PLENUL ORDINEA DE ZI 20 MAI 2015 ORA 08:30- SECŢIA PENTRU PROCURORI ORDINEA DE ZI 20 MAI 2015 ORA 09:30 – SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ 20 mai 2015- SECŢIA PENTRU PROCURORI ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ 20 mai 2015

Read Time3 Minute, 48 Second

PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 20 MAI 2015 ORA 08:30
Nr. crt.
Număr lucrare
Descriere lucrare
1.
11482/2015
CERERI DE VALORIFICARE A REZULTATELOR OBŢINUTE LA CONCURSUL DE PROMOVARE ÎN FUNCŢII DE EXECUŢIE ORGANIZAT LA DATA DE 29 MARTIE 2015.
2.
11257/2015
ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:
Tribunal/Parchetul de pe lângă Tribunal
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul ALEXE NICOLAE
Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa
Judecătorie/Parchetul de pe lângă Judecătorie
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna SOARE TAMARA.
Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu
3.
11560/2015
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9738/2015 privind cererea de eliberare din funcţie prin pensionare, formulată de doamna SIMONA-SILVIA MAGA, judecător la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti.
4.
11697/2015
Nota Direcției resurse umane şi organizare privind eliberarea din funcţia de judecător a domnului MILOŞIOIU ION, judecător la Tribunalul Dâmboviţa, ca urmare a condamnării definitive pentru săvârșirea unei infracţiuni.
5.
11480/2015
AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8480/2015 privind acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Timişoara, prin transferul temporar al unui post la Tribunalul Arad, în acord cu solicitarea domnului judecător FLOREA MARINEL DUMITRU. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10702/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Alba Iulia şi ale Tribunalului Hunedoara. 3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10392/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Brăila.
6.
11520/2015
MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4/9858/2015 privind componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Cluj.
7.
11550/2015
Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.9047/2015 privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1142/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 şi Planului naţional de acţiune 2012-2014 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016.
8.
11547/2015
Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 10093/2015 privind centralizarea propunerilor formulate de Consiliul Superior al Magistraturii referitoare la O.U.G. nr. 80/2013.
9.
11548/2015
Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.7068/2015 privind solicitarea Şcolii Naţionale de Grefieri referitoare la incompatibilităţile şi interdicţiile funcţiei de grefier prevăzute de art. 77 din Legea nr. 567/2004 în cazul cursanţilor şcolii.

SECŢIA PENTRU PROCURORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 20 MAI 2015 ORA 09:30

Nr. crt.
Număr lucrare
Descriere lucrare
1.
8238/2015
Raportul Inspecţiei judiciare nr.79/IJ/24/DIP/2015 privind posibila încălcare a dispoziţiilor art.17 şi 18 din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor de către domnul NIŢESCU DAN ALEXANDRU, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ ŞEDINŢA DIN DATA DE 20 mai 2015 ORDINEA DE ZI

Nr. crt.
Număr dosar
Părţi
Obiectul cauzei
1.
1 /J/2015, ora9,°°
INSPECŢIA JUDICIARĂ
SECAN BOGDANA LIGIA- Judecător in cadrul Tribunalului Bucureşti
Art. 99 lit.h) teza a Il-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată
1.
28/J/2014, ora 10,00
INSPECŢIA JUDICIARĂ
– JABRE CECILIA -judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti
– JABRE AMER-judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti
– Art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată
– Art. 99 lit. a) şi n) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată
3.
4/J/2015, ora 14,00
INSPECŢIA JUDICIARĂ
CURELEA ADRIAN -judecător în cadrul Tribunalului Mehedinţi
Art.99 lit. a), i) şi n) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată

SECŢIA PENTRU PROCURORI ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ ŞEDINŢA DIN DATA DE 20 mai 2015

ORDINEA DE ZI

Nr. crt.
Număr dosar
Părţi
Obiectul cauzei
1.
l/P/2015, ora 13,00
INSPECŢIA JUDICIARĂ
EPURE BOGDAN SILVIU –
procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 1 Bucureşti
– Art.99 lit.h) şi t) teza a H-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată
Sursa : CSM

By

Robert Williams

Editor in Chief

News24.7WorldPress

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: