În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Planului integrat de acțiune pentru gestionarea unei situații de criză în domeniul imigrației.

Read Time1 Minute, 55 Second
R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

COMUNICAT

Nr. 19 din 20 ianuarie 2016

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul deOrdin pentru aprobarea Planului integrat de acțiune pentru gestionarea unei situații de criză în domeniul imigrației.

 

Actul normativ supus dezbaterii publice a fost elaborat pe baza propunerilor reprezentanților tuturor ministerelor și instituțiilor publice reprezentate în cadrul Grupului de coordonare a implementării  Strategiei naționale privind imigrația.

 

Actualul demers urmărește stabilirea unui Plan integrat de acțiune care să cuprindă aspecte legate de suportul pe care fiecare minister sau instituție publică reprezentată în cadrul Grupului îl acordă în vederea gestionării unei situații de criză în domeniul imigrației.

Planul cuprinde cinci linii de acțiune, respectiv acțiuni cu caracter general, în domeniul financiar și logistic, în domeniul juridic, cu caracter operativ și acțiuni pe linie de resurse umane.

 

Textul acestui document a fost postat, miercuri,  20 ianuarie a.c., pe pagina de Internet a instituției noastre: www.mai.gov.ro, la secțiunea Transparență decizională, dar poate fi consultat și la Centrul de Relații cu Publicul al M.A.I., din Piața Revoluției nr. 1 A, sector 1, București.

 

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

 

***

În vederea gestionării situațiilor de criză în domeniul imigrației, a fost inițiat un proiect de hotărâre a Guvernului, devenit Hotărârea Guvernului nr. 748/2015, care să completeze Hotărârea Guvernului nr. 572/2008 prin care s-a constituit Grupul de coordonare a implementării Strategiei naționale privind imigrația, ca organism consultativ, fără personalitate juridică, care funcționează pe lângă Ministerul Afacerilor Interne și a fost instituit Mecanismul de cooperare interinstituțională în domeniul imigrației. Modificările aduse de HG nr. 748/2015 vizează introducerea unor noi reprezentanți din cadrul unor instituții și ministere care să fie convocați în situația unei crize generate de un aflux de imigranți ilegali sau persoane care au nevoie de protecție internațională pe teritoriul României sau la frontieră, precum și elaborarea unui Plan integrat de acțiune pentru gestionarea unei crize în domeniul imigrației.

 

                                  DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE                 

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: