Exercitare acţiune disciplinară judecători – Curtea de Apel Craiova, Tribunalul Mehedinţi

Read Time58 Second

COMUNICAT DE PRESĂ

Bucureşti, 9 noiembrie 2015 – Inspectorii judiciari din cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători au dispus, prin rezoluţia din 4 noiembrie 2015, exercitarea acţiunii disciplinare faţă de: Mihaela Elisabeta COTORA preşedintele Curţii de Apel Craiova, Constantin IRIZA – judecător la Curtea de Apel Craiova şi Corneliu POPESCU preşedintele Tribunalului Mehedinţi,  pentru abaterea disciplinară prevăzută de  art. 99 lit. l) din Legea    nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În motivarea acţiunii disciplinare s-a reţinut că doamna judecător Mihaela Elisabeta COTORA a manifestat interes în aflarea componenţei comisiei de examinare a concursului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor şi a întreprins demersuri succesive în vederea influenţării membrilor acesteia.

Domnii judecători Constantin Iriza şi Corneliu Popescu, în considerarea relaţiilor de subordonare faţă de preşedintele Curţii de Apel Craiova şi în scopul favorizării candidaţilor agreaţi de acesta, au intervenit în acest sens prin sugestionarea directă a membrilor comisiei de examinare.

Acţiunea disciplinară a fost înaintată Secţiei pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la răspunderea judecătorului în cauză.

Compartimentul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: