PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 15 IUNIE 2015 ORA 10:00 – SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 15 IUNIE 2015 ORA 09:55

Read Time5 Minute, 16 Second

PLENUL

ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 15 IUNIE 2015 ORA 10:00

ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 15 IUNIE 2015 ORA 10:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare
1.

14214/2015

1) Punctele de vedere ale Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios cu privire la
propunerile legislative de modificare şi completare a codurilor penale.

2) Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 13839/2015
privind propunerile de modificare şi completare a Codului penal şi a Codului de
procedură penală transmise de Ministerul Justiţiei.

3) Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 13441/2015
privind posibilitatea completării Codului de procedură penală, astfel încât să prevadă
expres posibilitatea părţii de a obţine, la cerere, o copie electronică a înregistrării
şedinţei de judecată în ceea ce priveşte cauza acesteia.
2.

14243/2015

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 14048/2015 cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare tranşei a treia aferente anului 2016.
3.

14247/2015

CONCURSURI:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/11584/2015 privind organizarea unui concurs de admitere în magistratură, organizat în perioada 30 iunie – 15 octombrie 2015.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4/11584/2015 privind stabilirea componenţei comisiei de admitere la concursul de admitere în magistratură, organizat în perioada 30 iunie – 15 octombrie 2015.
4.

14210/2015

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:

Curtea de Apel

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul MĂRĂCINEANU VASILE

Judecător la Curtea de Apel Ploieşti

Tribunal

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul CHECEC VIRGIL-PETRU

Judecător la Tribunalul Bistriţa Năsăud

Judecătorie

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamnei BESENYEI CSILLA-IZABELLA

Judecător la Judecătoria Odorheiu Secuiesc
5.

13819/2015

INSPECŢIA JUDICIARA:

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 3145/IJ/1904/DIJ/813/DIP/2015 privind apărarea independenţei sistemului judiciar.
6.

14216/2015

CONTESTAŢII:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10567/2015 privind contestaţia domnului IONEL FLORIN NEGHINĂ, judecător cu grad de tribunal la Judecătoria Giurgiu, împotriva Hot. nr. 284/19.05.2015 a Secţiei pentru Judecători a Consiliului

Superior al Magistraturii, prin care a fost respinsă cererea sa de transfer la Tribunalul Giurgiu.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 11202/2015 privind contestaţia doamnei CRISTINA PINCIU, judecător la Tribunalul Giurgiu, împotriva Hot. nr. 274/19.05.2015 a Secţiei pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, prin care a fost respinsă cererea sa de transfer la Tribunalul Bucureşti.

7.

13882/2015

SOLICITĂRI DE OCUPARE POSTURI IN CONDIŢIILE ART. 134 IND. 1 DIN LEGEA NR. 304/2004:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10257/2015 privind solicitarea de
ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant la nivelul Curţii de
Apel Alba Iulia.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 11066/2015 privind solicitarea de
ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant la nivelul Curţii de
Apel Oradea.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7542/2015 privind solicitarea de
ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant la nivelul
Tribunalului Timiş.

8.

14208/2015

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13489/2015 privind solicitarea
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de
funcţii şi de personal al Tribunalului Buzău.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 11766/2015 privind solicitarea
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Alba Iulia şi Judecătoriei Agnita.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind acordarea avizului pentru
transferul temporar al unui post de judecător de la Judecătoria Orşova la Tribunalul
Dolj, ca urmare a soluţiei Secţiei pentru judecători din şedinţa din data de 10.06.2015.

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2967/2015 privind solicitarea
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de
funcţii ale Curţii de Apel Oradea şi ale unor instanţe din circumscripţia sa teritorială.

5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12806/2015 privind solicitarea
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de
funcţii ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel
Braşov.

9.

13879/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 11156/2015 privind solicitarea Judecătoriei Motru de reanalizare a măsurii acordării avizului conform pentru reducerea schemei de personal cu 2 posturi de judecător.

10.

13814/2015

Punctul de vedere al Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 11832/2015 referitoare la propunerile Şcolii Naţionale de Grefieri privind constituirea reţelei de formatori (personalul de instruire) pentru formarea iniţială în anul şcolar 2015.

11.

14250/2015

Referatul Serviciului Sinteze şi pregătirea lucrărilor Consiliului Superior al Magistraturii privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea nr. 562 din 26.05.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

12.

13880/2015

Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 1/12188/2015 de informare privind stadiul proiectelor cu finanţare externă implementate la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii şi instituţiilor coordonate.

13.

13871/2015

Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 8971/2015 de completare a Notei nr. 2/8971/2015 privind propunerea adresată Consiliului Superior al Magistraturii în vederea participării la depunerea unui proiect alături de Curtea de Apel Timişoara.

14.

13876/2015

Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 02/12818/2015 privind propunerea Ambasadei Franţei pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii care să participe la vizita de studiu în Franţa la Angers, finanţată de ambasada Franţei în cadrul proiectului AUDIS.
,Raportul nr. 12957/2015 privind participarea delegaţiei Consiliului Superior al
Magistraturii la vizita de studiu transnaţională în cadrul proiectului “START – o viaţă de
calitate în siguranţă”, Barcelona, 26 aprilie – 1 mai 2015.
SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 15 IUNIE 2015 ORA 09:55

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

14274/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8107/2015 privind solicitarea formulată de doamna judecător POP ANGELA TAŢIANA, de amânare a datei transferului său de la Judecătoria Năsăud la Judecătoria Aiud.

Sursa : Consiliul Superior al Magistraturii

By

Robert Williams

Editor in Chief

News24.7WorldPress

About Post Author

Robert Williams

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: