PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 03 NOIEMBRIE 2015 ORA 09:15 SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 03 NOIEMBRIE 2015 ORA 09:00

Read Time10 Minute, 5 Second

PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 03 NOIEMBRIE 2015 ORA 09:15

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

24621/2015

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24183/2015 privind cererea domnului TRIF GHEORGHE, preşedinte al Judecătoriei Gurahonţ, de acordare a avizului anual pentru menținerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani.

2.

24665/2015

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 21572/2015 privind numirea în funcţia de director adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri, responsabil cu formarea continuă.

3.

24666/2015

Notă privind unele aspecte nefinalizate în şedinţa Plenului din data de 27.10.2015 referitoare la propunerile de modificare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

4.

24669/2015

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 53/6447/2015 cu privire la redistribuirea unor posturi de judecător.

5.

24518/2015

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24024/2014;10264,20457,13168,13818,16243,16984,23659/2015 privind analizarea cererilor de numire în funcţia de judecător militar a unor procurori/judecători şi de transfer în funcţia de judecători/procurori militari.

6.

24505/2015

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 33/22370/2015 pentru stabilirea structurii Raportului privind starea justiției pe anul 2015.

7.

15022/2014

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9459/2014/1154/2014 privind reîncadrarea în funcţia de judecător a domnului HERŢOIU ALEXANDRU.

8.

24049/2015

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:

Curte de Apel/Parchetul de pe lângă Curtea de Apel

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna MARTIN CARMEN GABRIELA

Procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava

Tribunal/Parchetul de pe lângă Tribunal

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul GHEORGHE CHIRU

Judecător la Tribunalul Călăraşi

9.

24381/2015

CONCURSURI: 1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/23887/2015 privind

solicitarea Curţii de Apel Oradea de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii superioare din statul de funcţii al Tribunalului Bihor. 2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/23866/2015 privind solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii superioare din schema Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.

10.

24595/2015

CONTESTAŢII: Nota Direcției resurse umane şi organizare privind contestaţia domnului SMARANDI COSTIN, judecător la judecătoria Oneşti, împotriva Hotărârii nr. 796/20.10.2015 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

11.

24605/2015

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5/24017/2015 privind contestaţia formulată de domnul ANTON DAN, judecător la Curtea de Apel Iaşi, suspendat din funcţie, împotriva Hotărârii nr. 857/2015 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

12.

24574/2015

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.18771/2015 privind suspendarea Hotărârii nr. 962/2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

13.

24402/2015

SOLICITĂRI DE OCUPARE POSTURI ÎN CONDIŢIILE ART. 134 IND. 1 DIN LEGEA NR. 304/2004: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23130/2015 privind solicitarea Curţii de Apel Timişoara de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de judecător.

14.

24616/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24644/2015 privind scoaterea din categoria posturilor indisponibilizate a unui post de judecător la Curtea de Apel Timişoara, indisponibilizat în temeiul Hotărârii nr. 430/2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

15.

24286/2015

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 2983/2015 cu privire la propunerile de modificare şi completare a regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor şi a Ghidului de evaluare profesională a magistraților.

16.

24567/2015

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 23223/2015 privind folosirea de către Institutul Naţional al Magistraturii, în mod excepţional, cu plată, a domnului judecător CONSTANTIN NICOLAE, şef serviciu în cadrul DLDC-CSM, pentru seminarul dedicat formării membrilor comisiilor de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, ce va avea loc la Bucureşti, în perioada 9-10 decembrie 2015.

17.

24389/2015

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23688/2015 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Curţii de Apel Timişoara. 2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23688/2015 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Galaţi. 3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/24090/2015 privind

constatarea calităţii de membru de drept al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor de la Tribunalul Alba.

18.

24507/2015

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 23920/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Sibiu. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24083/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. 3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6,8/13497/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriilor Costeşti, Piteşti şi Râmnicu Vâlcea. 4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24213/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii ale Curţii de Apel Alba Iulia şi Tribunalului Hunedoara. 5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind restituirea unui post de judecător transferat din schema Tribunalului Cluj la Judecătoria Năsăud. 6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24079/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti. 7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 22704/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Brașov. 8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 23864/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Brad. 9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/22769/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Botoşani. 10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/24072/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Oradea.

19.

24486/2015

PLÂNGERE PREALABILĂ: Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 22977/2015 cu privire la plângerea prealabilă formulată de doamna judecător FIROIU CARMEN ISABELA împotriva Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 939/22.09.2015.

20.

24480/2015

Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 23705/2015 cu privire la stadiul proiectului de lege pentru înființarea, organizarea şi funcţionarea Agenției Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

21.

24562/2015

Referatul Direcției resurse umane şi organizare nr. 16718/2015 privind centralizarea răspunsurilor la circulara nr. 16718/2015.

22.

21319/2015

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 2394/2014 referitor la Proiectul Adiţional nr. 16 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăților Fundamentale.

23.

24337/2015

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 24292/2015 privind participarea reprezentantului Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 70-a sesiune plenară a GRECO, care va avea loc în perioada 30 noiembrie-4 decembrie 2015.

24.

24494/2015

Raportul Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 24441/2015 cu privire la participarea la cea de-a 69-a Reuniune Plenară GRECO, 12-16 octombrie, Strasbourg.

25.

24506/2015

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: Nota Direcției afaceri europene relaţii internaţionale şi programe nr. 02/24086/2015 privind solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii de aprobare a participării sale într-o serie de proiecte finanţate de Comisia Europeană.

26.

24556/2015

Notă privind fundamentarea proiectului de buget pe anul 2016 al Consiliului Superior al Magistraturii.

27.

24383/2015

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 15341/2015 privind adoptarea proiectului Codului de conduită etică a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 03 NOIEMBRIE 2015 ORA 09:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

24520/2015

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24024/2014;10264,20457,13168,13818,16243,16984,23659/2015 privind analizarea cererilor de numire în funcţia de judecător/procuror militar a unor procurori/judecători şi de transfer în funcţia de judecători/procurori militari.

2.

13549/2014

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9459/2014/1154/2014 privind reîncadrarea în funcţia de judecător a domnului HERŢOIU ALEXANDRU.

ROMÂNIA SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 03 NOIEMBRIE 2015 ORA 12:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

24630/2015

NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 23728/2015 privind propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Hunedoara, a doamnei judecător IFTIMUŞ ADINA CAMELIA. 2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 23805/2015 privind propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a I a civilă a Tribunalului Vrancea, a domnului judecător DINU JELEA.

2.

24613/2015

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24129/2015 privind propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Baia Mare a doamnei judecător PETRARIU MIRELA-ROXANA. 2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24137/2015 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei a III-a civile şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Bucureşti a doamnei judecător DOINIŢA MIHALCEA.

3.

24440/2015

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 23939/2015 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei pentru cauze penale din cadrul Judecătoriei Piteşti a doamnei judecător DUMBRAVĂ ANA MARIA. 2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 23994/2015 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Vaslui a doamnei judecător STATIVĂ LUMINIŢA-COSMINA. 3) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24130/2015 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Baia Mare a doamnei judecător MIHALCA CRISTINA-SIMONA.

4.

24633/2015

DETAŞARE: 1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24136/2015 privind solicitarea Curţii de Apel Bucureşti de detaşare a doamnei LILIANA CAMELIA VIZITEU, judecător la Curtea de Apel Bacău.

5.

24602/2015

PRELUNGIRE DETAŞARE: Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24009/2015 privind solicitarea ministrului afacerilor externe de prelungire a detaşării domnului judecător BARBU SILVIU GABRIEL de la Curtea de Apel Brașov la Ministerul Afacerilor Externe, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 29.11.2015.

6.

24637/2015

Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24514/2015 privind cererea domnului judecător cu grad profesional de tribunal, PODAR CLAUDIU RAREŞ, preşedinte al Judecătoriei Zalău, privind instanţa unde înţelege să îşi desfăşoare activitatea, după încetarea mandatului în funcţia de conducere, respectiv Tribunalul Sălaj.

7.

24639/2015

REVOCARE HOTĂRÂRE: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5/22778;6/22778/2015 privind solicitarea doamnei BULIGAN MIHAELA LILIANA, judecător la Tribunalul Hunedoara, de revocare a Hotărârii nr. 837/2015 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

8.

24335/2015

INSPECŢIA JUDICIARĂ: Raportul Inspecției Judiciare nr. 4199/IJ/2524/DIJ/2015 privind rezultatul verificărilor referitoare la îndeplinirea condiției de bună reputaţie de către domnul judecător MOŞ VASILE.

9.

24484/2015

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 22094 privind solicitarea domnului VASILE DUMITRU.

10.

24656/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 22278/2015 privind retragerea candidaturii depuse de domnul judecător DOBRIŢOIU BOGDAN, pentru numirea în funcţia de preşedinte al Secției penale a Judecătoriei Brașov.

Sursa: CSM

By

Robert Williams

Editor in Chief

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: