„Standarde de calitate și de performanță” din proiectul Profesie: Școală, Consiliere, Orientare, Practică – ProSCOP al Universității Naționale de Apărare „Carol I”

Read Time1 Minute, 39 Second

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București organizează seminarul (workshop) cu tema „Standarde de calitate și de performanță” din cadrul proiectului Profesie: Școală, Consiliere, Orientare, Practică – ProSCOP, proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  (POSDRU) din axa prioritară 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” în domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziția de la școală la viața activă”.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 21 noiembrie, la ora 10.30, în Aula Universității Naționale de Apărare „Carol I” București.

În cadrul workshop-ului, studenții și masteranzii din grupul țintă al proiectului vor prezenta cele mai bune eseuri selectate în urma participării la concursul cu aceeași temă, realizate după participarea la activitățile din stagiul de practică și în care au propus un scenariu de îmbunătățire a performanței organizaționale în funcție de misiunea, scopurile și standardele organizației respective.

Activitatea se va încheia prin înmânarea diplomelor pentru cele mai bune eseuri de către managerul de proiect.

La eveniment vor participa studenții și masteranzii de la specializările Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării, Securitate și apărare, Managementul crizelor și conflictelor, Managementul resurselor apărării din Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București, de la alte universități bucureștene care au aplicat la acest proiect, precum și profesori ai Universității Naționale de Apărare „Carol I”, în calitate de experți de coordonare a stagiului de practică și de consilieri pentru orientarea profesională din cadrul proiectului.

Jurnaliștii interesați să asiste la activitate sunt așteptați sâmbătă, 21 noiembrie,  între  orele 10.00 şi 10.25, la intrarea principală a Universității Naționale de Apărare „Carol I” (dinspre Monumentul Eroilor Patriei).

Detalii suplimentare legate de eveniment se pot obține de la persoana de contact lect.univ. dr. Luminița CRĂCIUN, tel. 0745 362164, de la secretariatul proiectului, adresa e-mail secretariat.proscop@mynap.net sau de pe site-ul proiectului http://proscop.unap.ro.

 

 

 

 

 

Biroul de Presă al M.Ap.N.

Tel./Fax 021/319.60.22

About Post Author

Karl William

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: