Comunicat de presă privind sancţionarea disciplinară a magistraţilor Roibu Georgeta, judecător în cadrul Judecătoriei Câmpulung şi Lăcătuşu Elena, judecător în cadrul Judecătoriei Horezu

Read Time1 Minute, 40 Second

În şedinţa din data de 16 decembrie 2015, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acţiunile disciplinare formulate de Inspecţia Judiciară împotriva magistraţilor Roibu Georgeta, judecător în cadrul Judecătoriei Câmpulung şi Lăcătuşu Elena, judecător în cadrul Judecătoriei Horezu.

 

În temeiul prevederilor art. 100 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Secţia a aplicat doamnei Roibu Georgeta, judecător în cadrul Judecătoriei Câmpulung, sancţiunea disciplinară constând în “avertisment”, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. t) teza a II-a din acelaşi act normativ, constând în exercitarea funcţiei cu …gravă neglijenţă”.

Inspecţia Judiciară a reţinut că doamna judecător a încălcat în două cauze normele procedurale privind modul de calcul al termenelor prevăzute pentru sesizarea instanţei.

În temeiul prevederilor art. 100 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Secţia a aplicat doamnei Lăcătuşu Elena, judecător în cadrul Judecătoriei Horezu, sancţiunea disciplinară constând în “suspendarea din funcţia de judecător pe o perioadă de 6 luni”, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. c) din acelaşi act normativ,constând în atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, celălalt personal al instanţei sau al parchetului în care funcţionează, inspectori judiciari, avocaţi, experţi, martori, justiţiabili ori reprezentanţii altor instituţii”.

Inspecţia Judiciară a reţinut că doamna judecător, în şedinţele de judecată pe care le-a prezidat, a folosit un ton ridicat faţă de justiţiabili şi avocaţi, făcând afirmaţii nepotrivite, lipsite de respect şi neadecvate statutului de magistrat.

Hotărârile secţiei vor cuprinde, alături de alte elemente prevăzute de lege, descrierea faptelor pentru care s-au aplicat sancţiunile disciplinare menţionate, urmând a fi redactate şi publicate pe site-ul Consiliului www.csm1909.ro în termen de 20 de zile de la pronunţare.

Acestea pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media 

 

About Post Author

Robert Williams

%d bloggers like this: