la supraveghere, fiind trimişi în judecată un număr de 46 de inculpaţi, dintre care 18 la urmărire penală proprie cu trei inculpaţi în stare de arest preventiv şi 28 la supravegherea cercetărilor.

Au mai fost soluţionate 31 de cauze prin încetarea urmăririi penale şi scoaterea de sub urmărire penală (6 dosare la urmărire penală proprie şi 25 la supraveghere), prin clasare şi neînceperea urmăririi penale un număr de 292 de dosare (237 la urmărire penală proprie şi 55 la supraveghere) iar alte 87 de dosare au fost conexate şi declinate (27 la urmărire penală proprie şi 60 la supraveghere).

Faţă de un număr de 58 învinuiţi au fost aplicate disp. art. 181 Cod penal, iar în alte 65 de cauze s-a făcut aplicarea disp. art. 181 Cod penal în urma intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010 şi adoptării unor soluţii de neînceperea urmăririi penale.

Din cele 23 de dosare având ca obiect infracţiuni de corupţie ( 9 dosare la Legea nr. 78/2000) au fost soluţionate 19 din care unul prin rechizitoriu.

Au mai fost soluţionate 86 de dosare din cele 205, având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, dispunându-se trimiterea în judecată în 11 dosare cu 19 inculpaţi, din care 4 au fost persoane juridice şi cu prejudicii reţinute în valoare de 2.571.250 lei.

Tot în dosarele de evaziune fiscală au fost luate măsuri asiguratorii pentru suma de 1.901.197 lei iar într-un număr de 33 de cauze, ca urmare a recuperării prejudiciului, au fost aplicate disp. art. 10 din Legea nr. 241/2005.

Au mai fost soluţionate 12 cauze având ca obiect infracţiuni de contrabandă din cele 15 înregistrate, iar din cele 6 cauze având ca obiect spălarea de bani, au fost soluţionate 2, una prin neînceperea urmăririi penale şi una prin declinare de competenţă.

Scăderea volumului de activitate a fost explicat prin faptul că nu au mai fost preluate foarte multe cauze de la parchetele locale, având în vedere că schemele de personal s-au completat, pe de o parte, iar pe de altă parte, în baza Ordinului procurorului general al PÎCCJ din 13.09.2013 referitor la preluarea cauzelor, nu toţi procurorii de la parchetele de pe lângă judecătorii au mai fost de acord cu preluarea cauzelor.

La sfârşitul anului 2013 au rămas de soluţionat un număr de 135 de dosare, din care 25 la urmărire penală proprie şi 110 la supravegherea cercetărilor.

În ceea ce priveşte activitatea judiciară, în 2013 procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna au pus concluzii în 114 cauze penale şi 222 cauze civile.

Au declarat un număr de 13 apeluri şi recursuri împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă, în materie penală şi nici unul în materie civilă.

Din cele 10 apeluri şi recursuri soluţionate în 2013 au fost admise doar 5 şi au verificat legalitatea şi temeinicia unui număr de 257 hotărâri – 39 penale şi 218 civile – în vederea exercitării căilor de atac.

În primul semestru din 2014, au fost soluţionate un număr de 318 dosare din care 53 la urmărire penală proprie şi 265 la supravegherea cercetărilor.

Din cele 318 cauze soluţionate, în 10 au fost emise rechizitorii, respectiv 7 la urmărire penală proprie şi 3 la supravegherea cercetărilor, iar în restul de 308 cauze s-au adoptat diferite soluţii de netrimitere în judecată.

La sfârşitul primului semestru din 2014 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna au rămas de soluţionat un număr de 348 de dosare din care 32 la urmărire penală proprie şi 316 la supraveghere, întrucât de la începutul anului au fost preluate 439 de dosare de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc.

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, în anul 2013, au fost soluţionate 88 de plângeri împotriva soluţiei, din care au fost admise 18, un număr de 15 plângeri împotriva actelor procurorului din care au fost admise 7 şi s-au mai soluţionat 6 cereri de revizuire, toate respinse.

În primul semestru din 2014 au fost soluţionate 37 de plângeri formulate împotriva soluţiei, toate fiind respinse şi un număr de 4 plângeri împotriva actelor procurorului din care 3 au fost respinse şi una admisă.

Referitor la soluţiile adoptate, s-a constatat că acestea se comunică cu respectarea termenelor de recomandare, întotdeauna înăuntrul unui termen de 30 de zile.

Cauze şi lucrări soluţionate în perioada de referinţă.

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, din totalul cauzelor şi lucrărilor soluţionate s-a constatat următoarea situaţie pe fiecare procuror:

 1. Primul procuror … … … – are o vechime de 20 de ani în magistratură şi 6 ani în funcţia de conducere.
 2. activităţi specifice de conducere

în anul 2013 a soluţionat 83 plângeri formulate în temeiul disp. art. 275-278 din vechiul Cod de procedură penală, 8 plângeri împotriva actelor procurorului, 21 de cereri, petiţii, a întocmit informări în realizarea obiectivelor cuprinse în programul de activitate, a verificat legalitatea rechizitoriilor în baza disp. art. 264 alin 3 Cod de procedură penală şi art. 20 alin 1 din Legea 508/2004 în 50 dosare, a întocmit 4 referate de preluarea dosarelor de la parchetele locale, 76 de informări , analize, şi avize pentru poliţiştii din cadrul poliţiei judiciare, a efectuat 21 de primiri în audienţă şi a emis 22 de ordine în calitate de şef al unităţii.

în primul semestru din 2014 a soluţionat 36 de plângeri formulate în temeiul disp. art. 275-278 din vechiul Cod de procedură penală, respectiv art. 336-339 din noul Cod de procedură penală, 4 plângeri împotriva actelor procurorului, 12 cereri, petiţii, sesizări, 1 cerere de abţinere, 76 de răspunsuri la ordinele procurorilor ierarhici superiori, informări, rapoarte, avize pentru poliţia judiciară, a verificat legalitatea a 98 de rechizitorii, a realizat activitatea de primire în audienţă, a emis 14 ordine pe linia activităţii de conducere şi a întocmit informări în realizarea obiectivelor cuprinse în programul de activitate.

 1. activităţi specifice de execuţie

– în 2013 a soluţionat 20 dosare şi nici unul în primul semestru din 2014.

 1. Procuror şef secţie urmărire penală … … are o vechime de 21 ani în magistratură din care 8 ani şi 5 luni ca procuror.

         – în 2013 a soluţionat un număr de 120 de dosare din care 58 la urmărire penală proprie şi 62 la supravegherea cercetărilor.

– în 8 cauze s-au emis rechizitorii, în 17 s-au adoptat soluţii de scoatere de sub urmărire penală din care în 13 în baza disp. art. 181 Cod penal, în 12 încetarea urmăririi penale cu amendarea administratorului, în 55 de cauze s-a dispus neînceperea urmăririi penale din care în 20 în baza disp. art. 181 Cod penal iar în restul de 28 s-a dispus clasarea, conexarea sau declinarea de competenţă.

– a mai soluţionat 2 comisii rogatorii internaţionale, 4 mandate europene de arestare, 2 lucrări cu documente clasificate, 109 alte lucrări ( note, răspunsuri instituţii, răspunsuri ordine, informări, etc.),

– a dispus începerea urmăririi penale în 39 de cauze, a efectuat 13 prezentări de material de urmărire penală, 4 cercetări la faţa locului, 3 propuneri de interceptarea convorbirilor, 2 solicitări de listing telefonic, 2 propuneri de arestare preventivă, 6 alte măsuri preventive şi a dispus 5 măsuri asiguratorii.

         – în primul semestru din 2014 a soluţionat 98 de cauze din care 9 la urmărire penală proprie, în care a întocmit 2 rechizitorii, a dispus 6 scoateri de sub urmărire penală din care 2 în baza disp. art. 181 Cod penal, 5 neînceperi de urmărire penală, 68 de clasări, 9 renunţări la urmărire penală, 7 declinări şi o conexare.

– a mai efectuat o cercetare la faţa locului, o percheziţie, 3 propuneri de arestare preventivă, 5 măsuri de supraveghere tehnică, a dispus 3 ordonanţe de constatare financiar-contabilă, a întocmit 27 note de îndrumări şi 83 de alte lucrări  ( note, informări, delegări, diferite răspunsuri, etc.).

 1. Procuror … … – are o vechime de 17 ani şi 8 luni în magistratură.

         – în 2013 a soluţionat 63 de dosare din care 4 prin rechizitoriu, a dispus în 11 cauze începerea urmăririi penale, a prezentat materialul de urmărire penală în 6 cauze, a participat la 2 autopsii, la 4 cercetări la faţa locului, la 5 şedinţe de judecată, a întocmit 3 referate cu propunere de arestare preventivă, 4 ordonanţe de delegare, 3 note de îndrumare şi a luat 5 audienţe.

         – în primul semestru din 2014 a soluţionat 45 de dosare din care 13 la urmărire penală proprie, prin întocmirea a 2 rechizitorii, şi restul prin soluţii de netrimitere în judecată.

– a participat la 4 şedinţe de judecată, la 2 autopsii, a dispus 16 începeri de urmărire penală, a întocmit 11 note de îndrumare, 2 ordonanţe de delegare şi a luat 3 audienţe.

         Inspecţia Judiciară – Direcţia inspecţie procurori a dispus faţă de domnul procuror … … , prin rezoluţia nr. …/IJ/…/DIP/2014 din data de 8.10.2014 exercitarea acţiunii disciplinare în legătură cu săvârşirea abaterilor disciplinare prev. de art. 99 lit. m şi t din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată, şi anume ,, nerespectarea în mod nejustificat a dispoziţiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanţei sau parchetului ori a altor obligaţii cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente şi exercitarea funcţiei cu rea credinţă sau gravă neglijenţă” întrucât a ţinut dosarul cu nr. …/P/2004 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, ce are ca obiect săvârşirea infracţiunii de omor calificat prev. de art. 174 -175 Cod penal în evidenţele cu AN până în 2014, deşi autorul se cunoştea din anul 2009 când dosarul i-a fost declinat de la Serviciul Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna.

Pe rolul Secţiei pentru procurori în materie disciplinară dosarul a fost înregistrat sub nr. …/P/2014, iar prin Hotărârea din data de 26.11.2014 a fost admisă acţiunea Inspecţiei Judiciare şi i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară prev. de art. 100 lit. a din Legea nr. 303/2004, constând în avertisment.

 

 1. Procuror … … – are o vechime de 8 ani şi 5 luni în magistratură.

         – în 2013 a soluţionat 78 de dosare din care 69 la urmărire penală proprie şi 9 la supravegherea cercetărilor.

– în 5 dosare a dispus trimiterea în judecată, în 2 scoaterea de sub urmărire penală din care unul în baza disp. art. 181 Cod penal, în 44 neînceperea urmăririi penale din care în 7 în baza disp. art. 181 Cod penal, în 5 a dispus clasarea şi în 21 declinarea de competenţă.

– a soluţionat 17 comisii rogatorii naţionale, a întocmit 59 ordonanţe de delegare, 9 ordonanţe de expertiză, 2 ordonanţe cu obligarea de a nu părăsi localitatea, o ordonanţă interceptare provizorie confirmată, 1 referat autorizare interceptare, unul cu percheziţie informatică, a dispus 3 începeri de urmărire penală şi a efectuat 3 cercetări la faţa locului şi 6 prezentări de material de urmărire penală.

– în primul semestru din 2014 a soluţionat 60 de dosare penale din care 31 la urmărire penală proprie în care a emis 3 rechizitorii, 6 neînceperi de urmărire penală, 21 clasări, 7 renunţări la urmărire penală, 3 conexări şi 15 declinări de competenţă.

– a emis 18 ordonanţe de delegare, una de interceptare provizorie, una cu investigator sub acoperire, una de reconstituire, una de efectuarea cercetării la faţa locului, 2 ordonanţe de efectuarea unor expertize medico-legale şi a întocmit 2 referate cu propunere de arestare preventivă.

 1. Procuror … … – are o vechime de 10 ani în magistratură din care 8 ca procuror, incluzând şi cei 2 ani ca auditor de justiţie.

         – în 2013 a soluţionat 69 de dosare din care 33 la urmărire penală proprie şi 36 la supravegherea cercetărilor.

– într-un dosar a dispus trimiterea în judecată, în 6 scoaterea de sub urmărire penală din care în 4 în baza disp. art. 181 Cod penal, în 45 neînceperea urmăririi penale din care în 15 în baza disp. art. 181 Cod penal, într-unul încetarea urmăririi penale, în 4 a dispus clasarea şi în 12 declinarea de competenţă şi conexarea.

– a soluţionat 4 comisii rogatorii internaţionale, a întocmit 6 ordonanţe de delegare, a luat măsuri asiguratorii în două cauze, o ordonanţă interceptare provizorie confirmată, 7 referate autorizare interceptare, 4 referate cu propunere de solicitare listing telefonic, 3 referate cu propunere efectuare de percheziţii domiciliare, a dispus 23 începeri de urmărire penală, a efectuat o cercetare la faţa locului, 3 prezentări de material de urmărire penală şi a sesizat instanţa civilă competentă cu desfiinţarea totală sau parţială a unor înscrisuri.

– în primul semestru din 2014 a soluţionat 58 de dosare penale în care a emis 1 rechizitoriu, 11 conexări şi declinări de competenţă şi restul au fost soluţionate prin netrimitere în judecată.

– a întocmit 6 referate pentru autorizare supraveghere tehnică, 4 pentru percheziţii, 3 pentru obţinerea listingului convorbirilor telefonice, unul pentru propunere de arestare preventivă, 14 note de îndrumări în dosarele de supraveghere, 2 ordonanţe privind transmiterea de date cu privire la situaţia financiară, 3 ordonanţe privind măsuri asiguratorii, 4 pentru întocmirea unui raport de constatare financiar –contabilă de către inspecţia antifraudă, a soluţionat 4 lucrări privind comisii rogatorii internaţionale şi 2 cu informaţii clasificate.

 1. Procuror … … – are o vechime de 9 ani ca magistrat din care 2 ca auditor de justiţie.

– în 2013 a soluţionat 79 de dosare din care 24 la urmărire penală proprie şi 55 la supravegherea cercetărilor.

– în 9 dosare a emis rechizitorii iar în restul de 70, diferite soluţii de netrimitere în judecată.

– a soluţionat 7 comisii rogatorii internaţionale, a întocmit 8 referate de autorizarea interceptării convorbirilor, 8 de efectuarea unor percheziţii, unul cu propunere de arestare preventivă, 2 cu luarea unor măsuri preventive faţă de persoane juridice, 7 pentru solicitarea unor listinguri telefonice, a dispus 28 începeri de urmărire penală, 23 prezentări de material de urmărire penală, luarea unor măsuri asiguratorii în 5 cauze complexe, a emis un ordin de indisponibilizare cf. Legii nr. 302/2004, a întocmit 10 note de îndrumări scrise în cauzele de la supravegherea cercetărilor, a soluţionat 8 lucrări cu documente clasificate, 58 de lucrări diverse (cereri, disjungeri, delegări, completare expertize, etc.) şi a participat la 7 şedinţe de judecată.

– în primul semestru din 2014 a soluţionat 57 de dosare penale, toate la supravegherea cercetărilor, în care a emis 2 rechizitorii iar în restul a adoptat soluţii de netrimitere în judecată.

– a emis 4 ordonanţe în vederea efectuării raportului de constatare a prejudiciului, una pentru participare autorizată cf. art. 150 Cpp, una pentru obţinerea de date privind situaţia financiară cf. art. 153 Cpp, un referat de efectuarea unei percheziţii, 4 pentru solicitarea unor listinguri telefonice, 9 pentru măsuri de supraveghere tehnică, luarea unor măsuri asiguratorii într-o cauză complexă, a emis un ordin de indisponibilizare cf. Legii nr. 302/2004, a întocmit 12 note de îndrumări scrise în cauzele de la supravegherea cercetărilor, a soluţionat 4 lucrări cu documente clasificate, 39 de lucrări diverse (cereri, disjungeri, delegări, completare expertize, etc.) şi a participat la 3 şedinţe de judecată.

         Dosare aflate în lucru la procuror.

 1. La data efectuării controlului, situaţia dosarelor aflate în lucru la procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna era următoarea:
 2. Prim procuror … … …

Doamna prim procuror avea în fişet spre soluţionare un număr de 4 plângeri, toate în termen.

 1. Prim procuror adjunct … … , care-şi desfăşoară activitatea în sectorul judiciar, nu avea în lucru dosare penale, plângeri sau alte lucrări.
 2. Procuror … …

De asemenea, doamna procuror îşi desfăşoară activitatea în sectorul judiciar şi, la data efectuării controlului, nu avea în lucru alte lucrări repartizate spre soluţionare.

 1. Procuror şef secţie urmărire penală … …

La data controlului, domnul procuror nu avea în fişet decât o lucrare, respectiv lucrarea cu nr. …/VIII/1/2014 din 8.09.2014.

La urmărire penală proprie avea în lucru 20 de cauze, toate cu evaziune fiscală, care se aflau la poliţie respectiv la SIF, în baza ordonanţelor de delegare dispuse, iar la supraveghere 16, preluate de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe.

Din verificarea acestora a rezultat că s-au efectuat acte de urmărire penală în toate cauzele, atât de către procuror cât şi de către poliţia judiciară în baza delegărilor dispuse, cauzele sunt complexe, sunt cercetate un număr mare de persoane şi fapte, iar în unele urmărirea penală este aproape de finalizare, conturându-se adoptarea soluţiei cu celeritate.

Din cele 36 de dosare avute spre soluţionare, unul este din 2010 şi se preconizează emiterea rechizitoriului până la sfârşitul lunii noiembrie 2014, 5 cauze sunt din 2012, 11 sunt din 2013 şi restul din 2014.

 1. Procuror … …

La data controlului avea în lucru la urmărire penală proprie un număr de 13 dosare, din care 3 erau mai vechi de 1 an de la prima sesizare, respectiv dosar nr. …/P/2013, nr. …/P/2013 şi …/P/2013.

         Dosarul nr. …/P/2013 are ca obiect săvârşirea infr. prev. de art. 20 -174 Cod penal, a fost declinat de la Poliţia Covasna la data de 10.05.2013 şi priveşte fapte din 3.08.2011.

În cauză au fost audiaţi doar 3 martori şi partea vătămată, rămânând de audiat 4 suspecţi şi un martor, având în vedere că se preconizează soluţionarea dosarului până la sfârşitul lunii noiembrie 2014.

Dosarul …/P/2013 a fost declinat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc la data de 7.10.2013, priveşte săvârşirea infr. prev. de art. 20 -174 Cod penal şi au fost audiate doar 3 părţi vătămate.

În perioada 7.10.2013 – 24.06.2014 dosarul a rămas în … crare.

Dosarul nr. …/P/2013 a intrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna la data de 4.03.2014 şi priveşte săvârşirea infr. prev. de art. 9 din Legea nr. 241/2005, în prezent fiind la SIF în baza delegării dispuse.

La supravegherea cercetărilor avea în lucru un număr de 15 cauze venite cu propunere de la poliţie, respectiv un dosar din 2013 şi restul din 2014.

Spre ex. dosarul nr. …/P/2013 era venit din 3.10.2013, cu un an în urmă, cu propunere de declinare, dar nesoluţionat.

Dosarele cu nr. …/P/2014, …/P/2014 şi …/P/2014 erau înregistrate la parchet din luna iunie 2014 cu propunere de clasare, dar nesoluţionate până la data controlului.

Mai erau în fişet încă 6 dosare intrate la parchet în luna august 2014, trei cu propunere de clasare şi 3 cu propunere de renunţare la urmărire penală, dar şi acestea nesoluţionate.

În afara dosarelor aflate în fişet, respectiv a celor 13 cauze de la urmărire penală proprie şi celor 15 de la supraveghere intrate cu propuneri de la poliţie, domnul procuror mai avea în supraveghere la poliţie, un număr de 14 dosare, unul din 2013 şi 13 din 2014.

 1. Procuror … …

Avea în fişet la data controlului un număr de 31 dosare, respectiv 18 la urmărire penală proprie şi 13 la supraveghere intrate cu propuneri, iar la poliţie avea în supraveghere un număr de 17 cauze.

Din cele de la urmărire penală proprie, un dosar este din 2011, două din 2012, 3 din 2013 şi restul de 12 din 2014, iar din analiza lor şi în urma discuţiilor purtate cu domnul procuror a rezultat că până la sfârşitul anului 2014 aceste 6 dosare mai vechi vor fi soluţionate.

De altfel, în timpul controlului domnul procuror a soluţionat 11 dosare din care, 6 din cele aflate în fişet şi anume, 2 de la urmărire penală respectiv dosar nr. …/P/2014 şi nr. …/P/2014 şi 4 de la supraveghere, respectiv dosar nr. …/P/2014, nr. …/P/2014, nr. …/P/2014 şi nr. …/P/2007.

Domnul procuror mai avea în lucru 2 lucrări, respectiv nr. …/VIII/1/2014 din data de 2.09.2014 şi nr. …/VIII/1/2014 din data de 6.06.2014.

Din verificările efectuate a rezultat că dosarele au fost instrumentate cu ritmicitate, unele cauze fiind complexe.

 1. Procuror … …

Avea în lucru la data controlului un număr de 9 dosare, respectiv unul la urmărire penală proprie înregistrat în 2014 şi 8 la supraveghere venite cu propuneri spre soluţionare din luna august 2014.

De asemenea, i-a fost repartizată la data de 2.10.2014 lucrarea cu nr. …/II/5/2014 ce are ca obiect o comisie rogatorie venită de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Mai avea la poliţie în supraveghere un număr de 42 de cauze din care 31 de competenţa parchetului tribunalului şi 11 preluate de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe.

 1. Procuror … …

La data controlului avea în fişet 10 dosare cu referat cu propuneri întocmite de către organele de poliţie, respectiv 3 dosare de competenţă proprie din luna octombrie 2014 şi 7 preluate de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe, din care 4 dosare erau intrate la parchet în luna iunie 2014 cu propunere de clasare şi unul în luna aprilie 2014 cu propunere de RTUP, dosarele nefiind soluţionate în termen întrucât în luna mai 2014 a avut concediu de studii iar în august – septembrie concediu de odihnă.

De asemenea, la poliţie avea în supraveghere un număr de 43 de dosare din care 26 de competenţă proprie şi 17 preluate de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe în temeiul disp. art. 325 Cod procedură penală.

De precizat că doamna procuror … … îşi desfăşoară activitatea în sectorul supravegherea cercetărilor şi în special în cauzele complexe instrumentate cu ajutorul poliţiştilor din cadrul SIF şi a specialiştilor anti-fraudă.

În concluzie, în urma verificărilor efectuate a rezultat că la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna soluţionarea cu întârziere a unor dosare s-a datorat unor cauze obiective, cum ar fi: complexitatea cauzelor, numărul mare de acte materiale şi făptuitori, caracterul de extraneitate al unor proceduri, presupunând folosirea unor instituţii procedural penale de cooperare internaţională cu autorităţile judiciare străine, neefectuarea expertizelor într-un termen rezonabil, imposibilitatea audierilor datorită plecării în străinătate a autorilor faptelor penale sau părţilor vătămate, precum şi a unor martori.

Izolat avem de-a face cu cauze subiective, cum ar fi neadministrarea cu ritmicitate a probelor de către procuror, în special pe sectorul de instrumentare a cauzelor economice din cauza numărului mare de dosare aflate în supraveghere la un procuror, dar şi din cauza lăsării în nelucrare perioade mari de timp a unor dosare, ca în cazul domnului procuror … … .

Aspectele menţionate anterior au fost constatate şi de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna cu ocazia controalelor operativ curente efectuate asupra activităţii procurorilor din cadrul parchetului.

Din verificările efectuate a rezultat că primul procuror al parchetului a urmărit în permanenţă soluţionarea cauzelor în termen de sub un an de la prima sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale, fapt ce rezultă din informările cuprinse în programele de activitate pe anul 2013 şi primul semestru din 2014.

         Incidenţa dispoziţiilor privind prescripţia răspunderii penale.

Urmare a intrării în vigoare a noilor coduri de penal şi procedură penală în luna februarie 2014, în primul semestru al acestui an, într-un număr de 10 cauze    s-au adoptat soluţii de clasare ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale.

Achitări şi restituiri.

În cursul anului 2013, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna  nu s-a înregistrat nici o achitare definitivă cu inculpaţi arestaţi şi nici o restituire definitivă.

A fost înregistrată o singură soluţie de achitare definitivă, în baza disp. art. 181 Cod penal, dispusă în dosarul penal nr. …/P/2012, soluţia de achitare nefiind imputabilă procurorului care a dispus trimiterea în judecată, după cum rezultă din nota cu nr. …/I/4/20.01.2013 privind analiza soluţiilor de achitare şi a restituirilor pe anul 2013.

În ceea ce priveşte infirmările dispuse de instanţă în baza disp. art. 2781 Cod procedură penală, s-a reţinut că în trei dosare au fost admise plângerile petenţilor şi au fost restituite dosarele la parchet în vederea completării cercetărilor, dar ulterior, în toate cele trei dosare, respectiv dosar nr. …/P/2012, nr. …/P/2012 şi nr. …/P/2013 s-au adoptat aceleaşi soluţii de netrimitere în judecată.

În primul semestru din 2014 nu s-au înregistrat achitări sau restituiri la acest parchet.

 

Învinuiţi/inculpaţi arestaţi preventiv, netrimişi în judecată.

În perioada de referinţă, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna nu au fost înregistrate cauze cu învinuiţi/inculpaţi arestaţi preventiv faţă de care să se fi dispus soluţii de netrimitere în judecată.

         Infirmări de soluţii şi redeschideri de urmărire penală.

În exercitarea atribuţiilor de control, referitoare la verificarea soluţiilor de netrimitere în judecată, s-a reţinut că în anul 2013 conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna a procedat la infirmarea, în baza disp. art. 278 Cod procedură penală a 18 soluţii, în 14 dintre ele schimbându-se temeiul juridic iar în 4, după completarea cercetărilor au fost adoptate aceleaşi soluţii.

În primul semestru din 2014, primul procuror a respins toate cele 37 de plângeri formulate împotriva soluţiei, iar din cele 8 plângeri adresate instanţei, 6 au fost respinse, una a fost reţinută de instanţă spre judecare şi s-a schimbat doar temeiul juridic, iar una a fost admisă şi trimisă la parchet, fiind adoptată aceeaşi soluţie după completarea cercetărilor.

 1. Activitatea Judiciară

         La Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna procurorii au fost repartizaţi pe sectorul judiciar ca şi ceilalţi procurori, prin ordine ale primului procuror ce conţin dispoziţia de repartizare sau reactualizare a distribuirii procurorilor pe sectoare de activitate.

În perioada supusă controlului, pe secţia judiciară şi-au desfăşurat activitatea doi procurori, respectiv doamna prim procuror adjunct … … şi doamna procuror … … .

Activitatea judiciară a fost coordonată de către doamna prim procuror adjunct, iar activitatea efectivă de execuţie a fost realizată de cei doi procurori menţionaţi, cu precizarea că în anul 2013, le-au fost repartizate spre soluţionare şi câte 26 de dosare doamnei procuror … … şi 11 doamnei procuror … … , cauzele neavând un grad ridicat de dificultate.

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna postul de procuror şef secţie judiciară este vacant, nefiind ocupat în 2013 şi în 2014.

În total, procurorii care au participat la activitatea judiciară în anul 2013 au pus concluzii într-un număr de 114 cauze penale şi 222 cauze civile.

Au fost verificate sub aspectul legalităţii şi temeiniciei un număr de 257 hotărâri judecătoreşti, 39 penale şi 218 civile, în vederea exercitării căilor de atac.

Au fost declarate 9 apeluri, fiind soluţionate de instanţă în anul 2013 (indiferent de perioada declarată de procuror ) un număr de 8 apeluri din care au fost admise 5 şi respinse 4.

Tot în anul 2013 au fost declarate 4 recursuri, fiind soluţionate tot 4, din care 1 a fost admis şi 3 respinse.

Verificările nu au identificat situaţii ca în anul 2013 să fie admis apelul/recursul părţilor, iar procurorul să fi trebuit să acţioneze şi nu s-au înregistrat căi de atac retrase de către procurorii ierarhic superiori.

În primul semestru din 2014 s-au pus concluzii într-un număr de 202 cauze penale şi civile, din care 67 în penal şi 135 în civil.

Au fost declarate 8 apeluri, fiind soluţionate de instanţă (indiferent de perioada declarată de procuror ) 2 apeluri, ambele admise.

Tot în primul semestru din 2014 au fost declarate 6 recursuri, fiind soluţionate tot 6, din care 3 au fost admise şi 3 respinse.

Au fost verificate sub aspectul legalităţii şi temeiniciei un număr de 128 hotărâri judecătoreşti, 27 penale şi 91 civile, în vederea exercitării căilor de atac.

Nici în primul semestru din 2014 nu au existat situaţii în care să se fi admis apelul/recursul părţilor iar procurorul să nu fi acţionat, şi nici situaţii în care procurorii ierarhic superiori să fi retras căile de atac declarate.

Verificând termenele de redactare a motivelor de apel/recurs, s-a constatat că toate căile de atac pronunţate au fost motivate într-un termen de cel mult 20 de zile de la data primirii dosarelor de la instanţă.

         Evidenţa activităţii judiciare

         Conducerea parchetului a luat măsuri pentru organizarea eficientă a activităţii judiciare, astfel încât sistemul de evidenţe permite cunoaşterea la timp şi în mod complet a elementelor specifice activităţii judiciare.

Căile de atac sunt evidenţiate în condici de recursuri/apeluri, iar motivele de recurs/apel sunt arhivate în mape, în ordinea cronologică a declanşării acestora.

De asemenea, cu ocazia şedinţelor de analiză a soluţiilor se întocmesc procesele-verbale care sunt consemnate într-un registru special.

Activitatea procurorilor din sectorul judiciar se prezintă astfel:

 1. Prim procuror adjunct … … – cu o vechime de 16 ani şi 6 luni în magistratură şi 5 ani în funcţia de conducere.
 2. activităţi specifice de conducere

în 2013 a participat într-un număr de 101 cauze penale, din care 47 au fost soluţionate şi în 348 cauze civile, din care 198 soluţionate.

– a soluţionat 10 lucrări cu documente clasificate, 9 plângeri împotriva soluţiei, a redactat un recurs, un apel, 2 cereri, a întocmit 25 de informări, 4 note de analiză în cauzele definitive cu soluţii de restituire şi achitare, a verificat 469 de hotărâri judecătoreşti, 2 rechizitorii şi a primit 4 persoane în audienţă.

în primul semestru din 2014 a participat la judecarea a 42 de cauze penale din care 21 soluţionate şi în 195 de cauze civile din care 124 soluţionate.

a întocmit 3 lucrări cu documente clasificate, 3 note de analiză în cauzele în care s-au pronunţat soluţii de achitare sau restituire, 8 informări, 2 analize în activitatea judiciară în cauzele penale şi civile, a verificat 294 de hotărâri judecătoreşti şi 6 rechizitorii.

 1. activităţi specifice de execuţie

– în 2013 a soluţionat un număr de 26 de dosare penale şi nici unul în primul semestru din 2014.

 1. Procuror … … are o vechime de 8 ani şi 4 luni în magistratură şi îşi desfăşoară activitatea cu precădere în sectorul judiciar.

– în 2013 a participat la 86 de şedinţe penale cu 273 de cauze din care au fost soluţionate un număr de 63 de cauze şi la 3 şedinţe civile cu 33 de cauze din care au fost soluţionate 24.

– a motivat 6 apeluri, 2 recursuri, a formulat 4 răspunsuri la ordine în care se solicită practica judiciară, a soluţionat 4 revizuiri şi în două cauze s-a sesizat din oficiu.

– a mai soluţionat şi un număr de 11 dosare la urmărire penală în care a adoptat soluţii de netrimitere în judecată.

În primul semestru din 2014 a participat la 55 de şedinţe penale cu 156 de dosare din care au fost soluţionate 64 şi la 5 şedinţe civile cu 18 dosare din care au fost soluţionate 12.

– a motivat 12 apeluri, 3 contestaţii, a întocmit 6 răspunsuri la ordine prin care se solicită practica judiciară, 2 răspunsuri la camera preliminară şi într-un dosar s-a sesizat din oficiu.

S-a reţinut faptul că pentru a asigura o participare activă şi o justă soluţionare a cauzelor, procurorii se pregătesc pentru şedinţele de judecată prin întocmirea fişelor de şedinţă.

Fişele întocmite sunt complete, bine redactate, cuprinzând toate elementele necesare pentru a asigura buna participare a procurorilor în şedinţele de judecată.

Soluţiile sunt discutate în şedinţele de lucru ale procurorilor în care se efectuează şi analiza hotărârilor dispuse de instanţele de judecată, apreciindu-se asupra oportunităţii exercitării căilor de atac.

Cu această ocazie sunt întocmite procese verbale de analiză a soluţiilor în care sunt menţionate toate hotărârile supuse verificării.

Se constată că toate procesele verbale sunt întocmite în conformitate cu dispoziţiile regulamentare.

Nu s-au identificat soluţii nepuse în discuţie.

În cadrul activităţii curente, doamna prim procuror adjunct a analizat achitările definitive înregistrate la nivelul parchetului şi al unităţilor subordonate, întocmind informări în care a făcut aprecieri asupra legalităţii şi temeiniciei probelor care au fost avute în vedere la emiterea rechizitoriilor, precum şi cu privire la imputabilitatea greşitei sesizări a instanţelor.

De asemenea, planificarea procurorilor pentru şedinţele de judecată este efectuată lunar, pentru fiecare procuror în parte.

 1. Modul de soluţionare a plângerilor, memoriilor şi sesizărilor. Plângerile formulate în temeiul art. 275 – 278 Cod procedură penală,

art. 336 – 339 Noul cod de procedură penală

Verificările efectuate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna au relevat faptul că în anul 2013 au fost înregistrate 88 plângeri formulate în temeiul disp. art. 275 – 278 Cod procedură penală, dintre care 18 au fost admise, un număr de 15 plângeri împotriva actelor procurorului din care au fost admise 7 şi s-au mai soluţionat 6 cereri de revizuire, toate respinse.

În primul semestru din 2014 au fost soluţionate 37 de plângeri formulate împotriva soluţiei, toate fiind respinse şi un număr de 4 plângeri împotriva actelor procurorului din care 3 au fost respinse şi una admisă.

Referitor la soluţiile adoptate, s-a constatat că acestea se comunică cu respectarea termenelor de recomandare, întotdeauna înăuntrul unui termen de 30 de zile.

S-a constatat că plângerile au fost înregistrate şi cartate corect, conform Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

De asemenea, a rezultat că au fost respectate dispoziţiile legale referitoare la condiţiile de fond şi de comunicare ale acestora.

Soluţiile adoptate au fost comunicate, respectându-se dispoziţiile art. 338 Noul Cod procedură penală privind termenul de rezolvare.

 1. Termenul de soluţionare a memoriilor, plângerilor şi sesizărilor .

Verificările efectuate prin sondaj au evidenţiat faptul că în general, aceste lucrări au fost soluţionate în termenul de recomandare de 20 zile, cu unele excepţii, cum ar fi lucrarea cu nr. …/VIII/1/2014 din 8.09.2014 nesoluţionată la 10.10.2014 şi aflată în lucru la domnul procuror … … şi lucrările cu nr. …/VIII/1/2014 din 2.09.2014 şi nr. …/VIII/1/2014 din 6.06.2014 aflate în lucru la data efectuării controlului la domnul procuror … … .

 1. Modul de soluţionare al plângerilor.

Din examinarea conţinutului plângerilor formulate de petenţi, a rezultat că obiectul petiţiilor a fost corect calificat şi s-au luat măsurile necesare unei juste soluţionări.

 1. Comunicarea modului de soluţionare a petiţiilor.

De asemenea, din verificările efectuate s-a reţinut că sunt respectate dispoziţiile art. 338 Noul cod de procedură penală, referitoare la comunicarea în termen a modului de rezolvare a petiţiilor.

 

 1.        Activitatea de registratură, grefă şi arhivă

Activitatea de grefă se desfăşoară în baza dispoziţiilor înscrise în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al parchetelor.

Pentru evidenţa activităţii sunt folosite registrele şi condicile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al parchetelor, aprobat prin Ordinul Ministrului de Justiţie nr. 529/C/2007, întrucât noul R.O.I nr. 30/2014 aprobat prin Ordinul Ministrului justiţiei nr. 2.632/C/26.08.2014 nu era funcţional în perioada de referinţă, respectiv anul 2013 şi primul semestru al anului 2014.

În urma verificărilor efectuate s-a reţinut că registrele şi condicile sunt completate cu respectarea rubricilor specifice şi a dispoziţiilor legale care reglementează această materie.

În ceea ce priveşte cartarea lucrărilor, s-a constatat că aceasta respectă Nomenclatorul arhivistic al grupării în dosare a documentelor întocmite în activitatea Ministerului Public şi al termenelor de păstrare a acestora, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr. 24/1997.

Un capitol aparte în cadrul activităţii de control l-a constituit verificarea modului în care se primeşte, sortează, verifică şi prezintă corespondenţa primului procuror, cum se efectuează înregistrările, completarea şi scăderea lucrărilor, transmiterea acestora în baza condicilor de repartiţie şi în conformitate cu rezoluţiile emise de conducere sau ale înlocuitorului desemnat, arhivarea ori expedierea lucrărilor soluţionate, evidenţa, folosirea şi păstrarea ştampilelor, sigiliilor, imprimatelor cu regim special.

Înregistrarea corespondenţei se efectuează conform nomenclatorului arhivistic a tuturor lucrărilor intrate în ordine cronologică.

Corespondenţa se predă după înregistrare, procurorilor cărora li s-a repartizat în vederea soluţionării, pe baza condicii de predare în care aceştia semnează de primire.

Lucrările şi dosarele soluţionate de către procurori se predau pe bază de semnătură compartimentului grefă.

Lucrările soluţionate sunt scăzute, în general, imediat după predare în registrele în care se fac menţiuni despre soluţia dată.

Plângerile şi sesizările prin care se reclamă fapte cu caracter penal se înregistrează în ordine cronologică în registrul unic de evidenţă a activităţii de urmărire penală şi se întocmesc urme de dosar.

Cererile, reclamaţiile, sesizările şi memoriile se înregistrează în registrul de evidenţă special dându-se numere de înregistrare, fără soţ.

În urma verificărilor efectuate în ceea ce priveşte activitatea de registratură, grefă şi arhivă nu au fost identificate neconcordanţe între înregistrări şi cele prevăzute în Nomenclatorul Arhivistic al Ministerului Public.

Cheltuielile judiciare stabilite de procurori, sunt evidenţiate în registrul R5 care este ţinut la zi de către primul grefier al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna – doamna … … , făcând reveniri şi dări în debit, ori de câte ori este nevoie.

Grefierul arhivar răspunde de consultarea arhivei şi păstrarea confidenţialităţii informaţiilor impusă în această activitate.

Verificările efectuate de către primul procuror adjunct au fost materializate în informările cu nr. …/I/3/5.04.2013, nr. …/I/3/25.06.2013, nr. …/I/3/2.10.2013, nr. …/I/3/16.12.2013, nr. …/I/3/1.04.2014 şi nr. …/I/3/18.06.2014 ce au avut ca obiect controlul efectuat trimestrial la grefa Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.

În afara registrelor şi condicilor obligatorii, de exemplu, doamna prim grefier … … are un caiet special în care menţionează tot ce este mai important, respectiv, rechizitorii întocmite, SUP, NUP, arestaţi, 181 Cod penal, etc.

Verificările efectuate la Biroul de documente clasificate, au evidenţiat faptul că activitatea se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor înscrise în Legea nr. 182/12.04.2002 şi a Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.

În ceea ce priveşte activitatea arhivei, s-a constatat că documentele păstrate în arhivă sunt inventariate, păstrate pe compartimente de activitate, pe termene de păstrare şi în ordinea cronologică a înregistrărilor.

Documentele cu termen de păstrare temporar sunt ţinute separat de cele cu termen de păstrare permanent.

Dosarele arhivate sunt cusute, numerotate şi parafate, fiind menţionate pe copertă numărul de file sub semnătură, în conformitate cu dispoziţiile art. 125 alin. 2 din regulament.

CONCLUZII

Controlul realizat în perioada 6 – 17 octombrie 2014 a vizat eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, ce decurg din legi şi regulamente, pentru asigurarea bunei funcţionări a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi a calităţii corespunzătoare a serviciului exercitat de către procurorii cu funcţii de conducere.

S-a constatat că actuala conducere a parchetului a dovedit calităţi de buni manageri în planificarea şi organizarea activităţii, asumarea responsabilităţii, precum şi a comunicării cu procurorii, personalul auxiliar de specialitate, judecătorii şi justiţiabilii.

Pentru buna desfăşurare a activităţii au fost emise ordine ale primului procuror prin care au fost stabilite atribuţiile fiecărui procuror şi grefier în parte.

În activitatea desfăşurată, conducerea parchetului a respectat principiile înscrise în dispoziţiile art. 64 alin. 2 şi 67 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, referitor la independenţa procurorului în luarea măsurilor şi soluţiilor dispuse, precum şi în concluziile formulate în faţa instanţei.

În urma verificării activităţii de urmărire penală s-a constatat că în cursul anului 2013 şi primul semestru din 2014, managementul a fost eficient, rezultatele fiind bune.

Cu ocazia controlului au fost constatate şi unele excepţii ce ţin de operativitatea instrumentării cauzelor penale, în sensul că procedurile judiciare au fost întârziate atât din motive obiective, cât şi din motive subiective.

Dintre cauzele obiective, au fost reţinute: o uşoară fluctuaţie de personal, nefinalizarea unor expertize, efectuarea unor suplimente de expertiză, imposibilitatea audierii părţilor, martorilor care nu se mai află în România, instrumentarea unor comisii rogatorii, caracterul transfrontalier al unor cercetări, complexitatea evidentă a unor cauze, modificările legislative, printre care şi codul penal şi de procedură penală.

În alte cauze, tergiversarea cercetărilor s-a datorat şi unor aspecte subiective, cum ar fi lipsa ritmicităţii în efectuarea actelor de urmărire penală de către lucrătorii de poliţie delegaţi şi de către procuror, cu precizarea că, la această unitate de parchet, numărul dosarelor soluţionate anual este mic în comparaţie cu alte unităţi similare de parchet judeţean.

Referitor la indicele de operativitate în soluţionarea cauzelor, controlul a evidenţiat că există o preocupare permanentă a conducerii şi a procurorilor pentru identificarea şi reducerea stocului de dosare mai vechi de 1 an de la prima sesizare.

În urma verificărilor efectuate a rezultat că activitatea desfăşurată în sectorul judiciar este bună.

Activitatea judiciară s-a desfăşurat cu respectarea dispoziţiilor legale, organizarea eficientă a acesteia regăsindu-se în declararea şi motivarea în termen a căilor de atac, în întocmirea completă a informărilor privind activitatea judiciară.

De asemenea, se constată respectarea dispoziţiilor Ordinului nr. ../C/../VI-3/2009 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de analiză a soluţiilor.

S-a reţinut că există o repartizare echilibrată a lucrărilor pentru procurorii care fac parte din această secţie.

În ceea ce priveşte activitatea de soluţionare a memoriilor, plângerilor şi petiţiilor, nu s-au constatat cazuri grave de încălcare a termenului prevăzut de O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată şi aprobată prin Legea nr. 233/2002, comunicându-se petiţionarilor rezultatul verificărilor.

Activitatea de primire, înregistrare şi circulaţie a lucrărilor se efectuează cu respectarea regulamentului, existând mici deficienţe, nesemnificative, în ceea ce priveşte completarea unor rubrici, dar nu în modul de înregistrare a lucrărilor sau cel de soluţionare.

Conducerea parchetului a luat măsurile necesare folosirii în mod corespunzător a resurselor umane şi pentru eficientizarea activităţii de urmărire penală şi judiciară.

De asemenea, la această unitate de parchet, s-a reţinut că a existat în 2013 o singură cauză în care s-a dispus achitarea, în baza disp. art. 181 Cod penal şi 3 restituiri dispuse de către instanţele de judecată în care au fost adoptate aceleaşi soluţii după completarea cercetărilor, şi nici o achitare şi restituire în primul semestru din 2014.

Procurorii cu funcţie de conducere au întocmit analiza cazului de achitare, informarea fiind înaintată ierarhic către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov, conform dispoziţiilor Ordinului nr. 229/2007 privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional al Ministerului Public.

Activitatea de organizare a pregătirii profesionale s-a desfăşurat în mod corespunzător, în baza programelor întocmite.

Relaţia cu mass – media s-a desfăşurat prin intermediul comunicatelor de presă şi al domnului procuror … … – în calitate de purtător de cuvânt – cu respectarea limitelor deontologiei profesionale şi a ordinelor specifice active în materie.

La nivelul parchetului, prin sondaj au fost verificate soluţii dispuse în dosare, atât prin rechizitorii cât şi soluţii de netrimitere în judecată, rezultând că au fost respectate standardele de referinţă, respectiv, acurateţe juridică prin formularea unor raţionamentele logico-juridice adecvate, motivări concise şi la obiect.

 

 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe

 

 

 1. Cadrul general – prezentarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe are sediul în aceiaşi clădire cu Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna şi BT Covasna al DIICOT.

În imobilul respectiv la parter, deţine un număr de 11 birouri – 6 pentru procurori şi 5 pentru grefieri.

Mai deţine un birou pentru documente clasificate împreună cu BT Covasna al DIICOT şi 2 spaţii la subsol, pentru arhivă.

Atât birourile procurorilor cât şi ale grefierilor sunt dotate cu calculatoare şi imprimante, calculatoarele grefierilor fiind conectate la reţeaua intranet şi ale procurorilor la intranet, cu acces la programele legislative în vigoare.

Pentru documentele clasificate există un calculator cu imprimantă, separat, acesta nefiind conectat la intranet şi la internet.

Parchetul de pe Judecătoria Sf. Gheorghe are în dotare un autoturism Dacia Logan.

 1. Aspecte şi deficienţe constatate
 2. Organizarea activităţii, a comportamentului şi comunicării, a asumării responsabilităţilor şi aptitudinilor manageriale

Capitolul 1. Folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale.

1.1. Resurse umane.

La Parchetul de pe Judecătoria Sf. Gheorghe schema de personal prevede 6 posturi de procuror din care unul pentru funcţia de conducere şi 8   posturi pentru grefieri, din care unul este nefinanţat.

În anul 2013 şi semestrul I al anului 2014, postul de prim procuror a fost ocupat, prin delegare, de mai mulţi procurori, respectiv;

– domnul procuror … … în perioada 1.01.2013 – 30.06.2013.

– domnul procuror … … în perioada 1.07.2013 – 14.07.2013.

– doamna procuror … … în perioada 15.07.2013 – 31.12.2013 şi 1.01.2014 – 15.04.2014.

– domnul procuror … … începând cu data 23.04.2014 la zi.

În perioada de referinţă, fluctuaţia de personal în ceea ce priveşte procurorii a fost următoarea: în perioada 1.01 – 22.05.2013 au activat efectiv 5 procurori, în perioada 23.05 – 31.05.2013 un număr de 6 procurori, în perioada 1.07 – 14.07.2014 un număr de 5 procurori, în perioada 15.07 – 31.12.2013 un număr de 6 procurori,

În primul semestru din 2014, în perioada 1.01 – 31.01.2014 şi-au desfăşurat activitatea 6 procurori, în luna februarie 2014 un număr de 5 procurori iar în perioada 1.03 – 30.06.2014 un număr de 5 procurori.

În ceea ce priveşte activitatea grefierilor, în 2013 şi primul semestru din 2014 şi-au desfăşurat activitatea toţi cei şase grefieri, cu excepţia perioadei 7.05.2013 – 15.06.2014 când un grefier a fost în concediu de creşterea copilului.

Din verificările efectuate a rezultat că toţi cei patru procurori care au îndeplinit prin delegare funcţia de prim procuror în această perioadă, au luat măsurile necesare pentru repartizarea procurorilor şi grefierilor pe sectoare de activitate în funcţie de experienţa, vechimea şi fluctuaţia personalului.

De asemenea, cei patru procurori delegaţi în funcţia de conducere au dispus prin ordine organizării activităţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe, preocupându-se şi de îndeplinirea obiectivelor prevăzute în programele de activitate.

1.2 Organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale continue a procurorilor şi a personalului auxiliar de specialitate

În urma verificărilor efectuate a rezultat că a existat o preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, prin organizarea şi participarea procurorilor şi grefierilor la învăţământul profesional de specialitate atât în anul 2013 cât şi în primul semestru din 2014, după cum urmează:

 1. domnul prim procuror … … a participat în 2013 la 4 seminarii.

Două seminarii au avut loc în străinătate, respectiv la Belfast în perioada 7-8.03.2013 cu tema ,,Child –fiendly justice” şi la Bari în Italia în perioada 7-18.10.2013 cu tema ,,Programul de schimb al autorităţilor judiciare”

Celelalte 2 seminarii s-au desfăşurat la Bucureşti la INM în perioada 18-19.04.2013 şi 25-29.11.2013 având temele ,,European Intellectual Property„ şi ,,Legal English”

În 2014 a participat la seminarul cu tema ,,Procedura de judecată în camera preliminară” care s-a desfăşurat la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov la data de 17.01.2014.

 1. doamna procuror … … , în anul 2013 a participat la trei seminarii, respectiv, la 7.03.2013 la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov la seminarul cu tema ,,Investigatorul acoperit sau cu identitate reală”, la data de 11.04.2013 în acelaşi sediu, la seminarul cu tema ,,Infracţiuni prevăzute de Legea 319/2006” şi la data de 15-19.04.2013 la Bucureşti la seminarul cu tema ,,Franceza juridică”.

În primul semestru al anului 2014 a participat la un singur seminar, cu tema ,, Procedura în camera preliminară” care a avut loc la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov la data de 17.01.2014.

 1. 3. doamna procuror … … a participat în 2013 la un seminar cu tema ,,Noul cod penal şi Noul cod de procedură penală organizat   la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov la data de 14-15.11.2013.

În 2014 a fost prezentă la 2 seminarii care au avut loc la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, la data de 11.06.2014 cu tema ,,Aplicarea legii penale mai favorabile” şi la data de 25-26.09.2014 la seminarul cu tema ,,Noul cod penal”.

 1. domnul procuror … … a participat în 2013 la un curs de pregătire profesională organizat de INM în perioada ianuarie – februarie şi martie – aprilie 2013 şi la 3 seminarii, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov cu temele ,,Infracţiuni de cămătărie şi confiscare extinsă” la 26.04.2013, ,,Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 319/2006 – Accidente de muncă” la data de 11.04.2013 şi ,,Tehnici de investigare a infracţiunilor de proprietate intelectuală” la data de 13.12.2013.

În anul 2014 a participat la 4 seminarii la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi anume ,,Procedura în camera preliminară” la data de 17.01.2014, la ,,Legea penală mai favorabilă” la data de 19.03.2014, la ,,Comunicare şi relaţii cu mass-media” la data de 16.05.2014 şi la seminarul ,,Noul cod penal” la data de 25-26.09.2014.

În perioada de referinţă şi-au mai desfăşurat activitatea la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe alţi trei procurori, şi anume doamna … … , domnul … … şi domnul … … .

Doamna procuror … … a participat la un seminar la data de 19.03.2014 la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov cu tema ,,Legea penală mai favorabilă”, domnul procuror … … la două seminarii în 2013, cel cu tema ,,Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 319/2006” la data de 11.04.2013 şi la seminarul ,,Achiziţii publice prin prisma infracţiunilor asimilate celor de corupţie” la data de 15.07.2013, iar domnul procuror … … la două seminarii, respectiv ,,Investigatorul acoperit sau cu identitate reală” la data de 7.03.2013 şi ,, Relaţii cu mass-media “ la date de 24.05.2013, ambele la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

                                                     *

                                              *             *

În ceea ce priveşte formarea profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate, în anul 2013 doamnele grefier … … , … … şi … … au participat la o instruire pe tema ,,Ecris” la data de 12.04.2013.

În 2014, doamna grefier … … a participat la seminarul cu tema ,,Drept procesual penal – urmărirea penală” la data de 19.03.2014, doamna … … la seminarul ,,Corpuri delicte şi Cooperare judiciară internaţională” la data de 9.09.2014, doamna … … la seminarul ,, Informaţii clasificate” la data de 16.09.2014 iar doamnele … … , … … şi … … la seminarul cu tema ,,Ecris şi Statistică” la data de 27.02.2014.

         1.3. Verificarea comportamentului şi comunicării cu procurorii, personalul auxiliar de specialitate, judecătorii, justiţiabilii, ceilalţi participanţi la procesul penal şi alte instituţii.

         În urma discuţiilor purtate a rezultat că actualul prim procuror – domnul … … – care este delegat în această funcţie, a creat o atmosferă propice realizării unei bune comunicări în cadrul parchetului, între procurori, între aceştia şi grefieri şi cu reprezentanţii celorlalte instituţii cu care parchetul intră în contact în vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, constatându-se în colectiv o ambianţă colegială şi echilibrată.

Primul procuror a adoptat o atitudine imparţială, echidistantă şi echilibrată în relaţiile cu procurorii şi personalul auxiliar de specialitate, neidentificându-se aspecte de natură disciplinară din acest punct de vedere.

         De asemenea, în urma verificărilor a rezultat că relaţiile cu lucrătorii de poliţie judiciară, cu instanţa de judecată, cu avocaţii, cu experţii, cu celelalte persoane cu care procurorii întră în contact s-au desfăşurat în limitele competenţelor prevăzute de lege.

1.4 Relaţiile cu mass-media, asigurarea accesului la informaţiile de interes public şi transparenţa actului de justiţie.

Prin ordinul nr. … din 17.07.2013 al doamnei … … , în calitate de prim procuror delegat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe a fost desemnat purtător de cuvânt al parchetului domnul … … , iar înlocuitor al acestuia domnul procuror … … .

Din verificări a rezultat că se urmează practica comunicatelor de presă în vederea asigurării unei bune informări a reprezentanţilor mass-media, ca de ex. comunicatul din data de 27.11.2013.

Ulterior, prin ordinul nr. … din data de 2.07.2014 al domnului … … , în calitate de prim procuror cu delegaţie, s-a dispus ca funcţia de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe să fie exercitată de către domnul procuror … … iar înlocuitor al acestuia doamna procuror … … .

De asemenea, în 2013 şi primul semestru din 2014 au fost soluţionate un număr de 8 cereri în baza Legii nr. 544/2001, din care 6 solicitări rezolvate favorabil, constând în eliberarea de copii xerox pentru care petenţii au achitat suma de 12,70 lei, iar 2 cereri au privit activitatea parchetului.

1.5. Aptitudini manageriale

a). Activitatea de planificare.

Din verificările efectuate a rezultat că primii procurori şi-au îndeplinit în linii mari atribuţiile specifice funcţiei de conducere, efectuând o împărţire echilibrată pe sectoare a procurorilor şi a lucrărilor, respectând principiul independenţei procurorilor.

Au luat măsuri pentru identificarea şi reducerea stocului de dosare mai vechi de 1 an de le sesizare şi 6 luni de începerea urmăririi penale, dar acest obiectiv se impune a fi permanent realizat, în condiţiile în care s-a constat existenţa mai multor cauze din categoria celor menţionate.

Repartizarea procurorilor pe sectoare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe s-a efectuat prin ordine ale primului procuror, atât în anul 2013 cât şi-n primul semestru din 2014.

Prin aceste ordine a fost organizată activitatea parchetului în sectorul urmăririi penale şi al supravegherii cercetărilor pe lucrători de poliţie, pe servicii şi posturi de poliţie, în sectorul judiciar, ex. ordin nr. 3…/8.08.2013, nr. …/9.08.2013, nr. …/9.08.2013, nr. …/12.11.2013, nr. …/5.02.2014, nr. …/25.03.2014, nr. …/23.04.2014, nr. …/13.06.2014.

Tot prin ordine ale primului procuror a fost desemnat purtătorul de cuvânt – ex. ordinul nr. …/2013, a fost reglementată activitatea judiciară – ex. ordinul nr. …/2014, structura de securitate – ex. ordinul nr. …/2014 sau a fost desemnată persoana responsabilă cu evidenţa, păstrarea şi distribuirea legitimaţiilor şi insignelor de serviciu –ex. ordinul nr. …/2014.

Fiecare procuror a luat la cunoştinţă de infracţiunile pe care urmează să le instrumenteze, de poliţiştii şi posturile cu care lucrează, iar în sectorul judiciar s-a procedat la o planificare a şedinţelor pentru procurorii care participă şi la activitatea de judecată.

În acelaşi sens se constată că s-au stabilit şi atribuţiile grefierului şef şi ale celorlalţi grefieri, în conformitate cu dispoziţiile legale, fiind astfel acoperite toate compartimentele pentru realizarea eficientă a activităţilor parchetului.

S-a reţinut faptul că în toate şedinţele săptămânale de analiză a soluţiilor, au fost puse în discuţie hotărârile pronunţate de instanţele de judecată, iar hotărârile analizate au fost menţionate în registrul de evidenţă.

S-a reţinut de asemenea o preocupare concretă a conducerii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe în legătură cu optimizarea instrumentării dosarelor având ca obiect combaterea evaziunii fiscale, a micii corupţii şi a infracţiunilor privind proprietate intelectuală.

 1. Activitatea de îndrumare şi control

Activităţile de îndrumare şi control au fost cuprinse în programele de activitate transmise ierarhic şi înregistrate la parchet sub nr. …/I/2/2013 din 15.01.2013 şi nr. …/I/2/2013 pentru semestrele I şi II din 2013, întocmite de către procurorul … … în calitate de prim procuror delegat, şi sub nr. …/I/2/2014 din 7.03.2014 pentru semestrul I din 2014, întocmit de către doamna prim procuror delegat – … … .

Au fost stabilite 3 obiective semestrial pe anul 2013 şi 10 pe sem. I 2014 pentru activitatea de conducere, îndrumare şi control, 4-5 obiective pentru activitatea de urmărire penală şi supraveghere şi 2-3 obiective pentru activitatea judiciară, acestea repetându-se la fiecare semestru.

Din cuprinsul programelor de activitate rezultă că din cele 10-11 obiective stabilite pentru cele trei activităţi: de conducere, de urmărire penală şi în activitatea judiciară pe anul 2013, 7-8 obiective trebuiau executate de primul procuror şi controlate tot de acesta, iar 3 obiective trebuiau executate de procurori şi controlate de primul procuror.

Pe semestrul I 2013, din cele 11 obiective au fost realizate doar patru informări, respectiv cea cu nr. …/I/3/2013 care priveşte activitatea de grefă pe trim. I, cea cu nr. …/I/3/2013 care vizează tot activitatea de grefă pe trim. II 2013, care este identică în formulare cu prima şi diferă doar datele, cifrele; informarea cu nr. …/I/3/2013 referitoare la cauzele mai vechi de 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale pe trim. I, şi informare cu nr. …/I/3/2013 care se referă tot la cauzele mai vechi de 1 an de la sesizare pe trim. II din anul 2013.

Pe semestru II 2013, din cele 10 obiective propuse au fost realizate doar patru, respectiv informarea nr. …/I/3/2014 privind activitatea de grefă pe trim. II 2014, informarea cu nr. …/I/3/2014 referitoare la dosarele mai vechi de 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale, informarea cu nr. …/I/3/2014 privind infracţiunile de corupţie şi informarea cu nr. …/I/3/2014 referitoare la operativitatea în cauzele aflate la urmărire penală proprie.

Şi în semestru I din 2014 au fost stabilite 16 obiective pe cele trei linii de activitate, de conducere, de urmărire penală şi în sectorul judiciar, din care 13 trebuiau executate de către primul procuror şi trei de ceilalţi procurori, acestea 13 fiind realizate toate de către procurorul … … după ce a fost numit prim procuror cu delegaţie la 23.04.2014.

Deşi mare parte din informările prevăzute în programele de activitate pe 2013 şi 2014 nu au fost realizate, totuşi, în perioada de referinţă au fost întocmite un număr de 12 informări în afara celor menţionate, de către cei care au îndeplinit funcţia de prim procuror, ca de ex.:

– informarea cu nr. …/II/5/2013 cu privire la comisiile rogatorii internaţionale solicitate şi primite,

– nr. …/I/4/2013 cu privire la activităţile desfăşurate în domeniul cooperării judiciare internaţionale,

– nr. …/I/2013 referitoare la soluţiile de netrimitere în care s-au adoptat disp. art. 181 Cod penal,

– nr. …/I/3/2013 în legătură cu soluţionarea dosarelor de urmărire penală mai vechi de 1 an de la sesizare,

– nr. …/I/2013 cu privire la cazurile în care instanţa a respins propunerile de arestare şi alte măsuri preventive,

– nr. …/I/3/2013 referitoare la dosarele ce au ca obiect drepturile de autor,

– nr. …/I/3/2013 referitoare la cauzele privind infracţiuni de corupţie,

– nr. …/I/4/2013 privind analiza soluţiilor de netrimitere în judecată a înv. /inc. arestaţi,

– la care se adaugă trei informări cu nr. …/I/2/2013, nr. …/I/3/2013 şi nr. …/I/3/2014 care privesc evidenţa şi executarea ordonanţelor prin care s-au stabilit amenzi şi cheltuieli judiciare.

Referitor la verificarea soluţiilor definitive de achitare şi restituire

S-a reţinut că primul procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe şi-a îndeplinit corespunzător atribuţiile de control, procedând la comunicarea ierarhică în conformitate cu prevederile ordinului nr. 229/2007 (actualul ordin nr. 213/15.07.2014) al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional al Ministerului Public, după cum urmează:

– cu nr. …/I/4/10.01.2013 a fost întocmită nota privind analiza soluţiilor de achitare şi a restituirilor pe anul 2013 din care rezultă că la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe au fost înregistrate un număr de 5 achitări definitive, din care 4 în baza disp. art. 181 Cod penal, şi o soluţie de restituire definitivă.

Cele 4 achitări dispuse în baza disp. art. 181 Cod penal în dosarele cu nr. …/P/2011, nr. …/P/2010, nr. …/P/2011 şi nr. …/P/2009 au fost analizate din perspectiva ordinului informaţional nr. 229/2007 al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de către doamna prim procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna care a concluzionat că soluţiile de achitare dispuse de instanţă nu sunt imputabile procurorilor care au dispus trimiterea în judecată.

De asemenea, nici soluţia de restituire dispusă de instanţă în dosarul nr. …/P/2009 şi de achitare în baza disp. art. 10 lit. d Cod procedură penală, dispusă în dosarul cu nr. …/P/2011, analizate de către primul procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna în baza Ordinului informaţional nr. 229/2007 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu au fost imputabile celor doi procurori care emis rechizitoriile respective.

În cursul anului 2013, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe nu s-a înregistrat nici o achitare definitivă sau restituire cu inculpaţi arestaţi.

Referitor la verificarea soluţiilor de netrimitere în judecată, s-a reţinut că în anul 2013, conducerea parchetului a procedat la infirmarea în baza disp. art. 278 Cod procedură penală a 22 de soluţii din cele 141 plângeri formulate, în 8 dintre acestea fiind adoptată altă soluţie după completarea cercetărilor, cele mai multe privind schimbarea temeiului juridic.

         Toate cele 15 plângeri formulate împotriva actelor procurorului au fost respinse.

În ceea ce priveşte infirmările dispuse de instanţă în baza disp. art. 2781 Cod procedură penală, s-a reţinut că în 6 dosare au fost admise plângerile petenţilor (din 35 de plângeri formulate), dar instanţa le-a reţinut spre rejudecare.

În 2013 într-un număr de 14 dosare au fost adoptate soluţii de declinare de competenţă greşit dispuse, au fost restituite la poliţie 61 de dosare pentru completarea cercetărilor şi au fost adoptate soluţii în baza prescripţiei în 36 de cauze din care 3 cu autor cunoscut.

         În primul semestru din 2014 s-au înregistrat un număr de 5 achitări definitive, în dosarele cu nr. …/P/2012 – art. 181 Cod penal, în dosar nr. …/P/2012 – achitare parţială şi în dosarele nr. …/P/2012, nr. …/P/2012 şi nr. …/P/2009, urmând ca după ce vor fi analizate soluţiile dispuse de instanţă în baza ordinului nr. 229/2007 al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să se stabilească dacă soluţiile de trimitere în judecată sunt sau nu imputabile procurorilor care au emis rechizitoriile.

         În ceea ce priveşte plângerile împotriva soluţiei, s-a reţinut că în primul semestru din 2014, primul procuror a admis un număr de 20 de plângeri din cele 107 formulate, iar în ceea ce priveşte plângerile împotriva actelor procurorului a fost admisă una singură din 17 formulate.

Referitor la plângerile formulate împotriva soluţiei adresate instanţei, un număr de 7 plângeri au fost admise şi dosarele au fost restituite la parchet în vederea continuării cercetărilor.

         În 2014 au fost soluţionate 162 de dosare în care s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale, din care în 4 dosare autorul era cunoscut.

Au fost prelucrate informările întocmite de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov în realizarea obiectivelor prevăzute în programul lor de activitate, cum ar fi de ex. informarea cu nr. …/I/3/2012 din 16.01.2013 privind situaţia introducerii datelor în sistemul Ecris; cu nr. …/I/3/2013 şi nr. …/I/3/2013 privind cauzele cu autor cunoscut mai vechi de 2 ani de la sesizare; cu nr. …/I/3/2013 privind cauzele mai vechi de 1 an având ca obiect infracţiuni de corupţie, evaziune; nr. …/I/3/2014 privind verificarea cauzelor mai vechi de 5 ani de la sesizare; nr. …/I/3/2014 referitor la situaţia dosarelor mai vechi de 1 an ce au ca obiect evaziunea fiscală şi Codul silvic.

Din informarea cu nr. …/I/3/2013 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov a rezultat că la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe au fost adoptate în 2013 trei soluţii de netrimitere în judecată în dosare cu autor cunoscut în care s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale şi anume în dosarele nr. …/P/2007, nr. …/P/2010 şi nr. …/P/2013.

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, primul procuror a verificat sub aspectul legalităţii şi 115 rechizitorii cu 124 de inculpaţi întocmite de către procurori în anul 2013.

În urma discuţiilor purtate cu procurorii şi grefierii, nu au fost identificate situaţii care să poată justifica o eventuală declanşare a unei proceduri disciplinare pe linia comportamentului sau comunicării cu procurorii, cu grefierii sau între aceştia.

         III. Activitatea de urmărire penală.

           Capitolul 1. Dosare soluţionate

         În anul 2013, după cum rezultă din bilanţul înregistrat sub nr. …/I/4/2013, s-a reţinut că la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe au fost înregistrate, un număr de 3.341 dosare penale noi care s-au adăugat la cele 2.796 rămase nesoluţionate, rezultând un număr de 6.137 dosare de soluţionat.

Din cele 6137 dosare aflate pe rolul parchetului, au fost soluţionate 3068 de cauze, din care 17 la urmărire penală proprie şi 3051 la supravegherea cercetărilor.

Prin rechizitoriu au fost soluţionate un număr de 115 dosare, din care 1 la urmărire penală proprie şi 114 la supraveghere, fiind trimişi în judecată un număr de 125 de inculpaţi, dintre care 1 la urmărire penală proprie şi 124 la supravegherea cercetărilor.

Au mai fost soluţionate 2937 de dosare din care, 34 de cauze prin încetarea urmăririi penale, 133 prin scoatere de sub urmărire penală ( 86 în baza art. 181 Cp ) un număr de 2786 de cauze prin neînceperea urmăririi penale ( din care 1304 prin art. 181 Cp ).

Au rămas de soluţionat finele anului 2013 un număr de 2.501 dosare din care 1016 cu AN, la supraveghere şi 35 de dosare la urmărire penală din care 8 cu AN.

În ceea ce priveşte activitatea judiciară, în 2013 procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe au pus concluzii în 873 cauze penale din care s-a ieşit pe fond în 229 cauze, şi în 85 cauze civile din care au fost judecate 37.

Au declarat un număr de 24 recursuri cu 32 inculpaţi în materie penală şi nici unul în materie civilă, deşi au fost verificate 152 de sentinţe civile.

Din cele 33 recursuri cu 43 de inculpaţi soluţionate în 2013, au fost admise doar 23 cu 32 inculpaţi şi au fost respinse 10 cu 11 inculpaţi.

Dintre recursurile admise, 13 au fost admise pe motive de netemeinicie şi 10 respinse, dar nici un recurs pe motiv de nelegalitate nu a fost respins.

De precizat că în primul semestru din 2013 activitatea pe judiciar a fost asigurată de primul procuror … … , cu excepţia cazului când a fost în concediu de odihnă, iar pe semestrul II a fost asigurată de toţi procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe.

În primul semestru din 2014, au fost soluţionate un număr de 1344 dosare din care 1 la urmărire penală.

Din cele 1344 cauze soluţionate, în 57 au fost emise rechizitorii, în 1243 au fost adoptate diferite soluţii de netrimitere în judecată, în 60 s-au dispus declinări şi conexări iar 20 au fost restituite la poliţie.

La sfârşitul primului semestru din 2014 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe au rămas de soluţionat un număr de 313 dosare aflate la procurori în fişet.

Au mai fost soluţionate în 2013 un număr de 141 plângeri formulate împotriva soluţiei şi 15 formulate împotriva actelor procurorului, iar în primul semestru din 2014, primul procuror a soluţionat 107 plângeri împotriva soluţiei şi 17 plângeri împotriva actelor procurorului.

De asemenea, în 2013 au fost soluţionate 146 de plângeri înregistrate pe general şi în primul semestru din 2014 un număr de alte 40 asemenea plângeri.

Referitor la soluţiile adoptate, s-a constatat că acestea se comunică cu respectarea termenelor de recomandare, cu excepţia celor identificate la domnul procuror … … , fost prim procuror delegat la această unitate de parchet, în prezent delegat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

         Faţă de domnul procuror … … , în legătură cu faptul că a motivat cu mare întârziere un număr de 36 de recursuri şi anume, între 60 şi 190 de zile şi nesoluţionarea până la 7.07.2013 a 59 de lucrări repartizate între anii 2009-2012, Inspecţia Judiciară a dispus exercitarea acţiunii disciplinare în legătură cu săvârşirea abaterii disciplinare prev. de art. 99 lit. h din Legea nr.303/2004, iar Secţia pentru procurori în materie disciplinară, a admis acţiunea şi a dispus prin Hotărârea nr. …/P/2014 din 24.09.2014 aplicarea sancţiunii disciplinare prev. de art. 100 lit. b din Legea nr.303/2004, respectiv diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 20% pe o perioadă de 6 luni.

         Cauze şi lucrări soluţionate în perioada de referinţă.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe s-a constatat următoarea situaţie pe fiecare procuror:

 1. Primul procuror delegat … … – are o vechime de 6 ani şi 4 luni în magistratură şi este delegat în această funcţie din data de 24.04.2014.

în anul 2013 a soluţionat 905 dosare din care 4 la urmărire penală proprie şi a întocmit 32 de rechizitorii.

În restul de 873 cauze a adoptat soluţii de netrimitere în judecată din care în 14 a dispus declinarea de competenţă iar în 10 a dispus restituirea la poliţie în vederea completării cercetărilor.

A mai întocmit un număr de 64 de dovezi de circulaţie, 11 propuneri de arestare preventivă, 15 propuneri de interceptări, 9 referate de efectuarea percheziţiilor, 45 de note, 42 de referate solicitare listing telefonic şi a soluţionat 4 comisii rogatorii, 4 solicitări la Legea nr. 544/2001, 27 lucrări cu documente clasificate şi alte 19 lucrări.

De asemenea, în 2013 a participat şi la şedinţe de judecată într-un număr de 41 de dosare, din care în 14 au fost adoptate hotărâri de către instanţa de judecată.

în primul semestru din 2014 a soluţionat 211 dosare din care 3 la urmărire penală proprie şi a întocmit 10 rechizitorii, 1 acord de recunoaştere a vinovăţiei şi în restul a adoptat soluţii de netrimitere în judecată.

A mai formulat 2 propuneri de arestare preventivă, 8 de interceptarea convorbirilor, 2 de efectuarea percheziţiilor şi a soluţionat 16 plângeri împotriva soluţiei şi alte 17 lucrări.

Din data de 23.04.2014 şi-a desfăşurat activitatea doar în sectorul judiciar.

 1. Procuror … … are o vechime de 6 ani în magistratură.

– în 2013 a soluţionat un număr de 907 dosare din care 4 la urmărire penală proprie şi 903 la supravegherea cercetărilor.

– în 24 de cauze a emis rechizitorii, iar în restul a adoptat diferite soluţii de netrimitere în judecată.

– a mai soluţionat 2 comisii rogatorii, 11 lucrări cu documente clasificate, 2 cereri la Legea nr. 544/2001, a prelungit 52 de dovezi de circulaţie, a formulat 2 propuneri de arestare preventivă, 5 de interceptarea convorbirilor şi 30 de referate de solicitarea listingului telefonic.

– a dispus începerea urmăririi penale în 180 de cauze, a efectuat 50 prezentări de material de urmărire penală, a adoptat 6 ordonanţe de a nu părăsi localitatea şi a întocmit un număr de 60 note.

În sectorul judiciar a participat la judecarea a 25 de cauze, din care 5 au fost soluţionate, a declarat 1 recurs şi a mai soluţionat o cerere de revizuire.

         – în primul semestru din 2014 a soluţionat 279 de cauze în care a întocmit 10 rechizitorii, iar în celelalte a adoptat soluţii de netrimitere în judecată.

În sectorul judiciar a participat la şedinţele de judecată conform planificării întocmite săptămânal la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe.

În primul semestru din 2014 a avut C.O în perioada 21.04 – 18.05.2014 şi 16.06 – 30.06.2014, concediu medical în perioada 14-18.04.2014 şi concediu de studii în perioada 19 – 30.05.2014.

 1. Procuror … …  – are o vechime de 1 an şi 4 luni în magistratură.

– în 2013 a soluţionat 266 de dosare din care 13 prin rechizitoriu, a dispus în 64 cauze începerea urmăririi penale, a prezentat materialul de urmărire penală în 61 cauze, a participat la instanţă la 94 de cauze rulate în judiciar din care în 34 s-au adoptat hotărâri de către instanţă, a întocmit 13 referate cu propunere de arestare preventivă, 2 referate de efectuarea percheziţiilor, 25 de prelungiri dovezi de circulaţie, 16 ordonanţe de a nu părăsi localitatea, 8 referate solicitare listing telefonic, a soluţionat o comisie rogatorie, 2 mandate europene de arestare, 3 lucrări cu documente clasificate, o revizuire, 14 note şi alte 57 de lucrări repartizate.

– în primul semestru din 2014 a soluţionat 401 de dosare din care 4 la urmărire penală proprie.

A emis 14 rechizitorii, 1 acord de recunoaştere a vinovăţiei, 8 restituiri la organele de poliţie, 6 declinări, 5 disjungeri şi în restul alte soluţii de netrimitere în judecată.

– a participat la 20 şedinţe de judecată din care 11 în penal şi 9 în civil.

 1. Procuror … … … – are o vechime de 1 an şi 10 luni în magistratură.

         – în 2013 a soluţionat 630 de dosare în care a emis 17 rechizitorii, 14 restituiri la poliţie în vederea completării cercetărilor, 19 declinări de competenţă iar în restul alte soluţii de netrimitere în judecată.

– a dispus 175 începeri de urmărire penală, a prezentat materialul de urmărire penală în 17 cauze, a prelungit 56 de dovezi de circulaţie, a formulat 3 propuneri de arestare preventivă, 2 de percheziţii, 23 de interceptări ale convorbirilor, 27 de referate de solicitare listing telefonic.

A mai soluţionat 4 comisii rogatorii, 3 lucrări cu documente clasificate, 1 revizuire şi a întocmit 27 de note.

         – în primul semestru din 2014 a soluţionat 438 de dosare penale în care a emis 15 rechizitorii, 4 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, 31 conexări, 13 declinări de competenţă şi 10 restituiri la poliţie.

În afara celor 4 procurori menţionaţi, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe şi-au mai desfăşurat activitatea în 2013 alţi 3 procurori, după cum urmează:

 1. Procuror … … – în perioada 15.07 – 31.12.2013 şi 1.01- 15.04.2014 a îndeplinit funcţia de prim procuror delegat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe iar din data de 15.04.2014 a fost numită judecător la Tribunalul Harghita.

         – în 2013, pe lângă exercitarea atribuţiilor de conducere, a soluţionat 8 dosare în care a emis 2 rechizitorii, a soluţionat 107 plângeri formulate împotriva soluţiei, 7 contra actelor procurorului, 9 lucrări cu documente clasificate şi a participat la judecarea a 55 de cauze, respectiv 48 în penal şi 7 în civil, din care în 21 s-a pronunţat instanţa de judecată.

– în primul semestru din 2014 a soluţionat 36 de dosare penale în care a emis 3 rechizitorii şi un număr de 72 de plângeri formulate împotriva soluţiei.

 1. Procuror … … – delegat în funcţia de prim procuror în perioada 1.01 – 30.06.2013, iar din luna august 2013 a fost delegat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

– până în 30.06.2013 a soluţionat 2 dosare în care a emis un rechizitoriu, în rest, în afara îndeplinirii atribuţiilor de prim procuror şi-a desfăşurat în principal activitatea în sectorul judiciar unde a participat la judecarea a 494 cauze penale şi 55 civile în care instanţa s-a pronunţat în 173 cauze penale şi 19 civile.

 1. Procuror … … … – în perioada 8.07 – 6.11.2013 s-a aflat în concediul de studii pentru susţinerea examenului de capacitate, iar din luna ianuarie 2014 a fost numit în funcţia de judecător la Judecătoria Sf. Gheorghe.

În timpul cât a lucrat în 2013, domnul procuror a soluţionat un număr de 350 de dosare în care a emis 26 de rechizitorii, a efectuat 40 de prezentări de material de urmărire penală, a dispus 88 de începeri de urmărire penală şi a participat şi la activitatea judiciară în 109 cauze penale şi 13 civile unde instanţa s-a pronunţat în 19 cauze penale şi 9 civile.

        Dosare aflate în lucru la procuror.

 1. La data efectuării controlului, situaţia dosarelor aflate în lucru la procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe era următoarea:
 2. Prim procuror delegat … …

         Domnul prim procuror avea spre soluţionare 8 plângeri formulate împotriva soluţiei şi 2 apeluri de motivat, toate în termen.

 1. Procuror … …

Avea în fişet spre soluţionare un număr de 53 de dosare din care 5 la urmărire penală proprie.

                           Din cele 48 de dosare de la supravegherea cercetărilor în care au fost formulate 11 propuneri de rechizitoriu şi 37 de propuneri de netrimitere în judecată, 29 de dosare erau repartizate din luna iulie, 5 din august şi 14 din septembrie.

Trei din cele 5 dosare de la urmărire penală proprie erau din 2013 iar 2 din 2014.

Doamna procuror mai avea în lucru 2 comisii rogatorii şi 2 puneri sub interdicţie.

De asemenea, mai avea în supraveghere, aflate în lucru la poliţie, un număr de 370 de dosare cu AC şi 415 dosare cu AN.

 1. Procuror … …

         Avea în lucru 54 de dosare, respectiv 46 la supravegherea cercetărilor, repartizate toate în luna septembrie 2014 şi 8 dosare la urmărire penală proprie, din care 1 din 2010, 4 din 2013 şi 3 din 2014.

În afara dosarelor menţionate, mai avea în lucru 4 puneri sub interdicţie, 1 comisie rogatorie internaţională, iar la poliţie avea în supraveghere 302 cauze cu AC şi 461 cauze cu AN.

 1. Procuror … … …

La data controlului, domnul procuror avea în lucru un număr de 74 de dosare, respectiv 67 la supraveghere şi 7 la urmărire penală proprie.

La urmărire penală proprie, 3 dosare erau din 2013, 3 din 2014 şi unul din 2011, dar acesta i-a fost repartizat la data de 6.05.2014 după ce anterior a fost în lucru la alt procuror.

Din cele 67 dosare venite cu propuneri de la poliţie, 27 erau cu propunere de rechizitoriu şi i-au fost repartizate 5 în luna mai 2014, 6 în iulie, 4 în luna august şi 12 în septembrie.

Mai avea spre soluţionare 2 cereri de punere sub interdicţie, 1 comisie rogatorie, toate în termen, iar la poliţie avea în supraveghere 263 cauze cu AC şi 433 cauze cu AN.

În timpul controlului a soluţionat 15 dosare, respectiv 4 prin emiterea rechizitoriului, 6 prin acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, 4 prin restituire la poliţie şi 1 prin ordonanţă de clasare.

*

*           *

În urma verificărilor efectuate a rezultat că la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe, procurorii au dat note de îndrumări în dosarele aflate în supraveghere, mai ales în cele care au avut ca obiect evaziunea fiscală, au un program de lucru cu poliţiştii la sediul parchetului şi s-au deplasat inclusiv la sediul posturilor de poliţie avute în supraveghere.

Cu toate acestea, unele dosare au fost sau sunt soluţionate cu oarecare întârziere, din cauza unor factori obiectivi, ca de exemplu: fluctuaţia de personal atât la funcţia de conducere cât şi la personalul de execuţie, neefectuarea expertizelor tehnice auto, financiare sau grafice ale scrisului într-un termen rezonabil, imposibilitatea audierii autorilor, părţilor sau martorilor datorită plecării în străinătate, sau nerespectarea de către lucrătorii de poliţie a dispoziţiilor şi a termenelor date de către procurorii care exercită supravegherea cercetărilor.

La această unitate de parchet, avem de-a face şi cu cauze subiective, cum ar fi experienţa insuficientă datorată vechimii, de ex. 2 din cei 4 procurori au o vechime de 1 an şi câteva luni, sau lăsarea în nelucrare a unor dosare, ca în cazul domnului procuror … … … , care în timpul controlului a soluţionat 15 dosare din cele repartizate încă din luna mai 2014.

         Incidenţa dispoziţiilor privind prescripţia răspunderii penale.

În 2013 au fost soluţionate în baza împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale un număr de 36 de dosare din care 3 cu AC, iar în primul semestru al acestui an, urmare a intrării în vigoare a noilor coduri de penal şi procedură penală, într-un număr de 162 cauze s-au adoptat soluţii de clasare, 4 cauze fiind cu AC.

         Achitări şi restituiri

În anul 2013, la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe au fost înregistrate un număr de 5 achitări definitive, din care 4 în baza disp. art. 181 Cod penal, şi o soluţie de restituire definitivă.

Cele 4 achitări dispuse în baza disp. art. 181 Cod penal în dosarele cu nr. …/P/2011, nr. …/P/2010, nr. …/P/2011 şi nr. …/P/2009 au fost analizate din perspectiva ordinului informaţional nr. ../2007 al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de către doamna prim procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna care a concluzionat că soluţiile de achitare dispuse de instanţă nu sunt imputabile procurorilor care au dispus trimiterea în judecată.

De asemenea, nici soluţia de restituire dispusă de instanţă în dosarul nr. …/P/2009 şi de achitare în baza disp. art. 10 lit. d Cod procedură penală, dispusă în dosarul cu nr. …/P/2011, analizate de către primul procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna în baza Ordinului informaţional nr. …/2007 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu au fost imputabile celor doi procurori care emis rechizitoriile respective.

În cursul anului 2013, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe nu s-a înregistrat nici o achitare definitivă sau restituire cu inculpaţi arestaţi.

În ceea ce priveşte infirmările dispuse de instanţă în baza disp. art. 2781 Cod procedură penală, s-a reţinut că în 6 dosare au fost admise plângerile petenţilor (din 35 de plângeri formulate), dar instanţa le-a reţinut spre rejudecare.

         În primul semestru din 2014 s-au înregistrat un număr de 5 achitări definitive, în dosarele cu nr. …/P/2012 – art. 181 Cod penal, în dosar nr. …/P/2012 – achitare parţială şi în dosarele nr. …/P/2012, nr. …/P/2012 şi nr. …/P/2009, urmând ca după ce vor fi analizate soluţiile dispuse de instanţă în baza ordinului nr. …/2007 al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să se stabilească dacă soluţiile de trimitere în judecată sunt sau nu imputabile procurorilor care au emis rechizitoriile.

Referitor la plângerile formulate împotriva soluţiei adresate instanţei, un număr de 7 plângeri au fost admise şi dosarele au fost restituite la parchet în vederea continuării cercetărilor.

Învinuiţi/inculpaţi arestaţi preventiv, netrimişi în judecată.

În perioada de referinţă, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe nu au fost înregistrate cauze cu învinuiţi/inculpaţi arestaţi preventiv faţă de care să se fi dispus soluţii de netrimitere în judecată.

         Infirmări de soluţii şi redeschideri de urmărire penală.

Referitor la verificarea soluţiilor de netrimitere în judecată, s-a reţinut că în anul 2013, conducerea parchetului a procedat la infirmarea în baza disp. art. 278 Cod procedură penală a 22 de soluţii din cele 141 plângeri formulate, în 8 dintre acestea fiind adoptată altă soluţie după completarea cercetărilor, cele mai multe privind schimbarea temeiului juridic.

Toate cele 15 plângeri formulate împotriva actelor procurorului au fost respinse.

În primul semestru din 2014, primul procuror a admis un număr de 20 de plângeri din cele 107 formulate, iar în ceea ce priveşte plângerile împotriva actelor procurorului a fost admisă una singură din 17 formulate.

 1. IV. Activitatea Judiciară

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe procurorii au fost repartizaţi pe sectorul judiciar prin ordine ale primului procuror.

În 2013, în primul semestru, activitatea în sectorul judiciar a fost asigurată în principal de către domnul prim procuror delegat … … , cu excepţia situaţiilor când s-a aflat în concediul de odihnă, iar în semestrul al II – lea, la şedinţele de judecată au participat toţi procurorii din cadrul parchetului, conform planificării, după cum urmează: procuror … … la judecarea a 25 de cauze, procuror … … la 94 de cauze, procuror … … la 48 de cauze, procuror … … la 41 de cauze, procuror … … la 62 de cauze, procuror … … la 109 cauze şi procuror … … la judecarea a 494 de cauze.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe au participat în anul 2013 la judecarea a 873 cauze penale în care s-au pronunţat 299 de hotărâri şi a 30 de cauze civile în care s-au pronunţat 18 hotărâri de către instanţă.

Au fost declarate 24 de recursuri în penal, cu privire la 32 de inculpaţi ( 9 pe motive de nelegalitate şi 15 pe motive de netemeinicie) şi au fost soluţionate 33 de recursuri, din care 23 au fost admise şi 10 respinse, toate pe motive de netemeinicie.

În materie civilă nu a fost declarat nici un apel sau recurs.

În semestru I 2014 toţi procurorii au asigurat activitatea în sectorul judiciar, conform planificării, iar începând cu luna aprilie 2014 domnul prim procuror delegat … … a asigurat în principal activitatea în acest sector.

În total, procurorii care au participat la activitatea judiciară în primul semestru din 2014 au pus concluzii într-un număr de 291 cauze penale şi 46 cauze civile.

În penal, au fost verificate sub aspectul legalităţii şi temeiniciei un număr de 88 hotărâri judecătoreşti în vederea exercitării căilor de atac.

Au fost declarate 15 apeluri cu privire la 19 inculpaţi, 5 recursuri cu privire la 5 inculpaţi şi o contestaţie cu privire la un inculpat.

Au fost soluţionate 12 apeluri din care 6 au fost admise şi 6 respinse, 1 recurs admis şi o contestaţie de asemenea admisă.

Nu au fost situaţii de căi de atac retrase în penal, iar în civil nu a fost declarată nici o cale de atac.

Verificând termenele de redactare a motivelor de apel/recurs, s-a constatat că toate căile de atac pronunţate au fost motivate într-un termen de cel mult 20 de zile de la data primirii dosarelor de la instanţă de către toţi procurorii, cu excepţia domnului procuror … … , care a predat la grefă motivele de apel/recurs în 10 dosare, după 30 – 150 de zile în primul semestru din 2013, aceste lucrări făcând obiectul dosarului nr. …/P/2014 al Secţiei pentru procurori în materie disciplinară în care s-a dispus aplicarea sancţiunii disciplinare prev. de art. 100 lit. b din Legea nr.303/2004, respectiv diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 20% pe o perioadă de 6 luni pentru săvârşirea abaterii disciplinare prev. de art. 99 lit. h din Legea nr.303/2004.

Evidenţa activităţii judiciare

Conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe a luat măsuri pentru organizarea activităţii judiciare, astfel încât sistemul de evidenţe permite cunoaşterea elementelor specifice acestei activităţi.

Căile de atac au fost evidenţiate în condici de recursuri/apeluri, iar motivele de recurs/apel sunt arhivate în mape, în ordinea cronologică a declanşării acestora.

Cu ocazia şedinţelor de analiză săptămânale a soluţiilor, se întocmesc procese-verbale care sunt menţionate într-un registru special.

Procurorii se pregătesc pentru şedinţele de judecată prin întocmirea fişelor de şedinţă care sunt complete şi cuprind elementele necesare pentru a asigura buna participare a procurorilor în şedinţele de judecată.

Săptămânal, soluţiile sunt discutate în şedinţele de lucru în care se   apreciază asupra oportunităţii exercitării căilor de atac, iar o sinteză a acestor şedinţe se transmite de fiecare dată doamnei procuror general adjunct a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov spre luare la cunoştinţă.

Nu au fost identificate soluţii nepuse în discuţie.

De asemenea, planificarea procurorilor pentru şedinţele de judecată este efectuată lunar, pentru fiecare procuror în parte.

 1. V. Modul de soluţionare a plângerilor, memoriilor şi sesizărilor. Plângerile formulate în temeiul art. 275 – 278 Cod procedură penală,

art. 336 – 339 Noul cod de procedură penală

 

În anul 2013, conducerea parchetului a procedat la infirmarea în baza disp. art. 278 Cod procedură penală a 22 de soluţii din cele 141 plângeri formulate, în 8 dintre acestea fiind adoptate alte soluţii după completarea cercetărilor, cele mai multe privind schimbarea temeiului juridic.

           Toate cele 15 plângeri formulate împotriva actelor procurorului au fost respinse.

Au mai fost soluţionate 18 cereri de revizuire şi 146 de alte plângeri.

În primul semestru din 2014, primul procuror a admis un număr de 20 de plângeri din cele 107 formulate, iar în ceea ce priveşte plângerile împotriva actelor procurorului a fost admisă una singură din 17 formulate.

Au mai fost soluţionate 80 de alte plângeri şi 3 cereri de revizuire.

Referitor la soluţiile adoptate, s-a constatat că acestea se comunică cu respectarea termenelor de recomandare, fiind respectate dispoziţiile legale referitoare la condiţiile de fond şi de comunicare ale acestora.

De asemenea, s-a constatat că plângerile au fost înregistrate şi cartate corect, conform Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

 1. Termenul de soluţionare a memoriilor, plângerilor şi sesizărilor .

Verificările efectuate prin sondaj au evidenţiat faptul că în general, aceste lucrări au fost soluţionate în termenul de recomandare de 20 zile, cu unele excepţii, cum ar fi cele reţinute în sarcina domnului procuror … … care a şi fost sancţionat de către Secţia pentru procurori în materie disciplinară prin Hotărârea nr. …/P/2014 din data de 24.09.2014.

 1. Modul de soluţionare al plângerilor.

Din examinarea conţinutului plângerilor formulate de petenţi, a rezultat că obiectul petiţiilor a fost corect calificat şi s-au luat măsurile necesare unei juste soluţionări.

 1. Comunicarea modului de soluţionare a petiţiilor.

Din verificările efectuate s-a reţinut că sunt respectate dispoziţiile art. 338 Noul cod de procedură penală, referitoare la comunicarea în termen a modului de rezolvare a petiţiilor.

 1. Activitatea de registratură, grefă şi arhivă

Activitatea de grefă se desfăşoară în baza dispoziţiilor înscrise în Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, în Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al parchetelor.

Evidenţa activităţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe este reflectată în registrele şi condicile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al parchetelor, aprobat prin Ordinul Ministrului de Justiţie nr. ././C/2007.

În urma verificărilor s-a constatat că registrele şi condicile sunt completate cu respectarea rubricilor specifice şi a dispoziţiilor legale care reglementează această materie.

Referitor la cartarea lucrărilor, s-a reţinut că aceasta respectă Nomenclatorul arhivistic şi termenele de păstrare al dosarelor, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr. 24/1997.

În cadrul activităţii de control s-a verificat modul în care se primeşte, sortează, verifică şi prezintă corespondenţa primului procuror, cum se efectuează înregistrările, completarea şi scăderea lucrărilor, transmiterea acestora în baza condicilor de repartiţie şi în conformitate cu rezoluţiile emise de conducere sau ale înlocuitorului desemnat, arhivarea ori expedierea lucrărilor soluţionate, evidenţa, folosirea şi păstrarea ştampilelor, sigiliilor, imprimatelor cu regim special.

Înregistrarea corespondenţei se efectuează conform nomenclatorului arhivistic a tuturor lucrărilor intrate în ordine cronologică şi se predă după înregistrare, procurorilor cărora le-a fost repartizată, pe baza semnăturii de primire din condica de predare.

După soluţionare, lucrările şi dosarele se predau tot pe bază de semnătură la grefă şi sunt scăzute, în general, imediat după predare în registrele în care se fac menţiuni despre soluţia dată.

Plângerile şi sesizările prin care se reclamă fapte penale se înregistrează în ordinea primirii în registrul unic de evidenţă al activităţii de urmărire penală şi se întocmesc urme de dosar.

Reclamaţiile, sesizările şi memoriile se înregistrează în registrul de evidenţă special acordându-se numere de înregistrare, fără soţ.

Grefierul arhivar răspunde de consultarea arhivei şi păstrarea confidenţialităţii informaţiilor impusă în această activitate.

Verificările efectuate de către primul procuror delegat, conform programului de activităţi pe 2013 şi primul semestru din 2014 au fost făcute superficial, în sensul că nu s-a reţinut nici o neregulă în activitatea de grefă, pe când, în realitate, există foarte multe ştersături cu pastă corectoare, în toate registrele şi condicile deţinute, ca de ex: în registrul plângeri, cereri şi reclamaţii în 2013 s-au constatat prin sondaj 7 astfel de ştersături, în 2014 au fost 18 modificări cu pastă corectoare; în registrul penal, registrul de intrare-ieşire, inclusiv în registrele şi condicile de la documente clasificate au fost constatate astfel de rectificări cu pastă corectoare de către grefieri, încălcându-se dispoziţiile art. 124 din ROI care prevăd ,, nu se admit ştersături în registre şi condici. Eventualele menţiuni eronate se barează cu o linie trasată cu cerneală şi se rescriu fie în cuprinsul aceleiaşi rubrici, fie în următorul rând liber din registru. Rectificarea se certifică pe marginea filei din registru sau condică prin semnătura conducătorului parchetului ori a procurorului desemnat să controleze activitatea grefei.”

De asemenea, în registrul cu amenzi judiciare şi cheltuieli de judecată nu există reveniri, ci se dau direct în debit la finanţe.

         Nu există la acest parchet un registru sau o condică pentru evidenţa ordinelor primului procuror sau ale procurorilor ierarhici superiori, ci acestea se ţin pe ani, pe mape de prelucrare.

         În afara registrelor şi condicilor existente şi prevăzute în ROI, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe sunt ţinute şi completate şi altele, pentru o mai bună evidenţă, cum ar fi: mapele referitoare la dosarele mai vechi de 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale, cele privind evidenţa dosarelor de evaziune fiscală, infirmările, redeschiderile, disjungerile, restituirile la poliţie, comisiile rogatorii, conflictele de competenţă, emiterea unor mandate europene de arestare, mape cu minutele instanţei, cu listele de şedinţă, cu analiza soluţiilor.          

La Biroul de documente clasificate, activitatea se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor înscrise în Legea nr. 182/2002 şi a Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, până în prezent nefiind efectuat vreun control de la … Covasna.

Documentele păstrate în arhivă sunt inventariate, păstrate pe compartimente de activitate, pe termene de păstrare şi în ordinea cronologică a înregistrărilor, iar cele cu termen de păstrare temporar sunt ţinute separat de cele cu termen de păstrare permanent.

Dosarele arhivate sunt cusute, numerotate şi parafate, fiind menţionate pe copertă numărul de file sub semnătură, în conformitate cu dispoziţiile art. 125 alin. 2 din regulament.

CONCLUZII

S-a constatat că în perioada de referinţă la conducerea parchetului au fost delegaţi patru procurori pe funcţia de conducere, respectiv domnul … … de la 1.01.2013 – 30.06.2013, domnul … … de la 1.07 -14.07.2013, doamna … … de la 15.07.2013 – 15.04.2014 şi domnul … … de la 15.04.2014 până în prezent.

În aceste condiţii şi pe fondul unei fluctuaţii de personal şi personal insuficient – doar 4 procurori dintr-o schemă de 6 îşi desfăşoară activitatea în prezent, s-au realizat totuşi obiectivele importante ale parchetului în activitatea de urmărire penală, supravegherea cercetărilor şi în sectorul judiciar, neglijându-se celelalte activităţi prevăzute în programele de activitate sau apărute pe parcurs.

De asemenea, fluctuaţia de personal atât pe funcţia de conducere cât şi pe funcţiile de execuţie s-a resimţit şi în activitatea parchetului, în numărul relativ mare de achitări, restituiri şi infirmări de soluţii, dar şi în numărul mare de restituiri la poliţie în vederea completării cercetărilor, ceea ce denotă o lipsă de vigilenţă din partea conducerii dar şi a procurorilor care au dispus soluţiile respective sau au supravegheat necorespunzător activitatea de cercetare a poliţiei.

Au fost emise ordine ale primului procuror prin care au fost stabilite atribuţiile procurorilor şi grefierilor.

În activitatea desfăşurată, conducerea parchetului a respectat principiile înscrise în dispoziţiile art. 64 alin. 2 şi 67 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, referitor la independenţa procurorului în luarea măsurilor şi soluţiilor dispuse, precum şi în concluziile formulate în faţa instanţe.

Deşi procurorii au dat dispoziţii scrise în dosarele avute în supraveghere, s-au deplasat la sediul posturilor de poliţie pentru a da îndrumări, totuşi, soluţionarea multor dosare s-a făcut cu oarecare întârziere deoarece unele dosare au trecut de la un procuror la altul datorită fluctuaţiei de personal, expertizele sau suplimentele de expertiză au durat mult în timp, indiferent de natura expertizei sau a constatărilor dispuse, pe parcurs a apărut imposibilitatea audierii autorilor, părţilor sau martorilor datorită plecărilor în străinătate, sau nu au fost respectate de către poliţişti termenele sau dispoziţiile procurorilor.

Pe această situaţie obiectivă s-a suprapus şi lipsa de experienţă a unor procurori, 2 din cei patru procurori având o vechime de 1 an şi câteva luni în această muncă.

Totuşi, controlul a evidenţiat că există o preocupare a conducerii şi a procurorilor pentru identificarea şi reducerea stocului de dosare mai vechi de 1 an de la prima sesizare.

În ceea ce priveşte activitatea judiciară, în urma verificărilor a rezultat că aceasta s-a desfăşurat cu respectarea dispoziţiilor legale şi că a fost organizată eficient.

S-a constat că au fost respectate dispoziţiile Ordinului nr.224/C/599/VI-3/2009 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de analiză a soluţiilor, o sinteză a acestora fiind înaintată procurorului general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

S-a reţinut că există o planificare a tuturor procurorilor care au participat şi participă la şedinţele de judecată.

În ceea ce priveşte activitatea de soluţionare a memoriilor, plângerilor şi petiţiilor, nu s-au constatat cazuri grave de încălcare a termenului prevăzut de O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,   cu excepţia celor repartizate domnului procuror … … , comunicându-se petiţionarilor rezultatul verificărilor.

Primirea, înregistrarea şi circulaţia lucrărilor se efectuează cu respectarea regulamentului în modul de înregistrare a lucrărilor sau cel de soluţionare, dar există foarte multe ştersături cu pastă corectoare în ceea ce priveşte completarea unor rubrici, încălcându-se disp. art. 124 din ROI.

Au existat destul de multe achitări, restituiri, infirmări de soluţii şi restituiri ale dosarelor la poliţie în perioada de referinţă, respectiv 5 achitări definitive, 1 restituire de la instanţă, 6 infirmări ale soluţiilor de către instanţă, 22 de infirmări de soluţii de către primul procuror, 60 de dosare restituite la organele de poliţie şi 14 soluţii de declinare de competenţă greşit dispuse în anul 2013, iar în primul semestru din 2014 au fost înregistrate 5 achitări definitive, 7 plângeri împotriva soluţiei admise de instanţă şi restituite dosarele la parchet în vederea completării cercetărilor, 20 de plângeri formulate împotriva soluţiei admise de către primul procuror şi 20 de restituiri la organele de poliţie.

În ceea ce priveşte activitatea de organizare a pregătirii profesionale, s-a constatat că s-a desfăşurat în mod corespunzător, în baza programelor întocmite.

Relaţia cu mass – media s-a desfăşurat prin intermediul comunicatelor de presă şi al domnului procuror … … – în calitate de purtător de cuvânt – până la data de 14.04.2014, iar după această dată, de către noul purtător de cuvânt, domnul procuror … … sau locţiitorul acestuia, doamna procuror … … .

Au fost verificate prin sondaj, diferite soluţii dispuse în dosare şi s-a constatat că au fost respectate standardele de referinţă, respectiv, motivări elaborate şi raţionamente logico-juridice corecte şi la obiect.

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ

JUDECATORIA TÂRGU SECUIESC

 

 1. Cadrul general – prezentarea parchetului

Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc face parte din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi îşi desfăşoară activitatea potrivit dispoziţiilor înscrise în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată.

Parchetul este condus începând cu data de 15.07.2014 de prim-procurorul … … , investit în funcţie prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. ../2014.

În perioada 2011 – 12.06.2014, funcţia de prim procuror a fost exercitată de magistratul … … , reinvestit în funcţie prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr…./12.07.2011. Începând cu data de 12.06.2014, prim procurorul … … a fost eliberat din funcţie prin pensionare, fiind emis decretul prezidenţial nr …/10.06.2014.

În perioada 13.06.2014-14.07.2014 inclusiv, funcţia de prim procuror a fost exercitată de procurorul … … , prin delegare, fiind emis de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ordinul nr. …/16.06.2014

 1. ASPECTELE ŞI DEFICIENŢELE CONSTATATE

 

Capitolul I. Verificarea organizării eficiente a activităţii, a comportamentului şi comunicării, a asumării responsabilităţilor şi a aptitudinilor manageriale

 1. Planificarea activităţilor
 2. a. Programe de activitate

În exercitarea funcţiei de planificare fostul prim procuror … … a întocmit programe de control semestrial în cadrul cărora a fixat între 6 şi 8 obiective, care în mare măsură sunt aceleaşi, rezultând că nu au intervenit situaţii noi, care să determine măsuri concrete diferite de la o perioadă de referinţă la alta.

O primă deficienţă constatată este reprezentată de împrejurarea că marea majoritate a obiectivelor inserate în programele de activitate sunt executate dar şi controlate de aceeaşi persoană respectiv fostul prim procuror.

Este evident că aceeaşi persoană nu îşi poate controla propria activitate, astfel încât menţiunea din cuprinsul obiectivului în această privinţă nu este regulamentară.

Aceste programe au fost înregistrate sub nr. …/I/2/2012 pentru sem. I/2013, sub nr. …/I/2/2013 pentru sem. II/2013 şi sub nr. …/I/2/2014 pentru sem. I/2014.

În urma prezentelor verificări s-a constatat că nu au fost îndeplinite de către fostul prim procuror două (semestrul I/2013), unul (semestrul II/2013) şi respectiv trei (pe semestrul I/20014) dintre obiective stabilite. Toate obiectivele neîndeplinite ce nu au fost concretizate în informări vizează activitatea în sectorul judiciar. Acest aspect dovedeşte lipsa de preocupare a fostei conducerii a Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc pentru eficientizarea activităţii în acest compartiment.

Informările întocmite de cele mai multe ori sunt lapidare, lacunare, astfel că aceste controale tematice au avut un caracter formal, fiind fără eficienţă. În acest sens exemplificativă este verificarea activităţii de grefă, unde au fost identificate deficienţe în urma controlului, verificare realizată în fapt de grefierul şef care a şi întocmit informările şi nicidecum de fostul prim procuror.

De asemenea, deşi fostul prim procuror a verificat dosarele existente în lucru la procurori, obiectiv stabilit în toate programele de activitate aferente perioadei controlate, şi a constatat că procurorul … … are dosare nesoluţionate într-un termen rezonabil (ex. dos. nr. …/P/2008, dos. nr. …/P/2010, nr. …/P/2010 ş.a.) nu a dispus nici o măsură în acest sens.

 1. Planificarea audienţelor, participării în şedinţele de judecată, serviciul de permanenţă.

Planificarea procurorilor de serviciu la audienţe s-a efectuat la începutul anului şi s-a modificat în funcţie de fluctuaţiile de personal din unitate.

Se constată că aceste planificări privind primirea în audienţă a cetăţenilor precum şi activitatea de rezolvare a sesizărilor, reclamaţiilor şi plângerilor nu sunt înregistrate în Registru de intrare-ieşire, fiind încălcate prevederile art. 116 alin.2 şi art.117 alin.1 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

Procurorii nu au fost planificaţi de fostul prim procuror pentru a participa la şedinţele de judecată, neexistând o condică de analiză a soluţiilor şi a problemelor dezbătute în cursul şedinţelor săptămânale.

Tot în exercitarea acestei funcţii fostul prim procuror a efectuat planificarea serviciilor în afara programului normal de lucru, lunar, asigurând în mod unitar toate serviciile necesare unei funcţionări corespunzătoare a parchetului (planificarea procurorilor cu funcţii de conducere, a conducătorilor auto, a grefierilor, a procurorilor care execută serviciul de intervenţie).

În acest mod prim procurorul unităţii s-a conformat dispoziţiilor Ordinului nr. ../2.09.2010 modificat prin Ordinul nr. ../2011 privind organizarea şi desfăşurarea serviciului pe unitate al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

 1. Organizarea şi coordonarea activităţii. Gestionarea resurselor umane şi materiale.
 2. Resursele umane. Schema de personal şi gradul de ocupare

Organigrama Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc prevede un număr de 4 posturi de procuror, din care unul de conducere şi 3 de execuţie, 3 posturi de personal auxiliar, din care un post este de grefier şef şi 2 posturi de personal conex.

În cursul anului 2013 şi primul semestru al anului 2014 postul de prim procuror a fost ocupat efectiv şi prin delegare (15 zile).

Ocuparea posturilor de execuţie prevăzute pentru procurori, în aceeaşi perioadă, a înregistrat fluctuaţii, după cum urmează:

– procurorul … … în perioada 13.06.2014-15.07.2014 delegat prim procuror;

– prim procurorul … …  şi-a desfăşurat activitatea până la data de 12.06.2014, fiind ulterior pensionat ;

– procurorul … … , în perioada 01.11.2013 – 01.11.2015, se află în concediul pentru creşterea copilului;

– procurorul … … , începând cu data de 05.05.2014 a fost transferată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia, prin hotărârea CSM nr… din 02.04.2014;

– procurorul … … şi-a desfăşurat activitatea începând cu data de 16.06.2014, ca urmare a transferului aprobat prin Hotărârea CSM nr… din 28 mai 2014;

– procurorul … … , şi-a desfăşurat activitatea de prim procuror începând cu data de 15.07.2014.

În anul 2013 gradul de ocupare a schemei a fost de 100% , situaţie menţinută şi în semestrul I/2014, cu excepţia lunii mai 2014, când gradul de ocupare a fost de 75%, datorită transferării procurorului … … . Din iunie 2014 până în prezent gradul de ocupare este 100%, venind prin transfer procurorul … … . În anul 2013 şi-au desfăşurat activitatea 4 procurori inclusiv fostul prim procuror, cu excepţia a 2 luni când au funcţionat efectiv 3 procurori.

La data controlului efectiv lucrau 3 procurori inclusiv prim procurorul, cel de – al patrulea procuror aflându-se în concediu de maternitate din 01.11.2013.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc nu are prevăzut în organigramă post de prim procuror adjunct.

Gradul de ocupare a schemei de personal auxiliar şi conex la data efectuării controlului se prezenta astfel:

 • un post de conducere prevăzut în schemă era ocupat;
 • cele două posturi de personal auxiliar prevăzute în schemă erau ocupate;
 • cele 2 posturi de personal conex prevăzute în schemă erau ocupate.

La grefa unităţii nu s-au manifestat fluctuaţii de personal care să influenţeze desfăşurarea activităţii. Dintr-o schemă prevăzută cu 3 grefieri, la data controlului îşi desfăşurau efectiv activitatea 3 grefieri.

Deşi în cuprinsul raportului de bilanţ aferent anului 2013 fostul prim procuror a precizat că pentru buna desfăşurare a activităţii de grefă se impune majorarea schemei cu un grefier, acesta nu a depus nici o diligenţă în acest sens.

 1. Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate. Repartizarea personalului auxiliar de specialitate şi a celorlalte categorii de personal.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc, în conformitate cu dispoziţiile înscrise în art. 95 alin. 2 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, şi în art. 92 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 529 din 21 februarie 2007, fostul prim procuror a emis în perioada supusă controlului patru ordine de serviciu distincte prin care a dispus repartizarea procurorilor pe compartimente de activitate şi a formaţiunilor de poliţie pe fiecare procuror pentru efectuarea supravegherii şi urmăririi penale obligatorii în cauzele din raza de competenţă teritorială.

În toată această perioadă, fostul prim procuror nu a emis ordine privind organizarea activităţii judiciare, fiind încălcate prevederile art. 92 lit. d din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

Deoarece în intervalul 2013 – I semestru 2014, activitatea judiciară nu a fost organizată şi realizată de procurori specializaţi, aşa cum se stipulează în art. 95 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 republicată, au existat situaţii în care nu a fost respectat termenul de soluţionare a lucrărilor din sectorul judiciar (exemplificăm lucrările nr. …/III/2/2014, nr. …/III/2/2014 şi nr. …/III/2/2014, care au fost rezolvate după 50, 40 şi respectiv 30 de zile de la repartizare). Această deficienţă managerială a avut drept consecinţă afectarea unuia din indicatorii de calitate şi anume operativitatea.

Astfel, la data controlului, în sectorul supraveghere/urmărire penală îşi desfăşurau activitatea un număr de 3 procurori inclusiv prim procurorul, iar unul dintre aceştia deservea şi sectorul judiciar.

În ceea ce priveşte personalul auxiliar dar şi cel conex, fostul prim procuror nu a procedat, în perioada controlată dar nici anterior la o repartizare pe sectoare de activitate, împrejurare în care nu a fost respectate prevederile art. 92 lit. j din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

Fişele posturilor au fost întocmite ultima dată în anul 2012, de către fiecare grefier şi nicidecum de fostul prim procuror căruia îi revenea această atribuţie, care doar a avizat înscrisurile fără a le întocmi şi completa ulterior cu noile responsabilităţi pe care le-a trasat. Această deficienţă constatată a avut drept consecinţă o repartizare inechitabilă a sarcinilor ce sunt îndeplinite de personalul auxiliar de specialitate, cu grevarea în special a grefierului şef.

De asemenea pentru personalul conex, în perioada 2013 – semestru I 2014, fostul prim-procuror nu a întocmit fişe ale posturilor necesare evaluării profesionale.

Ordinele de serviciu emise de fostul prim procuror nu sunt înregistrate în Registrul de intrare – ieşire, contrar prevederilor art. 116 alin.2 şi art.117 alin.1 din Regulamentul de ordine interioară a parchetelor. De asemenea la mapa ce vizează activitatea de personal nu a fost găsit un exemplar al fişelor posturilor, ce ar fi trebuit să fie întocmite în două exemplare, unul să fie arhivat iar celălalt să fie transmis Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, în vederea anexării la dosarul personal. Aceste înscrisuri au fost obţinute de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, unitate căreia i s-a înaintat fişele posturilor întocmite în anul 2012 fără a fi însă evidenţiate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc în Registru de intrare-ieşire, fiind încălcate astfel prevederile art. 116 alin.2 şi art.117 alin.1 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

 

 1. Repartizarea echilibrată a lucrărilor.

Activitatea de conducere fiind realizată necorespunzător a condus în anul 2013 la dezechilibrarea volumului de activitate desfăşurat de fiecare procuror, existând astfel situaţii în care procurorii au avut un volum de activitate diferit în ceea ce priveşte dosarele soluţionate şi implicit cele repartizate.

Astfel, procurorului … … în cursul anului 2013 i-au fost repartizate 627 dosare, soluţionând 594 dosare cu 91 rechizitorii. Procurorului … … în cursul anului 2013 i-au fost repartizate 318 dosare, pe care le-a rezolvat adoptând doar 7 rechizitorii. Procurorului … …  i-au fost repartizate 399 dosare, soluţionând 383 dosare cu 36 de rechizitorii.

Aceeaşi repartizare neechilibrată s-a constatat şi în semestrul I/2014, când procurorul … … a soluţionat 227 cauze cu 17 rechizitorii iar procurorul … … a soluţionat 336 dosare cu 15 rechizitorii.

Această măsură a fostului prim procuror nu a fost de natură să conducă la eficientizarea activităţii în special în sectorul de supraveghere a cercetărilor penale, întrucât, datorită volumului mare de lucru, procurorul … … , în anul 2013, nu a reuşit să efectueze în mod ritmic acte de urmărire penală în toate dosarele, înregistrându-se chiar situaţii în care, în unele dosare, perioade mari de timp nu a efectuat nici un act exemplificăm dosarele nr. …/P/2008, nr. …/P/2010, nr. …/P/2013 ş.a.

 1. Dotarea tehnico – materială şi informatică.

Sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc este pe str. Kossuth Lajos nr.6 din oraşul Târgu Secuiesc.

Unitatea dispune de dotările tehnice necesare bunei funcţionări.

Referitor la sistemul informatic al parchetului, calculatoarele existente în birourile procurorilor şi a grefierului şef sunt conectate la reţeaua Internet iar a celor două grefiere sunt conectate la reţeaua Intranet.

Procurorii fie îşi redactează lucrările pe computerele unităţii dotate cu imprimante, fie lucrează cu grefier-dactilograf.

 1. Condiţiile în care procurorii îşi desfăşoară activitatea.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc îşi desfăşoară activitatea într-un sediu aparţinând Ministerului Public. Spaţiul util de 379 mp. este format din parter şi un etaj, cu 3 birouri pentru procurori cu funcţii de execuţie, un birou pentru procurorul cu funcţie de conducere, două birouri secretariat, o încăpere folosită ca arhivă al cărui spaţiu nu mai permite utilizarea acesteia în viitorul apropriat, un birou pentru anchetă, o cameră pentru servere, o încăpere cu pereţii umezi unde sunt depozitate în fişet metalic documente clasificate la care accesul se realizează cu cartelă, precum şi alte cinci încăperi utilizate cu diferite destinaţii( centrală, bucătărie, cameră de oaspeţi, birou pentru jandarmi, birou pentru conducător auto). În curtea imobilului se află şi un garaj.

Procurorii cu funcţii de conducere şi execuţie, precum şi grefierul şef îşi desfăşoară activitatea câte unul în birou.

Paza sediului este asigurată de jandarmi din cadrul I.J.J. Covasna fiindu-le facilitată activitatea de cele patru camere video.

În consecinţă, apreciem că spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea colectivul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc este suficient şi adecvat pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii.

Mobilierul existent însă nu este corespunzător fiind vechi, motiv pentru care procurorii şi-au achiziţionat personal unele obiecte pentru a-şi desfăşura în condiţii mai optime activitatea, dată fiind interdicţia stabilită în acest sens prin ordonanţă de legiuitor.

 1. Organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale continue a procurorilor şi a personalului auxiliar, precum şi coordonarea formării profesionale a procurorilor stagiari.

Potrivit art. 92 alin. 5 lit. f din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, atribuţia de a organiza pregătirea profesională a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc revine prim procurorului.

În cursul verificărilor s-a constatat că organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a procurorilor din cadrul Parchetului de pe Judecătoria Târgu Secuiesc s-a realizat descentralizat de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov. În acest sens au fost luate măsuri adecvate pentru a asigura participarea procurorilor din cadrul unităţii la seminarile şi colocviile organizate în acest sens.

Totodată, s-a realizat o bună comunicare cu Institutul Naţional al Magistraturii asigurându-se condiţii necesare pentru participarea procurorilor la formele de pregătire organizate la nivel centralizat.

În programul de activitate al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc pe semestrul I/2014 fostul prim procuror a inserat şi o activitate de formare profesională la care au participat procurorii din cadrul unităţii, dezbaterea având ca temă „ Analiza modului de aplicare a dispoziţiilor noilor coduri, penal şi procedură penală ”.

În urma controlului efectuat, s-a constatat că la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc, nu a fost desemnat prin ordin de către fostul prim procuror un procuror îndrumător pentru pregătirea profesională a personalului auxiliar de specialitate.

Conform dispoziţiilor art. 32 din Legea nr. 567/2004, la nivelul fiecărui parchet se organizează trimestrial, ore de pregătire profesională sub îndrumarea unui procuror desemnat de conducătorul parchetului.

Activitate de pregătire profesională a grefierilor s-a desfăşurat însă la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov. Pentru anul 2013 au fost stabilite câte o temă pe trimestru iar în semestrul I 2014 au avut loc două seminarii.

Temele abordate au fost: Ecris, Competenţa materială şi după calitate a persoanei, Ordinul ../2007 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la zi, Dispoziţii legale privind Codul deontologic al personalului de specialitate, Ecris şi statistica judiciară, Drept procesual penal – urmărire penală. Elemente de noutate în desfăşurarea urmăririi penale aduse prin noul cod de procedură penală. La toate aceste colocvii a participat întregul personal auxiliar de specialitate, prin rotaţie.

 1. Verificarea comportamentului şi comunicării cu procurorii, personalul auxiliar, personalul contractual, judecătorii, justiţiabili, ceilalţi participanţi la procesul penal şi alte instituţii.

Verificările au constat în discuţii individuale cu întregul colectiv al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc.

Procurorul … … şi actualul prim procuror … … nu au putut exprima opinii cu privire la comportamentul şi comunicare fostului prim procuror pe parcursul exercitării atribuţiilor de serviciu, deoarece magistraţii au venit la unitate după pensionarea lui … … .

Din discuţiile purtate cu procurorul … … , care a şi fost delegat ca prim procuror după eliberarea din funcţie a lui … … , a reieşit că a avut o comunicare bună cu fostul prim procuror. Acesta a mai relatat că singura sincopă intervenită a fost generată de incidentul în care procurorul … … , la data de 05.05.2014, când a fost transferată la o altă unitate de parchet, a predat un număr de 11 dosare de supraveghere în care organele de poliţie au propus trimiterea în judecată a inculpaţilor, nesoluţionate în termene rezonabile, aspect de altfel cunoscut de fostul prim procuror, fiind informat de grefierul şef, care nu a înţeles să dispună măsuri de soluţionare cu operativitate a acestora, cauze ce i-au fost redistribuite acestuia. Într-o astfel de împrejurare, deoarece a fost influenţată negativ eficienţa activităţii în compartimentul de supraveghere, prerogativele funcţiei de control nu au fost exercitate de fostul prim procuror fiind încălcat art. 92 alin. 5 lit. a din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor. Datorită perioadelor mari de timp de când dosarele se aflau în parchet, procurorul … … le-a acordat prioritate, în detrimentul celorlalte dosare. În 8 cauze a fost sesizată instanţa de judecată prin rechizitoriu, iar celelalte 3 cauze actualmente se află la organele de poliţie pentru finalizarea urmăririi penale. La Inspecţia Judiciară s-a înregistrat lucrarea nr. …/IJ/…/DIP/2014, în cadrul căreia se efectuează verificări prealabile faţă de procurorul … … , pentru a se stabili dacă există indiciile săvârşirii vreuneia dintre abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 din Legea nr. 303/2004.

Verificările au mai evidenţiat că fostul prim procuror a avut o colaborare instituţională atât cu organele de poliţie cât şi cu instanţa de judecata.

Comunicarea cu Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna a fost una corespunzătoare, bazată pe respect. Cum activitatea parchetului nu a fost organizată eficient, Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna în cursul anului 2013 a preluat 50 de dosare de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc. Din conţinutul discuţiilor purtate cu procurorii ierarhici superiori s-a desprins faptul că, nu le-au fost semnalate de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc problemele legate de atitudinea fostului prim procuror .

Despre incidentul din 05.05.2014, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna nu a fost informată de fostul prim procuror, fiindu-i adus la cunoştinţă ulterior pensionării.

Personalul auxiliar a avut o colaborare bună cu fostul prim procuror … … , însă multitudinea de sarcini trasate grefierului şef comparativ cu celelalte două grefiere a condus la crearea unui climat de muncă necorespunzător şi implicit la scăderea randamentului, soldat cu apariţia unor deficienţe.

Colectivul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc dar şi conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, au remarcat în ultima perioadă o lipsă de interes/preocupare a fostului prim procuror în legătură cu funcţionarea compartimentelor de activitate, atitudine determinată de faptul că urma să se pensioneze.

 1. Relaţia cu mass-media, asigurarea accesului la informaţiile de interes public din cadrul parchetului şi transparenţa actului de conducere.

Prin Ordinul nr. …/19.09.2008 fostul prim procuror a desemnat-o ca purtător de cuvânt şi reprezentant al parchetului în raporturile cu mass-media, pe … … .

După transferarea procurorului … … , în perioada 05.05.2014- 12.06.2014, parchetul nu a mai avut purtător de cuvânt deoarece fostul prim procuror nu a mai emis nicio dispoziţie în acest sens, fiind încălcat Ordinul nr. … din 24 mai 2007 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În anul 2013 s-au înregistrat 2 solicitări de informaţii de interes public ce au fost admise şi nicio solicitare privind aplicarea Legii 677/2001. În semestrul I 2014 sunt evidenţiate 3 solicitări, toate admise.

În perioada controlată nu au fost emise comunicate de presă şi nici nu s-a desfăşurat nicio altă activitate specifică relaţiei cu media.

Referitor la informaţiile clasificate, s-a constatat că fostul prim procuror nu a emis ordin privind componenţa structurii de securitate şi implicit nu a stabilit atribuţiile persoanelor prin fişe ale posturilor, fiind încălcate Ordinele nr. … din 17 mai 2013 şi nr. …/2009 emise de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 1. Asumarea responsabilităţii.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc îndeplinirea de către fostul prim procuror … … a atribuţiilor prevăzute în legi şi regulamente a fost deficitară în perioada 2013 – semestrul I 2014, carenţele concretizându-se în: lipsa repartizării pe sectorul judiciar şi stabilirea atribuţiilor pentru personalul auxiliar, lipsa planificării procurorilor la şedinţelor de judecată; repartizarea neechilibrată a dosarelor; nerealizarea unora din obiectivele cuprinse în programele de activitate;

Deoarece de cele mai multe ori, fostul prim procuror nu a organizat, condus şi coordonat activitatea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc, corespunzător, nefiind emise ordine şi dispoziţii de serviciu, decât sporadic, se poate concluziona că nu şi-a asumat responsabilitatea în realizarea unui coordonări eficiente a activităţii parchetului.

În perioada absenţei fostului prim procuror, acesta a propus conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, procurori care să-l înlocuiască. Ca urmare, în perioada supusă controlului, procurorilor … … şi … … , prin ordin emis de prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, li s-a delegat dreptul de semnătură pentru funcţia de prim procuror.

În ceea ce priveşte respectarea dispoziţiilor art. 96 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 republicată, referitoare la punerea în discuţia Colegiului de conducere a problemelor generale de funcţionare a parchetului, echipei de inspectori, pentru perioada supusă controlului, i-a fost prezentată o hotărâre a Colegiului de conducere, care avea ca obiect avizarea Raportului privind activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001, pentru anul 2012.

 

 1. Verificarea aptitudinilor manageriale.

Planificarea activităţilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc a fost realizată de fostul prim procuror pentru întreaga perioadă controlată, semestrial.

Obiectivele cuprinse în programele de activitate constau în principal în analize, informări obligatorii conform ordinului informaţional al Ministerului Public sau al Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, fie stabilite de conducător ca urmare a necesităţilor impuse de anumite situaţii( exemplu formare profesională – intrarea în vigoare a noilor coduri).

În cadrul atribuţiilor organizatorice, în anul 2013, fostul prim procuror a emis în perioada 08.02. – 01.10.2013 trei ordine de serviciu, ce au vizat constituirea comisiei de selecţionare a documentelor (ordinul …) şi repartizarea procurorilor doar pe sectoarele supraveghere şi urmărire penală proprie (ordinele … şi …). Temeiul ordinului nr. … îl constituie în mod greşit prevederile Legii 544/2001, deoarece prerogativa emiterii acestui ordin, ţinând cont de obiectul său – repartizarea pe sectoare a procurorilor, este dată de art. 92 alin. 2 din Legea 304/2004 rep. şi art. 92 alin. 5 lit. c din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

În registrul pentru evidenţa ordinelor şi dispoziţiilor organelor de conducere, a fost evidenţiat la nr. …/2013, în mod greşit, o hotărâre a Adunării generale a procurorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc. Această hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 104 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, trebuia consemnată într-un registru special constituit de parchet, document ce nu există. De asemenea s-a constatat că fostul prim procuror nu a desemnat un procuror care să asigure secretariatul Adunării generale a procurorilor, în conformitate cu art. 103 alin. 11 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

Fostul prim procurorul nu a desemnat procurori care să soluţioneze cauzele de evaziune fiscală, proprietate intelectuală şi cele care privesc drepturile şi interesele minorilor, fiind încălcate ordinele procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. …/2006 modificat , nr. …/2010 şi nr. …/2005 modificat.

În semestrul I/2014, fostul prim procuror a elaborat în cursul lunii mai, trei ordine de serviciu ce vizau: repartizarea procurorilor doar pe sectoarele supraveghere şi urmărire penală proprie (ordinul nr. …), numirea şefului structurii de securitate şi nu a întregii structurii de securitate (ordinul nr. … emis de fostul prim procuror fără a menţiona dispoziţiile legale incidente în materie) şi desemnarea grefierului … … , responsabil cu evidenţa, păstrarea şi distribuirea port legitimaţiilor şi insignelor de serviciu (ordinul …).

Prim procurorul delegat … … a emis ordinul nr. …/ 17.06.2014 prin care a repartizat procurorii pe sectoare de activitate, fiind nominalizat a realiza activitatea de judiciar, cu preponderenţă, procurorul … … .

Ca urmare, fostul prim procuror a organizat activitatea în sectoarele supraveghere şi urmărire penală proprie dar nu şi activitatea în compartimentul judiciar.

Cum fişele postului din anul 2012 au fost întocmite de fiecare grefier şi nu de conducere care s-a limitat doar la a le aviza, fără a fi ulterior modificate în raport cu noile sarcini trasate, se poate conchide că nu a fost organizată corespunzător nici activitatea personalului auxiliar de specialitate.

Cu privire la măsurile dispuse de fostul prim procuror, prin ordinele emise unele cu nerespectarea condiţiilor de formă, a organizat într-o măsură satisfăcătoare activitatea acestei unităţi de parchet.

 

 

 

Capitolul II. Activitatea de îndrumare şi control.

 1. Verificarea îndeplinirii obiectivelor înscrise în programele de activitate.

În urma verificărilor efectuate, a rezultat că programele semestriale de activitate întocmite la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc au vizat aspecte care ţin de: controlul operativ curent şi controlul tematic, la care s-au adăugat şi activităţi prevăzute în Ordinul nr. …/2007 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau în materia formării profesionale.

Din cele constatate în cursul controlului, a rezultat că atât activitatea de supraveghere şi urmărire penală, cât şi cea judiciară, fac obiectul controlului exercitat zilnic de către prim procuror.

Astfel, în temeiul dispoziţiilor fostului art. 264 alin. 3 şi actualului art. 328 din Codul procedură penală au fost verificate toate rechizitoriile sub aspectul legalităţii şi temeiniciei.

De asemenea fostul prim procuror a verificate sub aspectul legalităţii şi celelalte soluţii.

Au fost însă identificate şi situaţii în care, deşi soluţiile au fost verificate sub aspectul legalităţii, ulterior au fost infirmate, împrejurare ce pune în discuţie exigenţa cu care se exercită controlul operativ curent în unele cauze.

Referitor la activitatea judiciară, controlul operativ curent s-a realizat de fostul prim procuror. Modul în care procurorii îşi pregătesc şedinţele de judecată şi modul de întocmire a fişelor de şedinţă nu au fost materializate în informări, fiind însă controlat ca urmare a obiectivului prevăzut în programul de activitate de prim procuror adjunct al Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna. Completarea proceselor verbale şi a registrelor de evidenţă a hotărârilor pronunţate şi verificate nu s-a realizat întrucât aceste evidenţe nu sunt constituite la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc, contrar ordinului ../C/../VI/3 din 20.03.2009 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie . Rezultatul şedinţelor săptămânale de analiză a soluţiilor în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc consta în, transmiterea unui tabel conducerii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, cu atribuţii în sectorul judiciar, în care se specifica necesitatea declarării sau nu a căii de atac. Totodată, prim procurorului adjunct din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna i se comunicau pe fax copiile minutelor sentinţelor penale, ce erau examinate de acesta sub aspectul netemeiniciei şi/sau nelegalităţii, urmând a aprecia sub aspectul oportunităţii declarării sau nu a căii de atac. Deşi în programele de activitate ce vizează perioada controlată, fostul prim procuror a prevăzut ca obiective verificarea operativităţii şi calităţii lucrărilor întocmite în sectorul judiciar, a căilor de atac exercitate şi a modului în care procurorii întocmesc fişele de şedinţă şi examinarea în termen legal a hotărârilor penale şi civile judecată cu participarea procurorului în vederea exercitării căilor de atac, se constată că cel abilitat nu şi-a concretizat activitatea, deoarece nu a fost identificată nicio informare în acest sens.

Controlul activităţii grefei a fost formală deoarece acesta s-a realizat în fapt de grefierul şef şi nu de fostul prim procuror.

În cursul anului 2013 şi semestrul I/2014, fostul prim procuror a efectuat controale privind:

– cauze mai vechi de un an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale (informările nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2013 şi nr. …/I/3/2013);

– verificarea operativităţii soluţionării cauzelor aflate în lucru la supraveghere şi urmărire penală proprie la procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc (informările nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2014);

– analiza cauzelor în care instanţa de judecată a respins propunerea de arestare preventivă formulată de către procurori (informarea nr. …/I/3/2013);

– verificarea operativităţii cercetărilor în dosarele mai vechi de 2 ani de la sesizare( informarea nr. …/I/3/2014).

Cu privire la activitatea de grefă din verificări a reieşit că în programele de activitate întocmite pe anul 2013 şi primul semestru al anului 2014, a fost înscris un astfel de obiectiv, realizat semestrial şi nu şi trimestrial, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 126 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor. Acest aspect s-a datorat faptului că fostul prim procuror a confundat dispoziţiile Ordinului nr. 30/2012 emis de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu prevederile art. 126 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

În acest sens indicăm informările nr. …/I/3/2013; nr. …/I/3/2013; nr. …/I/3/2013; nr. …/VI/3/2014 (cartată greşit deoarece indicativul corect conform nomenclatorului arhivistic îl reprezintă I/3).

Informările ce vizează activitatea de supraveghere şi urmărire penală sunt lacunare (exemplificăm – pentru dosarele care sunt la procurori în lucru nu este menţionată data repartizării) lapidare, fără a conţine măsuri. Mai mult dosarele penale nr. …/P/2008, nr. …/P/2010 şi nr. …/P/2010 erau în lucru la procuror … … din 2013, şi, deşi a constat acest aspect, fostul prim procuror s-a limitat la a le evidenţia de fiecare dată când realiza controlul, fără a dispune măsuri de soluţionare cu celeritate. Această atitudine pasivă ce contravine prerogativelor conferite de legi şi regulament are consecinţă asupra operativităţii şi eficienţei activităţii parchetului.

 

Capitolul III. Activitatea de urmărire penală şi supravegherea cercetărilor.

Activitatea de urmărire penală.

La data începerii controlului, cele 8 dosare în care se efectua urmărirea penală se aflau în lucru la procurorul … … , desemnat de actualul prim procuror să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu în acest compartiment dar şi în sectorul de supraveghere.

Dintre acestea o cauză era mai veche de un an de la sesizare iar altă cauză era mai veche de 6 luni de la începerea urmăririi penale. În celelalte 6 cauze data primei sesizări se situează în perioada 08.02.2014- 19.08.2014.

Procurorul … … nu a reuşit să adopte soluţii şi în cele 8 cauze deoarece a acordat prioritate dosarelor de supraveghere ce i-au fost repartizate, lăsate de procurorul … … la data de 05.05.2014, când a fost transferată, dosare în care nu a lucrat perioade mari de timp. Pentru nesoluţionarea cu celeritate a acestor dosare de către procurorul … … , Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu.

Din verificarea dosarelor aflate în lucru la procuror s-a constatat că actele de urmărire penală sunt efectuate în mod ritmic.

Verificarea acestor cauze, a scos în evidenţă faptul că, unele dintre dosarele aflate în lucru la procurorul … … proveneau ca urmare a redistribuirii, fapt ce a condus la prelungirea duratei procedurilor.

Ca deficienţă, s-a observat că, dosarul penal nr. …/P/2011 a fost repartizat procurorului … … de către fostul prim procuror fără a fi rezoluţionat. De altfel, s-a constatat că, de obicei rezoluţia administrativă prin care se repartizau dosarele în vederea soluţionării, era compusă doar din numele procurorului, fostul prim procuror neindicând data – exemplificăm în acest sens dosarele nr. …/P/2014, nr. …/P/2012, nr. …/P/2008 etc. Această deficienţă este de natură a îngreuna realizarea unui control pe operativitate, dând informărilor din programele de activitate întocmite în acest sens un caracter formal, deoarece datorită acestei lacune nu se poate aprecia, dacă, dosarele sunt sau nu soluţionate cu celeritate. Cu privire la această modalitate de rezoluţionare, grefierul şef a precizat că, dosarele le evidenţia în registrele penale imediat ce îi erau înmânate de fostul prim procuror.

În perioada supusă controlului, activitatea de urmărire penală a fost desfăşurată conform repartizărilor pe sectoare, nu de un anume procuror desemnat conform Ordinului nr. ../2009 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ci de toţi procurori de execuţie şi anume: … … , … … şi … … , care au soluţionat 9 dosare penale, din care 2 prin rechizitoriu. Această modalitate de repartizare pe sectoare are consecinţă scăderea operativităţii, ţinând cont că 4 din cele 9 cauze au fost soluţionate peste 6 luni( o cauză), 1 an de la sesizare( 2 dosare) şi 2 ani (o cauză).

 1. Activitatea de supraveghere a cercetărilor penale.

La data de 6 octombrie 2014, în lucru la procurori se aflau un număr de 61 cauze, din care 7 mai vechi de un an de la sesizare.

Pe perioada controlului, procurorii au mai soluţionat 34 dosare, mai rămânând de soluţionat 27 cauze penale.

La aceeaşi dată, la organele de cercetare penală se aflau în lucru un număr de 59 dosare, din care 12 mai vechi de un an de la sesizare şi 47 mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale.

Situaţia pe fiecare procuror se prezenta astfel:

– prim – procuror … … , cu o vechime de 22 ani, 0 cauze în lucru şi 98 dosare în supraveghere, din care 57 cu autor cunoscuţi şi 41 autori necunoscuţi. Din cele având autori cunoscuţi, o cauză este mai veche de 6 luni de la începerea urmăririi penale şi niciuna nu depăşeşte 1 an de la sesizare;

– procuror … …  – cu o vechime ca magistrat de 2 ani şi 3 luni, 9 cauze în lucru, nici una mai veche de 1an de la sesizare şi în supraveghere 182 dosare, din care 97 autori cunoscuţi şi 85 dosare cu autori necunoscuţi. Din cele cu autori cunoscuţi, 7 sunt mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale şi 2 cauze sunt mai vechi de 1 an de la sesizare;

– procuror … … – cu o vechime ca magistrat de 1 an şi 10 luni, 52 cauze în lucru, din care 7 mai vechi de 1 an de la sesizare şi în supraveghere 743 cauze, din care 391 cu autori cunoscuţi şi 352 cu autori necunoscuţi. Din cele cu autori cunoscuţi, 9 sunt mai vechi de 1 an de la sesizare şi 39 mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale. Dosarele aflate în supravegherea procurorului … … provin ca urmarea a redistribuirii de la procurorii … … (cu o vechime ca magistrat de 8 ani) şi … … ( cu o vechime ca magistrat de 1 an), în mod disproporţionat, respectiv datorită unui management necorespunzător al fostului prim procuror.

În ceea ce priveşte cauzele mai vechi de 1 an de la sesizare, deşi fostul prim procuror a ţinut evidenţa acestora, verificarea prin sondaj a evidenţiat faptul că, nesoluţionarea lor s-a datorat unor motive de ordin obiectiv dar şi subiectiv. Dintre motivele obiective enumerăm : neefectuarea în termen a unor expertize dispuse, necomunicarea în termen unor relaţii de la alte instituţii, sustragerea învinuiţilor de la cercetări, infirmării de către procurorul ierarhic superior sau durata procedurilor pe rolul instanţelor de judecată, complexitatea unor cauze care au impus efectuarea unui număr mare de acte de urmărire penală, gradul de ocupare a schemei şi fluctuaţia de personal în perioada supusă controlului, care a determinat redistribuirea unor cauze.

În acest sens exemplificăm următoarele dosare: nr. …/P/2012, nr. …/P/2013, nr. …/P/2011, nr. …/P/2010, nr. …/P/2010, nr. …/P/2008 etc.

Din motive subiective, mai multe dosare mai vechi de 1 an de la sesizare nu au fost soluţionate în termene rezonabile, fiind lăsate în nelucrare atât de procurorul … … ( exemplu dosarele nr. …/P/2010-1 an şi 5 luni, nr. …/P/2010-11 luni, nr. …/P/2008-1 an şi 8 luni) cât şi organele de poliţie (exemplu dosarul nr. …/P/2011- 9 luni … crat, motiv pentru care organul de cercetare penală a fost amendat de procuror ). În ceea ce priveşte nesoluţionarea cu celeritate de către procuror a mai multor dosare penale, din care fac parte şi cele mai sus menţionate, la Inspecţia Judiciară, s-a înregistrat lucrarea nr. …/IJ/…/DIP/2013, în cadrul căreia se efectuează verificări prealabile, pentru a se stabili dacă există indiciile săvârşirii vreuneia dintre abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 din Legea nr. 303/2004 rep.

 1. Verificarea modului în care au fost respectate dispoziţiile art. 64 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată.

Verificările efectuate de Inspecţia judiciară au evidenţiat că, fostul prim procuror a respectat principiul înscris în dispoziţiile art. 64 alin. 2 şi 67 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, referitor la independenţa procurorului în luarea măsurilor şi soluţiilor dispuse.

În majoritatea cauzelor a fost respectat principiul continuităţii procurorilor în soluţionarea dosarelor.

Cazurile de nerespectare au fost determinate de raţiuni obiective, respectiv fluctuaţia de personal, fapt ce a determinat redistribuirea dosarelor, însă în mod inechitabil.

 1. Analiza principalilor indicatori statistici.

Conform datelor statistice precizate în raportul de bilanţ aferent activităţii desfăşurată în anul 2013 rezultă că, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc a avut de soluţionat 3044 cauze penale, din care 3027 la supraveghere şi 17 cauze penale la urmărire penală proprie.

La finele anului 2013, au fost soluţionate 1859 dosare penale, din care 1852 cauze în compartimentul supraveghere în care au fost emise rechizitorii în 141 cauze, şi 7 dosare la urmărire penală, din care în 2 a fost sesizată instanţa de judecată prin rechizitoriu.

În privinţa modului de respectare a termenului de 15 zile prevăzut de dispoziţiile art. 261 alin. 1 din vechiul Cod de procedură penală, se constată că ,

cele 143 de rechizitorii au fost soluţionate de procurori după cum urmează:

– fostul prim procuror … … a emis cele 9 rechizitorii în termenul 15 zile;

– procurorul … … a emis 36 rechizitorii din care 20 în termenul 15 zile şi 16 peste termenul de 15 zile;

– procurorul … … a emis 91 rechizitorii din care 66 în termenul 15 zile şi 25 peste termenul de 15 zile;

– procurorul … …  a emis cele 7 rechizitorii în termenul de 15 zile.

În aceeaşi perioadă au fost infirmate şi/sau redeschise 15 soluţii, din care 8 de fostul prim procuror şi 7 de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna. De asemenea, în anul 2013, instanţa de judecată nu a pronunţat nicio achitare, însă au fost dispuse 2 restituiri, apreciate de fostul prim procuror ca nefiind imputabile procurorului … … .

Din totalul de 1716 dosare penale finalizate prin soluţii de neurmărire penală, 17 cauze au fost contestate la instanţa de judecată. Una a fost reţinută spre judecare şi în 16 au fost respinse plângerile.

În cele 143 de rechizitorii au fost trimişi în judecată 210 inculpaţi din care doar unul în stare de arest preventiv.

Din cele 7 dosare existente la urmărire penală proprie, 4 cauze au fost soluţionate peste 6 luni, 1an şi 2 ani de la sesizare, de către procurorul … … .

Din total de 1852 dosare penale rezolvate la supraveghere, 250 cauze au fost soluţionate după cum urmează:

– peste 6 luni – 161 de către fostul prim procuror şi procurorii … … , … … şi … … ;

– peste 1 an – 71 de către fostul prim procuror şi procurorii … … , … … şi … … ;

– peste 2 ani – 18 de către procurorul … … .

La finele anului 2013 au rămas nesoluţionate 997 dosare penale.

În semestrul I/2014, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc a avut de soluţionat 1999 dosare penale, din care au fost soluţionate 820 cauze, în 54 dosare fiind emise rechizitorii, iar alte soluţii s-au dispus într-un număr de 766 dosare.

Din cele 820 dosare soluţionate, 492 au fost rezolvate în 6 luni de la începerea urmăririi penale iar 51 peste 6 luni de la începerea urmăririi penale.

În aceeaşi perioadă au fost infirmate şi/sau redeschise 3 soluţii. De asemenea, instanţa a dispus restituirea unei cauze la procuror pentru refacerea actului de sesizare şi o achitare a unui inculpat.

Soluţia de restituirea a fost apreciată de actualul prim procuror imputabilă procurorului … … care a întocmit rechizitoriul, întrucât din conţinutul acestuia nu rezulta cu claritate faptele pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpaţi şi încadrarea în drept.

La finele semestrului au rămas nesoluţionate 772 cauze cu autori cunoscuţi şi 294 dosare cu autori necunoscuţi.

 

 1. Calitatea actelor procesuale şi procedurale.

Din analiza, prin sondaj, a dosarelor soluţionate în cursul anului 2013 şi în primul semestru al anului 2014, a rezultat că, actele procesuale şi procedurale întocmite de procurori respectă condiţiile de formă impuse de dispoziţiile legale.

 1. Comunicarea actelor de procedură.

În general, în cauzele în care s-a dispus netrimiterea în judecată au fost respectate dispoziţiile legale înscrise în art. 228 alin. 8 din vechiul Cod de procedură penală respectiv în art. 316 din actualul Cod de procedură penală cu privire la comunicarea soluţiei.

De asemenea, în toate cauzele în care s-a dispus, în temeiul art. 10 lit. b1 Cod procedură penală din 1968, scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor, s-au efectuat forme de executare potrivit art. 442-443 Cod procedură penală şi O. G. nr. 61/2002.

 1. Incidenţa dispoziţiilor privind prescripţia răspunderii penale.

În perioada controlată, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc nu au soluţionat dosare penale având ca temei prescripţia răspunderii penale.

 1. Plângerile formulate în temeiul art. 275 – art. 278 din vechiul Cod procedură penală , respectiv art. 336-339 din noul Cod de procedură penală.

În cursul anului 2013, au fost soluţionate un număr de 57 plângeri formulate în temeiul art. 275 – art. 278 Cod procedură penală, iar în semestrul I/2014, un număr de 29.

Verificările au relevat faptul că, în general, au fost respectate dispoziţiile legale referitoare la cartare, condiţiile de formă, termenele de soluţionare şi de comunicare a actelor de procedură.

Au fost însă identificate şi situaţii în care plângerile au fost soluţionate cu depăşirea semnificativă a termenului prevăzut de art. 277 din fostul Cod procedura penală (exemplificăm lucrarea nr. …/II/1/2013 a procurorului … … – întârziere de 5 luni ).

 

Capitolul IV. Activitatea judiciară.

Acest capitol vizează: Verificarea modului în care procurorii sunt planificaţi în şedinţele de judecată; Evidenţele activităţii judiciare; Verificarea modului în care au fost examinate soluţiile pronunţate de instanţa de judecată şi exercitate căile de atac; Termenele de redactare a motivelor de recurs şi soluţionarea cererilor de revizuire; Informările întocmite potrivit Ordinului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la hotărârile definitive de achitare şi restituire pronunţate de instanţa de judecată.

În cursul anului 2013 şi semestrul I/2014 până la data de 12.06.2014, nu a fost emis ordin de către fostul prim procuror prin care să organizeze activitatea în sectorul judiciar. Colectivul de procurori analizează soluţiile fără dosarele de instanţă, prin prezentarea stării de fapt şi a cercetării judecătoreşti de către procuror pe baza rechizitoriului, a soluţiilor şi a fişelor de şedinţă. Verificările efectuate au relevat că, multe din fişele de şedinţă nu conţin toate datele necesare pentru o analiză completă, în lipsa dosarelor de instanţă la analiza soluţiilor.

La şedinţele de judecată au participat toţi magistraţi, cu funcţie de conducere şi execuţie. Aceştia în anul 2013 au participat la un număr de 389 şedinţe de judecată ( 369 penale, 20 civile) la Judecătoria Târgu Secuiesc, unde au pus concluzii într-un număr de 279 (221 penal şi 58 civil), ulterior examinând în vederea exercitării căilor de atac un număr de 279 de sentinţe penale şi civile pronunţate de judecătorie. Au fost declarate în materie penală 48 recursuri şi motivate 48 cu 92 de inculpaţi. Dintre acestea, 43 căi de atac au fost admise iar 5 respinse.

În primul semestru al anului 2014, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc au participat la un număr de 270 şedinţe de judecată la Judecătoria Târgu Secuiesc, unde au pus concluzii într-un număr de 133 cauze penale şi civile, ulterior examinând în vederea exercitării căilor de atac un număr de 127 de sentinţe penale şi civile pronunţate de judecătorie. Au fost declarate în materie penală 34 căi de atac cu 53 de inculpaţi, fiind admise 35 căi de atac şi 2 respinse.

În materie civilă, în perioada supusă controlului nu au fost declarate căi de atac împotriva hotărârilor emise de instanţa de judecată.

Deficienţe constatate:

– fostul prim procuror nu a planificat participarea procurorilor în şedinţele de judecată;

– în activitatea judiciară, fostul prim procuror nu a efectuat controale tematice privind operativitatea şi calitatea lucrărilor şi a căilor de atac exercitate, deşi avea acest obiectiv în programele de activitate aferente perioadei verificate;

– nu există registrul de evidenţă a hotărârilor penale pronunţate de Judecătoria Târgu Secuiesc;

– procurorii nu au condică pentru evidenţa lucrărilor pe sectorul judiciar, aspect ce a condus la soluţionarea apelurilor, recursurilor şi contestaţiilor, majoritate, cu nerespectarea termenului;

– nu există condică de analiză a soluţiilor pentru sectorul judiciar şi a problemelor dezbătute în cursul şedinţelor săptămânale.

– lucrările, în general, nu poartă rezoluţia fostului prim procuror de repartizare a dosarului la procurorul desemnat pentru motivarea căii de atac. Exemplificăm în acest sens lucrările nr. …/III/2/2014, nr. …/III/2/2014, nr. …/III/2/2014, nr. …/III/2/2014, nr. …/III/2/2014, nr. …/III/2/2014, nr… …/III/2/2014, nr. …/III/2/2014, nr. …/III/2/2014, nr. …/III/2/2014, nr. …/III/2/2014, nr. …/III/2/2014, nr. …/III/2/2014, nr. …/III/2/2014, nr. …/III/2/2014 etc. Şedinţelor săptămânale de analiză a soluţiilor în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc, constau în transmiterea unui tabel conducerii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, cu atribuţii în sectorul judiciar, în care se specifica necesitatea declarării sau nu a căii de atac. Totodată prim procurorului adjunct din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna i se comunicau pe fax copiile minutelor sentinţelor penale, ce erau examinate de acesta sub aspectul netemeiniciei şi/sau nelegalităţii, urmând a aprecia sub aspectul oportunităţii declarării sau nu a căii de atac.

Cu privire la termenele de redactare a motivelor de recurs în cauzele penale, este de amintit adresa nr. …/C/2009 a conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a stabilit că, acestea să se încadreze până la 10 zile în cauzele cu arestaţi şi până la 20 de zile în cele fără arestaţi.

Începând cu 17.03.2014, conform Ordinului nr. 42 emis de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, motivarea căilor de atac (apel sau contestaţie) se face în termen de 10 zile, iar în cauzele urgente, în 5 zile.

Din totalul căilor de atac declarate în materie penală, se constată că, în mai mult de jumătate dintre acestea, procurorii nu au redactat motivele de recurs, apel, contestaţie, în termenele mai sus menţionate.

Exemple de întârzieri în redactarea motivelor de recurs în cauzele penale:

– lucrarea nr. …/III/2/2014 (procuror … … ); dosarul a fost repartizat procurorului la 27.01.2014 şi a fost motivat la data de 20.03.2014;

– lucrarea nr. …/III/2/2014 (procuror … … ); dosarul a fost repartizat procurorului la 27.01.2014 şi a fost motivat la data de 10.03.2014;

– lucrarea nr. …/III/2/2014 (procuror … … ); dosarul a fost repartizat procurorului la 06.02.2014 şi a fost motivat la data de 10.03.2014;

– lucrarea nr. …/III/2/2014 ( fostul prim procuror … … ); dosarul a fost repartizat procurorului la 08.04.2014 şi a fost motivat la data de 06.05.2014;

– lucrarea nr. …/III/2/2014 (fostul prim procuror … … ); dosarul a fost repartizat procurorului la 23.05.2014 şi a fost motivat la data de 11.06.2014;

– lucrarea nr. …/III/2/2013 în care dosarul a fost repartizat procurorului la 03.10.2013 şi a fost motivat la data de 09.12.2013;

– lucrarea nr. …/III/2/2013 în care dosarul a fost repartizat procurorului la 10.10.2013 şi a fost motivat la data de 09.12.2013;

– lucrarea nr. …/III/2/2013 în care dosarul a fost repartizat procurorului la 01.11.2013 şi a fost motivat la data de 06.01.2014;

– lucrarea nr. …/III/2/2013 în care dosarul a fost repartizat procurorului la 10.10.2013 şi a fost motivat la data de 09.12.2013;

– lucrarea nr. …/III/2/2013 în care dosarul a fost repartizat procurorului la 07.11.2013 şi a fost motivat la data de 10.03.2013;

– lucrarea nr. …/III/2/2013 în care dosarul a fost repartizat procurorului la 16.12.2013 şi a fost motivat la data de 28.02.2014;

– lucrarea nr. …/III/2/2013 în care dosarul a fost repartizat procurorului la 23.12.2013 şi a fost motivat la data de 14.01.2014;

– lucrarea nr. …/III/2/2013 în care dosarul a fost repartizat procurorului la 26.04.2013 şi a fost motivat la data de 11.06.2013;

Referitor la cererile de revizuire, s-a reţinut modul corespunzător de înregistrare şi evidenţă a acestora, şi că, în general, verificările sunt efectuate de procurori în termenul de 2 luni stabilit prin dispoziţiile art. 399 alin. 4 din vechiul Cod de procedură penală.

Au fost identificate însă şi tergiversări în efectuarea verificărilor cu consecinţa depăşirii termenului de 2 luni ( 3 lucrări din totalul de 6 ):

– lucrarea nr. …/III/6/2012 (procuror … … ); cererea a fost înregistrată la data de 22.06.2012, iar instanţa a fost sesizată la data de 05.03.2013;

– lucrarea nr. …/III/6/2013 (procuror … … ); cererea a fost înregistrată la data de 20.05.2013, iar instanţa a fost sesizată la data de 02.08.2013;

– lucrarea nr. …/III/6/2013 (procuror … … ); cererea a fost înregistrată la data de 06.06.2013, iar instanţa a fost sesizată la data de 22.08.2013.

Nerezolvarea lucrărilor în termen se datorează atât deficienţelor mai sus enunţate, cât şi faptului că, volumul de activitate nu a fost echilibrat şi nu a existat o specializare în sectorul judiciar, procurorii cu funcţie de execuţie îndeplinind atribuţii în toate sectoarele de activitate.

În situaţia în care, fostul prim procuror ar fi efectuat controalele tematice cu privire întocmirea fişelor de şedinţă şi a calităţii lucrărilor, obiective prevăzute în programele de activitate aferente perioadei de control ar fi constat că:

– procurorul … … are fişele de şedinţă sumar întocmite, acestea neconţinând datele privind cele mai importante puncte ale urmăririi penale, fiind evidenţiate strict doar cele din faza cercetării judecătoreşti;

– procurorul … … are fişele de şedinţă, în general bine întocmite, dar au existat şi cazuri în care din fişă nu rezultă fapta şi încadrarea juridică a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul, precum şi momentele importante procedurale din faza de urmărire penală;

– fostul prim procuror are fişele de şedinţă bine întocmite, însă greu de folosit de un alt procuror de şedinţă din cauza scrisului ilizibil;

– există lucrări în care dezvoltarea motivelor de recurs s-a realizat într-o singură frază. Exemplificăm în acest sens lucrările nr. …/III/2/2013 şi nr. …/III/2/2013.

Toate aceste deficienţe ar fi putut fi remediate dacă fostul prim procuror şi-ar fi exercitat corespunzător funcţia de control.

În cursul anului 2013 şi I semestru 2014, conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc a întocmit, potrivit Ordinului nr. 229/2007 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional al Ministerului Public, un număr de 3 informări (note) cu privire la hotărâri definitive de restituire pronunţate de instanţa de judecată (informările nr. …/III/4/2014, nr. …/III/4/2014 şi …/II/7/2014.

De asemenea, în baza aceluiaşi ordin, a fost întocmită şi analiza indicatorilor de calitate – achitări şi restituiri definitive, precum şi soluţii infirmate, în anul 2013 (lucrarea F.N.).

S-a reţinut că, toate aceste informări şi analize au fost întocmite în condiţiile şi termenele stabilite prin Ordinul nr. …/2007.

Capitolul VI. Modul de rezolvare a memoriilor, plângerilor şi sesizărilor.

În anul 2013 au fost înregistrate şi soluţionate 75 plângeri iar în perioada 01.01.2014 – 30.06.2014 au fost evidenţiate şi soluţionate 41 plângeri.

Verificările efectuate prin sondaj au evidenţiat faptul că, în general, aceste petiţii au fost corect calificate şi înregistrate, fiind soluţionate în termenul de 30 de zile, potrivit Legii nr. 233/2002, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Au fost însă identificate şi situaţii în care, plângerile au fost soluţionate cu depăşirea semnificativă a termenului prevăzut de lege (exemplificăm lucrările nr. …/III/7/2013, nr. …/VIII/1/2013, nr. …/III/7/2013, nr. …/III/7/2014 – întârzieri cuprinse între 2 – 5 luni ).

Din aceleaşi verificări efectuate prin sondaj, a reieşit faptul că, sunt respectate dispoziţiile legale referitoare la comunicarea către petenţi a modului de soluţionare a petiţiilor.

Capitolul VI. Activitatea de grefă, registratură şi arhivă.

Activitatea de grefă a Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc se desfăşoară potrivit dispoziţiilor înscrise în Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor şi Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

În cursul controlului au fost verificate evidenţele unităţii, constatându-se că, sunt ţinute aproape toate registrele şi condicile cerute de dispoziţiile legale, regulamentare şi stabilite prin ordinele procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unele din acestea fiind constituite ( exemplu registru de infirmări, redeschideri, restituiri date de instanţă, registru de continuare a urmăririi penale, registrul conflicte de competenţă, registru de dactilografiere etc.) .

În urma verificării acestor evidenţe s-a reţinut că, la data controlului, registrele şi condicile, erau completate cu respectarea rubricilor acestor formulare şi a dispoziţiilor legale care reglementează această materie, cu o excepţie ce priveşte condica de lucrări – activitatea de urmărire penală şi supraveghere.

De remarcat este faptul că, grefierul şef al unităţii acordă o atenţie deosebită modului în care sunt ţinute aceste evidenţe şi completării lor în termen.

În legătură cu respectarea dispoziţiilor regulamentare referitoare la evidenţierea dosarelor penale în registrul penal, din verificări a rezultat că, s-au respectat prevederile art. 118 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară a parchetelor, „Secţiunea 1 – Registratura” în sensul că, înregistrarea lucrărilor

s-a efectuat în sistem partidă, în sensul că, toate revenirile şi lucrările intermediare, solicitările şi primirile de dosare sau de referate şi orice alte date în legătură cu lucrarea de bază, s-au înscris obligatoriu la numărul de înregistrare iniţial, astfel încât corespondenţa privind lucrările anterioare să nu primească numere noi de înregistrare.

Deficienţe constatate:

– registrele, în general, nu sunt numerotate, ştampilate şi certificate la sfârşitul fiecărui an, cu privire la numărul de înregistrări şi file utilizate, fiind încălcat art. 123 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor;

– registrul opis alfabetic pentru identificarea lucrărilor, altele decât dosarele penale, există doar în format electronic nu ca formular tipizat;

– registrul de evidenţă curentă a intrărilor ieşirilor dosarelor, registrelor etc. din arhivă, deşi există, nu a fost folosit, nefiind completat, în condiţiile în care este imposibil acest lucru;

– registrul de inventar al bibliotecii nu este folosit, fiind utilizat un document constituit din 2008;

– registrul de control nu există;

– condica pentru evidenţa lucrărilor procurorilor – activitate judiciară nu există;

– condicile pentru evidenţa lucrărilor procurorilor – activitate de urmărire penală şi supraveghere nu sunt completate la toate rubricile, respectiv la data predării şi semnătura de primire;

– activitatea din compartimentul grefă nu a fost controlată de fostul prim procuror, informările fiind întocmite, conform obiectivelor cuprinse în programele de activitate, de grefierul şef;

– compartimentul grefă nu a fost verificat trimestrial aşa cum se prevede în art.126 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor. Fostul prim procuror a confundat dispoziţiile Ordinului nr.30/2012, emis de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu prevederile art. 126 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor;

– nu există o condică de analiză în care sunt menţionate, în ordine cronologică, toate hotărârile pronunţate de Judecătoria Târgu Secuiesc;

– evidenţa şi modul de punere în executare a ordonanţelor prin care

s-au stabilit amenzi sau cheltuieli judiciare, nu a constituit obiectul nici unui control realizat de fostul prim procuror sau de un alt procuror desemnat de acesta, astfel cum prevede art. 164 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor;

– nu există registru de depozit;

– de cele mai multe ori, lucrările dactilografiate sau tehnoredactate nu conţin în subsolul textului ultimei file iniţialele persoanei care le-a redactat şi numărul de file dactilografiate, fiind încălcate prevederile art. 179 alin.2 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor;

– sarcinile fixate personalului auxiliar prin fişele postului întocmite de fiecare grefier şi nu de fostul prim procuror, în anul 2012, neactualizate, deoarece între timp au mai fost stabilite şi alte atribuţii, nu sunt repartizate echilibrat.

Verificările efectuate în legătură cu informaţiile clasificate au evidenţiat faptul că activitatea se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor înscrise Legea nr. 182/12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.

În ceea ce priveşte activitatea arhivei, din verificările efectuate s-a constatat că documentelor păstrate în arhivă sunt inventariate.

                                     

 

 

 1. CONCLUZII

 

Verificările efectuate au evidenţiat faptul că, în general, nu a existat o preocupare din partea fostului prim-procuror … … pentru îndeplinirea atribuţiilor manageriale ce îi reveneau, neurmărind îmbunătăţirea activităţii în toate compartimentele şi aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor înscrise în legi, în Regulamentul de ordine interioară al parchetelor şi ordinele procurorilor ierarhici.

Activitatea managerială desfăşurată de fostul prim procuror … … a fost deficitară în următoarele domenii:

► planificarea activităţilor desfăşurate, constând în lipsa planificării unor activităţi prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al parchetelor şi a unor informări vizând activităţile desfăşurate conform planificărilor;

► organizarea şi coordonarea activităţii, constând în nerepartizarea procurorilor pe compartimentul judiciar şi al personalului auxiliar respectiv cel conex, în vederea stabilirii atribuţiilor, şi, deficienţe în repartizarea echilibrată a lucrărilor;

► asumarea responsabilităţii, constând în neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute în legi şi regulamente;

► organizarea activităţii de supraveghere şi urmărire penală, constând în nesoluţionarea dosarelor în termene rezonabile, neluarea unor măsuri concrete pentru impulsionarea activităţii de soluţionare a dosarelor mai vechi de un an de la sesizare, înregistrarea dosarelor cu încălcarea dispoziţiilor regulamentare;

       ► nereflectarea activităţii manageriale în îmbunătăţirea indicatorilor statistici ce măsoară eficienţa muncii în toate sectoarele de activitate;

► activitatea de registratură, grefă, constând în neluarea măsurilor necesare pentru buna desfăşurare a acestui compartiment, verificările pur formale efectuate de fostul conducător, lipsa unor registre şi condici, confundarea de către fostul prim procuror a dispoziţiile Ordinului nr. 30/2012 emis de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu prevederile art. 126 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECATORIA

ÎNTORSURA BUZĂULUI

 

 1. Cadrul general – prezentarea parchetului.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului face parte din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi îşi desfăşoară activitatea potrivit dispoziţiilor înscrise în Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată.

Parchetul este condus începând cu data de 01.01.2014 de prim-procurorul … … … , investit în funcţie prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. …/2014.

În perioada 2010 – 2013, funcţia de prim procuror a fost exercitată de acelaşi procuror, respectiv … … … , declarat admis la concursul pentru numirea în funcţie de conducere, organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii.

 1. ASPECTELE ŞI DEFICIENŢELE CONSTATATE

Capitolul I. Verificarea organizării eficiente a activităţii, a comportamentului şi comunicării, a asumării responsabilităţilor şi a aptitudinilor manageriale.

 1. Planificarea activităţilor
 2. a. Programe de activitate.

În exercitarea funcţiei de planificare prim procurorul … … …  a întocmit programe de control semestrial în cadrul cărora a fixat 7 obiective, care sunt identice, rezultând că nu au intervenit situaţii noi, care să determine măsuri concrete diferite de la o perioadă de referinţă la alta.

O altă deficienţă constatată este reprezentată de împrejurarea că trei din obiectivele inserate în programele de activitate sunt executate dar şi controlate de aceeaşi persoană respectiv prim procurorul … … … .

Este evident că aceeaşi persoană nu îşi poate controla propria activitate, astfel încât menţiunea din cuprinsul obiectivelor în această privinţă nu este regulamentară.

Mai mult, în programele de activitate aferente perioadei controlate, obiectivele: ‚,Analiza activităţii judiciare în cauzele penale’’ şi ,,Analiza activităţii judiciare în cauzele civile’’, dispuse conform Ordinului nr. …/2007 emis de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sunt îndeplinite în fapt de un procuror(anul 2013) sau doi ( I / sem. 2014), chiar dacă informările sunt semnate de prim procurorul … … … . Activitatea de analiză trebuie desfăşurată de conducător, neputându-se delega această îndatorire unui procuror cu funcţie de execuţie, care în această postură, îşi controlează propria muncă, deoarece vizează întregul compartiment judiciar, fiind atributul prim procurorului de a controla şi de a dispune măsuri, în situaţia în care ar fi constatat deficienţe.

Aceste programe au fost înregistrate sub nr. …/I/2/2012 pentru semestrul I/2013, sub nr. …/I/2/2013 pentru semestrul II/2013 şi sub nr. …/I/2/2014 pentru semestrul I/2014.

În urma prezentelor verificări s-a constatat că obiective din programele de activitate au fost realizat parţial de către prim procuror ( cauzele mai vechi de 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale, verificarea activităţii de grefă pe semestrul I/2014, operativitatea soluţionării cauzelor aflate la procuror în curs de soluţionare la supraveghere şi urmărire penală proprie).

De asemenea nu au fost întocmite de procurorii desemnaţi informările pentru obiectivul ‚,Examinarea în termen legal a hotărârilor judecătoreşti judecate cu participarea procurorului în vederea exercitării căilor de atac”, activitate ce ar fi trebuit să fie controlată de prim procuror. Ori, acest aspect nu face altceva decât să evidenţieze neexercitarea de către conducător a atributelor de coordonare şi control.

Toate obiectivele neîndeplinite sau realizate parţial ce nu au fost concretizate în informări vizează activitatea în toate cele trei sectoare Acest aspect dovedeşte lipsa de preocupare a prim procurorului cu privire la eficientizarea, îmbunătăţirea activităţii în toate compartimentele.

Informările întocmite trimestrial cu privirea la activitatea compartimentului de grefă, sunt şablon, cu modificări determinate doar de perioada verificată. Unele constatări sunt neconforme, fiind infirmate chiar de deficienţele identificate de echipa de inspectori în urma controlului realizat.

Ca atare, se poate conchide că aceste controale tematice, în urma cărora nu au fost constatate de către prim procuror carenţe, deşi există, au avut un caracter formal, fiind fără eficienţă.

 1. Planificarea audienţelor, participării în şedinţele de judecată, serviciul de permanenţă.

Planificarea procurorilor de serviciu la audienţe s-a efectuat la începutul anului şi s-a modificat în funcţie de fluctuaţiile de personal din unitate.

Se constată că aceste planificări privind primirea în audienţă a cetăţenilor precum şi activitatea de rezolvare a sesizărilor, reclamaţiilor şi plângerilor nu sunt înregistrate în Registru de intrare-ieşire, fiind încălcate prevederile art. 116 alin.2 şi art.117 alin.1 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

Procurorii nu au fost planificaţi de prim procuror pentru a participa la şedinţele de judecată, neexistând o repartizare pe sectoare. Această activitate, – conform celor relatate de magistraţii -, se realizează pe baza înţelegerii, în sensul că în absenţa procurorului … … care preponderent îşi desfăşoară activitatea în compartimentul judiciar, participă la şedinţele de judecată procurorul … … . Dacă lipseşte şi acestea, activitate de reprezentare a Ministerului Public în şedinţa de judecată este desfăşurată de prim procuror.

Tot în exercitarea acestei funcţii, prim procurorul a efectuat planificarea serviciilor în afara programului normal de lucru, lunar, asigurând în mod unitar toate serviciile necesare unei funcţionări corespunzătoare a parchetului (planificarea procurorului cu funcţie de conducere, a conducătorului auto, a grefierilor, a procurorilor care execută serviciul de intervenţie).

În acest mod prim procurorul unităţii s-a conformat dispoziţiilor Ordinului nr. …/2.09.2010 modificat prin Ordinul nr. ../2011 privind organizarea şi desfăşurarea serviciului pe unitate al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 1. Organizarea şi coordonarea activităţii. Gestionarea resurselor umane şi materiale.
 2. Resursele umane. Schema de personal şi gradul de ocupare.

Organigrama Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului prevede un număr de 3 posturi de procuror, din care unul de conducere şi 2 de execuţie, 2 posturi de personal auxiliar, din care un post este de grefier şef şi un post de personal conex.

În cursul anului 2013 şi primul semestru al anului 2014 postul de prim procuror a fost ocupat efectiv.

Ocuparea posturilor de execuţie prevăzute pentru procurori, în aceeaşi perioadă, a înregistrat fluctuaţii, după cum urmează:

– procurorul … … în perioada 01.01.2013- 31.10.2013 s-a aflat în concediu pentru creşterea copilului;

– procurorul … … a reînceput activitatea pe data de 01.11.2013.

În anul 2013 gradul de ocupare a schemei a fost de 100%, situaţie menţinută şi în semestrul I/ 2014. În perioada 01.01.2013- 31.10.2013 unitatea de parchet a funcţionat cu 2 procurori (din care unul prim procuror), doar pe o perioadă de 2 luni respectiv noiembrie – decembrie 2013 schema fiind efectiv completă.

La data controlului efectiv lucrau 3 procurori inclusiv prim procurorul, nici unul dintre magistraţi neavând domiciliul în oraşul Întorsura Buzăului.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului nu are prevăzut în organigramă post de prim procuror adjunct.

Gradul de ocupare a schemei de personal auxiliar şi conex.

În anul 2013 organigrama Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului era compusă din 2 posturi de grefier, unul de conducere celălalt de execuţie, un post de şofer şi unul de îngrijitor. Pe parcursul anului 2013 postul de îngrijitor a fost desfiinţat.

La grefa unităţii nu s-au manifestat fluctuaţii de personal care să influenţeze desfăşurarea activităţii. Dintr-o schemă prevăzută cu 2 grefieri, la data controlului îşi desfăşurau efectiv activitatea cei doi grefieri.

 1. Repartizarea procurorilor pe sectoare de activitate. Repartizarea personalului auxiliar de specialitate şi a celorlalte categorii de personal.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului, în conformitate cu dispoziţiile înscrise în art. 95 alin. 2 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, şi în art. 92 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 529 din 21 februarie 2007, prim procurorul nu a emis în perioada supusă controlului ordine de serviciu prin care să dispună repartizarea procurorilor pe compartimente de activitate şi a formaţiunilor de poliţie pe fiecare procuror pentru efectuarea supravegherii şi urmăririi penale obligatorii în cauzele din raza de competenţă teritorială.

În toată această perioadă, prim procurorul … … …  nu a emis ordine privind organizarea activităţii judiciare, fiind încălcate prevederile art. 92 lit. d din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

Deoarece în intervalul 2013 – I semestru 2014, activitatea judiciară nu a fost organizată şi realizată de procurori specializaţi, aşa cum se stipulează în art. 95 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 republicată, au existat situaţii în care nu a fost respectat termenul de soluţionare a lucrărilor din sectorul judiciar (exemplu lucrarea nr. …/III/2/2013). Această deficienţă managerială a avut drept consecinţă afectarea unuia din indicatorii de calitate şi anume operativitatea.

La data controlului, în sectorul supraveghere şi/sau urmărire penală proprie îşi desfăşurau activitatea un număr de 3 procurori inclusiv prim procurorul, iar unul dintre aceştia deservea cu precădere şi sectorul judiciar.

În ceea ce priveşte personalul auxiliar dar şi cel conex, prim procurorul nu a procedat, în perioada controlată la o repartizare pe sectoare de activitate, împrejurare în care nu a fost respectate prevederile art. 92 lit. j din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

Fişele posturilor au fost întocmite ultima dată în anul 2011, de către grefierul şef şi nicidecum de către conducător căruia îi revenea această atribuţie, care s-a limitat doar a avizat înscrisurile, fără a le întocmi şi completa ulterior cu noile responsabilităţi pe care le-a trasat.

De asemenea pentru personalul conex, în perioada 2013 – semestru I 2014, prim-procurorul nu a întocmit fişe ale posturilor necesare evaluării profesionale.

Ordinele de serviciu emise de prim procuror nu sunt înregistrate în Registrul de intrare – ieşire, contrar prevederilor art. 116 alin.2 şi art.117 alin.1 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

 1. Repartizarea echilibrată a lucrărilor.

Activitatea de conducere fiind realizată necorespunzător a condus în anul 2013 la dezechilibrarea volumului de activitate desfăşurat de fiecare procuror, existând astfel situaţii în care procurorii au avut un volum de activitate diferit în ceea ce priveşte dosarele soluţionate şi implicit cele repartizate.

Astfel, procurorului … … în perioada noiembrie – decembrie 2013 (anterior aflându-se în concediu pentru creşterea copilului) i-au fost repartizate la supraveghere 18 dosare pe care le-a soluţionat emiţând 6 rechizitorii. Procurorului … … în cursul anului 2013 i-au fost repartizate 248 dosare ( 3 anchetă şi 245 supraveghere), din care a rezolvat 247 adoptând 27 rechizitorii ( unul la anchetă şi 26 la supraveghere).

Prim procurorul … … … a avut de soluţionat la supraveghere în anul 2013, 191 de dosare. Dintre acestea a soluţionat 170 cu 7 rechizitorii, rămânând cu un stoc de 21 dosare penale.

Aceeaşi repartizare neechilibrată s-a constatat şi în semestrul I/20014, când procurorul … … a soluţionat 82 cauze ( una la anchetă şi 81 la supraveghere) cu 14 rechizitorii iar procurorul … …  a soluţionat 88 dosare (una la anchetă şi 87 la supraveghere) cu 7 rechizitorii. Prim procurorul … … … a soluţionat 58 dosare la supraveghere cu 2 rechizitorii.

Această măsură a prim procurorului nu a fost de natură să conducă la eficientizarea activităţii în special în sectorul de supraveghere a cercetărilor penale, întrucât, datorită volumului său mare de lucru ca procuror cu funcţie de execuţie, în perioada controlată nu a reuşit să soluţioneze în termen rezonabil toate cauzele, înregistrându-se chiar situaţii în care, în unele dosare, perioade mari de timp nu a efectuat nici un act. În acest sens exemplificăm dosarele nr. …/P/2013, nr. …/P/2013, nr. …/P/2012, nr. …/P/2012, nr. …/P/2012, nr. …/P/2011 etc.

De asemenea, repartizarea echilibrată a cauzelor şi specializarea procurorilor în sensul asigurării stabilităţii pe anumite compartimente de activitate, au constituit unele din măsurile dispuse de conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov cu ocazia verificării dosarelor mai vechi de 1- 2 ani de la sesizare, pe diferite materii, aflate în lucru la procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului.

Cu toate acestea, deficienţele nu au fost corijate de prim procuror, astfel că repartizarea neechilibrată a dosarelor dar şi nespecializarea procurorilor a avut drept consecinţă exercitare funcţiei de conducere în mod deficitar dar şi scăderea operativităţii în sectorul supraveghere.

 1. Dotarea tehnico – materială şi informatică.

Sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului este situat în oraşul Întorsura Buzăului, str. Mihai Viteazu nr. 137, jud. Covasna.

Unitatea dispune de dotările tehnice şi de mobilier necesare bunei funcţionări.

Referitor la sistemul informatic al parchetului, calculatoarele existente în birourile procurorilor sunt conectate la reţeaua Internet şi aplicaţia LEX, în timp ce calculatoarele personalului auxiliar de specialitate au conexiune la Intranet şi aplicaţia Ecris.

Procurorii fie îşi redactează singuri lucrările pe computerele unităţii dotate cu imprimante, fie lucrează cu grefier-dactilograf.

 1. Condiţiile în care procurorii îşi desfăşoară activitatea.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului îşi desfăşoară activitatea într-un sediu aparţinând Ministerului Public. Spaţiul util de 188 mp. este format din parter şi un etaje constituit din: 2 birouri pentru procurori cu funcţii de execuţie, 1 birou pentru procurorul cu funcţie de conducere, 2 birouri pentru secretariat, două încăperi folosite ca arhivă, în spaţiul uneia fiind depozitate şi corpuri delicte, un birou pentru informaţii clasificate, precum şi alte 11 încăperi utilizate cu diferite destinaţii.

Întregul personal al parchetului îşi desfăşoară activitatea câte unul în birou iar paza sediului este asigurată de jandarmi din cadrul I.J.J. Covasna.

În consecinţă, apreciem că spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea colectivul Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului este suficient şi adecvat pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii.

 1. Organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale continue a procurorilor şi a personalului auxiliar, precum şi coordonarea formării profesionale a procurorilor stagiari.

Potrivit art. 92 alin. 5 lit. f din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, atribuţia de a organiza pregătirea profesională a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului revine prim procurorului.

În cursul verificărilor s-a constatat că organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a procurorilor din cadrul Parchetului de pe Judecătoria Întorsura Buzăului s-a realizat descentralizat de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov. În acest sens au fost luate măsuri adecvate pentru a asigura participarea procurorilor din cadrul unităţii la seminarile şi colocviile organizate.

În urma controlului efectuat s-a constatat că, la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului nu a fost desemnat prin ordin de către prim procurorul … … … un procuror îndrumător pentru pregătirea profesională a personalului auxiliar de specialitate.

Conform dispoziţiilor art. 32 din Legea nr. 567/2004, la nivelul fiecărui parchet se organizează trimestrial, ore de pregătire profesională sub îndrumarea unui procuror desemnat de conducătorul parchetului.

Activitate de pregătire profesională a grefierilor s-a desfăşurat însă la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov. Pentru anul 2013 au fost stabilite câte o temă pe trimestru, iar în semestrul I 2014 au avut loc două seminarii.

Temele abordate au fost: Ecris, Competenţa materială şi după calitate a persoanei, Ordinul 229/2007 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la zi, Dispoziţii legale privind Codul deontologic al personalului de specialitate, Ecris şi statistica judiciară, Drept procesual penal – urmărire penală. Elemente de noutate în desfăşurarea urmăririi penale aduse prin noul cod de procedură penală. La toate aceste colocvii a participat întregul personal auxiliar de specialitate, prin rotaţie.

Totodată, s-a realizat o bună comunicare cu I.N.M. şi S.N.G asigurându-se condiţiile necesare pentru participarea procurorilor şi grefierilor la formele de pregătire organizate la nivel centralizat.

 1. Verificarea comportamentului şi comunicării cu procurorii, personalul auxiliar, personalul contractual, judecătorii, justiţiabili, ceilalţi participanţi la procesul penal şi alte instituţii.

Climatul de desfăşurare a activităţii specifice Ministerului Public în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului, a fost influenţat de managementul prim procurorului … … … , care poate fi catalogat ca permisiv şi care se remarcă prin evitarea oricărei intervenţii în coordonarea subordonaţilor. Caracteristica esenţială a acestui stil de management este reducerea la maxim a intervenţiilor privind controlul, coordonarea şi îndrumarea subordonaţilor.

Din discuţiile purtate cu personalul Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului a rezultat că, prim procurorul nu are o comunicare eficientă şi reală cu acesta.

Aceeaşi concluzie privind deficienţa de comunicare a fost reiterată şi de conducerile Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, care au susţinut că, prim procurorul prin comportamentul său a instituit o anumită barieră de comunicare.

Elocvente în acest sens sunt împrejurările din anul 2012, când, prim procurorul … … … , în data de 17.08.2012, în jurul orei 11,15, a fost căutat la telefon de prim procurorul adjunct din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna. Cu această ocazie, s-a constat că, prim procurorul nu se afla la serviciu, iar organul ierarhic superior nu a fost informat în legătură cu existenţa vreunui motiv obiectiv care să justifice absenţa sa de la parchet. De altfel nici personalul Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului nu cunoştea motivul absenţei prim procurorului din unitate.

Această situaţie a fost adusă la cunoştinţa procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, care, a sunat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului în jurul orei 12,00, rezultatul fiind acelaşi, respectiv lipsa magistratului din unitate.

La data de 21.08.2012, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, în jurul orelor 9,00, a telefonat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului pentru a discuta cu prim procurorul … … … referitor la modalitatea de transmitere a situaţiilor vizând cauzele mai vechi de 1an de la începerea urmăririi penale şi a celorlalte cauze vechi privind autori cunoscuţi aflate pe rolul unităţi de parchet, împrejurare în care a fost informat că, magistratul nu este prezent în unitate şi nu se cunoaşte motivul absenţei.

Procurorul general a revenit cu un alt telefon în jurul orei 10,00 constatând că nici la acel moment conducătorul unităţii nu ajunsese la serviciu, motiv pentru care a încheiat un referat pe care l-a trimis conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, în vederea analizării şi stabilirii cauzelor absenţei de la serviciu.

De aceeaşi atitudine ce relevă o lipsă de comunicare a dat dovadă şi în data de 03.09.2012, când, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov a convocat conducerile Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului, pentru a analiza cauzele ce au determinat comportamentul necorespunzător al lui … … … şi a lua măsurile ce se impun pentru evitarea pe viitor a repetării nerespectării programului de muncă.

În cursul discuţiilor, prim procurorul a fost întrebat de procurorul general care au fost motivele pentru care în zilele de 17.08.2012 şi 21.08.2012 nu a fost găsit la serviciu când a fost căutat, însă magistratul a refuzat să răspundă. Aceeaşi conduită de a nu comunica considerentele lipsei a manifestat-o prim procurorul … … … şi când i s-a solicitat de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna o notă. I s-a atras atenţia prim procurorului … … … că un astfel de comportament nu poate fi tolerat în cadrul unei unităţi a Ministerului Public Român, aducându-i-se la cunoştinţă că atitudinea neconformă va fi avută în vedere la evaluarea activităţii dar şi la întocmirea foii de prezenţă, respectiv plata drepturilor salariale aferente lunii august 2012.

Ordinele şi materialele transmise de parchetele superioare pentru prelucrare nu sunt discutate, dezbătute, de prim procurorul … … … cu ceilalţi procurori în şedinţă, ci aceştia iau la cunoştinţă prin intermediul personalului auxiliar pe bază de semnătură. Acest aspect reliefează că relaţia de legătură cu procurorii, ce constituie unul din cele trei roluri ale managerului, nu există nici măcar instituţional. Ori, în echipă, pentru a se obţine un randament maxim în activitate, trebuie ca prim procurorul să comunice direct personalului deciziile luate pentru a fi înţelese şi evident mai uşor de îndeplinit. Dificultăţile de comunicare ale prim procurorului au ca efect lipsa de responsabilizare a personalului, descurajarea confruntărilor de idei şi nu în ultimul rând crearea unui climat nepropice dezvoltării acestuia din puncte de vedere profesional.

Prim procurorul are un comportament ciudat şi inabilităţi de comunicare şi cu justiţiabilii, poliţiştii, ca de altfel cu toate persoanele străine, aprecieri exprimate de personalul auxiliar de specialitate.

În legătură cu justiţiabili, în urma controlului s-a constat că, în audienţă la prim procuror în semestrul I/2014 au venit doar 3 persoane, majoritatea la ceilalţi procurori, împrejurare ce nu face altceva decât să reliefeze dificultatea de a transmite persoanelor interesate informaţiile necesare acestora şi la care sunt îndrituiţi conform dispoziţiilor legale în materie.

Cu organele de poliţie, prim procurorul nu a organizat întâlniri de lucru care să eficientizeze activitatea de supravegherea, împrejurare în care se poate conchide că nu există nici comunicare interinstituţională.

Figura reprezentativă în virtutea autorităţii formale şi a poziţiei pe care o ocupă nu există nici în raport cu instanţa de judecată.

Din conţinutul discuţiilor purtate cu procurorii ierarhici superiori s-a desprins faptul că, au existat situaţii în care, deşi convocat la diferite întruniri la care ar fi trebuit să participe în calitate de reprezentant al Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului, prim procurorul … … … nu s-a prezentat, fără a-şi motiva absenţa, astfel că, nu şi-a îndeplinit rolul informaţional, constând în abilitate de a disemina şi de a transmite informaţiile pe care le-ar fi primit colectivului pe care îl conduce.

Toate cele mai sus expuse evidenţiază o lipsă de interes/preocupare a prim procurorului în legătură cu funcţionarea eficientă a compartimentelor de activitate şi bunul mers al unităţii.

Lucrul cu oameni, atât formal cât şi informal, dar şi comunicarea, atât pe verticala ierarhică cât şi pe orizontală, reprezintă componente majore a muncii prim procurorului ca manager şi contribuie în egală măsura la organizarea parchetului şi funcţionarea în parametrii de eficienţă şi calitate.

 

 1. Relaţia cu mass-media, asigurarea accesului la informaţiile de interes public din cadrul parchetului şi transparenţa actului de conducere.

Prin Ordinul nr. …/15.01.2014 prim procurorul … … … a desemnat-o ca purtător de cuvânt şi reprezentant al parchetului în raporturile cu mass-media, pe procurorul … … .

În anul 2013, unitatea de parchet nu a avut purtător de cuvânt deoarece prim procurorul nu a mai emis nici o dispoziţie în acest sens, fiind încălcat Ordinul nr.116 din 24 mai 2007 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În anul 2013 au fost evidenţiate 2 solicitări de informaţii de interes public care au fost soluţionate în sens favorabil.

În primul semestru al anului 2014 nu s-au înregistrat cereri de informaţii de interes public şi nici o solicitare privind aplicarea Legii 677/2001.

În perioada controlată nu au fost emise comunicate de presă şi nici nu s-a desfăşurat nici o altă activitate specifică relaţiei cu media.

Referitor la informaţiile clasificate, s-a constatat că, prim procurorul a emis ordinul nr. …/ 28.12.2012 privind componenţa structurii de securitate.

 

 1. Asumarea responsabilităţii.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului îndeplinirea de către prim procurorul … … … a atribuţiilor prevăzute în legi şi regulamente a fost deficitară în perioada 2013 – semestrul I 2014, carenţele concretizându-se în: lipsa repartizării pe sectoare a procurorilor şi stabilirea atribuţiilor pentru personalul auxiliar, lipsa planificării procurorilor la şedinţelor de judecată; repartizarea neechilibrată a dosarelor; realizarea parţială /nerealizarea unora din obiectivele cuprinse în programele de activitate; ineficienţa în reducerea stocului de dosare mai vechi de un an de la înregistrare şi/sau de 6 luni de la începerea urmăririi penale.

Deoarece de cele mai multe ori, prim procurorul nu a organizat, condus şi coordonat activitatea Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului, corespunzător, nefiind emise ordine şi dispoziţii de serviciu, decât sporadic, se poate concluziona că nu şi-a asumat responsabilitatea în realizarea unui coordonări eficiente a activităţii parchetului.

În perioada absenţei prim procurorului, acesta a propus conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna procurori care să-l înlocuiască. Ca urmare, în perioada supusă controlului, procurorilor … … şi … … , prin ordin emis de prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, li s-a delegat dreptul de semnătură pentru funcţia de prim procuror.

În cursul anului 2013, prim procurorul … … … a absentat de la serviciu în total 82 de zile (reprezentând concediu de odihnă, concediu medical, concediu de studii şi concediu fără plată), astfel că, în această perioadă, Parchetul de pe lângă Întorsura Buzăului a funcţionat cu un singur procuror.

Ca atare, funcţia de conducere în anul 2013 a fost exercitată de cel abilitat efectiv 2/3 din timpul alocat, timp insuficient pentru a exercita prerogativele de control, coordonare, organizare, planificare, care să conducă la un management performant cu rezultate notabile în toate compartimentele de activitate ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului.

Această atitudine reprezintă o lipsă de preocupare şi de interes cu privire la eficienţa activităţii parchetului, atitudine imprimată de conducător şi procurorilor cu funcţii de execuţie având în vedere operativitate şi indicatorii de calitate.

 

 1. Verificarea aptitudinilor manageriale.

Planificarea activităţilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului a fost realizată de prim procurorul … … …  pentru întreaga perioadă controlată, semestrial.

Obiectivele cuprinse în programele de activitate constă în principal în analize, informări obligatorii conform ordinului informaţional al Ministerului Public sau a Regulamentului de ordine interioară al parchetelor.

În cadrul atribuţiilor organizatorice, în anul 2013, prim procurorul … … … a emis decizia nr. …/04.03.2013 de aplicare a unei sancţiuni disciplinare faţă de conducătorul auto al unităţii şi ordinul nr. …/18.03.2013 ce viza constituirea comisiei de selecţionare a documentelor clasificate.

În primul semestru al anului 2014 conducătorul unităţii a elaborat doar ordinul nr. …/ 15.01.2014 ce priveşte desemnarea procurorului … … , ca purtător de cuvânt.

În perioada controlată, prim procurorul nu a repartizat procurorii pe sectoarele supraveghere, urmărire penală proprie şi judiciar, fiind încălcate art. 92 alin. 5 lit. c din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor şi art. 92 alin. 2 din Legea 304/2004 rep.

Redistribuirea cauzelor existente în supravegherea procurorului … … , determinată de plecarea în concediu de creştere a copilului, nu s-a realizat de către prim procuror prin ordin, ci aleatoriu.

De asemenea, prim procurorul … … … nu a desemnat procurori care să soluţioneze cauzele de evaziune fiscală, proprietate intelectuală şi cele care privesc drepturile şi interesele minorilor, fiind încălcate Ordinele procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 21A/2006 modificat, nr. 162/2010 şi nr. 111/2005 modificat.

Specializarea procurorilor ar fi trebuit să constituie o preocupare pentru prim procuror, cu atât mai mult cu cât, această deficienţă, a fost constatată chiar de către conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, concluzie la care s-a ajuns, în urma monitorizări stocului vechi de dosare şi a operativităţii.

Prin ordinul nr. …/27.09.2012, (emis fără a fi indicat temeiul) prim procurorul … … … a dispus ca procurorul … … să desfăşoare activitatea în toate cele trei sectoare. În perioada 2013 – primul semestru al anului 2014, prim procurorul a desfăşurat atât activitatea de conducere cât şi de execuţie în compartimentul supravegherea cercetărilor penale, şi, sporadic pe sectorul judiciar, în absenţa procurorului desemnat. În perioada noiembrie 2013 – primul semestru al anului 2014, procurorul … … a desfăşurat activităţi în toate cele trei sectoare. Toate aspectele mai sus menţionate, nu se regăsesc materializate însă în nici un ordin emis de prim procuror, această repartizare realizându-se, conform celor precizate de magistraţi, prin înţelegere.

Tot în anul 2012, prim procurorul a elaborat mai multe ordine de serviciu ce vizau componenţa structurii de securitate (ordinul nr. …) şi desemnarea grefierului … … , responsabil cu introducerea datelor în sistemul Ecris (ordinul nr. …).

Cum fişele postului din anul 2011 au fost întocmite de grefierul şef şi nu de conducere care s-a limitat doar la a le aviza, fără a fi ulterior modificate în raport cu noile sarcini trasate, se poate conchide că nu a fost organizată corespunzător nici activitatea personalului auxiliar de specialitate.

Capitolul II. Activitatea de îndrumare şi control.

 1. Verificarea îndeplinirii obiectivelor înscrise în programele de activitate.

În urma verificărilor efectuate, a rezultat că programele semestriale de activitate întocmite la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului au vizat aspecte care ţin de: controlul operativ curent şi controlul tematic, la care   s-au adăugat şi activităţi prevăzute în Ordinul nr. …/2007 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Din cele constatate în cursul controlului, a rezultat că, atât activitatea de supraveghere şi urmărire penală proprie, cât şi cea judiciară, constituie obiectul controlului exercitat zilnic de către prim procuror.

Astfel, în temeiul dispoziţiilor fostului art. 264 alin. 3 şi actualului art. 328 din Codul procedură penală au fost verificate toate rechizitoriile sub aspectul legalităţii şi temeiniciei.

De asemenea prim procurorul a verificat sub aspectul legalităţii şi celelalte soluţii.

Au fost însă identificate şi situaţii în care, deşi soluţiile au fost verificate sub aspectul legalităţii, ulterior au fost infirmate, împrejurare ce pune în discuţie exigenţa cu care se exercită controlul operativ curent în unele cauze.

Aceeaşi lipsă de rigurozitate dar şi de îndrumare a condus la pronunţarea de către instanţa de judecată a unei achitări în dosarul penal nr. …/P/2013, soluţionat prin rechizitoriu la data de 25.04.2013 de către procurorul … … .

Reexaminând întregul material, prim procurorul … … … a susţinut că trimiterea în judecată a fost legală şi temeinică, motiv pentru care a apreciat că soluţia de achitare nu îi este imputabilă magistratului care a emis rechizitoriul.

Conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov a conchis că, achitarea este imputabilă procurorului pentru că, rechizitoriul a avut la bază un material probator deficitar atât din punct de vedere cantitativ cât mai ales calitativ. Toate lacunele puteau fi remediate nemijlocit de procuror, dacă prim procurorul cu o experienţă mult mai vastă (19 ani ca magistrat), ar fi realizat o verificare meticuloasă a actului de sesizare a instanţei.

Referitor la activitatea judiciară, controlul operativ curent s-a realizat de către prim procurorul … … … . Modul în care procurorii îşi pregătesc şedinţele de judecată şi modul de întocmire a fişelor de şedinţă nu au constituit o prioritate pentru prim procuror, fiind însă controlat ca urmare a obiectivului prevăzut în programul de activitate de prim procuror adjunct al Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna. Întocmirea proceselor verbale, ce nu sunt semnate de participanţi, şi, completarea registrelor de evidenţă a hotărârilor pronunţate s-a realizat săptămânal de procurorul … … , cu ocazia şedinţei de analiză a soluţiilor.

Deoarece acelaşi procuror ce deserveşte cu precădere compartimentul judiciar, întocmeşte toate înscrisurile ce sunt înaintate spre observare conducerilor superioare, în vederea aprecierii oportunităţii declarării sau nu a căilor de atac, se poate concluziona că, în fapt, activitatea în acest sector este organizată de procurorul … … şi nicidecum de prim procuror, atribut ce-i revine acestuia din urmă.

Rezultatul şedinţelor săptămânale de analiză a soluţiilor în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului se transmite sub forma unui tabel şi conducerii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, cu atribuţii în compartimentul judiciar, în care se specifică necesitatea declarării sau nu a căii de atac. Totodată, prim procurorului adjunct din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna i se comunică pe fax copiile minutelor sentinţelor penale, ce erau examinate de acesta sub aspectul netemeiniciei şi/sau nelegalităţii, urmând a aprecia sub aspectul oportunităţii declarării sau nu a căii de atac.

Deşi în programele de activitate ce vizează perioada controlată, prim procurorul a prevăzut ca obiectiv examinarea în termen legal a hotărârilor penale şi civile judecate cu participarea procurorului în vederea exercitării căilor de atac, se constată că, procurorii desemnaţi nu şi-au concretizat activitatea, deoarece nu a fost identificată nici o informare în acest sens. Cu toate că, prim procurorul ar fi trebuit să controleze dacă acest obiectiv a fost îndeplinit, adoptând aceeaşi atitudine pasivă, nu a întreprins nici o măsură de remediere, împrejurare neconformă cu atribuţiile unui manager.

Controlul activităţii grefei a fost formală deoarece au fost constatate deficienţe de echipa de inspectori, lacune neobservate însă de prim procurorul … … … .

În cursul anului 2013 şi semestrul I/2014, prim procurorul a efectuat controale privind:

– cauze mai vechi de un an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale aflate în lucru la poliţie (informările nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2014 şi nr. …/I/3/2014). Verificarea ar fi trebuit să fie lunară însă sunt întocmite doar câte două informări pe fiecare semestru.

Informările ce vizează dosarele mai vechi de 1an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale în lucru la organele de poliţie, nedatate, conţin, în general, îndrumări date de prim procuror, fără însă a fi stabilit de cele mai multe ori termen pentru a fi aduse la îndeplinire de organele de poliţie judiciară. Această atitudine pasivă a prim procurorului ce contravine prerogativelor conferite de legi şi regulament are consecinţă asupra operativităţii şi eficienţei activităţii parchetului.

– verificarea operativităţii soluţionării cauzelor aflate în lucru la supraveghere şi urmărire penală proprie la procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului este obiectiv lunar însă, prim procurorul l-a îndeplinit parţial. (informările nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2013);

– verificarea cauzelor cu A.N., obiectiv semestrial (informările nr. …/I/3/2014, nr. …/I/2013 şi nr. …/I/2013).

– analiza activităţii judiciare în cauzele penale conform Ordinului nr. 229/2007, obiectiv semestrial (informările nr. …/I/4/2014, nr. …/I/4/2013 şi nr. …/I/4/2014);

– analiza activităţii judiciare în cauzele civile conform Ordinului nr. 229/2007, obiectiv semestrial (informările nr. …/I/4/2014, nr. …/I/4/2013 şi nr. …/I/4/2014);

Cu privire la activitatea de grefă din verificări a reieşit că în programele de activitate întocmite pe anul 2013 şi primul semestru al anului 2014, a fost înscris un astfel de obiectiv, realizat trimestrial însă nu şi semestrial aşa cum prevăd dispoziţiile art. 126 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

În acest sens indicăm informările nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2013 şi nr. …/I/3/2013 .

Informările întocmite, în general, nu sunt datate, conţinând doar ştampila cu data de expediere, deoarece prim procurorul nu îşi îndeplineşte cu operativitate atribuţiile.

Elocventă în acest sens este verificare activităţii de grefă pe trimestrul IV/2013, întrucât, pentru că nu a fost realizată în termen, i s-a atribuit acelaşi număr de înregistrare ca cel al informării întocmită pe trimestrul III/2013, respectiv nr. …/I/3/2013.

Pentru a se evita neaducerea la îndeplinire a obiectivelor, ştiut fiind că prim procurorul manifestă o lentoare în întocmirea lucrărilor având ca efect nerespectarea termenelor, conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna solicită de cele mai multe ori, înaintarea informărilor. Exemplificăm în acest sens adresele nr. …/I//2013, nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2014 etc.

Se constată că planificare activităţii parchetului nu este judicioasă, cea existentă fiind determinată de conducerea ierarhică şi nicidecum de iniţiativa prim procurorului, astfel că şi analizele, informările efectuate nu sunt de natură să eficientizeze activitatea pe toate sectoarele de muncă.

 

Capitolul III. Activitatea de urmărire penală şi supravegherea cercetărilor.

Activitatea de urmărire penală.

La data începerii controlului, respectiv 06.10.2014, nu existau în lucru la procuror dosare la urmărire penală proprie.

În perioada supusă controlului, activitatea de urmărire penală a fost desfăşurată, nu de un anume procuror desemnat conform Ordinului nr. …/2009 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ci de procurorii de execuţie … … şi … … , care au soluţionat în total 6 dosare penale, fiind redactat un rechizitoriu cu 2 inculpaţi. Această modalitate de repartizare, fără a se ţine cont de specializare, ci aleatoriu, în funcţie de încărcătură – conform celor relatate de prim procuror -, are drept consecinţă scăderea operativităţii, deoarece rechizitoriul a fost soluţionat în termen de peste 6 luni, în condiţiile în care cauza nu este complexă, ţinând cont de competenţa materială a parchetelor de pe lângă judecătorii. Două soluţii de netrimitere au fost soluţionate în termen de peste 6 luni de la sesizare şi respectiv în termen de peste 1 an de la repartizare. Cauza soluţionată în termen de peste 1an de la repartizare (dosar nr. …/P/2012), iniţial a fost în lucru la procurorul … … de la data de 27.02.2012, fiind ulterior redistribuită procurorului … … la data de 13.11.2012, care, a soluţionata-o la 29.04.2013, printr-o soluţie de scoatere de sub urmărire penală. Redistribuirea a fost determinată de plecarea în concediu de creştere a copilului de către procurorul … … , care, timp de 8 luni nu a reuşit să administreze probe în dosarul penal mai sus menţionat astfel încât să poată adopta o soluţie.

Ori aceste aspecte, evidenţiază lipsa controlului ce ar fi trebuit exercitat de prim procuror cu referire la operativitate şi concretizat în măsuri ferme care să conducă la eficientizarea activităţii în acest compartiment.

 1. Activitatea de supraveghere a cercetărilor.

La data de 6 octombrie 2014 în lucru la procurori se afla un număr de 26 cauze din care 19 cu autori cunoscuţi şi 7 cu autori necunoscuţi. Din cele 26 cauze, 11 sunt mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale şi un dosar este mai vechi de doi ani de la sesizare.

În cele 19 cauze penale cu autori cunoscuţi, organele de poliţie judiciară au propus:

– trimiterea în judecată în 4 cauze, 2 în lucru la prim procuror … … … repartizate în perioada septembrie – octombrie 2014 , 2 în lucru la procuror … … repartizate în octombrie 2014;

– renunţarea la urmărire penală în 5 cauze, 2 în lucru la prim procuror … … … repartizate în iunie şi septembrie 2014, 3 în lucru la procuror … … repartizate în octombrie 2014;

– clasarea în 10 dosare penale toate în lucru la prim procuror repartizate în perioada martie 2014- octombrie 2014.

În cele 7 cauze penale cu autori necunoscuţi, organele de poliţie judiciară au propus:

– renunţarea la urmărire penală în 6 cauze, 5 în lucru la prim procuror … … … repartizate în iunie, iulie şi septembrie 2014, un dosar penal în lucru la procuror … … repartizat în octombrie 2014;

– clasarea într-un dosar penal în lucru la prim procuror repartizat în luna septembrie 2014.

Pe perioada controlului, prim procurorul … … … a soluţionat în total 7 cauze penale, 3 dosare cu autori cunoscuţi şi 4 dosare cu autori necunoscuţi, cauze repartizate în martie, iunie, iulie 2014, mai rămânând de soluţionat în total 19 cauze.

Aspectele mai sus expuse relevă că prim procurorul nu dă dovadă de operativitate nici în ceea ce priveşte soluţionarea în termene rezonabile a dosarelor penale.

La aceeaşi dată, la organele de cercetare penală se aflau în lucru un număr total de 231 dosare, din care 73 cu autori necunoscuţi şi 158 cu autori cunoscuţi. Din cele 158 dosare penale, o cauză este înregistrată în anul 2009, una în anul 2011, 3 în anul 2012, 11 în anul 2013, iar 142 cauze în anul 2014.

Din cele 158 cauze, una este mai veche de 5 ani de la sesizare, 5 cauze penale sunt mai vechi de 2 ani de la sesizare, 6 dosare penale sunt mai vechi de 1 an de la sesizare şi 8 mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale. Cele mai multe dosare vechi sunt în supravegherea prim procurorului … … … .

Mai mult, dosarul penal mai vechi de 5 ani de la sesizare înregistrat sub nr. …/P/2009, redeschis de trei ori de instanţa de judecată, aflat anterior în supravegherea prim procurorului iar actualmente în supravegherea procurorului … … , a făcut obiectul unei verificări întreprinsă de … … … la solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov (adresa nr. …/I/3/2014).

Situaţia pe fiecare procuror se prezenta astfel:

– prim – procuror … … … , cu o vechime de 19 ani ca procuror, avea 21 dosare în lucru ( 14 A.C. şi 7 A.N.). Din cele 14 cauze, una este mai veche de 2 ani de la sesizare iar 8 sunt mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale. Şi-a repartizat în supraveghere 88 dosare din care 59 cu autori cunoscuţi şi 29 autori necunoscuţi. Din cele având autori cunoscuţi, 4 sunt mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale, 4 cauze depăşesc 1 an de la sesizare iar 4 sunt mai vechi de 2 ani de la sesizare.

– procuror … …  – cu o vechime ca magistrat de 6 ani, nu avea dosare în lucru iar în supraveghere i-au fost repartizate 58 dosare din care 39 cu autori cunoscuţi şi 19 dosare cu autori necunoscuţi. Dosarele cu autori cunoscuţi repartizate procurorului … … şi înregistrate în evidenţe în anul 2014, nu sunt mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale sau 1 an de la sesizare.

– procuror … …  – cu o vechime de 6 ani în care este inclus şi I.N.M- ul, avea în lucru 6 dosare (5 A.C. şi 1 A.N.). Din cele 5 cauze, 3 sunt mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale . În supraveghere i-au fost repartizate de conducere 85 cauze din care 60 cu autori cunoscuţi şi 25 cu autori necunoscuţi. Din cele cu autori cunoscuţi, una este mai veche de 5 ani de la sesizare, una este mai veche de 2 ani de la sesizare, 2 sunt mai vechi de 1 an de la sesizare şi 4 mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale.

Dosarele aflate în supravegherea prim procurorului şi a procurorului … … provin şi ca urmarea a redistribuirii de la procurorul … … , fără a exista un ordin şi în mod disproporţionat, ceea ce a condus la un volum de munca ridicat al prim procurorului care trebuie să mai desfăşoare şi activitate de conducere.

În ceea ce priveşte cauzele mai vechi de 1, 2 sau 5 ani de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale, deşi prim procurorul a ţinut evidenţa acestora, verificarea prin sondaj a evidenţiat faptul că nesoluţionarea lor s-a datorat unor motive de ordin obiectiv dar şi subiectiv. Dintre motivele obiective enumerăm: infirmarea soluţiilor de către instanţa de judecată sau conducere Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, neefectuarea în termen a unor expertize dispuse şi ca urmare a lipsei fondurilor materiale, necomunicarea în termen a unor relaţii de la alte instituţii; sustragerea învinuiţilor de la cercetări; gradul de ocupare a schemei şi fluctuaţia de personal în perioada supusă controlului care a determinat redistribuirea unor cauze etc.

În acest sens exemplificăm următoarele dosare: nr. …/P/2012, …/P/2011, …/P/2012, …/P/2012, …/P/2009, …/P/2011, …/P/2013, …/P/2013 etc.

Din motive subiective mai multe dosare mai vechi nu au fost soluţionate în termene rezonabile fiind lăsate în nelucrare atât de prim procurorul … … … (exemplificăm dos. nr. …/P/2013, …/P/2014, …/P/2014, …/P/2014, …/P/2014 – 3 luni, …/P/2014 – 6 luni) cât şi de organele de poliţie (exemplificăm dosarul nr. …/P/2012- 5 luni rămas în … crare, fără ca procurorul care a supravegheat cauza, respectiv prim procurorul să fi dispus vreo măsură ).

Mai mult, stocul de dosare vechi aflat la organele de poliţie este ridicat şi datorită nespecializării procurorilor, respectiv neasigurării stabilităţii pe anumite compartimente de activitate, aspecte care au condus la exercitarea unei supravegheri necorespunzătoare. Că supravegherea dosarelor existente în lucru la organele de poliţie nu este eficientă, rezultă şi din controlul realizat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov cu ocazia analizării dosarelor mai vechi de 1an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăriri penale (exemplificăm informarea nr. …/I/3/2013). Ori, în lipsa unei organizări corespunzătoare a activităţii parchetului de către prim procurorul … … … , nu se poate vorbi de o bună funcţionare a unităţii şi implicit de obţinerea unor indicatori de calitate superiori.

 1. Verificarea modului în care au fost respectate dispoziţiile art. 64 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată.

Verificările efectuate de Inspecţia Judiciară au evidenţiat că, prim procurorul a respectat principiul înscris în dispoziţiile art. 64 alin. 2 şi 67 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, referitor la independenţa procurorului în luarea măsurilor şi soluţiilor dispuse.

Totodată, a fost respectat principiul continuităţii procurorilor în soluţionarea dosarelor.

Cazurile de nerespectare au fost determinate de motive obiective, respectiv fluctuaţia de personal, fapt ce a determinat redistribuirea dosarelor, activitate ce însă a fost realizată în mod inechitabil.

 1. Analiza principalilor indicatori statistici

Conform datelor statistice, în anul 2013, Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului a avut de soluţionat 736 cauze din care 504 înregistrate în anul 2013 şi 232 cauze rămase din anii anteriori. Din cele 736 cauze, 731 sunt la compartimentul supravegherea cercetărilor şi 5 cauze la urmărire penală proprie.

La finele anului 2013 au fost soluţionate în total 435 dosare penale, din care 432 cauze la supraveghere, fiind emise rechizitorii într-u număr de 39 dosare penale. Totodată la urmărire penală proprie au fost rezolvate 3 dosare, într-o cauză fiind sesizată instanţa de judecată prin rechizitoriu.

În privinţa modului de respectare a termenului de 15 zile prevăzut de dispoziţiile art. 261 alin. 1 din vechiul Cod de procedură penală, se constată că, cele 40 de rechizitorii au fost soluţionate de procurori după cum urmează:

– prim procurorul … … …  a emis 2 rechizitorii în termen de 2 luni de la repartizare şi 5 în termen de o lună de la repartizare;

– procurorul … … a emis 6 rechizitorii în termenul de o lună de la primire;

– procurorul … … a emis un rechizitoriu la urmărire penală proprie peste 6 luni de la repartizare şi 26 rechizitorii la supraveghere în termen de o lună de la primire.

Raportat la data sesizării, din totalul de 40 rechizitorii, 24 au fost soluţionate în termen de 6 luni de la sesizare, 15 au fost rezolvate în termen de peste 6 luni de la sesizare, iar într-un dosar s-a adoptat soluţie în termen de peste 2 ani de la sesizare.

În aceeaşi perioadă au fost infirmate şi/sau redeschise 6 soluţii din care 4 de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi 2 de instanţa de judecată. Soluţiile infirmate şi/ sau redeschise sunt 5 emise de prim procuror şi una a fost elaborată de procurorul … … .

De asemenea, în anul 2013, instanţa de judecată nu a dispus nici o restituire a cauzei la procuror dar a pronunţat o achitare definitivă a unui inculpat cu 18 indice 1 din vechiul cod penal, achitare apreciată ca nefiind imputabilă procurorului care a emis rechizitoriul.

Din totalul de 393 dosare finalizate prin soluţii de neurmărire penală, 15 cauze au fost contestate la instanţa de judecată. În două cauze plângerile la soluţie au fost admise şi s-a dispus redeschiderea, iar în 13 cauze plângerile au fost respinse.

În cele 40 de rechizitorii au fost trimişi în judecată 43de inculpaţi în stare de libertate.

Din cele 3 dosarele soluţionate de către procurorul … … la urmărire penală proprie, rechizitoriul a fost soluţionat în termen de peste 6 luni iar celelalte două soluţii de neurmărire au fost emise una în termen de 6 luni iar cealaltă în termen de peste 1 an de la repartizare.

Din total de 395 dosare rezolvate prin netrimitere în judecată la supraveghere şi urmărire penală proprie, 85 au fost soluţionate după cum urmează:

– peste 6 luni de la sesizare – 53 de către prim procuror şi procurorul … … ;

– peste 1 an de la sesizare – 27 de către prim procuror şi procurorul … … ;

– peste 2 ani de la sesizare – 5 de către prim procurorul (3 cauze), şi procurorii … … şi … … (câte o cauză.)

La finele anului 2013 au rămas nesoluţionate 230 cauze, din care 165 cu autori cunoscuţi (o cauză la urmărire penală proprie şi 164 la supraveghere) şi 65 cu autori necunoscuţi.

În semestrul I/2014, Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului a avut de soluţionat 516 cauze, din care 285 înregistrate în perioada ianuarie – iunie 2014 şi 231 cauze rămase din anii anteriori. Din cele 516, 514 sunt la compartimentul supravegherea cercetărilor şi 2 cauze la urmărire penală proprie.

Au fost soluţionate în perioada de referinţă 227 cauze (225 la supraveghere şi 2 la urmărire penală proprie), în 23 dosare fiind emise rechizitorii, iar alte soluţii într-un număr de 204 dosare.

Din cele 227 dosare soluţionate, 40 (o cauză la urmărire penală proprie şi 39 la supraveghere) au fost rezolvate între 6 luni şi 1 an, 34 peste 1 an , toate la supraveghere, iar până în 6 luni 151 cauze penale.

La finele semestrului au rămas nesoluţionate în total 262 cauze, din care 206 dosare penale la supraveghere cu autori cunoscuţi şi 56 dosare cu autori necunoscuţi.

În aceeaşi perioadă, au fost redeschise 2 soluţii de către instanţa de judecată, în vederea completării urmăririi penale de către procurorul de caz şi anume … … … . De asemenea, instanţa de judecată a dispus în două cauze achitarea definitivă a doi inculpaţi, ambele rechizitorii fiind întocmite de procurorul … … , unul în anul 2012 şi celălalt în anul 2013.

Ambele soluţii de achitare definitivă au fost apreciate de prim procurorul … … … ca nefiind imputabile procurorului care a întocmit rechizitoriile.

În conformitate cu Ordinul nr. 231/15.07.2014 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cele două soluţii de achitare au fost examinate şi de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov, care a concluzionat că achitarea definitivă dispusă de instanţa de judecată în rechizitoriul nr. …/P/2013 emis de procurorul … … , îi este imputabilă acestuia din urmă, deoarece, materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, nu avea aptitudinea de a dovedi faptele reţinute în sarcina inculpatului mai presus de orice îndoială. Cealaltă soluţie de achitare definitivă a fost apreciată şi de organul ierarhic superior ca nefiind imputabilă procurorului … … .

Cu ocazia verificării legalităţii şi temeiniciei trimiterii în judecată în dosarele penale nr. …/P/2012 şi nr. …/P/2013, în care rechizitoriile au fost emis de prim procurorul … … … la data de 29.01.2014, prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna prin ordonanţele nr. …/II/6/05.02.2014 respectiv …/II/6/05.02.2014, a dispus infirmarea rechizitoriilor, redeschiderea, reluarea urmăririi penale şi completarea probatoriului conform îndrumărilor date. Acest aspect relevă calitatea soluţiilor emise de prim procuror. Cele două redeschideri au fost evidenţiate în registrul penal special R4, dar nu şi în registrul de evidenţă a infirmărilor, redeschiderilor.

În urma unei situaţii comparative între I semestru al anului 2013, când activitatea Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului a fost asigurată de 2 procurori până în octombrie 2013 inclusiv, şi, I semestru al anului 2014, când activitatea a fost desfăşurată de trei procurori, se constată că, numărul de dosare soluţionate este mai mare când efectivul a fost mai mic, respectiv 240 de cauze rezolvate în perioada ianuarie – iunie 2013 (95 cauze soluţionate de prim procuror şi 145 dosare rezolvate de procurorul … … ) şi 227 dosare soluţionate în intervalul ianuarie – iunie 2014 de cei doi mai sus nominalizaţi şi procurorul … … . Chiar stocul de dosare a fost mai mic, în anul 2013 – 165 cauze cu A.C., comparativ cu cel al semestrului I/2014, când au rămas nesoluţionate 206 cauze cu A.C. iar schema era completă.

Deoarece s-a observat că operativitatea este redusă, în vederea impulsionării, pe parcursul monitorizării realizate de către conducerile Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, cu privire la dosarele soluţionate de procurori din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului, în informările întocmite erau inserate termenele în care trebuiau adoptate soluţiile, soluţii ce urmau a fi comunicate organelor de control (exemplificăm în acest sens informările nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2013, nr. …/I/3/2014, nr. …/I/3/2013). În aceleaşi informării erau specificate şi măsurile ferme ce ar fi trebuit să fie dispuse de prim procurorul … … … pentru soluţionarea cu celeritate a cauzelor, măsuri ce nu au fost însă de fiecare dată dispuse.

Aspectele de mai sus conduc la concluzia că activitatea Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului poate fi realizată şi de doi procurori, în condiţiile în care se realizează un control ferm, dar nu de către prim procurorul … … … cum ar fi trebuit, ci de conducerilor superioare.

Mai mult, în funcţie de volumul redus de activitate (395 cauze soluţionate în anul 2009, 353 cauze rezolvate în anul 2010) şi cheltuielile materiale, de transport şi de chirie pe care le presupune funcţionarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului (43.071Ron în 2009 şi 40.800 Ron în 2010), nu se justifică menţinerea acestei unităţi, impunându-se ca posturile să fie redistribuite, opinie exprimată şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov în materialele înaintate Consiliului Superior al Magistraturii. Semnificativ în acest sens sunt şi argumentele conform cărora oraşul Întorsura Buzăului cu 8.905 locuitori şi 4 comune se află la 47 km de Sfântu Gheorghe, 44 km de Braşov şi 73 km de Târgu Secuiesc, localităţi în care funcţionează unităţi de parchet, iar personalul Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului este navetist.

Rezultatele obţinute de Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului se datorează controlului consecvent realizat de conducerile Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, întrucât, prin măsurile dispuse, au monitorizat stocul de dosare, dosarele mai vechi de 1 an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale, dosarele mai vechi de 2, 5 ani, dosarele având ca obiect infracţiuni prevăzute de codul silvic, infracţiuni de contrabandă, evaziune, operativitatea soluţionării cauzelor aflate în lucru la procurori atât pe sectorul supraveghere cât şi pe urmărire penală proprie, nefiind consecinţa exercitării atributelor de prim procuror de către … … … , care, în toată această perioadă s-a comportat ca un procuror cu funcţie de execuţie şi nicidecum ca un manager. În acest sens exemplificăm informările nr. …/I/3/2013, …/I/3/2013, …/I/3/2013, fie ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov fie ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.

 1. Calitatea actelor procesuale şi procedurale.

Din analiza, prin sondaj, a dosarelor soluţionate în cursul anului 2013 şi în primul semestru al anului 2014, a rezultat că actele procesuale şi procedurale întocmite de procurori respectă condiţiile de formă impuse de dispoziţiile legale.

 1. Comunicarea actelor de procedură.

În general, în cauzele în care s-a dispus netrimiterea în judecată au fost respectate dispoziţiile legale înscrise în art. 228 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968, respectiv în art. 316 din actualul Cod de procedură penală, cu privire la comunicarea soluţiei.

De asemenea, în toate cauzele în care s-a dispus, în temeiul art. 10 lit. b1 Cod procedură penală din 1968, scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor, s-au efectuat forme de executare potrivit art. 442-443 Cod procedură penală şi OG 61/2002.

Evidenţa şi modul de punere în executare a ordonanţelor prin care s-au stabilit amenzi sau cheltuieli judiciare a constituit obiectul a două controale realizate de prim procuror, astfel cum prevede art. 164 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, fiind întocmite informările nedatate nr. …/I/3/2013 şi nr. …/I/3/2014.

 1. Incidenţa dispoziţiilor privind prescripţia răspunderii penale.

În anul 2013 procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului nu au soluţionat dosare penale ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În semestru I/ 2014 a fost emisă o singură soluţie având ca temei prescripţia răspunderii penale.

 1. Plângerile formulate în temeiul art. 275 – art. 278 din vechiul Cod procedură penală , respectiv art. 336-339 din noul Cod de procedură penală.

În cursul anului 2013, au fost soluţionate un număr de 26 plângeri formulate în temeiul art. 275 – art. 278 din vechiul Cod de procedură penală, iar în conformitate cu art. 336-339 din noul Cod de procedură penală, în semestrul I/2014, au fost rezolvate 9 plângeri.

Verificările au relevat faptul că au fost respectate dispoziţiile legale referitoare la condiţiile de formă şi de comunicare a actelor de procedură.

În general lucrările au fost soluţionate în termen, dar au fost identificate şi situaţii în care termenul de 20 de zile nu a fost respectat de prim procurorul … … … (exemplificăm lucrările nr. …/II/2/2013, nr. …/II/2/2013, nr. …/II/2/2013, nr. …/II/2/2013, nr. …/II/2/2013, nr. …/II/2/2013, nr. …/II/2/2014 şi nr. …/II/2/2014 întârzieri cuprinse între o lună – 2 luni ).

Capitolul IV. Activitatea judiciară.

Acest capitol vizează: Verificarea modului în care procurorii sunt planificaţi în şedinţele de judecată; Evidenţele activităţii judiciare; Verificarea modului în care au fost examinate soluţiile pronunţate de instanţa de judecată şi exercitate căile de atac; Termenele de redactare a motivelor de recurs şi soluţionarea cererilor de revizuire; Informările întocmite potrivit Ordinului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la hotărârile definitive de achitare şi restituire pronunţate de instanţa de judecată.

În perioada controlată nu a fost emis ordin de prim procuror prin care să organizeze activitatea în sectorul judiciar. Colectivul de procurori analizează soluţiile fără dosarele de instanţă, prin prezentarea stării de fapt şi a cercetării judecătoreşti de către procuror pe baza rechizitoriului, a soluţiilor şi a fişelor de şedinţă. Verificările efectuate au relevat că există şi fişe de şedinţă ce nu conţin toate datele necesare pentru o analiză completă, în lipsa dosarelor de instanţă la analiza soluţiilor.

La şedinţele de judecată, în perioada controlată au participat toţi magistraţi cu funcţie de conducere şi execuţie. Aceştia în anul 2013 au participat la un număr de 297 şedinţe de judecată ( 289 penale, 8 civile) la Judecătoria Întorsura Buzăului, unde au pus concluzii într-un număr de 74 cauze (71 penale şi 3 civile), ulterior examinând în vederea exercitării căilor de atac un număr de 55 de sentinţe penale şi civile pronunţate de judecătorie. Au fost declarate în materie penală 16 recursuri cu 20 inculpaţi şi soluţionate 18 cu 26 de inculpaţi. Din acestea 11 căi de atac au fost admise iar 7 respinse, procentul de admisibilitate fiind de 61%. În materie civilă a fost declarat un recurs nesoluţionat până la finele anului 2013.

În primul semestru al anului 2014, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului au participat la un număr de 135 şedinţe de judecată ( 120 penale şi 5 civile) la Judecătoria Întorsura Buzăului, unde au pus concluzii într-un număr total de 37 cauze penale (35) şi civile (2), ulterior examinând în vederea exercitării căilor de atac un număr de 32 de sentinţe penale (30) şi civile (2) pronunţate de judecătorie. Au fost declarate în materie penală 12 căi de atac (recurs şi recurs recalificat apel) cu 21 inculpaţi, fiind soluţionate 9 din care 8 căi de atac admise şi una respinsă.

În materie civilă, în intervalul ianuarie – iunie 2014 nu au fost declarate căi de atac împotriva hotărârilor emise de instanţa de judecată, fiind soluţionat un recurs declarat în anul 2013 prin admitere. La finele semestrului I au rămas nesoluţionate în materie penală 6 apeluri din totalul de soluţionat (16).

Deficienţe constatate:

– prim procurorul nu a planificat participarea procurorilor în şedinţele de judecată acest lucru realizându-se prin înţelegere;

– în activitatea judiciară, prim procurorul nu a efectuat controale tematice privind operativitatea şi verificarea căilor de atac exercitate, apreciind ca nefiind utile pentru îmbunătăţirea activităţii în acest compartiment. Un astfel de control a fost iniţiat de conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna;

– în fapt cea care a organizat activitate pe sectorul judiciar, a fost şi este procurorul … … , întrucât registrul de evidenţă a hotărârilor penale pronunţate de Judecătoria Întorsura Buzăului este completat de acesta, procesele verbale de analiză a soluţiilor nesemnate de procurorii participanţi şi toate documentele transmise conducerilor superioare pentru a se aprecia asupra oportunităţii declarării sau nu a căilor de atac sunt întocmite de acelaşi magistrat.

– procurorii nu au condică pentru evidenţa lucrărilor pe sectorul judiciar, aceste lucrări fiind înregistrate în condica de dosare penale, aspect ce a condus la soluţionarea unor lucrări mai sus indicate cu nerespectarea termenului;

– lucrările, în general, poartă rezoluţia prim procurorului de repartizare a dosarului la procurorul desemnat pentru motivarea căii de atac, dar a fost identificată de exemplu lucrarea nr. …/III/2/2013, în care nu exista rezoluţia conducătorului de repartizare spre motivarea căii de atac, la procurorul care a soluţionat–o;

– prim procurorul nu a luat măsuri ca examinarea hotărârilor judecătoreşti în vederea exercitării căilor de atac, obiectiv prevăzut în programele de activitate aferente perioadei controlate, să fie concretizată de procurorii desemnaţi.

Şedinţele săptămânale de analiză a soluţiilor în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului se concretizau şi în transmiterea unui tabel conducerii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, cu atribuţii în sectorul judiciar, în care se specifica necesitatea declarării sau nu a căii de atac. Totodată prim procurorului adjunct din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna i se comunicau pe fax copiile minutelor sentinţelor penale, ce erau examinate de acesta sub aspectul netemeiniciei şi/sau nelegalităţii, urmând a aprecia sub aspectul oportunităţii declarării sau nu a căii de atac.

Cu privire la termenele de redactare a motivelor de recurs în cauzele penale, este de amintit adresa nr. …C/2009 a conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a stabilit ca acestea să se încadreze până la 10 zile în cauzele cu arestaţi şi până la 20 de zile în cele fără arestaţi.

Începând cu data de 17.03.2014, conform Ordinului nr. 42 emis de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, motivarea căilor de atac (apel sau contestaţie) se face în termen de 10 zile iar în cauzele urgente în 5 zile.

În materie civilă, termenul de motivare a căilor de atac este prevăzut de art. 284 alin. 4 şi art. 287, respectiv art. 302 şi art. 3021 din vechiul Cod de procedură civilă, dispoziţii care reglementează condiţiile şi termenele în care se declară şi se motivează apelul sau recursul (15 zile de la comunicare în cazul judecării cauzei cu participarea procurorului şi de la pronunţare în cazul judecării în lipsă a acestuia).

Din totalul căilor de atac declarate în materie penală dar şi civilă se constată că, în majoritatea, procurorii au redactat motivele de recurs, apel, în termenele mai sus menţionate, cu excepţia lucrări nr. …/III/2/2013 soluţionată de prim procuror la data de 17.06.2013, în timp ce dosarul şi l-a repartizat la 17.05.2013.

În perioada controlată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului nu au fost înregistrate cereri de revizuire.

În situaţia în care prim procurorul ar fi efectuat controale tematice cu privire la întocmirea fişelor de şedinţă şi a calităţii lucrărilor soluţionate în perioada verificată, ar fi constat că, fişele de şedinţă ale procurorilor … … şi … … , inclusiv cele ale conducătorului, sunt în general bine întocmite, existând însă şi situaţii în care acestea nu conţin toate datele privind cele mai importante puncte ale urmăririi penale, fiind evidenţiate strict doar cele din faza cercetării judecătoreşti.

Toate deficienţe mai sus enunţate ar fi putut fi remediate dacă, prim procurorul şi-ar fi exercitat corespunzător funcţia de control, procedând la echilibrarea volumului de activitate şi la specializarea procurorilor, astfel încât procurorii cu funcţie de execuţie să nu mai îndeplinească atribuţii în toate sectoarele de activitate.

În cursul anului 2013 şi I semestru al anului 2014, conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului a întocmit potrivit Ordinului nr. 229/2007 privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional al Ministerului Public al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un număr de 2 informări (note) cu privire la hotărâri definitive de achitare pronunţate de instanţa de judecată (notele nr. …/III/4/2014 şi nr. …/III/4/2013). De asemenea, în baza aceluiaşi ordin, a fost întocmită şi analiza indicatorilor de calitate – achitări şi restituiri definitive precum şi soluţii infirmate în anul 2013 (lucrarea nr. …/I/4/2013).

S-a reţinut că toate aceste informări şi analize au fost întocmite în condiţiile şi termenele stabilite prin Ordinul nr. …./2007.

Capitolul V. Modul de rezolvare a memoriilor, plângerilor şi sesizărilor.

În anul 2013 au fost înregistrate şi soluţionate 28 plângeri iar în perioada 01.01.2014 – 30.06.2014 au fost evidenţiate şi soluţionate 11 plângeri.

Verificările efectuate prin sondaj au relevat faptul că, în general, aceste petiţii au fost corect calificate şi înregistrate, fiind soluţionate în termenul de 30 de zile, potrivit Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Au fost însă identificate şi situaţii în care plângerile au fost soluţionate de prim procurorul … … … cu depăşirea semnificativă a termenului prevăzut de lege (exemplificăm lucrările nr. …/VIII/1/2013, nr. …/VIII/1/2013, nr. …/VIII/1/2013, nr. …/VIII/1/2013, nr. …/VIII/1/2013, nr. …/VIII/1/2013, nr. …/VIII/1/2013, nr. …/VIII/1/2014 şi nr. …/VIII/1/2014 – întârzieri cuprinse între 3 luni – 1 an şi 6 luni). Lucrarea având nr. …/VIII/1/2013 a fost soluţionată de prim procuror în timpul controlului, respectiv la data de 13.10.2014, în condiţiile în care şi-a repartizat-o la data de 20.03.2013, fiind nesoluţionată timp de 1 an şi 6 luni.

Din aceleaşi verificări efectuate prin sondaj, a reieşit faptul că sunt respectate dispoziţiile legale referitoare la comunicarea către petenţi a modului de soluţionare a petiţiilor.

 

Capitolul VI. Activitatea de grefă, registratură şi arhivă.

Activitatea de grefă a Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului se desfăşoară potrivit dispoziţiilor înscrise în Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor şi Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

În cursul controlului au fost verificate evidenţele unităţii, constatându-se că sunt ţinute aproape toate registrele şi condicile cerute de dispoziţiile legale, regulamentare şi stabilite prin ordinele procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unele dintre acestea fiind constituite ( ex. registru de bibliotecă, registru pentru evidenţa sigiliilor, registrul de confirmare a începerii urmăririi penale, registru de dactilografiere) .

În urma verificării acestor evidenţe s-a reţinut că, la data controlului, registrele şi condicile, erau completate cu respectarea rubricilor acestor formulare şi a dispoziţiilor legale care reglementează această materie, cu o excepţie ce priveşte condica de lucrări.

De remarcat este faptul că, grefierul şef al unităţii acordă o atenţie deosebită modului în care sunt ţinute aceste evidenţe şi completării lor în termen.

În legătură cu respectarea dispoziţiilor regulamentare referitoare la evidenţierea dosarelor penale în registrul penal, din verificări a rezultat că, s-au respectat prevederile art. 118 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, „Secţiunea 1 – Registratura” în sensul că, înregistrarea lucrărilor s-a efectuat în sistem partidă, toate revenirile şi lucrările intermediare, solicitările şi primirile de dosare sau de referate şi orice alte date în legătură cu lucrarea de bază, s-au înscris obligatoriu la numărul de înregistrare iniţial, astfel încât corespondenţa privind lucrările anterioare să nu primească numere noi de înregistrare.

Deficienţe constatate:

– registrele, în general nu sunt numerotate, ştampilate şi certificate la sfârşitul fiecărui an, cu privire la numărul de înregistrări şi file utilizate, şi/sau nu conţin toate menţiunile pe coperţi, fiind încălcat art. 123 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor;

– registrul opis alfabetic pentru identificarea lucrărilor, altele decât dosarele penale, există doar în format electronic nu ca formular tipizat;

– registrul de evidenţă curentă a intrărilor ieşirilor dosarelor, registrelor etc. din arhivă, deşi există, în anul 2013 are două menţiuni, iar în semestrul I/2014 nu este completat;

– nu există registrul de inventar al bibliotecii, fiind utilizat un document constituit din 1998;

– registrul de control nu există;

– condica pentru evidenţa lucrărilor procurorilor – activitate judiciară nu există, lucrările pe acest compartiment fiind evidenţiate în condica de lucrări – activitate de urmărire penală şi supraveghere;

– condicile pentru evidenţa lucrărilor procurorilor – activitate de urmărire penală şi supraveghere nu sunt completate la toate rubricile, fie la data predării fie la semnătura de primire;

– activitatea din compartimentul grefă, deşi a fost controlată de prim procuror trimestrial, însă nu şi semestrial conform prevederilor art. 126 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, a fost formală, deoarece nu au fost identificate carenţele relevate de prezentul control.

– nu există o condică în care să se regăsească procesele – verbale întocmite ca urmare a prelucrării în şedinţele de lucru a ordinelor, documentelor, etc. primite de la parchetele superioare, deoarece astfel de şedinţe nu au loc, luarea la cunoştinţă de către procurori realizându-se pe bază de semnătură.

– nu există registru de depozit;

– de cele mai multe ori lucrările dactilografiate sau tehnoredactate nu conţin în subsolul textului ultimei file iniţialele persoanei care le-a redactat şi numărul de file dactilografiate, fiind încălcate prevederile art. 179 alin.2 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor;

– sarcinile fixate personalului auxiliar prin fişele postului întocmite de grefierul şef şi nu de prim procuror, care s-a limitat doar a le aviza, în anul 2011, neactualizate, deoarece între timp au mai fost stabilite şi alte atribuţii, nu sunt repartizate echilibrat. De exemplu, grefierul şef pe lângă statistică, expediere corespondenţă, primire corespondenţă, completarea tuturor registrelor etc. dactilografiază adrese, răspuns la termen, informări, analize, atribuţie ce apreciem că poate fi realizată de celălalt grefier.

– de cele mai multe ori corespondenţa expediată de parchet nu are trecută data întocmirii, ci conţine doar ştampila de expediţie, iar în acest mod nu se poate stabili dacă lucrarea a fost sau nu rezolvată în termen, atunci când acesta este prevăzut;

– în registrul penal special, dosarul nr. …/P/2012 nu are menţiunea de ieşire din unitate, în condiţiile în care acesta se află la poliţie şi nu la parchet;

– s-a constatat, prin excepţie, că, anumite poziţii din registrele penale speciale şi registrul de infirmări, redeschideri, conţin radieri, ştergeri cu pastă corectoare, contrar prevederilor art. 124 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor;

– cele două rechizitorii nr. …/P/2012 şi …/P/2012 emise de prim procuror, infirmate şi redeschise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, nu sunt evidenţiate în registrul de infirmări, redeschideri.

În ceea ce priveşte punerea în executare a amenzilor administrative dispuse în dosarele penale soluţionate în perioada 2013 – sem. I/2014, nu s-au constatat deficienţe.

Verificările efectuate în legătură cu informaţiile clasificate au evidenţiat faptul că activitatea se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor înscrise în Legea nr. 182/12 aprilie 2002, privind protecţia informaţiilor clasificate.

În ceea ce priveşte activitatea arhivei, din verificările efectuate s-a constatat că, prim procurorul nu a emis ordin privind comisia de selecţionare a fondului arhivistic, astfel cum prevăd art. 147 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor şi art. 11 din Legea 16/1996 rep.

Neorganizarea activităţii de arhivă de către prim procuror a avut drept consecinţă imposibilitatea de a fi analizate unităţile arhivistice ce ar fi trebuit triate în vederea predării la filiala judeţeană a Arhivelor Naţionale, nefiind întocmite nici procesele – verbale aferente selecţionării şi implicit nici listele de inventariere. Neprocedându-se la scoaterea din arhivă a fondului arhivist, spaţiul aferent va deveni insuficient pentru desfăşurarea în viitor a activităţii de arhivă în condiţii optime.

Echipa de control a constat că într-unul din spaţiile utilizate ca arhivă, pe lângă documente arhivate, sunt depozitate şi corpuri delicte – drujbe -, ce conţin combustibil, fiind încălcate prevederile art. 155 alin. 1 şi 2 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, ce instituie o obligaţie a prim procurorului de a urmări păstrarea în condiţii corespunzătoare a documentelor şi de a lua măsuri care să împiedice, degradarea, distrugerea sau sustragerea, acestora, fiind interzise introducerea şi păstrarea în camerele de arhivă a materialelor inflamabile, explozive sau toxice ori a altor materiale periculoase, instabile sau perisabile.

 1. CONCLUZII

 

 

Verificările efectuate au evidenţiat faptul că, în general, nu a existat o preocupare din partea prim procurorului … … … pentru îndeplinirea atribuţiilor manageriale ce îi reveneau, neurmărind îmbunătăţirea activităţii în toate compartimentele şi aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor înscrise în legi, în Regulamentul de ordine interioară al parchetelor şi ordinele procurorilor ierarhici.

Controlul activităţii manageriale a prim procurorului … … … a relevat faptul că, în exercitarea atât a atribuţiilor specifice funcţiei deţinute cât şi celei de procuror, activităţile desfăşurate au căpătat un caracter formal iar controalele efectuate au fost lipsite de eficienţă.

Activitatea managerială desfăşurată de prim procurorul … … … a fost deficitară, de natură a influenţa negativ activitatea unităţii, în următoarele domenii:

► planificarea activităţilor desfăşurate, constând în lipsa planificării unor activităţi prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al parchetelor şi a unor informări vizând activităţile desfăşurate conform planificărilor;

►organizarea şi coordonarea activităţii, constând în nerepartizarea procurorilor pe compartimente de activitate şi al personalului auxiliar respectiv cel conex, în vederea stabilirii atribuţiilor, şi, deficienţe în repartizarea echilibrată a lucrărilor;

► comunicarea dintre prim procuror şi organele ierarhic superioare, prim procuror şi procurorii din subordine ori între acesta şi personalul auxiliar, prin instituirea unor bariere, ce au avut ca efect diminuarea încrederii în capacitatea prim procurorului de a conduce eficient unitatea;

► comunicarea cu organele de poliţie, ce prezintă sincope, de natura a influenţa ritmul de lucru şi implicarea în soluţionarea cu operativitate a cauzelor, având ca efect creşterea volumului acestora.

►lipsa capacităţii de a dezvolta un sistem eficient de relaţii cu subordonaţii şi între subordonaţi, cu organele de politie judiciare şi instanţa de judecata, cu organele ierarhic superioare, prin intermediul cărora să se constituie un climat de muncă deschis performanţelor şi în vederea unei bune colaborări;

► asumarea responsabilităţii, constând în neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute în legi, regulamente şi deficienţe în delegarea de atribuţii;

► activitatea judiciară constând în neorganizarea acesteia, neverificarea modului în care procurorii îşi pregătesc şedinţele de judecată, a manierei de întocmire a fişelor de şedinţă, a motivării în termen a căilor de atac etc;

► organizarea activităţii de supraveghere şi urmărire penală, constând în nesoluţionarea dosarelor în termene rezonabile, neluarea unor măsuri concrete pentru impulsionarea activităţii de soluţionare a dosarelor mai vechi de un an de la sesizare şi 6 luni de la începerea urmăririi penale;

       ► nereflectarea activităţii manageriale în îmbunătăţirea indicatorilor statistici ce măsoară eficienţa muncii în toate sectoarele de activitate;

► activitatea de registratură, grefă şi arhivă constând în neluarea măsurilor necesare pentru buna desfăşurare a acestui compartiment, verificările pur formale efectuate de fostul conducător, lipsa unor registre, condici sau necompletarea unor evidenţe.

PROPUNERI

 

                 Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna

           – Continuarea de către conducerea parchetului a măsurilor adoptate, în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii indicatorilor de calitate constataţi cu ocazia controlului efectuat de către Inspecţia Judiciară.

Exercitarea unui control operativ curent de către procurorii cu funcţii de conducere, în vederea eliminării achitărilor, a unor soluţii de restituire şi a situaţiilor în care dosare cu AC sunt trecute în evidenţe la cauze cu AN.

Procurorii cu funcţii de conducere vor proceda la întocmirea programelor de activitate, în vederea stabilirii unor analize şi verificări menite să eficientizeze activitatea parchetului, acordându-se o atenţie deosebită soluţionării cu celeritate a cauzelor vechi, sens în care se va intensifica activitatea de colaborare cu şefii structurilor poliţiei judiciare în acest scop.

– Se recomandă menţionarea în programele de activitate a unor obiective şi verificări pe linia activităţii de conducere a parchetelor din subordine, dată fiind situaţia specială în privinţa fluctuaţiei conducerii acestor unităţi, unde în 2013, doamna prim procuror … … … a dispus delegarea dreptului de semnătură pentru funcţia de prim procuror de 3 ori pentru domnul procuror … … şi de 2 ori pentru domnul procuror … … la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe, de 3 ori pentru domnul procuror … … la Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului, de 2 ori pentru doamna procuror … … şi o dată pentru doamna procuror … … la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc şi o dată pentru domnul procuror … … la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna.

             Şi în anul 2014 doamna prim procuror … … … a dispus delegarea dreptului de semnătură pentru funcţia de prim procuror, respectiv pentru domnul procuror … …  la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc şi de 2 ori pentru domnul procuror … … la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe.

Va fi continuată practica şedinţelor de analiză, în vederea promovării căilor de atac în toate situaţiile pronunţării unor hotărâri nelegale, acordându-se un interes mai mare îmbunătăţirii indicilor de admitere a căilor de atac declarate.

     – Se va manifesta o mai mare rigurozitate privind soluţionarea în termene rezonabile a lucrărilor generale, procedând, în condiţiile folosirii instituţiei delegării, la stabilirea unor termene ferme de instrumentare de către lucrătorii de poliţie judiciară.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe

 

           – Luarea de către conducerea parchetului a unor măsuri adecvate, în vederea îmbunătăţirii indicatorilor de calitate constataţi cu ocazia controlului.

Exercitarea unui control operativ curent neformal de către primul procuror al parchetului, în vederea eliminării achitărilor, restituirilor, infirmărilor, declinărilor greşit dispuse, şi a restituirilor la poliţie în vederea completării cercetărilor.

Primul procuror va întocmi programele de activitate, având în vedere stabilirea unor obiective, activităţi şi verificări cu scopul de a eficientiza activitatea parchetului.

– Se va acorda o atenţie deosebită soluţionării cu celeritate a cauzelor mai vechi de 1 an de la prima sesizare, sens în care se va intensifica activitatea de colaborare cu şefii structurilor poliţiei judiciare în acest scop.

Se va continua practica şedinţelor de analiză săptămânale, în vederea promovării căilor de atac în toate situaţiile pronunţării unor hotărâri nelegale, acordându-se un interes mai mare îmbunătăţirii indicilor de admitere a căilor de atac declarate.

     – Se va acorda o mai mare atenţie soluţionării în termene rezonabile a lucrărilor generale, procedând, în condiţiile folosirii instituţiei delegării, la stabilirea unor termene ferme de instrumentare de către lucrătorii de poliţie judiciară.

– Se va exercita un control mai atent cu privire la activitatea grefei în vederea înlăturării multiplelor situaţii de operare a modificărilor cu pastă corectoare în registre şi condici şi se vor lua măsuri pentru cunoaşterea de către toţi grefierii a noilor dispoziţii referitoare la activitatea de grefă cuprinse în noul ROI cu nr. 30/2014 aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2632/C/2014.

– Realizarea unui control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe pentru verificarea remedierii deficienţelor constatate în termen de 6 luni de la data aprobării prezentului raport.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc

 

       Deşi s-a constat că managementul exercitat a fost unul defectuos, nu se mai impun a fi propuse măsuri în conformitate cu prevederile art. 51 alin.7 raportat la art. 2 din Legea nr. 303/2004, republicată, în cazul funcţiei de conducere, deoarece, din data de 12.06.2014, fostul prim procuror … …  a fost pensionat.

Faţă de cel constate apreciem că se impune:

► Respectarea dispoziţiilor din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor privind planificarea activităţilor, repartizarea personalului pe sectoare de activitate şi repartizarea echilibrată a lucrărilor;

► Întocmirea programelor de activitate şi stabilirea unor obiective adaptate situaţiilor concrete;

►   Dispunerea de măsuri pentru eficientizarea activităţii de urmărire penală, precum şi implicarea activă a procurorilor cu funcţii de execuţie pentru soluţionarea în termen rezonabil a dosarelor;

► În cadrul activităţii de supraveghere procurori vor pune accent pe stabilirea motivelor nesoluţionării cauzelor de către organele de cercetare penală în vederea luării unor măsuri de sancţionare;

► Acordarea unei atenţii sporite pentru îmbunătăţirea indicatorilor de calitate;

► Eliminarea deficienţelor constatate în activitatea de registratură şi grefă evidenţiate în actul de control şi efectuarea unor controale tematice eficiente;

► Respectarea termenelor prevăzute de lege pentru rezolvarea memoriilor, plângerilor şi sesizărilor;

► Realizarea unui control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc pentru verificarea remedierii deficienţelor constatate în termen de 6 luni de la data aprobării prezentului raport.

       Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului

 

Apreciem că pentru eficientizarea activităţii se impun următoarele măsuri:

► Respectarea dispoziţiilor din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor privind planificarea activităţilor, repartizarea personalului pe sectoare de activitate şi repartizarea echilibrată a lucrărilor;

► Renunţarea la formalism în realizarea obiectivelor din programele de activitate şi stabilirea unor obiective adaptate situaţiilor concrete;

► Efectuarea de controale operative curente asupra activităţii procurorilor din compartimentele supravegherea cercetărilor penale, urmărire penală şi judiciar şi materializarea lor în informări cuprinzând măsurile luate şi propuneri;

► Dispunerea de măsuri pentru eficientizarea activităţii de urmărire penală, precum şi implicarea activă a procurorilor cu funcţii de execuţie pentru soluţionarea în termen rezonabil a dosarelor;

► Mobilizarea organelor de poliţie pentru soluţionarea cauzelor vechi, aflate în lucru, inclusiv a celor cu autori necunoscuţi, prin luarea de către procurori a măsurilor pe care le apreciază ca necesare (controale periodice pe dosare vechi, prelungirea termenelor de soluţionare, fixate de procurori în fişele de supraveghere, numai motivat şi luarea unor măsuri faţă de lucrătorii de poliţie care în mod nejustificat nu respectă aceste termene);

► Acordarea unei atenţii sporite pentru îmbunătăţirea indicatorilor de calitate prin implicarea mai activă a conducătorului în actele de verificare a actelor de sesizare a instanţei sub aspectul legalităţii şi temeiniciei;

► Eliminarea deficienţelor constatate în activitatea de registratură, grefă şi arhivă evidenţiate în actul de control şi efectuarea unor controale tematice eficiente;

► Respectarea termenelor prevăzute de lege pentru rezolvarea lucrărilor generale;

► Realizarea unui control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului pentru verificarea remedierii deficienţelor constatate în termen de 6 luni de la data aprobării prezentului raport.

organele de poliţie judiciară, instanţa de judecată, ţinând cont pe de o parte de disfuncţionalităţile identificate, iar

Având în vedere comportamentul şi barierele de comunicare instituite de prim procuror în relaţiile cu organele ierarhic superioare, procurorii şi personalul din subordine, cu organele de poliţie judiciară, instanţa de judecată, ţinând cont pe de o parte de disfuncţionalităţile identificate, de numeroasele concedii: de odihnă, de studii, fără plată şi medicale fragmentate, iar pe de altă parte de împrejurarea că, rezultatele înregistrate în activitatea Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului în perioada supusă verificărilor se datorează controlului ferm şi consecvent exercitat de conducerile Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi nicidecum a managerului … … … , urmează ca Secţia pentru procurori să aprecieze asupra oportunităţii aplicării prevederile art. 51 alin.7 raportat la art. 2 din Legea nr. 303/2004, republicată, deoarece considerăm că, se impune revocarea din funcţia de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului a doamnei … … … .

Inspectori judiciari,

 

Prin Hotărârea nr. 8 din 14.01.2015, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat parţial Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 4065/IJ/1077/DIP/2015 privind” eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de legi şi regulamente, de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi parchetele arondate acestuia, respectiv, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc, precum şi propunerile Inspecţiei Judiciare, cu excepţia capitolului privind controlul efectuat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului, cu privire la care Secţia s-a pronunţat la 21.01.2015.

Astfel, în şedinţa din 21.01.2015, prin Hotărârea nr. 9, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat capitolul privind Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului cuprins în Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 4065/IJ/1077/DIP/2014 privind ” eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de legi şi regulamente, de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi parchetele arondate acestuia, respectiv, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului”, precum şi propunerile Inspecţiei Judiciare.

De asemenea, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât revocarea din funcţia de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului a doamnei procuror RATCU CLAUDIA IRINA, începând cu data de 22.01.2015.

Sursa : Inspectia Judiciara

By

Robert Williams

Editor in Chief  

News24.7WorldPress

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: