Comunicat de presă privind Conferinţa cu tema „Medierea pentru judecători şi procurori”

Read Time1 Minute, 48 Second

În perioada 22 – 23 octombrie 2015, în Bucureşti, se desfăşoară Conferinţa cu tema “Medierea pentru judecători şi procurori” organizată în cadrul proiectului “Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale”, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de Promotor de Proiect, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

 

Scopul conferinţei este cel de a promova medierea ca metodă alternativă de soluţionare a conflictelor şi este dedicată judecătorilor şi procurorilor de la instanţele judecătoreşti şi parchetele din ţară şi din Bucureşti, precum şi mediatorilor.

Experţi în cadrul conferinţei sunt domnul Rune Lium, judecător în Norvegia, domnul Paul Garlick, avocat şi expert al Consiliul Europei, doamna Denis Gabriela Ghervase, judecător la Tribunalul Dolj, doamna Ana Maria Lucia Zaharia, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, domnul Zeno Şuştac, vicepreşedinte al Consiliului de Mediere şi doamna Simona Vlădică, reprezentant al Corpului Profesional al Mediatorilor în relaţia cu sistemul judiciar pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Proiectul “Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale”, are ca obiectiv general susţinerea sistemului judiciar prin asigurarea resurselor financiare necesare unei formări profesionale adecvate a judecătorilor şi procurorilor în domeniul noilor coduri, jurisprudenţei CEDO, eticii şi deontologiei profesionale, managementului judiciar,  precum şi consolidarea capacităţii instituţionale a Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii, Şcolii Naţionale de Grefieri, Inspecţiei Judiciare şi Ministerului Public prin furnizarea echipamentelor necesare bunei desfăşurări a activităţilor specifice.

Bugetul total al proiectului este în valoare de 3.734.426 euro, finanţarea norvegiană reprezentând 3.174.262,3 euro (85%) şi cofinanţarea Ministerului Justiţiei 560.164,2 euro (15%), durata de implementare este de 27 de luni (10 martie 2014 – 30 aprilie 2016).

Conferinţa se va desfăşura la Hotelul Royal, b-dul. Mircea Vodă, nr. 28, Bucureşti, temele abordate şi ordinea susţinerii acestora se găsesc în agenda.

Informaţii detaliate privind Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 şi proiectele implementate de Consiliul Superior al Magistraturii se găsesc la secţiunile dedicate de pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii http://www.norwaygrants.csm1909.ro şi Ministerului Justiţieihttp://norwaygrants.just.ro ; www.norwaygrants.org.

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: