Comunicat de presă privind misiunea de evaluare a experţilor Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare

Read Time2 Minute, 0 Second

În cursul zilei de 17 noiembrie 2015, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii a avut loc întâlnirea conducerii şi membrilor CSM, reprezentanţilor Inspecţiei Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri cu experţii Comisiei Europene aflaţi în misiune de evaluare a progreselor înregistrate în domeniile reformei justiţiei şi luptei împotriva corupţiei în perioada 1 ianuarie – 1 noiembrie 2015, în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV).

 

O primă temă de dezbateri a fost reprezentată de constatările şi concluziile Raportului privind analiza impactului implementării şi aplicării noilor coduri, formulate de grupul de lucru constituit în acest scop la nivelul CSM.

Concluziile raportului vor fi prezentate şi discutate în cadrul unui grup de lucru interinstituţional în scopul formulării propunerilor legislative pentru amânarea intrării în vigoare a unor dispoziţii ale noului Cod de procedură civilă până la momentul asigurării resurselor materiale şi logisticii necesare implementării în viitor a acestora.

În cadrul întâlnirii, reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii au prezentat experţilor principalele propuneri de modificare a legilor justiţiei referitoare la vechimea efectivă în magistratură necesară pentru promovarea în funcţii de execuţie şi de conducere, evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, reglementarea situaţiei unor magistraţi care se află în imposibilitate de a-şi exercita funcţia şi privind numirile la nivel înalt în cadrul sistemului judiciar. S-a subliniat că propunerile menţionate au fost rezultatul consultărilor repetate ale sistemului, au întrunit voturile majorităţii judecătorilor şi procurorilor exprimate în cadrul adunărilor generale şi au ca scop creşterea eficienţei şi a calităţii actului de justiţie, precum şi consolidarea statutului şi independenţei judecătorilor şi procurorilor.

Experţii Comisiei Europene au manifestat un interes deosebit pentru propunerile de modificări legislative referitoare la numirea în funcţiile de conducere la nivel înalt în sistemul judiciar, modalităţile de revenire în sistem a unor foşti magistraţi a căror activitate a încetat din motive neimputabile, dar şi cu privire la cele în domeniul evaluării activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor.

Au fost menţionate măsurile propuse de Consiliu în cadrul Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar pentru perioada 2015 – 2020, precum şi progresele înregistrate în domeniul responsabilizării sistemului judiciar, apărării independenţei justiţiei şi reputaţiei profesionale a magistraţilor.

Atribuţiile şi activitatea Inspecţiei Judiciare, consolidarea capacităţii sale instituţionale, măsurile dispuse în domeniul răspunderii disciplinare a magistraţilor şi consecinţele aplicării sancţiunilor disciplinare au constituit un amplu subiect de dezbateri în cadrul întâlnirii.

 

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: