Comunicat de presă privind apărarea reputaţiei profesionale a doamnei Mariana Moncea, judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti

Read Time2 Minute, 3 Second

˝Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)
privind apărarea reputaţiei profesionale a doamnei Mariana Moncea, judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti

În şedinţa din data de 12 mai 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis ca întemeiată cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna Mariana Moncea, judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti, constatând că afirmaţiile denigratoare lansate în spaţiul public la adresa acesteia i-au afectat reputaţia profesională.

Prin cererea formulată la data de 31.03.2015, doamna Mariana Moncea, judecător în cadrul Tribunalului București, a solicitat Consiliului apărarea reputaţiei profesionale în raport de conţinutul comunicatului de presă emis de postul de televiziune România TV la data de 18.03.2015 şi de materialele de presă generate de acesta, prin care i se aduc grave acuzații în legătură cu deschiderea și derularea procedurii insolvenței debitoarei SC Realitatea Media SA, cauză în care a avut calitatea de judecător sindic.
În urma verificărilor efectuate de Inspecția Judiciară, s-a apreciat că articolele de presă menționate sunt de natură a reliefa o depășire de către jurnaliști a limitelor dreptului la informare, criticii admisibile și dozei de exagerare și provocare specifice activității jurnalistice şi aduc gravă atingere dreptului la reputaţie profesională.
Prin prezentarea situației într-o manieră tendențioasă și neadevărată, s-a indus în conștiința opiniei publice ideea că doamna judecător Mariana Moncea și-a exercitat în mod abuziv funcția, sugerându-se existența unor acte de corupție și lipsa de imparțialitate a judecătorului sindic la soluționarea dosarului având ca obiect insolvența debitoarei SC Realitatea Media SA.
Astfel, prin conținutul concret, dar și prin modalitatea de prezentare, articolele de presă menționate sunt de natură a exercita presiune asupra judecătorului și de a aduce atingere reputației sale profesionale, a modului în care își exercită funcția, a imparțialității și integrității pe care un judecător trebuie să le manifeste în exercitarea profesiei.
Maniera tendenţioasă de prezentare a situaţiei este evidenţiată şi prin datele furnizate de Direcţia Naţională Anticorupţie, potrivit cărora doamna judecător Mariana Moncea nu are calitatea de suspect sau inculpat în vreun dosar al direcţiei.
Conform dispoziţiilor art. 1 şi 30 din Legea nr.317/2004, în calitatea sa de garant al independenţei justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii apără corpul magistraţilor împotriva oricăror acte de natură să aducă atingere independenţei, imparţialităţii sau reputaţiei profesionale a acestora.

Raportul Inspecţiei Judiciare poate fi vizualizat pe site-ul: http://www.inspectiajudiciara.ro/Default.aspx .

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: