Breaking News

IPJ BACAU RASPUNDE INTREBARILOR NEWS247WORLDPRESS

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE                                                                      N E S E C R E T

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE                                                 BACĂU

INSPECTORATUL DE POLIŢIE  JUDEŢEAN BACĂU                                       Nr. 45089  din 28.10.2014

Către,

        

 

Domnului Robert Williams

-Editor News247WorldPress –

La solicitarea dumneavoastră adresată Inspectoratului de Poliţie Județean Bacău, vă comunicăm următoarele:

Cadrul juridic general ce reglementează activitatea Poliţiei Române este Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. Noul statut al poliţistului, adoptat prin Legea nr. 360/2002, completează şi detaliază dispoziţiile privind desfăşurarea, în limitele şi conform legii, a acestei activităţi pusă în slujba comunităţii.

Astfel, conform prevederilor legale, Poliţia Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne şi este “instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii”.

Activitatea Poliţiei Române constituie serviciu public specializat şi se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

În îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliţia Română cooperează cu instituţiile statului şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii.

Poliţia Română se organizează corespunzător împărţirii administrativ-teritoriale a ţării sau conform specificului unor sectoare ale economiei naţionale : transporturi feroviare, aeriene, navale, precum şi al unor obiective economice şi sociale, în funcţie de importanţa şi de numărul acestora.

Poliţia Română, în calitate de principal furnizor de ordine şi siguranţă publică, şi-a concentrat eforturile pentru îndeplinirea obiectivelor derivate din documentele strategice naţionale (Programul de Guvernare, Hotărârile C.S.A.T., G.I.S.), dar şi a celor de interes regional sau internaţional rezultate ca urmare a calităţii de partener al instituţiilor similare din Uniunea Europeană sau al celor de cooperare poliţienească internaţională.

Astfel, Poliţia Română are o contribuţie semnificativă la faptul că, în prezent, România este percepută ca o ţară sigură din punct de vedere al ordinii şi siguranţei publice, lucru unanim recunoscut, reliefat atât de evoluţia criminalităţii în ţara noastră, cât şi de principalii noştri parteneri externi, precum şi de cel mai important barometru de evaluare, cetăţeanul.

În anul 2014, în domeniul juridic activităţile s-au axat pe îmbunătăţirea cadrului legal în care activează poliţiştii, iar ca urmare a iniţiativei Inspectoratului General al Poliţiei Române au fost adoptate următoarele acte normative:

 • Hotărârea Guvernului nr. 201 din 19 martie 2014 pentru desemnarea autorităţilor române competente în aplicarea prevederilor legale privind facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră;
 • Ordinul comun nr. 56/10.04.2014 şi nr. 12/C/2014 Normele metodologice privind evidenţa unitară a sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 66 din 5 mai 2014 privind conferirea unor distincţii onorifice în Poliţia Română;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

 • Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări;

 • Ordin comun M.A.I-P.I.C.C.J nr. 179/3.119-C/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind întocmirea şi comunicarea referatului de evaluare profesională de către conducătorul parchetului sub coordonarea, controlul şi conducerea căruia îşi desfăşoară activitatea poliţiştii din cadrul poliţiei judiciare;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi poliţiştilor decedaţi.

De asemenea, majoritatea sondajelor de opinie din anul 2014 arată faptul că, încrederea cetăţenilor în Poliţia Română este pe un trend crescător, atingând valoarea de 59%, cea mai ridicată valoare înregistrată de poliţie.

Astfel, sondajul IRES, intitulat „Climat economic şi nivel de trai. Bilanţul anului 2014. Aşteptări pentru 2015”, arată că gradul de mulţumire al cetăţenilor faţă de activitatea desfăşurată de instituţie şi poliţişti este de 59%.

Pentru a furniza elemente de comparaţie, menţionăm faptul că procentul celor care afirmă că au multă/foarte multă încredere în Poliţie s-a menţinut, pentru perioada 2008 – 2010 relativ constant, în intervalul 38-46%, iar pentru perioada 2010-2012 nivelul de încredere al populaţiei în poliţie s-a situat în jurul valorii de 50%.

Creşterea gradului de încredere este reliefată şi de sondajele Eurobarometru care arată că faţă de anul 2010, încrederea populaţiei în instituţia poliţiei a cunoscut o evoluţie pozitivă cu 14 procente, de la 37% la 51%, Poliţia Română clasându-se în primele 3 poliţii din statele Uniunii Europene care cunosc un astfel de trend ascendent.

Totodată, sondajul IRES intitulat „Bilanţul politic al anului 2014”, arată că 69% dintre cetăţeni apreciază ca bună sau foarte bună funcţionarea sistemului de ordine publică.

Activitatea de prevenire a criminalităţii reprezintă, alături de combatere, o componentă importantă a intervenţiei Poliţiei Române, constituind în acelaşi timp scop, metodă şi funcţie în relaţia cu infracţionalitatea. În acest domeniu, s-a acţionat pe două paliere:  prin structurile de cercetare şi prevenire a criminalităţii şi prin structurile operative.

Conform articolului 31, alineatul 1, litera h  din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, “ În realizarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul este învestit cu exerciţiul autorităţii publice şi are următoarele drepturi şi obligaţii principale: – să poarte asupra sa armamentul şi muniţia necesare, indiferent dacă este în uniformă sau echipat civil, şi să folosească, pentru îndeplinirea misiunilor, autovehicule din dotare, cu sau fără însemnele distinctive ale poliţiei”.

De asemenea, conform prevederilor articolului 34 din acelaşi act normativ:

“(1) În caz de necesitate poliţistul poate folosi, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de lege, forţa armelor albe sau a armelor de foc. Armele de foc se folosesc după somaţia: “Stai, stai că trag!”

(2) În cazurile de legitimă apărare poliţistul poate folosi armele de foc, fără somaţie.

(3) Folosirea armamentului din dotare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile şi în situaţiile prevăzute de lege, înlătură caracterul penal al faptei”.

În anul 2014, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a intervenit la 14 203 de solicitări prin S.N.U.A.U. 112, a efectuat 4 347 de controale, a constatat 1 739 de infracţiuni în flagrant delict şi a aplanat 2 427 de stări conflictuale.

De la data de 31.07.2009, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău este condus de domnul chestor de poliție Oprișan Vasile.

Statistica principalelor activităţi desfăşurate de instituţia noastră o puteţi consulta pe pagina oficială – www.bc.politiaromana.ro.

RECOMANDĂRI PREVENTIVE ADRESATE CONDUCĂTORILOR AUTO:

 

 • Adaptaţi permanent viteza de deplasare la particularităţile de drum şi de trafic!
 • Atenţie sporită la efectuarea depăşirilor, nu vă angajaţi în efectuarea de depăşiri neregulamentare!
 • Folosiţi corect luminile, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, ploaie abundentă sau ceaţă densă!

 • Respectaţi normele rutiere privind prioritatea de trecere, indiferent că este vorba despre pietoni sau alte vehicule!

 • Folosiţi centura de siguranţă – vă poate salva viaţa în caz de accident;

 • Nu conduceţi sub influenţa băuturilor alcoolice;

 • Nu conduceţi dacă vă simţiţi obosiţi! Planificaţi-vă în aşa fel călătoriile, încât să nu parcurgeţi într-o zi mai mult de 300 de kilometri.

 • Este chiar indicat să opriţi din când în când, pe parcursul traseului, pentru a vă destinde şi a vă reface forţele!

 • Pe timp de ploaie, acţionaţi din timp ştergătoarele de parbriz! Câteva momente fără vizibilitate pot fi fatale.

 • Acordaţi un plus de atenţie conducerii prin intersecţiile nedirijate, la depăşirea mijloacele de transport în comun sau a altor autovehicule, vitezei cu care rulaţi, pentru a putea în orice moment manevra şi opri în deplină siguranţă autoturismul, dacă situaţia o impune!

 •  

  PENTRU A PREVENI FURTURILE DIN LOCUINŢE,

  POLIŢIA VĂ RECOMANDĂ:

  • Montaţi încuietori rezistente care au sistemul de prindere în interior la toate căile de acces (ferestre, guri de aerisire, uşi de balcon şi de intrare în locuinţă, precum şi alte locuri);
  • la plecarea de la domiciliu (indiferent de perioada de timp) închideţi bine toate căile de acces în locuinţă;
  • biletele de genul „ SUNT PLECAT PENTRU… ZILE” pot face deliciul hoţilor, cu atât mai puţin este indicat să lăsaţi cheia „sub preş”.
  • păstraţi cheia în permanenţă asupra dumneavoastră, nu o lăsaţi la îndemâna oricui;
  • nu ţineţi sume mari de bani în casă, neasigurate, şi nici nu lăsaţi impresia că deţineţi asemenea sume; aceeaşi recomandare este valabilă şi cu privire la bijuterii;
  • dacă alegeţi să montaţi un sistem de alarmare în interiorul locuinţei dumneavoastră, contactaţi firme specializate în acest domeniu;
  • atunci când sunteţi plecaţi de acasă pentru o perioada de timp mai îndelungată, rugaţi un vecin să supravegheze periodic perimetrul locuinţei şi curţii dumneavoastră;
  • nu lăsaţi în curte scări şi diverse unelte, acestea putând facilita accesul prin escaladare, precum şi distrugerea sistemelor de închidere;

       În cazul în care sunteţi victima unui furt din locuinţă :

  • anunţaţi de urgenţă Poliţia;
  • nu atingeţi şi nu modificaţi poziţia lucrurilor din locuinţă şi, pe cât posibil, interziceţi accesul altor persoane în câmpul infracţional, întrucât se pot distruge mijloace de probă.

  Pentru a evita să deveniţi victima unei infracţiuni de înşelăciune, cu mod de operare intitulat generic “accidentul”, este bine să analizaţi cu atenţie informaţiile primite şi să vă puneţi câteva întrebări elementare referitoare la veridicitatea lor.

  Înainte de a vă oferi ajutorul, aveţi în vedere şi următoarele aspecte:

  În caz de accident, nu există noţiunea de plată a unor despăgubiri, decât ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti în acest sens sau prin societăţile de asigurări.

  Orice accident de circulaţie are două variante de soluţionare:

  1) depunerea unei plângeri la unitatea poliţie, care se va ocupa mai departe de cazul respectiv sau

  2) înţelegerea amiabilă a părţilor, ceea ce presupune repararea daunelor folosind poliţa de asigurare auto obligatorie.

  Oricine poate fi victima unui accident, dar, într-un moment critic ca acesta, singura urgenţă este cea medicală şi nicidecum aspectul financiar. Atât victima, cât şi autorul unui accident nu au nevoie de bani ca să primească îngrijiri medicale.

  De asemenea, trebuie să cunoaşteţi faptul că, în conformitate cu reglementările în vigoare, un accident de orice fel, mai ales unul rutier grav este, de obicei, doar anunţat de persoane oficiale, abilitate să facă acest lucru.

  Chiar dacă ar putea exista alte surse, care să transmită informaţia înainte ca aceasta să vă parvină în mod oficial, datele trebuie verificate înainte de a întreprinde orice acţiune.

  În cazul în care sunteţi martorul unei infracţiuni sau victima acesteia, apelaţi în cel mai scurt timp numărul de urgenţă 112 şi reţineţi cât mai multe detalii!

  Vă mulţumim pentru încrederea acordată şi vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate în rezolvarea problemelor ce intră în competenţa informaţiilor de interes public.

  RESPONSABIL LEGEA 544

  Inspector principal de poliţie

  Butnaru Narcisa

  C:My documents\NB\Raspuns solicitare press247news.doc

  Bacău, str. Al.Tolstoi, nr.2,

  Telefon:  centrala 0234 20 20 00 / int.21 00, fax – 20 20 46,

  E-mail: cabinet@bc.politiaromana.ro, Cod poştal – 60 00 93

  By

  Robert Williams

  Editor in Chief

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.