CSM : ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015

Read Time14 Minute, 32 Second

ROMÂNIA

PLENUL
ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

7098/2015

• Hotarare nr. 281<

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6553/2015 privind cererea formulată de domnul IACOB CONSTANTIN, judecător la Judecătoria Motru, de acordare a avizului anual pentru menţinerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului IACOB CONSTANTIN, judecător la Judecătoria Motru, după împlinirea vârstei de 65 de ani, începând cu data de 03.07.2015, până la data de 03.07.2016.

2.

7096/2015

• Hotarare nr. 282 • Hotarare nr. 283 • Hotarare nr. 284<

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie /Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna BOTEA RALUCA CRISTIANA

Procuror şef serviciu la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – nivel central.

Tribunal/Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna BERGHEZAN GABRIELA LILIANA

Judecător la Tribunalul Sibiu

Judecătorie/Parchetul de pe lângă Judecătorie

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul BOIAN LIVIU

Judecător la Judecătoria Târgu Jiu

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele României a propunerilor de :

1. eliberare din funcţia de procuror, prin pensionare, a doamnei BOTEA RALUCA CRISTIANA, procuror şef al Serviciului de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – structura centrală;

2. eliberare din funcţia de judecător, prin pensionare, a doamnei BERGHEZAN GABRIELA LILIANA, judecător la Tribunalul Sibiu, începând cu data de 10.04.2015;

3. eliberare din funcţia de judecător, prin pensionare, a domnului judecător BOIAN LIVIU, judecător la Judecătoria Târgu Jiu, începând cu data de 15.04.2015.

3.

2769/2015

• Hotarare

REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIA DE JUDECĂTOR:

nr. 300<

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25390/2015 privind cererea de reîncadrare în funcţia de judecător a domnului BALAŞCĂ ALOIS.
Solutie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării cererii de reîncadrare a domnului BALAŞCĂ ALOIS în funcţia de judecător la Judecătoria Roman, până după finalizarea procedurii de redistribuire a posturilor de judecător la judecătorii şi după analizarea eventualelor cereri de transfer formulate pentru această instanţă.

4.

7094/2015

• Hotarare nr. 285 • Hotarare nr. 286 • Hotarare nr. 287 • Hotarare nr. 288<

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6472/2015 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor, constituită la nivelul Tribunalului Satu Mare.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6966/2015 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6807/2015 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6825/2015 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.
Solutie

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor, constituită la nivelul Tribunalului Satu Mare, după cum urmează:

– ia act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor a doamnei judecător PREDA TÂRNOVEANU CAMELIA NILDA, preşedinte al Tribunalului Satu Mare;

– numeşte în calitate de membri desemnaţi ai comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor pe doamna judecător SUCEVEANU GABRIELA DIANA şi pe domnul judecător CIORCAŞ MIHAI.

– numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor pe doamna judecător VÎLCU ADRIANA.

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, după cum urmează:

– ia act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor a domnului SORIN VASILACHE, Procuror General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov;

– reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor pe doamna procuror BĂNCILĂ MĂDĂLINA;

– numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor pe doamna procuror CAMELIA CARMEN DUMITRESCU.

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, după cum urmează:

– numeşte în calitate de membri desemnaţi ai comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor pe doamna procuror RĂDUCAN CRISTINA şi pe domnul procuror STASIE EDUARD CRISTIN;

– numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor pe domnul procuror LALU IOAN.

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, în sensul numirii în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor a doamnei procuror GHIŢULETE IULIANA-GABRIELA.

5.

7092/2015

• Hotarare nr. 289<

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/6203/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii al Judecătoriei Fălticeni.

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii al Judecătoriei Fălticeni, prin transformarea unui post ocupat de grefier treapta I în post de grefier gradul II, potrivit încadrării titularului postului.

6.

5678/2015

• Hotarare nr. 290 • Hotarare nr. 291<

SOLICITĂRI DE OCUPARE POSTURI ÎN CONDIŢIILE ART. 134 IND. 1 DIN LEGEA NR. 304/2004:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4333/2015 privind solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti pentru ocuparea a 2 posturi vacante temporar în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6 Bucureşti.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4336/2015 privind solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti pentru ocuparea unui post vacant temporar în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 Bucureşti.

Solutie

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât aprobarea solicitării Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti , pentru ocuparea a 2 posturi de procuror temporar vacante în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti.

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât aprobarea solicitării Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti pentru ocuparea unui post de procuror temporar vacant în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

7.

7091/2015

• Hotarare nr. 292<

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19972/2015 privind scoaterea din categoria posturilor indisponibilizate a unui post blocat în temeiul Hotărârii Plenului nr. 1282/27.11.2014.
Solutie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că postul de judecător indisponibilizat din fondul de rezervă pentru Curtea de Apel Bucureşti poate fi considerat disponibil în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004, republicată,

6755/2015

cu modificările şi completările ulteriore.

8.

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6066/2015 privind problemele semnalate de Ministerul Justiţiei referitor la practica instanţelor judecătoreşti vizând promovarea personalului auxiliar de specialitate.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării Notei Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6066/2015 privind problemele semnalate de Ministerul Justiţiei referitor la practica instanţelor judecătoreşti vizând promovarea personalului auxiliar de specialitate pentru a fi reanalizată în şedinţa Comisiei nr. 2 –

Eficientizarea activităţii Consiliului Superior al

Magistraturii şi a instituţiilor coordonate, parteneriatul cu instituţiile interne şi

societatea civila.

9.

7208/2015

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 25440/2014 privind propunerea de modificare şi completare a Legii nr. 567/2004, privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, referitoare la condiţiile pentru promovarea din funcţia de grefier cu studii medii în funcţia de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet.

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Ministerului Justiţiei cu următoarele propuneri de modificare şi completare a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările ulterioare:

După art. 43 se introduce un nou articol, art. 431, având următorul cuprins:

„Art. 431 – Poate participa la examenul pentru promovare din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, personalul auxiliar de specialitate care îndeplineşte următoarele condiţii:

” a) a absolvit studii superioare juridice;
b) are calificativul foarte bine în ultimii 3 ani;
c) nu a fost sancţionat disciplinar după acordarea ultimului calificativ.”

La art. 44, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„ Art. 44 alin. (1) – Promovarea în funcţii de execuţie în grade sau trepte profesionale superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, se face prin examen, la care poate participa personalul auxiliar de specialitate care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)

b) c)

are vechimea minimă pentru gradul sau treapta în care urmează să fie promovat;

are calificativul „foarte bine” în ultimii 3 ani;
nu a fost sancţionat disciplinar după acordarea ultimului calificativ.

(2) Promovarea la instanţe sau parchete superioare se face numai prin concurs organizat la nivelul curţilor de apel ori al parchetelor de pe lângă acestea sau, după caz, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori la Direcţia Naţională Anticorupţie, pentru personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, care are o vechime de cel puţin 3 ani în funcţia în care este încadrat, calificativul „foarte bine” în această perioadă şi nu a fost sancţionat disciplinar după acordarea ultimului calificativ . ”

10.

7216/2015

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 4760/2015 cu privire la posibilitatea preşedintelui instanţei de delegare a atribuţiilor legate de calitatea

de ordonator de credite către managerul economic.

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 4760/2015 cu privire la posibilitatea preşedintelui instanţei, respectiv a conducătorului parchetului de delegare a atribuţiilor legate de calitatea de ordonator de credite către managerul economic, în sensul că în lipsa modificării/abrogării dispoziţiilor din Legea nr. 304/2004 (lege specială), pot fi delegate atribuţiile legate de calitatea de ordonator de credite către managerul economic, întrucât aceste dispoziţii din legea specială se aplică cu prioritate, chiar dacă sunt anterioare Legii nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, deoarece norma specială are prioritate în raport cu norma generală (Legea nr. 270/2013).

11.

7247/2015

• Hotarare nr. 293 • Hotarare nr. 294<

RECUNOAŞTERE GRAD PROFESIONAL:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7160/2015 privind cererea formulată de doamna CAMELIA SUTIMAN, procuror şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de recunoaştere a gradului profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4810/2015 privind cererea formulată de doamna GRAŢIELA-MONICA CONSTANTIN, judecător la Tribunalul Bucureşti, de recunoaştere a gradului profesional de judecător de curte de apel.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea cererii formulate de doamna CAMELIA SUTIMAN, procuror şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de recunoaştere a gradului profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea cererii formulate de doamna GRAŢIELA-MONICA CONSTANTIN, judecător la Tribunalul Bucureşti, de recunoaştere, pe viitor, a gradului profesional de judecător de curte de apel.

12.

7213/2015

• Hotarare nr. 295<

Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 387/15210/2010/2015 privind aprobarea de noi activităţi în cadrul proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului Financiar Elveţian.
Solutie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat noi activităţi în cadrul proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului Financiar Elveţian, conform propunerilor DAERIP, a celor formulate în cadrul Comisiilor reunite nr.1, 2 şi 3 şi cu observaţiile formulate în Plen, respectiv în cadrul:

1. Proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”.

2. Proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii de formare profesională pentru judecătorii şi procurorii români în domeniul luptei împotriva corupţiei şi a criminalităţii economice şi financiare” .

13.

7211/2015

• Hotarare nr. 296<

Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 385/15210/2015 privind modificarea Hotărârii nr. 751/18.10.2011 a Plenului CSM, referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul Comitetului Director aferent Fondului Tematic Securitate din cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român.

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:

– modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 751/18.10.2011, în sensul înlocuirii domnului FLORIN RĂZVAN RADU, membru supleant în cadrul Comitetului Director aferent Fondului Tematic Securitate, cu domnul procuror CĂTĂLIN ANDREI POPESCU, director al Direcţiei Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe;

– modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 751/18.10.2011, în sensul constatării încetării calităţii de membru supleant în cadrul

Comitetului Director aferent Fondului Tematic Securitate a doamnei SIMONA MAYA TEODOROIU, ca urmare a numirii în funcţia de judecător la Curtea Constituţională a României.
– abrogarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 751/18.10.2011.

14.

7218/2015

• Hotarare nr. 297<

Nota Direcţiei afaceri europene relaţii internaţionale şi programe nr. 02/6982/20.03.2015 privind invitaţia adresată de Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi pentru efectuarea unei vizite de studiu în Spania, Barcelona.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât desemnarea domnului procuror Bogdan Gabor, vicepreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii în vederea efectuării unei vizite de studiu în Spania, Barcelona, ca urmare a invitaţiei trimise de Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea la acelaşi eveniment a domnului procuror Popa Alexandru Flavian, şef al Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Protocol.

15.

6344/2015

Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 1947/2015 privind contribuţia Consiliului Superior al Magistraturii, la raportul pe anul 2014 privind Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2012-2015.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea notei Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe privind contribuţia Consiliului Superior al Magistraturii la raportul pe anul 2014 privind Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2012-2015 pentru a fi analizată în şedinţa Comisiei nr. 1 –

Independenţa şi responsabilizarea justiţiei, eficientizarea

activităţii acesteia şi creşterea performanţei judiciare, integritatea şi

16.

5984/2015

• Hotarare nr. 298<

transparenţa sistemului judiciar.

Nota Biroului Grefa Secţiilor nr. 7254/2015 privind contestaţia formulată de doamna judecător CIMPOERU DANIELA, din cadrul Judecătoriei Panciu, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1427/17.12.2014. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca tardiv formulată, a contestaţiei doamnei judecător CIMPOERU DANIELA, judecător la Judecătoria Panciu, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1427/17.12.2014.

17.

7297/2015

• Hotarare nr. 299<

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/6251/2015 cu propunerile Institutului Naţional al Magistraturii referitoare la tematica şi bibliografia pentru concursurile de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi de admitere în magistratură din anul 2015.

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit de principiu tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi pentru concursul de admitere în magistratură, sesiunea 2015, în sensul solicitărilor formulate de Institutul Naţional al Magistraturii şi cuprinse în proiectul de tematică şi bibliografie ataşat la nota direcţiei de specialitate.

18.

7341/2015

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 25603/2014 referitor la nota centralizatoare completatoare cu privire la propunerea de Protocol privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de

asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare şi asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi a şedinţei, şi-a însuşit punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 25603/2014 referitor la nota centralizatoare completatoare cu privire la propunerea de Protocol privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare şi asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală şi transmiterea observaţiilor la Ministerul Justiţiei.

Sursa:  CSM

By

Robert Williams

Editor in Chief

News24.7WorldPress

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: