Ordini de zi 29.04.2015 – Plen, Sectia pentru judecatori, Sectia pentru procurori, Sectia pentru procurori in materie disciplinara

Read Time11 Minute, 23 Second

ROMANIA

PLENUL

ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 29 APRILIE 2015 ORA 09:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

9498/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind concursul de promovare în funcţii de execuţie din data de 29 martie 2015.

2.

9568/2015

Propunerile grupului de lucru privind redistribuirea unor posturi de judecător de la unele instanţe judecătoreşti.

3.

9694/2015

ELIBERARE DIN FUNCŢIE PRIN PENSIONARE:

Curte de Apel/Parchetul de pe lângă Curtea de Apel

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna BEN EZRA CRISTINA DIANA.

Procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bcureşti – detaşată la Consiliul Superior al Magistraturii

Tribunal/Parchetul de pe lângă Tribunal

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna LUNESCU LILIANA.

Judecător la Tribunalul Dâmboviţa

4.

9775/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8541/2015 privind cererea de eliberare din funcţie prin pensionare, formulată de domnul MILOŞIOIU ION, judecător la Tribunalul Dâmboviţa, suspendat din funcţie începând cu data de 07.06.2013. ‘ ‘

5.

9794/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind propunerile înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la organizarea concursului pentru promovarea în funcţia de magistrat-asistent şef la Secţia I civilă a instanţei supreme şi aprobarea componenţei comisiei de organizare şi a comisiei de examinare pentru acest concurs.

6.

9364/2015

INSPECŢIA JUDICIARA:

1) Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 1931/IJ/521/DIP/2015 având ca obiect
apărarea independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a procurorului,
precum şi a prestigiului justiţiei.

2) Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2024/IJ/1214/DIJ/549/DIP/2015 având ca
obiect apărarea independenţei sistemului judiciar.

7.

8685/2015

INSPECŢIA JUDICIARĂ:

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 1838/IJ/487/DIP/2015 având ca obiect apărarea independenţei şi imparţialităţii procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a independenţei sistemului judiciar.

8.

22612/1154/2012

INSPECŢIA JUDICIARĂ:

1) Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 883/IJ/292/SIP/2007 privind rezultatul verificărilor efectuate cu privire la cererea de apărare a reputaţiei profesionale a domnului procuror SÎNTION MARIAN ROLF. (conexat cu 5086/IJ/1336/DIP/2014).

9. CONTESTAŢIE:

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12/5017/2015 privind înaintarea contestaţiei formulate de domnul

procuror PĂDURARU DRAGOŞ ANDREI, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, împotriva

Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 84/18.03.2015.

10.

8960/2015

SOLICITĂRI DE OCUPARE POSTURI IN CONDIŢIILE ART. 134 IND. 1 DIN LEGEA NR. 304/2004:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5917/2015 privind solicitarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, de ocupare a unui post vacant, în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

11.

8653/2015

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/8240/2015 privind solicitarea
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului
de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Alba Iulia.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/8225/2015 privind solicitarea
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului
de funcţii şi de personal al Tribunalului Giurgiu.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/7635/2015 privind solicitarea
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Paşcani.

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/7970/2015 privind solicitarea
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Moreni.

5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/8247/2015 privind solicitarea
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti.

6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/8252/2015 privind solicitarea
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor
de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel
Timişoara.

7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/8245/2015 privind solicitarea
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4/1606/2015 privind solicitarea
Ministerului Justiţiei de rectificare a Hotărârii nr. 79/26.01.2015 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii, prin care s-a acordat avizul conform pentru
modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Prahova.

9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/8621/2015 privind solicitarea
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului
de funcţii şi de personal al Tribunalului Brăila.

10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8895/2015 privind solicitarea
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului
de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti.

11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/9239/2015 privind
solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru
modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Bacău.

12) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8249/2015 privind solicitarea
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti.

13) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/9241/2015 privind
solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru
modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Câmpina.

14) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/8624/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Satu Mare şi Curţii de Apel Oradea.

15) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8226/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Teleorman.

16) Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii ale Judecătoriei Dragomireşti şi Judecătoriei Beclean, având în vedere Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 209/21.04.2015.

12.

8694/2015

MODIFICARE COMPONENŢA COMISIE DE EVALUARE:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/8692/2015 privind
completarea componenţei comisiilor de evaluare a activităţii profesionale a
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/6603/2015 privind
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Buzău.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/6242/2015 privind
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a
procurorilor constituită în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş
Severin.

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/8891/2015 privind
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a
procurorilor constituită în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

13.

9681/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/8169/2015 privind solicitarea formulată de domnul JOGHIU SORIN, judecător în cadrul Judecătoriei Brăila, referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 5 alin. 1 din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

14.

9692/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/9374/2015 privind solicitarea Şcolii Naţionale de Grefieri de aprobare a folosirii în mod excepţional, ca personal de instruire, a doi specialişti, pentru susţinerea unor seminarii de formare continuă – STATISECRIS, la nivelul unor curţi de apel.

15.

9586/2015

Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios referitor la înregistrarea rechizitoriilor în afara programului de lucru al instanţelor.

16.

9575/2015

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 8475/2015 cu privire la cererea domnului PODEA PETRE ADRIAN de revocare a Hotărârii nr. 1375/11.12.2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

17.

9679/2015

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 8158/2015 referitor la solicitarea Inspecţiei Judiciare privind efectuarea auditului extern independent.

18.

9521/2015

1) Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.
3604/2015 privind propunerea de completare a dispoziţiilor art. 116 din
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

2) Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 5820/2015 privind
modificarea art.105 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti.

19.

9406/2015

Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr.2/9080/2015 privind propunerea Ministerului Justiţiei pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii care să participe la cea dea XVI-a conferinţă europeană privind guvernarea corporatistă ce va avea loc la Riga, Letonia în data de 13 mai 2015.

20.

9783/2015

Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 2/9730/2015 privind participarea domnului judecător HORAŢIUS NICOLAE
DUMBRAVA, membru al Consiliului Superior al Magistraturii la şedinţa Comitetului Executiv al Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare, Bruxelles, 18 mai 2015. ‘

21.

9408/2015

Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 3/7095/2015 privind participarea delegaţiei Consiliului Superior al Magistraturii la Adunarea Generală a Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare, Haga, 3-5 iunie 2015. ‘

22.

9790/2015

Nota de oportunitate nr.05/6969/21.04.2015 privind participarea unor reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 10-a ediţie a Conferinţei Reţelei Balcanice si Euro-Mediteraneene a Consiliilor Judiciare.

23.

9680/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/7543/2015 privind înaintarea, spre informare, a rezultatelor procesului de evaluare a formatorilor din cadrul formării continue pentru anul 2014.

24.

9569/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind statul de funcţii al Consiliului Superior al Magistraturii valabil la data de 31.12.2014.

25.

9114/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7659/2015 privind solicitarea formulată de directorul Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe privind mutarea domnului RĂZVAN ALEXANDRU VICTOR MARIN, consilier pentru afaceri europene, de la Serviciul afaceri europene, relaţii internaţionale şi protocol, la Serviciul programe europene şi internaţionale.

ROMANIA

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI

ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 29 APRILIE 2015 ORA 12:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

9723/2015

NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8822/2015 privind propunerea de
numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a Il-a civile, de contencios administrativ şi
fiscal a Tribunalului Sibiu a doamnei judecător OPRIŞ MARIA.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9044/2015 privind propunerea de
numire în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului Caraş Severin a
doamnei judecător MATUSCHKA MONICA.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9235/2015 privind propunerea de
numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penală a Judecătoriei Sibiu a doamnei
judecător BÂRSAN CARMEN ELENA.’

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9235/2015 privind propunerea de
numire în funcţia de preşedinte al Secţiei civilă a Judecătoriei Sibiu a doamnei
judecător DINCĂ ADELA CORNELIA. ‘

2.

9812/2015

Contestaţii împotriva hotărârilor comisiei de organizare a concursului pentru promovarea în funcţii de conducere la curţi de apel, tribunale şi judecătorii.

3.

9578/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3909/2015 privind cererea de reîncadrare în funcţia de judecător a doamnei ISAC MARiAnA-TATIANA.

4.

9682/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind exprimarea acordului Secţiei pentru judecători în vederea obţinerii unui mandat de raportor special privind independenţa judecătorilor şi avocaţilor în cadrul Consiliului ONU al Drepturilor Omului.

5.

9734/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25037/2015 privind cererea doamnei CLAUDIA -LEONTINA BAJMATARĂ, judecător cu grad de tribunal, de revenire asupra solicitării de aplicare a dispoziţiilor art.51 alin.1, respectiv transferul de la Judecătoria Baia de Aramă la Judecătoria Brezoi.

6.

9739/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27566/2015 privind cererea doamnei judecător GROZA ANAMARIA, preşedintele Judecătoriei Strehaia, de continuare a activităţii în funcţia de judecător la Judecătoria Craiova.

7.

9777/2015

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 935/IJ/563/DIJ/2015 având ca obiect constatarea rezultatelor monitorizării realizată de către conducerea Curţii de Apel Piteşti.

8.

7598/2015

PRELUNGIRE DETAŞARE:

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7512/2015 privind propunerea de prelungire a detaşării la Institutul Naţional al Magistraturii a unor judecători care desfăşoară activitatea ca formatori cu normă întreagă.

ROMANIA

SECŢIA PENTRU PROCURORI

ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 29 APRILIE 2015 ORA 12:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

9725/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind contestaţiile formulate de candidaţi împotriva hotărârilor comisiei de organizare a concursului/examenului pentru numirea în funcţii de conducere, organizat în perioada 27 martie-24 iunie 2015.

2.

9779/2015

DETAŞARE:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9698/2015 privind detaşarea la
Consiliul Superior al Magistraturii a domnului ALEXANDRU DANIEL IONESCU
procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9611/2015 privind detaşarea la
Consiliul Superior al Magistraturii a domnului DOMENIC ALIN GEORGESCU procuror
la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

3.

8238/2015

Raportul Inspecţiei judiciare nr.79/IJ/24/DIP/2015 privind posibila încălcare a dispoziţiilor art.17 şi 18 din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor de către domnul NIŢESCU DAN ALEXANDRU, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

SECŢIA PENTRU PROCURORI ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ

ŞEDINŢA DIN DATA DE 29 aprilie 2015

ORDINEA DE ZI

Nr. crt.

Număr dosar

Părţi

Obiectul cauzei

1.

l/P/2015, ora 13,00

INSPECŢIA JUDICIARĂ

EPURE BOGDAN SILVIU –

procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 1 Bucureşti

– Art.99 lit.h) şi t) teza a Il-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată

Sursa: Consiliul Superior al Magistraturii

By

Robert Williams

Editor in Chief

News24.7WorldPress

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: