PLENUL ORDINEA DE ZI 12 IANUARIE 2016 ORA 09:00 – SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI 12 IANUARIE 2016 ORA 11:00 – SECŢIA PENTRU PROCURORI ORDINEA DE ZI 12 IANUARIE 2016 ORA 11:00

Read Time11 Minute, 31 Second

PLENUL   ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 12 IANUARIE 2016 ORA 09:00

Descriere lucrare

 1. 412/2016  MENŢINERE ÎN FUNCŢIE:

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 303/2016 privind cererea doamnei

judecător GHERASIM ELISABETA, preşedinte al Secției a II-a civilă, de contencios

administrativ şi fiscal la Curtea de Apel Ploieşti, de acordare a avizului anual pentru

menținerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani.

 1. 194/2016  ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:

Curte de Apel/Parchet de pe lângă curte de apel

Cererea de eliberare din funcţie, prin

pensionare, formulată de doamna MARIN

ELIZA

Judecător la Curtea de Apel Ploieşti

 1. 29300/2015 CONCURSURI:

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9/25956 privind propunerea de

completare a comisiei de organizare la concursul de promovare în funcţia de judecător

la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din perioada 4 ianuarie – 1 iunie 2016.

 1. 29217/2015 PUNERE ÎN EXECUTARE:

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 18516/2015 privind punerea în

executare a Deciziei nr. 4034/16.12.2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi

Justiţie.

 1. 29018/2015 INSPECŢIA JUDICIARĂ:

Raportul Inspecției Judiciare nr. 7130/IJ/4145/DIJ/2015 privind apărarea independenţei

justiției faţă de aspectele prezentate de către domnul judecător UNGUREANU VIRGILMARIUS din cadrul Judecătoriei Medgidia.

 1. 379/2016  INSPECŢIA JUDICIARĂ:

Raportul Inspecției Judiciare nr. 6971/IJ/4045/DIJ/2015 privind cererea de apărare a

reputației profesionale formulată de domnul judecător DĂRĂBAN PATRIŢIU,

vicepreședintele Tribunalului Sălaj.

 1. 405/2016  CONTESTAŢII:

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.20459/2015 privind contestaţia

formulată de domnul DOGAR ROMICĂ ARCADIE, procuror la Serviciul teritorial Bacău

din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi

Terorism, împotriva Hotărârii nr. 458/29.09.2015 a Secției pentru procurori a Consiliului

Superior al Magistraturii.

2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.634/2016 privind contestaţia formulată

de doamna OPRESCU NADEJDA, judecător la Judecătoria Satu Mare, împotriva

Hotărârii nr. 369/19.05.2015 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al

Magistraturii.

3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.28311/2015 privind contestaţia

formulată de doamna CĂLUŞARU CRISTINA, judecător la Tribunalul Olt, împotriva

Hotărârii nr. 1072/17.12.2015 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al

Magistraturii.

 1. 415/2016  SOLICITĂRI DE OCUPARE POSTURI ÎN CONDIŢIILE ART. 134 IND. 1 DIN LEGEA
 2. 304/2004:

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 28341/2015 privind solicitarea Curţii

de Apel Bucureşti de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unor posturi temporar

vacante de judecător.

2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 28278/2015 privind solicitarea Curţii

de Apel Suceava de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant

de judecător.

 1. 139/2016  AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/28981/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de

funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Constanţa şi Tribunalului Constanţa.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/28670/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de

funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Galaţi.

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/29283/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de

funcţii şi de personal ale Judecătoriei Ineu şi Curţii de Apel Timişoara.

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/29129/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de

funcţii şi de personal al Judecătoriei Deva.

5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 29281/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de

funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti.

6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19132/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de

funcţii şi de personal al Judecătoriei Târgu Mureş.

7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 29274/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de

funcţii şi de personal ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia Curţii de Apel

Bucureşti.

8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 29304/2015 privind solicitarea

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de

funcţii ale Curţii de Apel Oradea şi ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia sa

teritorială.

9) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.27969/2015 privind solicitarea

Ministrului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii

şi de personal ale Curţii de Apel Oradea şi Tribunalului Bihor.

 1. 29013/2015 MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE:

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.2/28043/16.12.2015 privind numirea

celui de-al doilea membru supleant în comisia de evaluare a activităţii profesionale a

procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.2/28669/2015 privind reînvestirea a

doi membri numiţi în comisia de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor,

constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.2/29028/2015 privind modificarea

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor, constituită la

nivelul Judecătoriei Piatra Neamţ.

 1. 561/2016  Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.28635/2015 privind solicitarea de

neparticipare la cursurile de formare profesională a doi magistraţi numiţi în condițiile art.

33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

 1. 406/2016  Nota de informare a Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr.

28284/2015 referitoare la publicarea sondajului de opinie privind percepţia corupției în

mediul de afaceri în statele din Uniunea Europeană.

 1. 432/2016  Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 27692/2015

referitor la solicitarea doamnei IOANA PÂRVU privind compatibilitatea funcției de

judecător cu aceea de preşedinte al unei Case de Ajutor Reciproc.

 1. 563/2016  Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 22986/2015

privind solicitarea Inspecției Judiciare de revocare a art. 3 din Hotărârea nr.

1268/24.11.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

 1. 577/2016  CONCURSURI:

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 190/2016 privind solicitarea Parchetului

de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia de aprobare a organizării concursului pentru

ocuparea a două posturi vacante de grefier cu studii medii din cadrul Parchetelor de pe

lângă Judecătoriile Alba Iulia şi Sebeş.

 1. 394/2016  Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 2/29266/2015

privind participarea delegaţiei Consiliului Superior al Magistraturii la întâlnirea echipei

de proiect “Proiectul nr. 3 Finanțarea sistemului judiciar” organizată de Rețeaua

Europeană a Consiliilor Judiciare, la Dublin, în perioada 29 februarie – 1 martie 2016.

 1. 395/2016  1) Raportul de activitate al Comisiei nr. 1 “Independenţa şi responsabilizarea justiţiei,

eficientizarea activităţii acesteia şi creşterea performanţei judiciare; Integritatea şi

transparenţa sistemului judiciar” pentru perioada ianuarie 2015 – decembrie 2015.

2) Raportul de activitate al Comisiei nr. 2 “Eficientizarea activitatii Consiliului Superior al

Magistraturii si a institutiilor coordonate; Parteneriatul cu institutiile interne si societatea

civila” pentru perioada ianuarie 2015 – decembrie 2015.

3) Raportul de activitate al Comisiei nr. 3 “Relaţia cu Uniunea Europeană şi

organismele internaţionale” pentru perioada ianuarie 2015 – decembrie 2015.

4) Stabilirea, pentru anul 2016, a componenţei comisiilor de lucru constituite la nivelul

Consiliului Superior al Magistraturii.

 

 

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 12 IANUARIE 2016 ORA 11:00

Nr.

crt.

Număr

lucrare

Descriere lucrare

 1. 19288/2015 Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 3218/IJ/1939/DIJ/2015 privind sesizarea din oficiu a

Inspecției Judiciare referitoare la pretinsa încălcare a normelor Codului deontologic al

judecătorilor şi procurorilor de către doamna judecător GABRIELA BALTAG,

președintele Asociației Magistraților din România.

 1. 330/2016  DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:

1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.29027/2015 privind propunerea

de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Feteşti, a domnului judecător cu

grad de tribunal DORIAN CHIRIŢĂ.

2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.29131/2015 privind propunerea

de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Lipova, a domnului judecător cu

grad de tribunal PETRU POPESCU.

3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 29292/2015 privind propunerea de

delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Strehaia, a doamnei judecător

NEAŢU VIORICA ŞTEFANIA.

 1. 195/2016  PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:

1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/29307/2015 privind

propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Săveni, a

domnului judecător BOSOC SAMIR.

2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.15952/2015 privind propunerea

de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Curţii de Apel

Timişoara, a domnului judecător ILIE DORIN ŢIROGA.

3) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.401/2016 privind propunerea de

prelungire a delegării în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Buftea, a domnului

judecător ADRIAN COJOCARU.

 1. 27361/2015 Referatul Direcției resurse umane şi organizare nr.26443/2015 privind solicitarea de

detaşare/delegare a doamnei judecător stagiar RIPICEANU ANDREEA OLIVIA, de la

Judecătoria Dragomireşti la Judecătoria Botoşani.

 1. 28330/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr 26111/2015 privind cererile depuse de

către judecători şi procurori în cadrul procedurii declanşate de Consiliul Superior al

Magistraturii în vederea ocupării, prin detaşare, a două posturi de personal de

specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al

Consiliului Superior al Magistraturii.

 1. 28579/2015 Raportul Inspecţiei Judiciare nr 4630/IJ/2799/DIJ/2015 privind verificarea respectării

dispozițiilor legale referitoare la punerea în executare a hotărârilor civile prin care s-au

stabilit creanţe a căror executare se face din oficiu de către instanţe (amenzi judiciare,

obligaţii de plată a părţilor, în favoarea statului, conform OUG nr. 51/2008, curatela

specială).

 1. 558/2016  1) Raportul Grupului de lucru constituit în temeiul Hotărârii nr. 625 din 08.09.2015 a

Secţiei pentru judecători pentru analizarea activităţii Tribunalului Bihor.

2) Raportul Grupului de lucru constituit în temeiul Hotărârii nr. 625 din 08.09.2015 a

Secţiei pentru judecători pentru analizarea activităţii Tribunalului Sibiu.

3) Raportul Grupului de lucru constituit în temeiul Hotărârii nr. 625 din 08.09.2015 a

Secţiei pentru judecători pentru analizarea activităţii Judecătoriei Drăgăşani.

4) Raportul Grupului de lucru constituit în temeiul Hotărârii nr. 625 din 08.09.2015 a

Secţiei pentru judecători pentru analizarea activităţii Judecătoriei Marghita.

 

 

SECŢIA PENTRU PROCURORI  ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 12 IANUARIE 2016 ORA 11:00

Nr.

crt.

Număr

lucrare

Descriere lucrare

 1. 411/2016  NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:

Nota Direcției resurse umane şi organizare privind numirea doamnei COLCERIU

IULIANA, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, în funcţia de procuror şef

Secţie judiciară la aceeaşi unitate de parchet.

 1. 393/2016  Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 28651/2015 privind reînvestirea domnului

procuror BORCOMAN CĂTĂLIN LAURENŢIU în funcţia de procuror şef al Serviciului

teritorial Brașov din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate

Organizată şi Terorism.

 1. 391/2016  ELIBERARE DIN FUNCŢIE DE CONDUCERE:

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 28651/2015 privind eliberarea din

funcţia de prim procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa a

doamnei VASILE ANDRA GEORGIANA, ca urmare a transferului la Parchetul de pe

lângă Tribunalul Constanţa.

2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 374/2015 privind eliberarea din funcţia

de procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel

Timişoara a domnului procuror LAZĂR AUREL CRISTIAN, ca urmare a numirii în funcţia

de procuror şef adjunct al Secției de urmărire penală şi criminalistică din cadrul

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3249/2015 privind eliberarea din

funcţia de prim procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău a

doamnei COBZARU RALUCA, ca urmare a transferului la Parchetul de pe lângă

Tribunalul Brăila.

 1. 410/2016  DETAŞARE:

Referatul Direcției resurse umane şi organizare privind detaşarea doamnei procuror

SCUTEA GABRIELA, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov, la Ministerul

Justiției.

 1. 396/2016  ÎNCETARE ACTIVITATE:

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind cererea formulată de domnul

procuror NISTOR OVIDIU CĂTĂLIN, de încetare a activităţii în cadrul Direcției de

Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi revenire la

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 100/2015 privind cererea formulată de

domnul procuror ISPĂŞOIU ŞTEFAN AURELIAN, de încetare a activităţii în cadrul

Direcției Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Brașov şi revenire la Parchetul de pe

lângă Judecătoria Brașov.

3) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind cererea formulată de domnul

procuror militar ISTRATE VIRGILIU MARIAN, de încetare a activităţii în cadrul Direcției

Naţionale Anticorupţie – nivel central şi revenire la Parchetul de pe lângă Tribunalul

Militar Bucureşti.

 1. 409/2016  CONTINUARE ACTIVITATE:

1) Notă privind cererea formulată de doamna ABRAM OTILIA, procuror general al

Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş, de continuare a activității la

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş, după încetarea mandatului în

funcţia de conducere deţinută.

2) Notă privind cererea formulată de doamna CROITORU MARCELA, prim procuror

adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, de continuare a activității la

Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, după încetarea mandatului în funcţia de

conducere deţinută.

3) Notă privind cererea formulată de doamna ALBANI IOANA BOGDANA, procuror şef

serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi

Terorism – structura centrală, de continuare a activității la Direcţia de Investigare a

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – structura centrală, după încetarea

mandatului în funcţia de conducere deţinută.

 1. 571/2016  Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 407/2016 privind solicitarea doamnei

DIACONU ANTONIA, prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti, privind

exprimarea acordului Secției pentru procurori în vederea unei eventuale detaşări în

cadrul EUROJUST.

Sursa: CSM

By

Robert Williams

Editor in Chief

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: