Comunicat de presă privind Conferinţa naţională “Consolidarea integrităţii în cadrul sistemului judiciar”

Read Time2 Minute, 3 Second

Vineri, 27 noiembrie 2015, începând cu ora 09.30, în Aula Institutului Naţional al Magistraturii are loc Conferinţa naţională pentru prezentarea concluziilor proiectului „Consolidarea integrităţii în cadrul sistemului judiciar”, eveniment menit să aducă în prim plan măsurile propuse de experţi români şi olandezi pentru asigurarea integrităţii justiţiei din România.

Proiectul se derulează în cooperare cu Consiliul Judiciar olandez, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe din Olanda şi Ambasadei Olandei la Bucureşti.

 

Proiectul are ca ţintă formarea unui corp profesional integru în sistemul judiciar român susţinând necesitatea creării unor mecanisme eficiente de prevenire a manifestărilor şi acţiunilor contrare eticii şi deontologiei profesionale. La nivel naţional, deşi legislaţia oferă repere şi standarde de integritate a sistemului judiciar, lipseşte un sistem funcţional de prevenţie în această materie.

În acest context, începând cu anul 2014, Consiliul Superior al Magistraturii din România, în parteneriat cu Consiliul Judiciar din Olanda, a derulat Proiectul de cooperare „Consolidarea integrităţii în cadrul sistemului judiciar român”, reunind experţi români şi olandezi în scopul cunoaşterii bunelor practici şi identificării celor mai eficiente mijloace de întărire a integrităţii sistemelor judiciare şi magistraţilor din cele două ţări.

Obiectivul general al proiectului este elaborarea unui document relevant privind conduita personalului din sistemul judiciar, care să cuprindă reguli unitare, omogene şi previzibile privind integritatea în cadrul instanţelor, parchetelor şi a Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi înfiinţarea unui Consiliu de Integritate şi a unei Reţele de consilieri de integritate.

Având în vedere că în România actuala reglementare privind integritatea, etica şi deontologia profesională este orientată spre sancţiune, experţii proiectului au acordat o atenţie deosebită necesităţii construirii şi implementării unui sistem funcţional de prevenţie în această materie, ca şi componentă esenţială a unei profesii orientate în special spre satisfacerea unui serviciu public, cel al asigurării unui act de justiţie independent şi imparţial.

Prima parte a evenimentului este alocată discursurilor introductive susţinute de înalţi reprezentanţi ai sistemului judiciar şi ai Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în România, fiind deschisă participării mass media.

În a doua parte a conferinţei vor fi prezentate propunerile experţilor, vor avea loc workshop-uri şi vor fi  trasate concluziile finale ale reuniunii, precum şi paşii de urmat pentru implementarea efectivă a proiectului.

În cadrul proiectului a fost dezvoltată pagina web Integritatea sistemului judiciar  http://integritate.ifep.ro/, unde pot fi vizualizate informaţii privind Reţeaua consilierilor de integritate, jurisprudenţă şi legislaţie în domeniul integrităţii.

 

Detalii privind evenimentul, participanţii şi tematicile prezentate  se găsesc în agenda evenimentului.

 

                                         

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media

 

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: