Plenul 10.11.2015 ora 9:00; Sectia pentru judecatori 10.11.2.15 ora 11:00; Sectia pentru procurori 10.11.2.15 ora 11:00

Read Time7 Minute, 47 Second

PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2015 ORA 09:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

25269/2015

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24442/2015 privind cererea domnului BOŞTIOG NECULAI, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, de acordare a avizului anual pentru menținerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani.

2.

25268/2015

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:

Curte de Apel/Parchetul de pe lângă Curtea de Apel

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna BURCEAG MARIA

Procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava

3.

21915/2015

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.25969/2015 revizuită cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 1275/2005.

4.

24804/2015

1) Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 22288/2015 referitor la posibilitatea unui judecător de a avea calitatea de membru în grupul de experţi privind politica Uniunii Europene în materie penală. 2) Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 25147/2015 privind compatibilitatea dintre funcţia de judecător şi calitatea de membru în comisia pentru elaborarea subiectelor şi notarea lucrărilor privind concursurile şi examenele organizate de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.

5.

25010/2015

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 20851/2015 cu privire la corelaţia dintre concediul pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la un an, doi ani sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, şi concediul de odihnă aferent anului respectiv.

6.

25130/2015

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 24497/2015 cu privire la solicitarea domnului APOSTOLICEANU TIMOFTEI DANIEL, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, de constatare a suspendării Hotărârii nr. 724/30.06.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi a Hotărârii nr. 272/03.06.2015 a Secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

7.

25198/2015

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 21475/2015 privind solicitarea domnului procuror PALAGHIEA LAURENŢIU MARIAN.

8.

25241/2015

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25103/2015 privind memoriul formulat de judecătorii şi procurorii stagiari care au susţinut examenul de capacitate în perioada 3 iulie-5 noiembrie 2015.

9.

25266/2015

CONCURSURI: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8715/2015 privind desemnarea psihologilor pentru testarea psihologică, respectiv reexaminarea candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sesiunea august-noiembrie 2015.

10.

24995/2015

CONCURSURI: 1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22275/2015 privind solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de tehnician criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui.

11.

25267/2015

CONTESTAŢIE: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11215/2015 privind contestaţia formulată de domnul procuror TOPALEA IULIAN CRISTIAN de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, împotriva Hotărârii nr. 248/2015 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

12.

25174/2015

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11320/2015 privind adresa nr.36285/2015 a Ministerului Justiției având ca obiect stadiul de implementare a modului resurse umane şi salarizare din cadrul Sistemului integrat de management al resurselor materiale, financiare şi umane din sistemul judiciar (RMS).

13.

25265/2015

MODIFICAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE EVALUARE: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23666/2015 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Galaţi.

14.

24916/2015

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24380/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Galaţi. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24385/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Galaţi. 3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24387/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Călăraşi.

15.

25131/2015

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 13827/2015 privind stabilirea ţintelor aferente indicatorilor S13-S15 incluşi în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (PO CA).

16.

25132/2015

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 25104/2015 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la întâlnirea Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare în cadrul echipei de proiect “Finanțarea sistemului judiciar”, Bruxelles, 30 noiembrie -1 decembrie 2015.

17.

25009/2015

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 2/24823/2015 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la întâlnirea echipei de proiect “Independenţă şi responsabilitate”, Bruxelles, 3-4 decembrie 2015.

18.

25177/2015

Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 2/24799/2015 privind aprobarea participării Institutului Naţional al Magistraturii, în calitate de partener co-beneficiar, la trei proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă.

19.

25246/2015

Raportul reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la posibilitatea aplicării, începând cu 01.01.2016 a dispozițiilor din Codul de procedură civilă referitoare la cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu şi a celor referitoare la pregătirea dosarului de apel sau, după caz, de recurs de către instanţa a cărei hotărâre se atacă, la instanțele din circumscripţia Curţii de Apel Craiova.

20.

24803/2015

Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 24134/2014 privind modificarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare.

21.

21919/2015

Petiţia formulată de domnul avocat Corneliu Liviu Popescu.

22.

25099/2015

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23666/2015 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr. 1068/27.10.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

 

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2015 ORA 11:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

25097/2015

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24819/2015 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Neamţ a doamnei judecător MÂNGÂŢĂ ANA. 2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24628/2015 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Tribunalului Militar Iaşi a domnului judecător CONDREA DAN, vicepreşedinte al Tribunalului Militar Iaşi. 3) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24800/2015 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Lehliu-Gară a doamnei judecător MIHAELA-DANIELA JOGA.

2.

25098/2015

CONTINUARE ACTIVITATE: 1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 15243/2015 privind continuarea activităţii doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel LULCIUC IULIA GABRIELA la Curtea de Apel Suceava, după expirarea mandatului de preşedinte al Judecătoriei Suceava.

3.

25221/2015

PRELUNGIRE DETAŞARE: 1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.21572/2015 privind prelungirea detaşării în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri a doamnei AMALIA ANDONE-BONTAŞ, judecător la Tribunalul Bucureşti, ca urmare a reînvestirii în funcţia de director adjunct.

4.

25011/2015

Raportul Inspecției Judiciare nr. 4629/IJ2798/DIJ/2015 privind modalitatea de remediere a deficienţelor constatate ca urmare a controlului privind eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerile Curţii de Apel Oradea şi Tribunalul Bihor.

 

SECŢIA PENTRU PROCURORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2015 ORA 11:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

24664/2015

NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22284/2015 privind numirea domnului GÂRBEA GHEORGHE – procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti în funcţia de procuror şef Secție urmărire penală la aceeaşi unitate. 2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23538/2015 privind numirea doamnei TĂNASE MIHAELA – procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti în funcţia de procuror şef Secție judiciară la aceeaşi unitate. 3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23861/2015 privind numirea doamnei CIOCA MARIA-FLORENTINA – procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova în funcţia de procuror şef Secție urmărire penală la aceeaşi unitate. 4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23860/2015 privind numirea doamnei DOBRE GABRIELA – procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila în funcţia de procuror şef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova. 5) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind numirea doamnei CHIPER LILIANA, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, în funcţia de procuror şef Secţie judiciară la acelaşi parchet.

2.

25213/2015

CONTINUARE ACTIVITATE: Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind cererea fomulată de domnul EUGEN DABIJA, procuror șef birou al Biroului de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri din cadrul Serviciului Teritorial București din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, de continuare a activității după încetarea mandatului în funcția de conducere deținută.

3.

25217/2015

DETAŞARE/PRELUNGIRE DETAŞARE: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Ministerului Justiției de detașare a domnului procuror ROBERT KELEMEN, de la Direcţia Naţională Anticorupţie la Ministerul Justiției. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Ministerului Justiției de prelungire a detașării doamnei procuror FLORENA ESTHER STERSCHI, de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la Ministerul Justiției.

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: