PLENUL ORDINEA DE ZI 08 DECEMBRIE 2015 ORA 08:30 SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI 08 DECEMBRIE 2015 ORA 13:30

Read Time11 Minute, 21 Second

PLENUL  ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 08 DECEMBRIE 2015 ORA 08:30

Nr.

crt.

Număr

lucrare

Descriere lucrare

 1. 26054/2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE:

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24748/2015 privind cererea

domnului SARKOZI LUDOVIC, prim procuror delegat al Parchetului de pe lângă

Judecătoria Aleşd, de acordare a avizului anual pentru menținerea în funcţie, după

împlinirea vârstei de 65 de ani.

2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26049/2015 privind cererea

domnului BONCIU GHEORGHE, judecător cu grad profesional de curte de apel la

Tribunalul Vâlcea, de acordare a avizului anual pentru menținerea în funcţie, după

împlinirea vârstei de 65 de ani.

3) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind cererea domnului MICLEA

DUMITRU prim procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, de

acordare a avizului anual pentru menținerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65

de ani.

4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26125/2015 privind cererea doamnei

LĂCĂTUŞU ELENA, judecător la Judecătoria Horezu, de acordare a avizului anual

pentru menținerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani.

5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26433/2015 privind cererea

domnului VASILE SUSANU, judecător la Curtea de Apel Galaţi, de acordare a

avizului anual pentru menținerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani.

 1. 27350/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 20572/2015 privind ocuparea unor

funcţii de conducere din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al

Magistraturii.

 1. 27195/2015 ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie/Parchetul de pe lângă Înalta Curte de

Casaţie şi Justiţie

Cererea de eliberare din funcţie, prin

pensionare, formulată de doamna SÎRBU

CARMEN

Judecător  la  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi

Justiţie

Cererea de eliberare din funcţie, prin

pensionare, formulată de doamna MILĂŞAN

ZOIŢA

Judecător  la  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi

Justiţie

Cererea de eliberare din funcţie, prin

pensionare, formulată de domnul

MĂNIGUŢIU NICULAE

Judecător  la  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi

Justiţie

Tribunal/Parchetul de pe lângă Tribunal

Cererea de eliberare din funcţie, prin

pensionare, formulată de domnul CĂRBUNECOSAC VASILE

Preşedintele Tribunalului Constanţa

Cererea de eliberare din funcţie, prin

pensionare, formulată de domnul GIURA

VICTOR

Procuror în cadrul Parchetului de pe

lângă  Judecătoria  Lipova,  delegat în

funcţia de prim procuror la Parchetul de

pe lângă Judecătoria Lipova

Cererea de eliberare din funcţie, prin

pensionare, formulată de domnul RUSU

VASILE

Procuror la Parchetul de pe lângă

Tribunalul Iaşi

Cererea de eliberare din funcţie, prin

pensionare, formulată de domnul

CĂLINESCU VICTOR

Procuror la Parchetul de pe lângă

Tribunalul Bacău

Judecătorie/Parchetul de pe lângă Judecătorie

Cererea  de  eliberare  din  funcţie,  prin

pensionare,  formulată  de  doamna  ISAC

RĂDIŢA

Judecător cu grad profesional de

tribunal la Judecătoria Bârlad

Cererea  de  eliberare  din  funcţie,  prin

pensionare,  formulată  de  doamna  NICODIM

CONSTANŢA-MIHAELA

Judecător la Judecătoria Piatra Neamţ

 1. 27278/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 21747/2015 privind eliberarea din

funcţie a domnului colonel POPESCU PETRE, judecător militar la Curtea Militară de

Apel, ca urmare a respingerii cererii de avizare a menţinerii în funcţie, începând cu

data de 18 februarie 2016.

 1. 27091/2015 INSPECŢIA JUDICIARĂ:

Raportul Inspecției Judiciare nr. 6854/IJ/3986/DIJ/2015 având ca obiect cererea

formulată de către doamna MIHUŢ ALINA-DANIELA, judecător la Judecătoria

Caransebeș, de apărare a independenţei şi imparţialităţii, (cu mențiunea că doamna

judecător şi-a retras cererea).

 1. 27362/2015 INSPECŢIA JUDICIARĂ:

Punctul de vedere al Inspecției Judiciare nr. 1403/A/IJ/2015 privind cererile de apărare

a independenţei judecătorilor şi procurorilor de la instanţe şi parchete, formulate de

Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, Tribunalul Dolj, Judecătoria Slatina,

Judecătoria Segarcea, Judecătoria Calafat, Judecătoria Băileşti, Judecătoria

Constanţa şi Judecătoria Craiova.

 1. 27348/2015 CONTESTAŢII:

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 10/16854/2015 privind contestaţia

doamnei MIHAI ANCA ANAMARIA, judecător la Judecătoria Piteşti, împotriva Hotărârii

nr.810/20.10.2015 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22770/2015 privind contestaţia

doamnei ALDEA SIMONA TUNDE, judecător la Judecătoria Turda, împotriva Hotărârii

nr.782/20.10.2015 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26433/2015 privind contestaţia

domnului VERCIUC FLORIN, judecător la Judecătoria Botoşani, împotriva Hotărârii

nr.833/20.10.2015 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

 1. 27092/2015 CONCURSURI:

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 306/8715/2015 privind validarea

rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent de la

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada 25 august – 23 noiembrie

2015.

 1. 27449/2015 CONCURSURI:

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/26535/2015 privind solicitarea Curţii

Militare de Apel de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea unui post

vacant de grefier subofiţer cu studii medii din schema Tribunalului Militar Iaşi.

 1. 27421/2015 RECUNOAŞTERE GRAD PROFESIONAL:

Nota Direcției resurse umane şi organizare privind cererea formulată de către doamna

PORIME MIHAELA, procuror şef birou în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor

de Criminalitate Organizată şi Terorism, de recunoaştere a gradului profesional

corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 1. 27151/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26904/2015 privind calendarul estimativ

al concursurilor şi examenelor previzionate a se desfăşura în cursul anului 2016.

 1. 27101/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 56/6447/2015 privind redistribuirea unui

post de judecător.

 1. 27289/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27247/2015 privind restituirea unui post

de judecător din schema de funcţii a Tribunalului Cluj în schema de funcţii a

Tribunalului Bihor.

 1. 27277/2015 ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI:

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22983/2015 privind solicitarea de

suplimentare a posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice la instanțele

judecătoreşti pentru repartiţia absolvenţilor Şcolii Naţionale de Grefieri, promoţia

decembrie 2015.

 1. 27342/2015 ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI:

Nota Direcției resurse umane şi organizare privind aprobarea Programului de formare

profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate din instanţele judecătoreşti

şi parchetele de pe lângă acestea pentru anul 2016.

 1. 27455/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26781/2015 privind propunerea Şcolii

Naţionale de Grefieri de numire , ca personal de instruire propriu (cu normă întreagă)

în cadrul Departamentului formării continue şi în cadrul Departamentului relaţii

internaţionale.

 1. 26811/2015 AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.25966/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de

funcţii şi de personal al Judecătoriei Vaslui.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.25219/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de

funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Timişoara şi ale Judecătoriei Ineu, prin

transferul unui post vacant de grefier-arhivar.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.12/1606/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de

funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti.

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/26420/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de

funcţii şi de personal ale Tribunalului Gorj.

5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.26421/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de

funcţii şi de personal al Tribunalului Olt.

6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/26418/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de

funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Alba Iulia.

7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/26418/2015 privind acordarea

avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei

Slatina, în raport de soluţia Secției pentru judecători dispusă prin Hotărârea nr.

1023/03.12.2015.

8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/27018/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de

funcţii şi de personal al Judecătoriei Târgu Mureş.

9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.27214/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de

funcţii şi de personal ale Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti şi Tribunalului Ilfov.

10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.27002/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de

funcţii şi de personal ale Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti.

 1. 26813/2015 MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/26417/2015 privind componenţa

comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul

Judecătoriei Bistriţa.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.24907/2015 privind modificarea

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la

nivelul Judecătoriei Buftea.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/26559/2015 privind modificarea

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la

nivelul Judecătoriei Braşov.

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27189/2015 privind modificarea

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la

nivelul Tribunalului Gorj.

 1. 26830/2015 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8/25810/23.11.2015 privind solicitarea

Institutului Naţional al Magistraturii de încetare a calităţii de formator colaborator pentru

un număr de 5 formatori colaboratori.

 1. 19935/2015 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.13993/2014

privind preîntâmpinarea situaţiilor în care magistraţii care solicită acordarea

concediului pentru formare profesională în vederea susţinerii unui concurs sau examen

nu se prezintă, nejustificat, la examenul/concursul respectiv.

 1. 25467/2015 Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 24002/2015 în legătură cu

unele propuneri de modificare şi completare a Legii nr. 303/2004 ce îi vizează pe

auditorii de justiţie.

 1. 26812/2015 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 24932/2015

privind solicitarea domnului BOZGAN GHEORGHE privind revizuirea Hotărârii Plenului

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 59/21.09.1999.

 1. 26814/2015 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.25900/2015 cu

privire la caracterul executoriu al hotărârii de excludere din magistratură a unui

judecător.

 1. 27488/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27475/2015 privind prelungirea

delegării domnului procuror ALEXANDRU DANIEL IONESCU în funcţia de secretar

general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii.

 1. 27345/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.61/1908/2015 privind validarea

examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică

asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior

al Magistraturii, organizat la data de 23 noiembrie 2015.

 1. 27291/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23384/2015 privind transformarea unor

posturi de personal contractual din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al

Magistraturii.

 1. 27471/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26963/2015 privind solicitarea

Serviciului de relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi arhivă de transformare a

unui post de consilier gradul I A din cadrul acestui compartiment în post de personal

de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.

 1. 27487/2015 Nota Biroului achiziţii publice şi protocol referitoare la rezultatul negocierilor privind

spațiile închiriate în Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141 B şi nr. 139.

 

 

 

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 08 DECEMBRIE 2015 ORA 13:30

Nr.

crt.

Număr

lucrare

Descriere lucrare

 1. 27344/2015 NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:

1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/25322/2015 privind

propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a de contencios

administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti a domnului judecător MIHAIPANTELIMON DRĂGUŢESCU.

2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.26574/2015 privind

propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei

Arad a doamnei judecător STEPAN SMARANDA.

 1. 27427/2015 DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.27202/2015 privind propunerea

de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Sighetu Marmației a

doamnei ULICI LOREDANA-GABRIELA, judecător la Judecătoria Sighetu

Marmației.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27201/2015 privind

propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Zalău a

domnului judecător PODAR CLAUDIU RAREŞ.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27360/2015 privind

propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Chișineu-Criș a

domnului judecător BOGDAN GEORGE IONUŢ.

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27372/2015 privind

propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei I civile a Curţii de

Apel Cluj a domnului judecător DÂRJAN TRAIAN.

 1. 27361/2015 Referatul Direcției resurse umane şi organizare nr.26443/2015 privind

solicitarea de detaşare/delegare a doamnei judecător stagiar RIPICEANU

ANDREEA OLIVIA, de la Judecătoria Dragomireşti la Judecătoria Botoşani.

 1. 27349/2015 Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.26800/2015 privind

solicitarea Judecătoriei Piatra Neamţ de înfiinţare a unei secţii civile şi a unei

secţii penale.

 1. 27346/2015 Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.26981/2015 privind cererea

formulată de doamna judecător ISOPESCU CARMEN MELANIA, preşedinte al

Judecătoriei Piatra Neamţ, de încetare a delegării din această funcţie de

conducere, ca urmare a demisiei.

 1. 27351/2015 REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIE:

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.26733/2015 privind cererea de

reîncadrare în funcţia de judecător a domnului TOPORĂSCU ADRIAN.

 1. 19288/2015 INSPECŢIA JUDICIARĂ:

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 3218/IJ/1939/DIJ/2015 privind sesizarea din

oficiu a Inspecției Judiciare referitoare la pretinsa încălcare a normelor Codului

deontologic al judecătorilor şi procurorilor de către doamna judecător

GABRIELA BALTAG, președintele Asociației Magistraților din România.

 1. 27363/2015 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.26508/2015 privind solicitarea de

detaşare a domnului judecător TACU FLORIN MARIUS de la Curtea de Apel

Iaşi în cadrul Cancelariei Primului-Ministru. (nr. vechi 27033).

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: