CSM :ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 07 APRILIE 2015 ORA 09:00

Read Time7 Minute, 48 Second

ROMÂNIA

PLENUL
ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 07 APRILIE 2015 ORA 09:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

8257/2015

Raportul privind starea justiţiei pe anul 2014.

2.

7590/2015

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind cererea formulată de domnul OLTEANU TUDOR, judecător la Tribunalul Ialomiţa, de acordare a avizului anual pentru menţinerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani.

3.

7662/2015

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:

DIICOT

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna MARIA MAGDALENA CHIRCULESCU

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea

Judecătorie/Parchetul de pe lângă Judecătorie

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul POPESCU GHEORGHE

Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul COJOCARIU ADRIAN

Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ

4.

7826/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6274/2015 privind situaţia posturilor de judecător din cadrul Judecătoriei Oneşti şi a Tribunalului Neamţ.

5.

8159/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26972/2014 privind solicitarea doamnei Codrea Maria, judecător la Tribunalul Maramureş de a se lua act că renunţă la cererea de pensionare.

6.

8148/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind eliberarea din funcţie a domnului BUDĂI MIHAI VLAD, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bicaz, ca urmare a aplicării faţă de acesta a sancţiunii disciplinare a excluderii din magistratură.

7.

7587/2015

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7641/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4736/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii al Curţii de Apel Cluj.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2958/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Iaşi şi Judecătoriei Răducăneni.

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/4324/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Sebeş şi Curţii de Apel Alba Iulia.

5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7714/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Lehliu Gară.

6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9/28272/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Constanţa.

7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7711/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Timişoara, prin transformarea unui post ocupat de grefier treapta I în post de grefier gradul al II-lea.

8.

7599/2015

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a magistraţilor asistenţi din cadrul Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/7977/2015 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor, constituită la nivelul Curţii de Apel Iaşi.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7179/2015 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor, constituită la nivelul Tribunalului Mureş.

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2777/2015 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor, constituită la nivelul Judecătoriei Piatra Neamţ.

9.

7600/2015

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7535/2015 privind folosirea, în mod excepţional, cu plată, a unor specialişti, de către Institutul Naţional al Magistraturii, pentru activităţi de formare, ce urmează a se desfăşura în anul 2015 incluse în programul de formare continuă.

10.

7657/2015

CONCURSURI:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3263/2015 privind solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii de aprobare a comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluţionare a contestaţiilor, pentru examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, sesiunea mai 2015.

11.

7541/2015

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI:

Raportul de activitate al Şcolii Naţionale de Grefieri în anul 2014.

12.

7613/2015

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI:

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2756/2015 privind solicitarea Şcolii Naţionale de Grefieri de aprobare a folosirii în mod excepţional, cu plată, ca personal de instruire pentru seminarul de formare continuă, “activitatea grefierului desemnat pentru asigurarea desfăşurării activităţii la biroul judecătorului de supraveghere a privării de libertate” (ce se va desfăşura la Constanţa, în perioada 22-24 aprilie 2015) a doamnelor judecător IOANA LUIZA MOTEANU, de la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, şi MARINA CHIRIŢĂ, de la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.

13.

7616/2015

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI:

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7455/2015 privind numirea a trei formatori în calitate de personal de instruire propriu în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri.

14.

7656/2015

MODIFICARE/RECTIFICARE HOTĂRÂRE:

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1645/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de rectificare a Hotărârii nr. 78/26.01.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

15.

6755/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6066/2015 privind problemele semnalate de Ministerul Justiţiei referitor la practica instanţelor judecătoreşti vizând promovarea personalului auxiliar de specialitate.

16.

7842/2015

PLÂNGERE PREALABILĂ:

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 5707/2015 privind plângerea prealabilă formulată de doamna Mihaela Lămîiţa Ciocea, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, împotriva Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1198/06.11.2014.

17.

7332/2015

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 17793/2014 cu privire la recuperarea orelor suplimentare în contextul programului flexibil al judecătorului.

18.

7335/2015

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 3467/2015 cu privire la comisia competentă să evalueze activitatea profesională a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, membri în comisii de evaluare.

19.

8248/2015

Notă privind punerea în executare a Deciziei nr. 1141/12.03.2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

20.

7814/2015

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documnetare şi contencios nr. 3887/2015 cu privire la interpretarea art. 2 din Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, în corelaţie cu art. 145 alin. (4) din Codul Muncii.

21.

7818/2015

Nota completatoare a Direcţiei legislaţie, documnetare şi contencios nr. 5820/2015 privind transcrierea minutei în condica şedinţelor de judecată.

22.

7822/2015

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 12122/2014 referitoare la răspunsul primit de la Agenţia Naţională de Integritate în legătură cu problematica modalităţii în care se poate asigura confidenţialitatea drepturilor salariale pentru familia declarantului, în cuprinsul declaraţiilor de avere.

23.

7844/2015

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 6260/2015 privind propunerea legislativă pentru modificarea art. 96 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

24.

5822/2015

Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 3260/2015 privind observaţiile din perspectiva competenţelor Consiliului Superior al Magistraturii privind Proiectul Planului de acţiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020.

25.

8132/2015

Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe privind proiectele finanţate prin Programul operaţional privind capacitatea administrativă în vederea implementării măsurilor din cadrul Planului de acţiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020.

26.

8047/2015

Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 02/7772/2015 referitoare la depunerea candidaturilor pentru poziţiile vacante în cadrul Comitetului Executiv al Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ).

27.

8152/2015

Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr.03/1947/11.03.2015 privind contribuţia CSM la raportul pe anul 2014 privind Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2012-2015.

28.

7877/2015

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 2656/2014 referitoare la propunerile de modificare şi completare a iniţiativei legislative privind revizuirea Constituţiei.

29.

8046/2015

Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 2/7984/2015 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la întâlnirea echipei de proiect “Dezvoltarea standardelor judiciare minime V: proceduri disciplinare, Bruxelles, 17 aprilie 2015.

30.

8151/2015

Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe cu privire la desemnarea membrului Consiliului Superior al Magistraturii care va lua parte la comitetul de pilotaj al proiectului AUDIS.

31.

8287/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5485/2015 privind solicitarea Şcolii Naţionale de Grefieri de aprobare a statelor de funcţii şi de personal pentru anul 2015, valabile la data de 01 martie 2015.

32.

8301/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8057/2015 privind solicitarea Curţii de Apel Cluj de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de grefier.

33.

8317/2015

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 1347/IJ/340/DIP/2015 având ca obiect apărarea independenţei şi imparţialităţii procurorului şi a sistemului judiciar.

34.

8318/20115

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind invalidarea rezultatului obţinut de candidatul având codul A 1109 la concursul de promovare în funcţii de execuţie.

Sursa: CSM

By

Robert Williams

Editor In Chief

News24.7WorldPress

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: