„ Ziua Profesiilor Liberale din România “

Read Time3 Minute, 37 Second

Joi, 5 noiembrie 2015, Uniunea Profesiilor Liberale din România va organiza la Sala Panoramic a Hotelului Marshal Garden din Calea Dorobanților nr. 50B, Sector 1, București, cea de-a VIII – a ediție a Conferinței „ Ziua Profesiilor Liberale din România “.

Tema evenimentului se referă la raportul “ Reglementare versus dereglementare “, aspect deosebit de important pentru viitorul profesiilor liberale și pentru calitatea serviciilor furnizate de membrii acestora clienților, pacienților și consumatorilor.

Scopul Conferinței este acela de a stimula unificarea și dezvoltarea sectorului socio – economic al profesiilor liberale, precum și creșterea solidarității și vizibilității lor la nivelul societății românești.

La eveniment vor participa reprezentanți ai asociațiilor de profesii liberale, precum și ai unor autorități publice, instituții și organizații relevante pe plan național și internațional.

Lucrările evenimentului vor începe la orele 09:30 și se vor încheia la orele 14:00.

UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA

P R O G R A M U L

celei de a VIII-a ediţii a Conferinţei

“ Ziua Profesiilor Liberale din România “

– 5 noiembrie 2015 –

Tema:   “ Reglementare versus dereglementare “

   Locaţie : Sala Panoramic a Hotelului Marshal Garden

Calea Dorobanţilor nr. 50B, etaj 5, Sector 1, Bucureşti

09 :00 – 09 :30 – Înregistrarea participanţilor şi cafea

09 :30 – 10 :15 – Deschiderea lucrărilor Conferinţei

Alocuţiuni:

  1. EMILIAN RADU, Preşedinte, Uniunea Profesiilor Liberale din România
  2. LIVIU MARIAN POP, Ministrul Delegat pentru Dialog Social din

     cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor

Vârstnice

  1. LIVIU-BOGDAN CIUCĂ, Președinte, Comisia Juridică, de

Disciplină și Imunități, Camera Deputaților, Parlamentul României

  1. Prof. univ. Dr. PAVEL NĂSTASE, Rector, Academia de Studii

Economice București

  1. ELENA IORDACHE, Director General Adjunct, Direcția Legislație

Cod Fiscal, Ministerul Finanțelor Publice

  1. EMIL-OCTAVIAN IONESCU, Director, Direcția Mediu de Afaceri,

     Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

Mesaje din străinătate:

1) Mesajul Domnului Av. ERIC THIRY, Președintele Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale  – UMPL și Președintele Uniunii Naționale a Profesiilor Liberale și Intelectuale din Belgia – UNPLIB;

2) Mesajul Domnului KONSTANTINOS TOMARAS, Adjunct al Șefului Unității Calificări Profesionale și Mobilitatea Profesioniștilor Liberali din cadrul Direcției Generale pentru Piața Internă, Antreprenoriat și Întreprinderi Mici și Mijlocii a Comisiei Europene;

3) Mesajul Domnului ARNO METZLER, Vicepreședinte al Comitetului Economic și Social European;

4) Mesajul Domnului RUDOLF KOLBE, Președintele Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS.

DEZBATEREA TEMEI CONFERINŢEI

                    

10:15 – 12:00      PARTEA I

 

Moderator: EMILIAN RADU – Preşedinte, Uniunea Profesiilor Liberale din România

 

1) EMILIAN RADU, Președinte, Uniunea Profesiilor Liberale din România

Titlul intervenției: ” Reglementare versus dereglementare: riscurile dezechilibrului “

  2) IRINA POPOVICI, Șef Serviciu Carteluri, Consiliul Concurenței

Titlul intervenției: ” Politica de clemență a Consiliului Concurenței – instrument al autorității de concurență “

  3) Dr. GHEORGHE BORCEAN, Președinte, Colegiul Medicilor din România

Titlul intervenției: ” Interprofesionalism ”

  4) STELUȚA CLAUDIA ONCICĂ, Director, Direcția de Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Titlul intervenției: ” Unitatea de Informații Financiare a României, 2015 și dincolo de…..”

  5) Prof. univ. dr. ROBERT-AURELIAN ȘOVA, Președinte, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România -CECCAR

Titlul intervenției: “Aspecte privind reglementarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat în România “

  6) Farm. ANDREEA BUNEA, Vicepreședinte, Patronatul Serviciilor Private din România

Titlul intervenției: ” Profesioniștii liberali și România de mâine ”

7) Lect. univ. dr. GABRIEL RADU, Președinte, Camera Auditorilor Financiari din România

Titlul intervenției: ” Impactul transpunerii Directivei Uniunii Europene asupra profesiei de auditor financiar “

12 :00 – 12 :30 – Pauză de cafea

 

 

   12 :30 – 14 :00 – PARTEA A II – A

Moderator :  Ec. ADRIAN VASCU – Prim-Vicepreședinte, Uniunea Profesiilor Liberale din România

   1) Ec. ADRIAN VASCU, Prim – Vicepreşedinte, Uniunea Profesiilor

Liberale din România ; Preşedinte, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

Titlul intervenției: ” Reglementarea și profesiile liberale “

2) MIHAELA MITROI, Vicepreședinte, Camera Consultanților Fiscali

Tema intervenției: ” Impactul prevederilor Noului Cod Fiscal asupra activității profesiilor liberale “

3) OANA-MIHAELA SALOMIA, Consilier pentru Afaceri

Europene, Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor, Ministerul Educației Naționale

Titlul intervenției: ” Planurile naționale de reformă privind profesiile reglementate – provocare pentru autoritățile reglementate “

  4)Arh. MICHAELA GAFAR, membru al Consiliului Național, Ordinul Arhitecților din România

Titlul intervenției: ” Reglementare-dereglementare în profesia de arhitect “

  5) RODICA LUPU – Preşedinte, Centrul de Resurse pentru Cetăţenie

Activă ; Preşedinte, Corpul Profesioniştilor în Responsabilitate Socială

Titlul intervenției: ” Profesiile liberale și inovarea socială “

  6) Av. dr. jurist IOSIF FRIEDMANN – NICOLESCU, Consilier, Consiliul Baroului București

Titlul intervenției: ” Convergența reglementărilor profesiilor liberale “

 

 

13 :45 – 14 :00 – Discuţii generale şi concluzii

 

 14 :00 – Încheierea lucrărilor Conferinţei

               Dejun – Restaurant Danieli, et. 6

Sursa: Legal Magazin

By

Robert Wiliams

Editor in Chief

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: