Exercitare acţiune disciplinară judecători – Curtea de Apel Bucureşti

Read Time1 Minute, 0 Second

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015 – Inspectorii judiciari din cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători au dispus, prin rezoluţia din 29 octombrie 2015, exercitarea acţiunii disciplinare faţă de doamna Găgescu Risantea şi domnul Dolache Damian, judecători la Curtea de Apel Bucureşti, pentru abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. s) şi art. 99 lit. t), raportat la art. 991 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În motivarea acţiunii disciplinare s-au reţinut următoarele :

– raportat la abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. s) – judecătorii au utilizat expresii inadecvate în cuprinsul deciziei penale nr. 733/A/20.05.2015, motivarea fiind în mod vădit contrară raţionamentului juridic şi de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de magistrat;

– raportat la abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. t) – au fost nesocotite normele de drept procesual, prevăzute de art. 342, 344-347 din Codul de Procedură Penală, care reglementează procedura camerei preliminare.

Acţiunea disciplinară a fost înaintată Secţiei pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la răspunderea judecătorilor în cauză.

Compartimentul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: