ORDINEA DE ZI : PLENUL 17.12. 2015 ORA 09:00 Sectia pentru judecatori 17.12. 2015 ora 12:30 SECŢIA PENTRU PROCURORI 17.12. 2015 ORA 12:30

Read Time19 Minute, 18 Second

PLENUL ORDINEA DE ZI 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00

Nr.

crt.

Număr

lucrare

Descriere lucrare

 1. 28049/2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE:

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27437/2015 privind cererea

domnului BĂDULESCU MARIAN, judecător cu grad profesional de tribunal la

Judecătoria Pogoanele, de acordare a avizului anual pentru menținerea în

funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani.

 1. 27352/2015 REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIE:

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26733/2015 privind cererea de

reîncadrare în funcţia de judecător a domnului TOPORĂSCU ADRIAN.

 1. 27484/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 20572/2015 privind ocuparea

unor funcţii de conducere din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al

Magistraturii.

 1. 28035/2015 ELIBERARE DIN FUNCŢIE PRIN PENSIONARE:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie/Parchetul de pe lângă Înalta Curte de

Casaţie şi Justiţie

Cererea de eliberare din funcţie, prin

pensionare, formulată de doamna

ŞTEFĂNESCU SILVIA

Procuror  la  Direcţia  de  Investigare  a

Infracţiunilor  de  Criminalitate

Organizată şi Terorism

Curte de Apel/Parchet de pe lângă curte de apel

Cererea de eliberare din funcţie, prin

pensionare, formulată de domnul

LUPAŞCU DAN

Judecător la Curtea de Apel Bucureşti

Cererea de eliberare din funcţie, prin

pensionare, formulată de doamna CAPRĂ

CARMEN MARIA

Procuror la Parchetul de pe lângă

Curtea de Apel Alba Iulia

Tribunal/Parchetul de pe lângă Tribunal

Cererea de eliberare din funcţie, prin

pensionare, formulată de domnul MARIN

ION

Judecător la Tribunalul Gorj

Cererea de eliberare din funcţie, prin

pensionare, formulată de domnul BĂLAŞA

GABRIEL

Preşedinte cu delegaţie al Secţiei a IIa civilă de contencios administrativ şi

fiscal la Tribunalul Dâmboviţa

Cererea de eliberare din funcţie, prin

pensionare, formulată de doamna

SESERMAN AURICA

Judecător la Tribunalul Suceava

Cererea de eliberare din funcţie, prin

pensionare, formulată de doamna

SPĂTARU GABRIELA

Preşedinte  Secţia  a  I-a  civilă

Tribunalul Dâmboviţa

Cererea de eliberare din funcţie, prin

pensionare, formulată de doamna

ANINOIU MARIA

Procuror la  Parchetul  de  pe  lângă

Tribunalul Caraş  Severin (delegată în

funcţia de procuror şef Secţie

judiciară)

 1. 28103/2015 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26433/2015 privind elibererea

din funcţia de judecător a domnului SUSANU VASILE, judecător la Curtea de

Apel Galaţi, ca urmare a neacordării avizului anual pentru menţinerea în funcţie.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21747/2015 privind elibererea

din funcţia de judecător a doamnei LĂCĂTUŞU ELENA, judecător la Judecătoria

Horezu, ca urmare a neacordării avizului anual pentru menţinerea în funcţie.

 1. 27736/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26780/2015 privind cererea

formulată de către domnul TOMA OVIDIU CARMEN, procuror în cadrul

Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, suspendat din funcţie ca urmare a

punerii în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, prin care solicită eliberarea din

funcţie, prin pensionare.

 1. 28045/2015 CONCURSURI:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 582/20315/2015 privind

validarea rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de

conducere a judecătorilor la curţile de apel, tribunale şi judecătorii, organizat în

perioada 18 septembrie – 16 decembrie 2015.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 582/20315/2015 privind

validarea rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de

conducere a procurorilor la parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi

judecătorii, organizat în perioada 18 septembrie – 16 decembrie 2015.

 1. 28274/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27936/2015 privind propunerile de

eficientizare a activităţii Institutului Naţional al Magistraturii de organizare a

concursurilor şi examenelor.

 1. 28251/2015 SOLICITĂRI DE OCUPARE POSTURI ÎN CONDIŢIILE ART. 134 IND. 1 DIN

LEGEA NR. 304/2004:

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 28068/2015 privind solicitarea

Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a

unui post temporar vacant.

 1. 28106/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr 2155/2015 privind solicitarea

Judecătoriei Aleșd de revocare parţială a Hotărârii Plenului nr. 412/2015.

 1. 28112/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare privind organizarea unui concurs de

promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 1. 28108/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr 25956/2015 privind propunerile

referitoare la componenţa comisiei de organizare a concursului de promovare în

funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din perioada 4 ianuarie -1 iunie 2016.

 1. 28110/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 28055/2015 privind propunerea

Institutului Naţional al Magistraturii referitoare la Programul de pregătire

profesională a magistraţilor numiţi în magistratură în condiţiile art.33 din Legea

303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, pentru anul

2016.

 1. 28115/2015 RECUNOAŞTERE GRAD PROFESIONAL:

Notă privind cererea formulată de către doamna BENDEAC IULIANA, procuror

șef serviciu la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care

solicită recunoașterea gradului profesional corespunzător Parchetului de pe

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 1. 27362/2015 INSPECŢIA JUDICIARĂ:

Punctul de vedere al Inspecției Judiciare nr. 1403/A/IJ/2015 privind cererile de

apărare a independenţei judecătorilor şi procurorilor de la instanţe şi parchete,

formulate de Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, Tribunalul Dolj,

Judecătoria Slatina, Judecătoria Segarcea, Judecătoria Calafat, Judecătoria

Băileşti, Judecătoria Constanţa, Judecătoria Craiova, Judecătoria Râmnicu

Vâlcea şi Tribunalul Neamţ.

 1. 27696/2015 INSPECŢIA JUDICIARĂ:

Raportul Inspecției Judiciare nr. 6123/IJ/1587/DIP/2015 privind cererea de

apărare a reputației profesionale formulată de doamna FLORENTINA

DRĂGHICEANU, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria

Craiova.

 1. 27777/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 16006/2015 privind constituirea

grupului de lucru interinstituţional pentru continuarea analizei

instanțelor/parchetelor cu volum mic de activitate şi pentru efectuarea unei

analize privind volumul de activitate al instanțelor/parchetelor militare.

 1. 27985/2015 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.6447/2015 privind redistribuirea

unor posturi de judecător.

 1. 27983/2015 CONCURSURI:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.271999/2015 privind solicitarea

Curţii de Apel Timişoara de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a

6 posturi vacante de grefier cu studii superioare din cadrul Tribunalelor Caraş-Severin, Timiş şi Arad.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27845/2015 privind solicitarea

Curţii de Apel Bacău de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a 11

posturi vacante de grefier cu studii superioare din cadrul unor instanţe aflate în

circumscripţia teritorială a acestei curţi de apel.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27800/2015 privind solicitarea

parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa de aprobare a organizării

concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de grefier cu studii superioare

din cadrul Parchetelor de pe lângă Judecătoriile Constanţa şi Mangalia.

 1. 27976/2015 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.11583/2015 privind constatarea

îndeplinirii condiţiilor legale de candidaţii la concursul de admitere la Institutul

Naţional al Magistraturii, desfăşurat în perioada 30 iunie – 6 octombrie 2015

pentru care s-a dispus continuarea procedurii.

 1. 27975/2015 AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.26719/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului

de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Vatra Dornei şi Tribunalului Suceava.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.27950/2015 privind transferul

temporar al unui post de judecător din statul de funcţii şi de personal al

Judecătoriei Piatra Neamţ în statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei

Bacău.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.27798/2015 privind acordarea

avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii ale Curţii de Apel Alba

Iulia şi Judecătoriei Mediaş.

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27780/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor

de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Craiova şi ale unor instanţe din

circumscripţia acesteia.

5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27785/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor

de funcţii şi de personal al Judecătoriei Buftea.

6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27440/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor

de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Braşov şi ale unor instanţe din

circumscripţia acesteia.

7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.26800/2015 privind solicitarea

Judecătoriei Piatra Neamţ de înfiinţare a unei secţii civile şi a unei secţii penale.

8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4/27424/2015 privind

solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru

modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriilor Câmpeni şi

Petroşani.

9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28044/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor

de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Ploieşti şi ale unor instanţe

judecătoreşti din circumscripţie.

 1. 27821/2015 MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.27425/2015 privind modificarea

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor

constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/28192/2015 privind

reînvestirea a doi membri numiţi în comisia de evaluare a activităţii profesionale

a procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

 1. 25172/2015 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.

22520/2015 privind proiectul Regulamentului de ordine interioară al instanțelor

judecătoreşti.

 1. 28056/2015 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.

28000/2015 cu privire la avizarea proiectului de Ordonanţă de urgenţă pentru

prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri

pentru degrevarea instanțelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii

în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările

ulterioare.

 1. 27419/2015 Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 26056/2015 conținând

propuneri de completare a Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din

România şi mass-media.

 1. 27775/2015 Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 29866/2015 cu propuneri

de modificare a Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea concursului

de promovare a judecătorilor şi procurorilor, conform celor decise de Comisia nr.

2.

 1. 27358/2015 1) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.

27090/2015 cu privire la situaţia juridică a unor candidaţi la examenul de

capacitate ce au contestat Hotărârea nr. 1074/27.10.2015 a Plenului Consiliului

Superior al Magistraturii.

2) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.

27304/2015 cu privire la cererea formulată de doamna procuror stagiar ISPAS

ANGELA BIANCA.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 422/13727/2015 privind

solicitările unor judecători şi procurori stagiari referitoare la repartiţia judecătorilor

stagiari şi a procurorilor stagiari.

4) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind solicitarea domnului

CAZAN DUMITRU CLAUDIU, procuror stagiar la Parchetul de pe lângă

Judecătoria Târgu Cărbuneşti, de suspendare a Hotărârii nr. 1209/24.11.2015 a

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

 1. 27772/2015 PLÂNGERE PREALABILĂ:

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.

26518/2015 privind plângerea prealabilă formualtă de doamna GABRIELA

BALTAG, judecător la Tribunalul Neamţ, prin care solicită revocarea în tot a

Hotărârii nr. 328/2005 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, prin care a

fost aprobat Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.

 1. 28281/2015 PLÂNGERE PREALABILĂ:

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios privind

plângerea prealabilă formulată de doamna DĂSCĂLESCU DOINA, împotriva

Hotărârii Secției pentru judecători nr. 927/24.11.2015 şi a Hotărârii Plenului nr.

1034/13.10.2015.

 1. 18693/2015 PLÂNGERE PREALABILĂ:

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.

17591/2015 privind plângerea prealabilă formulată de domnul CONSTANTIN

BRÂNZAN.

 1. 28266/2015 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.

27817/2015 privind proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor

termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

 1. 28267/2015 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.

26564/2015 referitor la existenţa unei eventuale situaţii de incompatibilitate între

calitatea de judecător şi cea de masterand bursier.

 1. 28268/2015 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.

24102/2015 privind compatibilitatea dintre funcțiile de judecător sau procuror şi

funcţia de executor judecătoresc pe durata suspendării din exercițiul acestei

ultime profesii.

 1. 28249/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 28239/2015 privind declanșarea

unei proceduri de ocupare, prin detaşare, a unui post/unor posturi de personal

de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului

propriu al Consiliului Superior al Magistraturii.

 1. 28037/2015 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28145/2015 privind acordarea

avizului conform pentru transferul temporar al unor posturi de judecător, ca

urmare a numirii în funcţii de conducere, în urma concursului sau examenului

pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţile de

apel, tribunale, judecătorii, precum şi la parchetele de pe lângă acestea,

organizat în perioada 18 septembrie – 16 decembrie 2015. (sub condiţia numirii

în funcţii de conducere a judecătorilor vizaţi.)

 1. 28255/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27942/2015 privind transformarea

unui post de referent treapta I A, din cadrul Biroului de achiziţii publice şi

protocol, în post de consilier gradul I A, în cadrul aceluiași compartiment.

 1. 27773/2015 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.

26894/2015 cu privire la Hotărârea nr. 595/25.11.2015 a Secției pentru procurori.

 1. 28308/2015 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.

28304/2015 privind solicitarea conducerii Curţii de Apel Cluj referitoare la

implementarea proiectului Servicii de arhivare hibridă (electronică şi fizică) a

dosarelor de instanţă.

 1. 28454/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8/20276/2015 privind contestaţia

doamnei ANDREEA DACIANA NICOLAI, judecător la Judecătoria Piteşti,

împotriva Hotărârii nr. 773/20.10.2015 a Secției pentru judecători a Consiliului

Superior al Magistraturii.

 1. 28450/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 28369/2015 privind suspendarea

efectelor Hotărârii nr. 1294/2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii,

ca urmare a contestării acestei hotărâri la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -Secţia de contencios administrativ şi fiscal, de către domnul colonel POPESCU

PETRE judecător militar la Curtea Militară de Apel.

 

 

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 12:30

Nr.

crt.

Număr

lucrare

Descriere lucrare

 1. 27974/2015 NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:

1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr 27208/2015 privind

propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civile, de

contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Maramureş a doamnei judecător

SIMA ELENA-MARIA.

2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr 27210/2015 privind

propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului

Sălaj a doamnei judecător HODIŞ IOANA-DIANA.

 1. 27977/2015 DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.27481/2015 privind propunerea

de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Suceava a doamnei

judecător DIEAC EMANUELA-GABRIELA, vicepreşedinte al acestei instanţe.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.28123/2015 privind propunerea

de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Gherla a domnului GÎLCĂ

MIHAI IULIAN, judecător la Judecătoria Gherla.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.28285/2015 privind propunerea

de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Piatra Neamţ a doamnei

MUNTEANU ADINA DUMITRIŢA, judecător la Judecătoria Piatra Neamţ.

 1. 27980/2015 PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:

1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.27323/2015 privind

propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secției penale a

Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, a doamnei judecător OANA STELA

ROŞEANU.

2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare privind propunerea de

prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Odorheiu

Secuiesc, a doamnei judecător MĂLĂIEŞIU GABRIELA RAMONA.

 1. 27458/2015 DETAŞARE:

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26781/2015 privind detașarea în

cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri a doamnei VINŢILĂ NARCISA, judecător la

Curtea de Apel Suceava, ca urmare a numirii de către Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii, ca personal de instruire propriu (cu normă întreagă) în

cadrul Departamentului formării continue al Şcolii Naţionale de Grefieri.

 1. 28038/2015 Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27299/2015 privind

solicitarea domnului judecător MOTOI CONSTANTIN DANIEL, privind

exprimarea acordului Secţiei pentru judecători în vederea înscrierii la procedura

de selecţie pentru formarea unei liste de rezervă de expert naţional în cadrul

EUROJUST – Legal Service.

 1. 28036/2015 Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27953/2015 privind

suspendarea din funcţie a doamnei judecător LĂCĂTUŞU ELENA, din cadrul

Judecătoriei Horezu.

 1. 27987/2015 ELIBERARE DIN FUNCŢIE DE CONDUCERE PRIN DEMISIE:

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.27519/2015 privind cererea

formulată de domnul DORIAN CHIRIŢĂ, judecător cu grad profesional de

tribunal, preşedinte al Judecătoriei Feteşti, de eliberare din această funcţie de

conducere, ca urmare a demisiei şi continuarea activităţii la Tribunalul Dolj.

 1. 27982/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr 2155/2015 privind continuarea

activităţii doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel CHIRUŢĂ

MIHAELA-ANDREEA de la Judecătoria Piatra Neamţ la Tribunalul Neamţ.

 1. 28122/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr 26504/2015 privind suspendarea

din funcţie ca urmare a înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura arestului

la domiciliu faţă de doamna TERCEANU GEANINA, în prezent judecător la

Tribunalul Bucureşti, suspendată din funcţie de la data de 23.11.2015.

 1. 28105/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr 8715/2015 privind analizarea

îndeplinirii condițiilor legale de către candidaţii declaraţi admişi la concursul

pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent la Înalta Curte de

Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada 25 august 23 noiembrie 2015 şi de

numire a acestora în funcţia de magistrat-asistent.

 1. 28034/2015 TRANSFER:

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

Nume/Prenume  Instanţa unde

funcţionează

Instanţa/instanţele

unde solicită

transferul

BAJMATĂRĂ CLAUDIALEONTINA

Judecător cu grad de

tribunal

Judecătoria Baia de

Aramă

Tribunalul Sibiu

CURTEA DE APEL BACĂU

Nume/Prenume  Instanţa unde

funcţionează

Instanţa/instanţele

unde solicită

transferul

POPOVICI ANDREEA –

MANUELA

Judecător cu grad de

tribunal

Judecătoria Bacău  Tribunalul Bacău

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

Nume/Prenume  Instanţa unde

funcţionează

Instanţa/instanţele

unde solicită

transferul

MANEA IULIALĂCRĂMIOARA

judecător cu grad de

curte de apel

Tribunalul Bucureşti Curtea de Apel Bucureşti

POPA ELENA ANETA,

judecător cu grad de

curte de apel

Tribunalul Bucureşti  Curtea de Apel Bucureşti

PRISECARU ALINA

IRINA,

judecător cu grad de

curte de apel

Tribunalul Bucureşti Curtea de Apel Bucureşti

NESTOR RAUL –

ALEXANDRU

Curtea de Apel Ploieşti  Tribunalul Bucureşti

BĂDIŢA PETRE

VALENTIN

Tribunalul Ilfov  Tribunalul Bucureşti

Curtea de Apel Bucureşti

judecător cu grad de

curte de apel

OPRIŞ ALINA CRINA  Tribunalul Maramureş  Tribunalul Bucureşti

ANDRIESCU ROXANA

judecător cu grad de

curte de tribunal

Judecătoria Sectorului 4

Bucureşti

Tribunalul Bucureşti

MIHAI CĂTĂLIN

CONSTNTIN

Tribunalul Ilfov  Tribunalul Bucureşti

GHERASIM-PROCA

VALENTINA

Tribunalul Suceava  Tribunalul Bucureşti

CURTMAN NICOLETA

judecător cu grad de

tribunal

Judecătoria Sectorului 3

Bucureşti

Tribunalul Bucureşti

DUMBRĂVEANU

ANDREEA MARIA

judecător cu grad de

tribunal

Judecătoria Sectorului 3

Bucureşti

Tribunalul Bucureşti

PĂCURAR ADRIAN

judecător cu grad de

tribunal

Judecătoria Sectorului 1

Bucureşti

Tribunalul Bucureşti

CURTEA DE APEL CLUJ

Nume/Prenume  Instanţa unde

funcţionează

Instanţa/instanţele

unde solicită

transferul

PĂCURAR VICTORIŢA

PAULA, judecător cu

grad de tribunal

Judecătoria Cluj-Napoca Tribunalul Cluj

Tribunalul Sălaj

Tribunalul Bistriţa-Năsăud

JOLDEŞ LILIANA,

judecător cu grad de

tribunal

Judecătoria Bistriţa Tribunalul Bistriţa -Năsăud

CURTEA DE APEL CRAIOVA

Nume/Prenume  Instanţa unde

funcţionează

Instanţa/instanţele

unde solicită

transferul

BOCŞAN DUMITRU  Tribunalul Hunedoara  Tribunalul Gorj

PĂCURARU MIHAELA

judecător cu grad de

tribunal

Judecătoria Târgu Jiu  Tribunalul Gorj

NANU IONELA LUISA

judecător cu grad de

tribunal

Judecătoria Târgu Jiu  Tribunalul Gorj

POPA CRISTIAN DANIEL

judecător cu grad de

tribunal

Judecătoria Craiova  Tribunalul Dolj

FĂRCĂŞANU CRISTINA

judecător cu grad de

tribunal

Judecătoria Drobeta

Turnu Severin

Tribunalul Dolj

UCE LAURA NICOLETA  Tribunalul Vâlcea  Tribunalul Dolj

CĂLUŞARU CRISTINA  Tribunalul Olt  Tribunalul Dolj

VÎRLAN VALERIA  Tribunalul Olt  Tribunalul Dolj

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA

Instanţa unde

funcţionează

Instanţa/instanţele

unde solicită

transferul

Instanţa/instanţele

unde solicită

transferul

BALCU EUGENIACORINA

judecător  cu  grad  de

curte de apel

Tribunalul Timiş  Curtea de Apel Timişoara

—————–Documente

1) CURTEA DE APEL ALBA IULIA [descarcă]

2) CURTEA DE APEL BACĂU [descarcă]

3) CURTEA DE APEL BUCUREŞTI [descarcă]

4) CURTEA DE APEL CLUJ [descarcă]

5) CURTEA DE APEL CRAIOVA [descarcă]

6) CURTEA DE APEL TIMIŞOARA [descarcă]

 1. 28104/2015 Numirea în funcțiile de conducere pentru care au candidat, a judecătorilor

declaraţi admişi la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de

conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţile de apel, tribunale, judecătorii,

precum şi la parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 18

septembrie – 16 decembrie 2015.

 1. 19288/2015 INSPECŢIA JUDICIARĂ:

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 3218/IJ/1939/DIJ/2015 privind sesizarea din

oficiu a Inspecției Judiciare referitoare la pretinsa încălcare a normelor Codului

deontologic al judecătorilor şi procurorilor de către doamna judecător GABRIELA

BALTAG, președintele Asociației Magistraților din România.

 1. 28330/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr 26111/2015 privind cererile

depuse de către judecători şi procurori în cadrul procedurii declanşate de

Consiliul Superior al Magistraturii în vederea ocupării, prin detaşare, a două

posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor

din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii.

 1. 28347/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr 28260/2015 privind opţiunea

doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel PANDREA MONICAGAROFIŢA de a funcţiona la Curtea de Apel Brașov, începând cu data expirării

mandatului în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Făgăraş, respectiv

15.07.2016.

 1. 27996/2015 1.Raportul Grupului de lucru constituit în temeiul Hotărârii nr. 625 din 08.09.2015

a Secţiei pentru judecători pentru analizarea activităţii Tribunalului Alba.

2.Raportul Grupului de lucru constituit în temeiul Hotărârii nr. 625 din 08.09.2015

a Secţiei pentru judecători pentru analizarea activităţii Judecătoriei Năsăud.

3.Raportul Grupului de lucru constituit în temeiul Hotărârii nr. 625 din 08.09.2015

a Secţiei pentru judecători pentru analizarea activităţii Tribunalului Specializat

Argeș.

4.Raportul Grupului de lucru constituit în temeiul Hotărârii nr. 625 din 08.09.2015

a Secţiei pentru judecători pentru analizarea activităţii Judecătoriei Curtea de

Argeș.

5.Raportul Grupului de lucru constituit în temeiul Hotărârii nr. 625 din 08.09.2015

a Secţiei pentru judecători pentru analizarea activităţii Judecătoriei Horezu.

 1. 28452/2015 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28369/2015 privind suspendarea

din funcţia de judecător a domnului colonel POPESCU PETRE, judecător militar

la Curtea Militară de Apel, începând cu data expirării avizului de menţinere în

funcţie, respectiv 18.02.2016, ca urmare a contestației formulate de domnul

judecător, conform art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004, împotriva Hotărârii

Plenului CSM nr. 1294/08.12.2015.

 

 

 

 

SECŢIA PENTRU PROCURORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 12:30

Nr.

crt.

Număr

lucrare

Descriere lucrare

 1. 28332/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare privind propunerile de numire în funcţii de

conducere la parchetele de pe lângă curţi de apel, tribunale şi judecătorii, a

candidaţilor declaraţi admişi la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de

conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţile de apel, tribunale, judecătorii,

precum şi la parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 18 septembrie -16 decembrie 2015.

 1. 28333/2015 Referatul Direcției resurse umane şi organizare nr. 26111/2015 privind cererile

depuse de către judecători şi procurori în cadrul procedurii declanşate de Consiliul

Superior al Magistraturii în vederea ocupării, prin detaşare, a două posturi de personal

de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului

propriu al Consiliului Superior al Magistraturii.

About Post Author

Robert Williams

%d bloggers like this: