CSM ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 19 MARTIE 2015 ORA 09:00

Read Time7 Minute, 22 Second

ROMÂNIA

PLENUL
ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 19 MARTIE 2015 ORA 09:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

6340/2015

ELIBERARE DIN FUNCŢIE PRIN PENSIONARE:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie/Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna ŢURCAŞ DANIELA-MIHAELA

Procuror la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul teritorial Piteşti

Curte de Apel/Parchetul de pe lângă Curtea de Apel

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul IOAN APOSTU

Judecător la Curtea de Apel Galaţi

Tribunal/Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul ION TEODORESCU

Judecător la Tribunalul Teleorman, preşedintele Secţiei conflicte de muncă, contencios administrativ şi fiscal

Judecătorie/Parchetul de pe lângă Judecătorie

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul AVRAM GHEORGHE

Procuror cu grad profesional corespunzător parchetului de pe lângă tribunal, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul CUCLEA LUDOVIC

Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria

2.

6532/2015

ELIBERARE DIN FUNCŢIE:

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind eliberarea din funcţia de judecător, a domnului RUS PETRU, judecător la Judecătoria Năsăud, în prezent suspendat din funcţie.

3.

6300/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.27170/2015 privind comisiile de elaborare a subiectelor, corectare a lucrărilor scrise şi de soluţionare a contestaţiilor la concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri din data de 26 aprilie 2015.

4.

6598/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind unele măsuri necesare în vederea redistribuirii unor posturi de judecător în anul 2015.

5.

6498/2015

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 23382/2014 cu privire la unele probleme ridicate de modificarea aspectelor sau măsurilor procesuale penale cu incidenţă asupra suspendării din funcţie a judecătorilor şi procurorilor.

6.

6685/2015

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 15812/2014 privind interpretarea sintagmei “expertiză de specialitate” la care face referire art. 64 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

7.

6531/2015 I

INSPECŢIA JUDICIARĂ:

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 1268/IJ/317/DIP/2015 având ca obiect apărarea independenţei sistemului judiciar.

8.

6576/2015

INSPECŢIA JUDICIARĂ:

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 1219/IJ/735/DIJ/301/DIP/2015 având ca obiect apărarea independenţei sistemului judiciar în ansamblul său.

9.

6273/2015

INSPECŢIA JUDICIARĂ:

Raportul Inspecţiei Judiciare nr.1066/IJ/658/DIJ/263/DIP/2015, privind apărarea independenţei sistemului judiciar, ca urmare a sesizării conducerii Consiliului Superior al Magistraturii în vederea efectuării verificărilor referitoare la posibila atingere adusă independenţei justiţiei, în ansamblu şi, respectiv, a judecătorilor şi procurorilor ce au avut de soluţionat cauza privind pe inculpatul Nicuşor Constantinescu, ca urmare a poziţiei publice a unor autorităţi administrative publice, respectiv Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi Consiliul Judeţean Constanţa.

10.

22612/1154/2012

INSPECŢIA JUDICIARĂ:

1) Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 883/IJ/292/SIP/2007 privind rezultatul verificărilor efectuate cu privire la cererea de apărare a reputaţiei profesionale a domnului procuror SÎNTION MARIAN ROLF. (conexat cu 5086/IJ/1336/DIP/2014).

11.

6568/2015

INSPECŢIA JUDICIARĂ:

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 841/IJ/506/DIJ/2015 privind renunţarea la cererea formulată de doamna TUDORACHE NELUŢA, judecător la Tribunalul Călăraşi, prin care a solicitat apărarea reputaţiei profesionale.

12.

6679/2015

INSPECŢIA JUDICIARĂ:

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 1143/IJ/698/DIJ/2015, privind renunţarea la cererea de apărare a reputaţiei profesionale, formulată de domnul ENACHE TRAIAN, judecător în cadrul Tribunalului Călăraşi.

13.

6495/2015

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 25446/2014 cu privire la propunerea de sesizare a Ministerului Justiţiei pentru modificarea şi completarea O.U.G.nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

14.

6361/2015

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 1476/2015 cu privire la proiectul de protocol dintre Asociaţia Română pentru Transparenţă şi Consiliului Superior al Magistraturii.

15.

6677/2015

6678/2015

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie documentare şi contencios nr.4678/2015 referitor la propunerea legislativă privind răspunderea ministerială.

16.

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie documentare şi contencios nr. 2604/2015 privind necesitatea modificării şi completării Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

17.

5516/2015

6493/2015

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 4448/2015 referitoare la solicitarea domnului STOICA E. MIHAI AURELIAN privind comunicarea unor informaţii de interes public.

18.

6658/2015

PLÂNGERE PREALABILĂ:

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 4995/2015 cu privire la plângerea prealabilă formulată de domnul ION-TUDORAN ALEXANDRU.

19.

CONTESTAŢII ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRILOR SECŢIILOR PRIN CARE AU FOST RESPINSE CONTESTAŢIILE ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRILOR COMISIEI DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE PROMOVARE ÎN FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN DATA DE 29 MARTIE 2015:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

Hotărârea contestată

1

Ciuculescu Constantin

Judecător

Hot.Secţie jud.nr.135/10.03.2015

2

Păduraru Dragoş Andrei

Procuror

Hot.Secţie proc.nr.74/11.03.2015

3

Popescu Grigore Florin

Procuror

Hot.Secţie proc.nr. 72/11.03.2015

4

Dafina Mihail

Judecător

Hot.Secţie jud.nr.136/10.03.2015

5

Voicu Sorin Cezar

Procuror

Hot.Secţie proc.nr.70/11.03.2015

20.

3066/2015

CONTESTAŢIE:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21969/2015 privind contestaţia formulată de către domnul STÂNGACIU HORAŢIU CONSTANTIN, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, împotriva Hotărârii nr. 721/20.11.2014 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26819/2015 privind contestaţia formulată de doamna MOCAN LOREDANA FELICIA, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, împotriva Hotărârii nr. 20 din 21.01.2015 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13/16952/2015 privind contestaţia domnului SCĂRLĂTESCU OVIDIU-ŞTEFAN, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Făget, delegat preşedinte al Judecătoriei Lugoj, împotriva Hotărârii nr. 88/10.02.2015 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

21.

6674/2015

CONTESTAŢIE:

1) Nota Biroului grefa secţiilor nr. 2077/2015 privind contestaţia formulată de domnul procuror PĂDURARU DRAGOŞ din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 646/06.11.2014.

22.

6534/2015

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5591/2015 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor, constituită la nivelul Curţii de Apel Piteşti.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5913/2015 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5588/2015 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin.

23.

6301/2015

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3828/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Buzău şi Judecătoriei Pătârlagele.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind acordarea avizului conform pentru transferul temporar, la Judecător Mizil, al unui post de judecător de la una dintre instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti, respectiv de la Judecătoria Râmnicu Sărat.

24.

6684/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2416/1841/2015 privind modalitatea de reglementare a contestaţiilor la barem la concursul de promovare în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor.

25.

6675/2015

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie documentare şi contencios nr. 5669/2015 privind solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii.

26.

6342/2015

Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 20167/2015 privind publicarea anunţurilor pentru depunerea de proiecte transnaţionale de cooperare în domeniul formării judiciare, finanţate prin granturi ale Comisiei

Europene 2014-2020.

27.

5413/2015

REGULAMENTE:

1) Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 27846/2015 conţinând propuneri de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, conform celor decise de Comisia nr. 2.

2) Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 26855/2015 conţinând răspunsurile departamentelor din cadrul aparatului propriu cu privire la unele propuneri de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii.

28.

6647/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.33/23718/2015 privind desemnarea psihologilor pentru reexaminarea psihologică în vederea punerii în executare a sentinţei civile nr. 850/2012 a Curţii de Apel Cluj.

29.

6344/2015

Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 1947/2015 privind contribuţia Consiliului Superior al Magistraturii, la raportul pe anul 2014 privind Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2012-2015

Sursa: CSM

By

Robert Williams

Editor in Chief

News24.7WorldPress

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: