Comunicat de presă privind Conferinţa finală a proiectului JUST/2013/JPEN/AG/4495 – “Reintegrarea socială a persoanelor condamnate: o abordare europeană comprehensivă”

Read Time1 Minute, 45 Second

În perioada 19 – 20 noiembrie 2015, în Bucureşti, se va desfăşura Conferinţa finală a proiectului JUST/2013/JPEN/AG/4495 – “Reintegrarea socială a persoanelor condamnate: o abordare europeană comprehensivă”.

 

Proiectul – finanţat de Comisia Europeană şi derulat de Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu instituţii de formare profesională pentru personalul din sistemul judiciar de prestigiu din România, Belgia, Franţa, Italia, Spania şi Polonia –  îşi propune să faciliteze reabilitarea şi reintegrarea persoanelor condamnate în statele lor de origine, prin formarea magistraţilor şi a altor specialiști din cadrul autorităților judiciare competente din România şi alte state membre.

Pe parcursul proiectului au fost organizate 6 seminare, la care au participat magistraţi români şi din statele membre partenere, în care accentul a fost pus pe noile instrumente juridice de recunoaştere reciprocă în materie penală, cu relevanţă pentru obiectivul proiectului.

Evenimentul care marchează finalul proiectului aduce laolaltă aproximativ 100 de participanţi români şi străini – judecători, procurori, ofiţeri de probaţiune, consilieri juridici, ofiţeri de penitenciar, grefieri şi avocaţi – pentru a dezbate cele mai importante concluzii şi bune practici desprinse din seria de seminare organizate pe parcursul acestui an, contribuind astfel la întărirea cooperării dintre practicieni, prin crearea premiselor pentru relaţionare şi extinderea dialogului dincolo de cadrul acestui proiect.

Această activitate va oferi prilejul celor prezenţi să discute pe marginea materialului elaborat de echipa de experţi a proiectului, document care însumează cele mai importante rezultate şi recomandări ale celor şase seminare derulate pe parcursul anului 2015 şi care urmează a fi completat cu concluziile pe care experţii le vor desprinde în urma conferinţei finale a proiectului.

Versiunea finală a documentului, în format bilingv, va fi pusă la dispoziţia tuturor celor interesaţi de tematica abordată, prin publicarea pe site-urile instituţiilor partenere din ţară şi din străinătate.

În cadrul conferinţei vor susţine prelegeri şi vor modera dezbaterile membrii echipei multinaţionale de experţi care au susţinut seria de seminare menţionate, practicieni şi teoreticieni cu bogată experienţă în temele care vor fi abordate conform agendei evenimentului.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în Bucureşti, Hotel Minerva, str. Gheorghe Manu nr. 2-4, Sector 1.

         

 

                                                                                                                                             Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: