PLENUL ORDINEA DE ZI -10 IUNIE 2015 ORA 09:00 ; SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI-10 IUNIE 2015 ORA 12:00; SECŢIA PENTRU PROCURORI ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ- 10 iunie 2015 ora 12:00

Read Time10 Minute, 24 Second

PLENUL

ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 10 IUNIE 2015 ORA 09:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare
1.

13537/2015

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9556/2015 privind cererea formulată de domnul STRANCIUG VIOREL, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, de acordare a avizului anual pentru menţinerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 11629/2015 privind cererea formulată de doamna NEAGU aNeTA, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti, de acordare a avizului anual pentru menţinerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani
2.

13394/2015

CONCURSURI:

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24006/2015 privind validarea rezultatelor concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada 05 ianuarie-04 iunie 2015.
3.

13395/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind stabilirea şi indisponibilizarea posturilor vacante de judecător şi procuror la nivelul judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, în vederea repartizării absolvenţilor Institutului Naţional al Magistraturii promoţia 2013-2015.
4.

13396/2015

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 11583/2015 privind organizarea unui
concurs de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii în perioada august-
septembrie 2015.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind stabilirea componenţei comisiei
de admitere la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii.
5.

13410/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind constatarea îndeplinirii condiţiei de bună-reputaţie de către absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii, promoţia 2015.
6.

12996/2015

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:

înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna CHIOSEAUA ADRIANA

Judecător la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Tribunal/Parchetul de pe lângă Tribunal

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna SIMIONESCU ELENA

Judecător la Tribunalul Vaslui

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna COŢOFANĂ MARIA

Judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Buzău

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna GHIURU IOANA

Judecător la Tribunalul Buzău
7.

13539/2015

RECUNOAŞTERE GRAD PROFESIONAL:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12791/2015 privind cererea formulată

de domnul LAZAR MARIAN, procuror militar şef birou al Compartimentului informaţii clasificate din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia parchetelor militare, de recunoaştere a gradului profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12792/2015 privind cererea formulată de domnul COŞNEANU GHEORGHE, procuror militar şef al Serviciului de urmărire penală şi judiciar din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia parchetelor militare, de recunoaştere a gradului profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

8.

13819/2015

INSPECŢIA JUDICIARĂ:

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 3145/IJ/1904/DIJ/813/DIP/2015 privind apărarea independenţei sistemului judiciar.

9.

13546/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25353/2015 privind constatarea încetării efectelor Hotărârii nr. 1471/2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin care a fost suspendată Hotărârea nr. 1430/2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii privind înaintarea către Preşedintele României a propunerii de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei CÂMPEAN CRISTIANA, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov.

10.

13241/2015

PLÂNGERE PREALABILĂ:

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.11107/2015 cu privire la plângerea prelabilă formulată de petentul GHEORGHE COPOS, prin avocat CORNELIU LIVIU POPESCU, privind revocarea dispoziţiilor art. 99 alin. (5 ind.2) din Regulamentul de ordinea interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005.

11.

12323/2015

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 11619/2015 privind solicitarea
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Oradea şi Judecătoriei Carei.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12399/2015 privind solicitarea
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de
funcţii şi de personal al Tribunalului Mureş.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 978/2015 privind solicitarea
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 11927, 12805/2015 privind solicitarea
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de
funcţii şi de personal ale parchetelor de pe lângă curţile de apel, tribunale, tribunale
specializate şi judecătorii, respectiv ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

12.

12669/2015

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12416/2015 privind reînvestirea
membrului supleant al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12407/2015 privind modificarea
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la
nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12259/2015 privind modificarea
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la
nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila.

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12033/2015 privind componenţa
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor, constituită la nivelul
Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

13.

13235/2015

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 12694/2015 privind proiectul de Lege pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate şi pentru modificarea unor acte normative.

14.

12481/2015

INSPECŢIA JUDICIARA:

1) Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2533/IJ/1530/DIJ/2015 privind cererea de apărare a
independenţei profesionale formulată de către succesorii domnului judecător EMIL
MARINA, de la Tribunalul Vâlcea.

2) Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2918/IJ/1762/DIJ/2015 privind cererea de apărare a
reputaţiei profesionale formulată formulată de doamna SUSANU RODICA, judecător la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

3) Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2233/IJ/1342/DIJ/2015 privind cererea de apărare a
independenţei profesionale formulată de doamna judecător PANIOGLU DANIELA.

4) Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2070/IJ/1246/DIJ/2015 privind cererea de apărare a
independenţei şi reputaţiei profesionale formulată de domnul judecător MATEESCU
MIHAI BOGDAN. ‘

15.

12305/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 18/5695/2015 referitoare la Raportul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, pe anul 2014, în legătură cu protecţia persoanelor cu ocazia prelucrării datelor cu caracter personal.

16.

13407/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind declanşarea procedurii pentru ocuparea, prin detaşare, a unor posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii.

17.

13408/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind declanşarea procedurii pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante din cadrul aparatului tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii.

18.

13663/2015

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 21845/2015 cuprinzând propunerile de modificare a Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari.

19.

13802/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27170/2015 privind validarea rezultatelor concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri din data de 26 aprilie 2015. ‘

20.

13805/2015

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 10650/2015 privind solicitarea Ministerului Afacerilor Externe – Direcţia Agent Guvernamental referitoare la executarea hotărârii CEDO în cauza Căşuneanu împotriva României.

21.

13807/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13231/2015 privind condiţiile de participare la concursul de promovare în funcţia de prim-magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

22.

13809/2015

Punctul de vedere al Direcţiei resurse umane şi organizare cu privire la contestaţia formulată de judecătorii Florica Coman, Raluca Beatrix Cuc şi Ovidiu Daniel Galea împotriva Hotărârilor Secţiei pentru judecători nr. 679, 681 şi 682 din 30.06.2015.

23.

13811/2015

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.8188/2015 privind actualizarea art. 6 lit. a) din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 884/2013 (ROLLI).

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI

ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 10 IUNIE 2015 ORA 12:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

13813/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 670/2015 privind solicitarea formulată de Judecătoria Marghita de amânare a datei transferului privind pe domnul judecător BURLE MIRCEA.

2.

13589/2015

NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10987/2015 privind propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Satu Mare, a domnului judecător CIORCAŞ MIHAI.

3.

12165/2015

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12078/2015 privind propunerea de
delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a
Tribunalului Timiş, a doamnei judecător GaBRIELA BĂRĂGAN.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 11744/2015 privind propunerea de
delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Baia Mare, a doamnei
judecător RADU ‘ DANIELA DRAGA.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 11985/2015 privind propunerea de
delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Drobeta Turnu Severin, a doamnei
judecător CAMENIŢĂ DANIELA.

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/11984/2015 privind propunerea de
delegare în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Drobeta Turnu Severin, a
doamnei judecător STOICA ANA MARIA.

5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12615/2015 privind propunerea de
delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Beiuş, a doamnei judecător
GAVRILĂ ANCUŢA FLORINA.

6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12731/2015 privind propunerea de
delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Fălticeni, a doamnei judecător

GHIDUC IRINA-MARIA.

7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12674/2015 privind propunerea de
delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Oneşti, a domnului judecător
ANGHEL ION.

8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12814/2015 privind propunerea de
delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei a VII-a civilă a Tribunalului Bucureşti, a
doamnei judecător ELENA ADINA BOJiNcĂ.

9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13273/2015 privind propunerea de
delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Feteşti, a doamnei judecător CARLA
DANIELA ANTON.

4.

13010/2015

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12673/2015 privind propunerea de
prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Buhuşi, a doamnei
judecător CANDET ANA-MARIA.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12826/2015 privind propunerea de
prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Videle, a doamnei
judecător OPRIŞĂNESCU SIMONA.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13412/2015 privind propunerea de
prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale din cadrul Judecătoriei
Buftea, a domnului judecător RĂZVAN CRISTIAN IlIe.

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13174/2015 privind propunerea de
prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Găeşti, a domnului
judecător DINU MARIUS. ‘

5.

13014/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.12497/2015 privind cererea domnului judecător cu grad profesional de tribunal ILIESCU CRISTIAN NICOLAE, preşedintele Judecătoriei Balş, de revenire asupra solicitării de aplicare a dispoziţiilor art.51 alin. 1, respectiv transferul de la Judecătoria Balş la Judecătoria Segarcea.

6.

13004/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.12485/2015 privind cererea domnului judecător cu grad profesional de tribunal BUZATU GHEORGHE, preşedintele Judecătoriei Vânju Mare, de continuare a activităţii în funcţia de judecător la Tribunalul Mehedinţi.

7.

12596/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10647,10748/2015 privind solicitările Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti de detaşare în cadrul acestei instanţe a doamnelor ANA SAVU, judecător la Judecătoria Costeşti şi DIANA DECULESCU, judecător la Judecătoria Constanţa.

8.

13617/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.16/15026/2015 privind menţinerea suspendării din funcţie a domnului BĂRBUŢĂ BOGDAN-ILARION-COSTiCă, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Rădăuţi, pe o durată de 30 de zile, cu începere de la data de 04.06.2015 şi până la data de 03.07.2015.

9.

13203/2015

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 7074/2015 privind practica instanţelor judecătoreşti referitoare la problematica trasferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, în general şi, în mod special, a terenurilor agricole din extravilan.

Sursa: Consiliul Superior al Magistraturii

By

Robert Williams

Editor in Chief

News24.7WorldPress

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: