Comunicat de presă privind sancţionarea disciplinară a doamnei Daniela Deteşan, judecător în cadrul Tribunalului Caraş-Severin

Read Time1 Minute, 41 Second

În şedinţa de azi, 20 ianuarie 2016, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva doamnei Daniela Deteşan, judecător în cadrul Tribunalului Caraş-Severin, aplicând acesteia sancţiunea disciplinară constând în “diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de trei luni”.

 

Sancţiunea menţionată a fost aplicată doamnei judecător în temeiul prevederilor art. 100 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99lit. m) din acelaşi act normativ, constând în nerespectarea în mod nejustificat a dispoziţiilor ori a altor obligaţii cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente şi de art. 99 lit. t) raportat la art. 991 alin. 2 din acelaşi act normativ, constând în exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă.

Secţia a reţinut, pe de o parte, că doamna judecător nu a respectat dispoziţiile Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, în sensul că a permis grefierului de şedinţă completarea soluţiei în sistem informatizat, deşi minuta nu era întocmită şi nu era semnată de ceilalţi membri ai completului de judecată şi totodată a semnat condica şedinţelor de judecată în aceleaşi condiţii. Pe de altă parte, s-a reţinut că doamna judecător a încălcat dispoziţiile procedurale care vizează procedura deliberării şi pronunţării hotărârilor judecătoreşti, respectiv a întocmit minutele în dosarele soluţionate la o dată ulterioară sau la data redactării hotărârii – în unele cazuri după o lungă perioadă de timp de la momentul pronunţării – şi nu la data pronunţării hotărârii.

 

Hotărârea secţiei va cuprinde, alături de alte elemente prevăzute de lege, descrierea faptelor pentru care s-a aplicat sancţiunea disciplinară menţionată, urmând a fi redactată şi publicată pe site-ul Consiliuluiwww.csm1909.ro în termen de 20 de zile de la pronunţare.

Aceasta poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media   

 

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: