Discursul domnului judecător Marius Badea Tudose, preşedintele CSM, cu ocazia întâlnirii reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii cu membrii Biroului Permanent al Senatului României – 14 mai 2015

Read Time7 Minute, 4 Second

Stimate domnule Preşedinte al Senatului,

Vă mulţumesc pentru invitaţia adresată şi mă bucur că Senatul României îşi manifestă în mod concret interesul de a comunica cu reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii.

Doamnelor şi domnilor senatori,

Mărturisesc că am fi răspuns pozitiv şi la alte invitaţii, legate de unele activităţi oficiale sau de lucru ale plenurilor camerelor Parlamentului şi ale comisiilor de specialitate, mai ales că prin Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii şi Constituţie sunt prevăzute unele activităţi care presupun sau permit participarea reprezentanţilor Consiliului la anumite şedinţe parlamentare. Astfel, prezentarea în Parlament a Raportului privind starea justiţiei, precum şi a Raportului de activitate al Consiliului sau învestirea în funcţie a membrilor CSM aleşi – iar în ultimii patru ani au fost, cel puţin, patru astfel de evenimente – pot fi bune prilejuri de a relaţiona instituţional, în interesul reciproc al instituţiilor noastre şi, de ce nu, de a avea schimburi informale de opinii, puncte de vedere etc.

De asemenea, de doi ani încoace, Consiliul şi-a manifestat disponibilitatea şi interesul instituţional de a participa la activităţile Comisiei privind proiectul de revizuirea a Constituţiei, pe componentele ce vizează înfăptuirea justiţiei şi autoritatea judecătorească. Nu rareori am avut, însă, surpriza să aflăm din presă că acestea urmează să aibă loc sau chiar s-au terminat. Am apreciat, totuşi, că punctele de vedere comunicate de CSM pe această problematică, precum şi pe altele la care ni s-a solicitat contribuţia, au fost analizate,şi de ce nu, chiar criticate.

Fără să am pretenţia că am epuizat enumerarea tuturor variantelor de comunicare instituţională pe care legea şi protocolul instituţional ni le pune la îndemână, şi fără a ignora unele aspecte pozitive ale comunicării şi colaborării interinstituţionale, constat că propunerea dvs. de a discuta şi identifica soluţii pentru îmbunătăţirea legislaţiei privitoare la funcţionarea autorităţii judecătoreşti şi comunicarea directă a Parlamentului cu Consiliul Superior al Magistraturii a devenit o preocupare de actualitate a membrilor Biroului Permanent. Din această perspectivă, suntem bucuroşi să putem discuta deschis şi obiectiv, nu numai despre preocupările Biroului permanent, ci şi despre unele aspecte pe care noi, ca reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii, am dori să vi le supunem atenţiei şi la care, sperăm să găsim deschidere şi soluţii comune constructive .

Funcţie de timpul pe care îl vom avea la dispoziţie aş dori să vă enunţ, mai întâi generic, problemele pe care le vizăm, urmând să convenim asupra modului de formalizare a unor eventuale demersuri instituţionale concrete.

Astfel, reiau o solicitare mai veche şi aş dori să aveţi în atenţie identificarea unor modalităţi de implicare la nivel tehnic a reprezentanţilor CSM în activităţile Comisiei pentru revizuirea Constituţiei.

De asemenea, având în vedere că propunerile CSM de modificare a legilor justiţiei, în special a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, urmează să fie transmise în curând Ministrului Justiţiei pentru a iniţia procedura legislativă, vă adresăm, cu anticipaţie, rugămintea de a proceda cu rapiditate în parcurgerea procedurilor parlamentare, astfel încât să avem cât mai repede legile de care sistemul judiciar are nevoie la momentul actual.

O problemă extrem de spinoasă a sistemului judiciar, care creează serioase dificultăţi în gestionarea activităţii instanţelor teritoriale şi care necesită o rezolvare cât mai rapidă, este generată de durata mare a procedurilor legislative privitoare la raţionalizarea instanţelor. Am aflat că, alaltăieri, proiectul de lege a fost respins de Senat şi asta, în condiţiile în care, soluţionarea acestei probleme a fost recomandată în ultimul raport al CE în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare.

Nu pot să nu remarc interesul recent şi insistent manifestat de o parte a parlamentarilor faţă de unele prevederi ale noilor coduri penal şi de procedură penală, în legătură cu care se fac aprecieri critice şi s-au iniţiat proceduri de modificare. Pot să vă spun că nu numai dvs., parlamentarii, aveţi critici în ceea ce priveşte unele prevedei ale acestora. Aplicarea noilor coduri a generat, pe lângă unele probleme practice la nivelul activităţii instanţelor şi parchetelor din România, şi dificultăţi în interpretarea şi armonizarea cu alte norme şi chiar cu articole din acelaşi cod. De altfel, Ministrul Justiţiei a comunicat, deja, un set de propuneri de modificare ce include şi propunerile elaborate de CSM sau rezultate în urma unei serioase consultări cu sistemul judiciar, unele de substanţă, altele de tehnică legislativă. Având în vedere interesul convergent legat de eficientizarea acestor coduri, sperăm într-o mobilizare şi sincronizare instituţională din partea Parlamentului, astfel încât demersul să capete eficienţa dorită şi necesară.

Revenind la aspecte legate de organizarea şi funcţionarea CSM, şi având în vedere faptul că există, cel puţin până acum, numeroase situaţii care au impus validarea de către Parlament a unor membrii aleşi ai CSM în interiorul mandatului comun de 6 ani prevăzut de lege Plenului CSM , aş dori să analizaţi şi să identificaţi soluţii pentru a asigura o practică unitară în ceea ce priveşte durata mandatului cu care este investit de către Parlament membrul CSM în astfel de situaţii, în spiritul Constituţiei, a Legii nr. 317/2004 şi a Deciziilor relevante ale Curţii Constituţionale. S-ar elimina, în acest fel, o sursă constantă şi inutilă de dezbateri, zvonuri, interpretări, contestări sau speculaţii şi s-ar tranşa în mod eficient, nediscriminatoriu, cel puţin pentru viitor, o problemă instituţională importantă la nivel de Consiliu.

Un alt aspect care, din perspectivă instituţională, mărturisesc că generează un soi de nemulţumire, este faptul că Rapoartele pe starea justiţiei şi Rapoartele de activitate ale CSM, deşi au fost trimise Parlamentului an de an, acestea nu au fost prezentate în şedinţele plenului, conform prevederilor legale, niciodată până la acest moment. Pot să vă spun că întocmirea acestor rapoarte reprezintă un efort anual ce implică toate instanţele şi parchetele din România, precum şi un grup de lucru numeros la nivelul Consiliului. De asemenea, presupune o analiză critică preliminară la nivelul comisiilor de lucru ale CSM, refaceri, completări şi, mai apoi, o analiză şi un vot de aprobare din partea Plenului CSM. Am înţeles că prevederea legală nu este una opţională pentru CSM şi ne-ar plăcea să credem că, nici pentru Parlamentul României. Consider că prezentarea şi dezbaterea acestor rapoarte de către Parlament, dincolo de beneficiul adus prin cunoaşterea, de către parlamentari, îndeaproape a realităţilor şi activităţii sistemului judiciar din România, ar putea fi un bun prilej, asta desigur, dacă aţi considera oportună şi invitarea membrilor CSM la această activitate, de a dezbate şi de avea răspunsuri imediate, punctuale chiar, la aspecte în legătură cu conţinutul documentelor.

În continuarea acestei idei şi răspunzând, în acest context, preocupărilor dumneavoastră enunţate în agenda de discuţii propusă, referitoare la eficientizarea comunicării directe între Parlament, ca autoritate publică şi CSM, ca şi componentă de bază a autorităţii judecătoreşti, vă propunem să aveţi în vedere identificarea unei formule regulamentare care să permită invitarea reprezentanţilor CSM la şedinţele Comisiilor de specialitate şi chiar a camerelor sau plenului reunit, în care sunt dezbătute sau analizate proceduri legislative ce vizează autoritatea judecătorească sau sistemul judiciar. Ştiu că, în conformitate cu regulamentul dvs. la aceste activităţi participă iniţiatorii propunerilor legislative iar CSM nu are această calitate, însă, cred că, modificarea sau completarea regulamentelor în acest sens şi invitarea reprezentanţilor CSM la dezbateri ar contribui la lămurirea unor aspecte specifice sistemului de justiţie şi ar aduce un plus de calitate proiectelor normative supuse aprobării Parlamentului.

Profit, nu neapărat de caracterul informal al întâlnirii, cât de întâlnirea în sine, pentru a vă spune că în continuare, şi poate mai mult ca înainte, am dori să contăm pe sprijinul dumneavoastră în bugetarea corespunzătoare a posturilor ce vor fi solicitate spre alocare în sistemul judiciar. Dincolo de paşii făcuţi, dincolo de micile şi marile reforme, realităţile şi statisticile efectuate ne arată în continuare o insuficientă asigurare a resurselor umane la nivelul instanţelor şi parchetelor, atât în ceea ce priveşte magistraţii, cât şi grefierii şi personalul auxiliar. Fără o bugetare corespunzătoare orice alocare de posturi devine ineficientă.

Desigur, pentru o primă întâlnire, am ridicat destule probleme. Mi-ar plăcea să cred că astfel de întâlniri pot fi formalizate în cadrul unui program cu frecvenţă periodică, trimestrială, să zicem, situaţie în care am avea posibilitatea de a discuta aplicat şi de a conveni asupra unor probleme sau activităţi instituţionale comune, curente sau punctuale. Vă lansez această propunere împreună cu aceea de a desemna din cadrul personalului Biroului permanent al Senatului şi CSM, puncte de contact care să asigure, operativ şi centralizat comunicarea interinstituţională, pe toate aspectele de interes reciproc şi colaborare între instituţiile noastre.

Vă mulţumesc !!!

Sursa : CSM

By

Robert Williams

Editor in Chief

News24.7WorldPress

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: