Inspectia Judiciara:COMUNICAT DE PRESĂ

Read Time1 Minute, 22 Second

Bucureşti, 2 decembrie2015 – Inspectorii Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători au dispus prin rezoluţia din 26.11.2015 exercitarea acţiunii disciplinare faţă de un judecător din raza Curţii de Apel Bucureşti, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99  lit. f), h), k), m) şi t)  din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată.

În motivarea acţiunii disciplinare s-au reţinut următoarele:

raportat la abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. f) : într-o şedinţă de judecată, într-un număr de 43 dosare nu a dispus nicio măsură, nefăcând nici apelul părţilor.

raportat la abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. h) : a depăşit, în mod repetat, data recomandată fixată pentru dosarele repartizate, nu a stabilit, la expirarea termenelor fixate, măsurile prevăzute în cadrul procedurii premergătoare ori a stabilit o durată nerezonabilă pentru primul termen de judecată; a depăşit termenul legal de redactare pentru 181 de hotărâri judecătoreşti.

raportat la abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. k) : a absentat în mod nejustificat un număr de 8 zile de la instanţă, determinând astfel o perturbare a activităţii.

raportat la abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. m) : a început cu întârziere şedinţa de judecată, ceea ce a avut drept consecinţă prelungirea duratei şedinţei peste programul de lucru.

raportat la abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. t) : nu a aplicat în mod eficient normele procedurale, împrejurare care a condus la temporizarea procesului.

Acţiunea disciplinară a fost înaintată Secţiei pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la răspunderea judecătorului în cauză.

 

 

Compartimentul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: