COMUNICAT DE PRESĂ Planificarea controalelor ce vor fi desfăşurate de Inspecţia Judiciară în anul 2016

Read Time4 Minute, 4 Second

Bucureşti, 8 ianuarie 2016 – În exercitarea atribuţiilor prevăzute de art.74 alin.1 lit. b), c), d) şi h) din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, Inspecţia Judiciară va desfăşura în anul 2016 următoarele controale:

I. Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători

1. Verificarea, la nivelul a două curţi de apel şi a instanţelor arondate acestora, a modului de îndeplinire de către judecătorii cu funcţii de conducere a atribuţiilor manageriale de planificare, organizare, coordonare, control-reglare şi comunicare, precum şi respectarea obligaţiilor, prevăzute de legi şi regulamente, pentru a asigura buna funcţionare a instanţei şi calitatea corespunzătoare a serviciului public.

2. Verificarea modului în care judecătorii cu funcţii de conducere îndeplinesc atribuţiile manageriale de planificare, organizare, coordonare, control-reglare şi comunicare, precum şi a modului de respectare a obligaţiilor, prevăzute de legi şi regulamente, pentru a asigura buna funcţionare a instanţei şi calitatea corespunzătoare a serviciului public la Judecătoria Buftea.

3. Monitorizarea situaţiei privind hotărârile judecătoreşti neredactate în termen.

4. Monitorizarea dosarelor de mare corupţie, existente pe rolul curţilor de apel şi instanţelor arondate, precum şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

5. Monitorizarea dosarelor cu o vechime mai mare de 10 ani, aflate pe rolul curţilor de apel şi instanţelor arondate, precum şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

6. Verificarea modului în care este respectat Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass media, precum şi a necesităţii efectuării de verificări din oficiu ori de câte ori apar în mediul public probe sau aspecte referitoare la viaţa privată a persoanelor, din dosarele aflate pe rolul organelor judiciare.

7. Verificarea modului de respectare de către instanţe a dispoziţiilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, în ceea ce priveşte verificarea calităţii de avocat a persoanelor care acordă asistenţă juridică.

8. Stabilirea practicii instanţelor de judecată în cauzele având ca obiect pronunţarea unor hotărâri care să ţină loc de act de vânzare cumpărare.

9. Practica judiciară în materia contestaţiilor privind durata rezonabilă a procesului penal (art. 4881 şi urm. din Noul cod de procedură penală) şi tergiversarea procesului (522 din Noul Cod de procedură civilă), precum şi modul de respectare a termenului stabilit, ca urmare a exercitării acestor căi de atac, pentru rezolvarea/soluţionarea cauzelor de către procuror/ instanţa de judecată în materie penală ori pentru îndeplinirea actului de procedură şi/sau pentru luarea măsurilor legale necesare în cauzele civile.

II. Direcţia de inspecţie pentru procurori

1. Verificarea, la nivelul a două parchete de pe lângă curţile de apel şi a parchetelor arondate acestora, a eficienţei manageriale şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerile acestora.

2. Verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetelor de pe lângă judecătorii, tribunale şi curţi de apel, în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

3. Verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetelor de pe lângă judecătorii, tribunale şi curţi de apel, în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 2 ani de la data sesizării, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor prevăzute de Codul silvic, de evaziune fiscală – prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscal, spălare de bani – prevăzută de art. 23 din Legea nr. 565/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, contrabandă – prevăzute de art. 270 – 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, corupţie – prevăzute de art. 289 – 292 din Codul penal, precum şi de Legea nr. 78/2000, precum infracţiunile, precum şi măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor.

4. Verificarea modului de respectare a Ghidului privind relaţia cu mass-media de parchetele din cadrul Ministerului Public, precum şi a verificărilor realizate de conducătorii parchetelor în situaţiile în care, în mediul public, apar probe sau aspecte referitoare la viaţa privată a persoanelor, din dosarele aflate pe rolul parchetului.

5. Verificarea măsurilor luate de procurorii şi conducerile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetelor de pe lângă judecătorii, tribunale şi curţi de apel, în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect săvârşirea următoarelor infracţiuni grave contra persoanei şi patrimoniului, prevăzute de Codul penal: omor (art. 188 – 189), tâlhărie (art. 233 – 234) şi viol (art. 218).

6. Practica judiciară în materia contestaţiilor privind durata rezonabilă a procesului penal (art. 4881 şi urm. din Noul cod de procedură penală) şi tergiversarea procesului (522 din Noul Cod de procedură civilă), precum şi modul de respectare a termenului stabilit, ca urmare a exercitării acestor căi de atac, pentru rezolvarea/soluţionarea cauzelor de către procuror/instanţa de judecată în materie penală ori pentru îndeplinirea actului de procedură şi/sau pentru luarea măsurilor legale necesare în cauzele civile.

Compartimentul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: