PROGRAMUL DE INSTRUIRE PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE ŞI DE MANAGEMENT

Read Time1 Minute, 41 Second

P2620854 P2620872

Prin ,,Programul de instruire pentru creşterea capacităţii instituţionale şi de management”, în ultimii doi ani, 900 de poliţişti au fost pregătiți în domeniul managementului general şi al managementului proiectelor.

La data de 28 octombrie a.c., a avut loc conferinţa de închidere a proiectului ,,Programul de instruire pentru creşterea capacităţii instituţionale şi de management”, prin care Poliţia Română şi-a propus creşterea eficienţei capacităţii administrative și implementarea unui sistem de management orientat spre rezultat.

Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătăţirea capacităţilor manageriale ale personalului cu funcţii de conducere şi optimizarea formării în domeniul managementului în instituţiile de învăţământ subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Pe parcursul a 24 de luni, 900 de poliţişti au beneficiat de cursuri de pregătire de specialitate, acreditate de către Autoritatea Națională pentru Certificări.

Astfel, 700 de polițiști au fost pregătiți în domeniul managementului general, 80 au fost certificaţi ca formatori, 100 au fost formați ca manageri de proiect, iar 20 au fost pregătiți în managementul superior al proiectelor.

Proiectul a urmărit creşterea randamentului activităţilor desfăşurate la nivel de management înalt printr-o transmitere eficientă a mesajelor, a politicilor şi a strategiilor către nivelul de execuţie.

De asemenea, proiectul a avut ca obiectiv sporirea gradului de motivare a poliţiştilor şi reducerea migraţiei de personal de la nivel operativ, dezvoltarea competenţelor în domeniul managementului de proiect şi constituirea unui nucleu de formatori specializaţi.

Contractul de finanţare a proiectului a fost semnat la nivelul Autorităţii de Management – Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în octombrie 2013.

Bugetul alocat a fost de 2.863.300 de lei, fără T.V.A., din care 85% a reprezentat asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Poliţia Română şi-a propus ca, pe lângă optimizarea pregătirii personalului în domeniul siguranţei naţionale şi ordinii publice, să realizeze o pregătire managerială performantă a personalului de conducere, pentru a răspunde exigenţelor şi provocărilor societăţii contemporane.

Proiect a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: