Exercitare acţiune disciplinară judecător – Tribunalul Caras – Severin

Read Time54 Second

COMUNICAT DE PRESĂ

Inspecţia judiciară a exercitat acţiunea disciplinară

faţă de un judecător

 

Bucureşti, 27 octombrie 2015 – Inspectorii judiciari din cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători au dispus, prin rezoluţia din 15 octombrie 2015, exercitarea acţiunii disciplinare faţă de doamna Daniela  DETEŞAN, judecător la Tribunalul Caraş Severin, pentru abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. m) şi t ) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În motivarea acţiunii disciplinare s-a reţinut, pe de o parte, că judecătorul nu a respectat dispoziţiile Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti în sensul că a permis grefierului de şedinţă completarea soluţiei în sistem informatizat, deşi minuta nu era întocmită şi nu era semnată de ceilalţi membrii ai completului de judecată şi că, pe de altă parte, a încălcat dispoziţiile procedurale care vizează procedura deliberării şi pronunţării hotărârilor judecătoreşti.

Acţiunea disciplinară a fost înaintată Secţiei pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la răspunderea judecătorului în cauză.

Compartimentul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: