Formular petitie catre Consiliul Superior al Magistraturii

Read Time44 Second

 

Către:

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141 B, sector 6

Tel.: 021/311.69.04.       Web: www.csm1909.ro

DOMNULE PREŞEDINTE,

Datele de identificare ale petiţionarului

Subsemnatul(a)(nume) …………..(prenume)………………domiciliat în(adresa completă)…………………………..nr.telefon,fax(optional)………….                         cu reşedinţa în(optional)…………………………………….,reprezentant(ă) al(a)/reprezentat(ă) de(optional)……………………………………….., prin prezentul memoriu vă aduc la cunoştiiţă următoarele:

Obiectul sesizării

Se vor prezenta într-o formă lizibilă (de preferat dactilografiată), concisă, dar cât mai completă, aspectele criticate de petent, sesizate în activitatea instituţiilor şi/sau persoanelor din sistemul judiciar, care intră în competenţa de soluţionare a Consiliului Superior al Magistraturii.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

*Se pot ataşa copii ale actelor considerate relevante.

*Este important a se preciza instanţa (parchetul) şi numărul dosarului la care se face referire.

Data: ………………………

Vă multumesc,

……………………………………..

(semnătura petentului)

 

 

DOMNULUI PREŞEDINTE AL

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Sursa: CSM

By

Robert Williams

Editor in Chief

News24.7WorldPress

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: