PLENUL ORDINEA DE ZI 21 IANUARIE 2016 ORA 09:00 -SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI E 21 IANUARIE 2016 ORA 12:00

Read Time11 Minute, 48 Second

PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 21 IANUARIE 2016 ORA 09:00

Descriere lucrare

1.

1190/2016

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:

Tribunal/Parchet de pe lângă tribunal

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul NEAGU DORIN

Judecător la Tribunalul Suceava

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul ŞARAPATIN ŞERBAN

Judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Gorj

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna CHIRA NICOLETA

Judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Dâmboviţa

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna NEGRUŢIU MIRELA-ELENA

Procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Huneadoara

Judecătorie/Parchetul de pe lângă judecătorie

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul CATRINOIU COSTEL

Procuror la Parchetul de lângă Judecătoria Feteşti

2.

1195/2016

CONCURSURI: Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28448/2016 privind organizarea unui concurs de promovare pe loc în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor.

3.

982/2016

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3/2425/2015 privind problemele constatate de către comisia de organizare a concursului de promovare în funcţii de execuţie, în activitatea de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiei privind calificativul la ultima evaluare.

4.

1334/2016

Punctul de vedere al Direcției resurse umane şi organizare nr.5/14410/2014/2015 şi al Direcției legislaţie, documentare şi contencios privind propunerile de

modificare a Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor.

5.

887/2016

INSPECŢIA JUDICIARĂ: Raportul Inspecției Judiciare nr. 7501/IJ/4367/DIJ/2015 privind cererea de apărare a reputației profesionale formulată de domnul judecător MĂNĂILESCU ŞTEFAN, din cadrul Judecătoriei Pătârlagele.

6.

1198/2016

INSPECŢIA JUDICIARĂ: Raportul Inspecției Judiciare nr. 7206/IJ/1826/DIP/2015 privind cererea de apărare a reputației profesionale formulată de domnul LIA SORIN MARIAN, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina.

7.

1204/2016

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 968/2016 privind propunerea de abrogare a Hotărârii nr. 1237/2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

8.

1054/2016

CONCURSURI: Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5/632/2016 privind solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii medii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad.

9.

1196/2016

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 660/2016 privind rectificarea şi îndreptarea Hotărârii nr. 1294/08.12.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

10.

988/2016

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28982/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Vaslui. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28780/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Olt. 3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 29130/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Alba Iulia. 4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28032/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti. 5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 29279/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi ale unor instanţe din circumscripţia teritorială a acesteia. 6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 29282/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. 7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 647/2016 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de

funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Oradea. 8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6/23066/2015 privind solicitarea Tribunalului Bacău de modificare a statelor de funcţii şi de personal prin restituirea postului de judecător ce a fost transferat temporar de la Tribunalul Bacău la Tribunalul Constanţa conform Hotărârii nr. 735/30.06.2015. 9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 929/2016 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Craiova şi Tribunalului Dolj. 10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 640/2016 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti. 11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 636/2016 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Ploieşti. 12) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 655/2016 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Arad. 13) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1145/2016 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia Curţii de Apel Târgu Mureş. 14) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 651/2016 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii al Tribunalului Bacău.

11.

1209/2016

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 963/2016 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Caraş Severin. 2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 955/2016 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi. 3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1353/2016 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalul Bihor.

12.

1052/2016

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1047/2016 privind organizarea unor sesiuni de numire a judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător în lunile mai şi octombrie 2016.

13.

1208/2016

CONTESTAŢIE: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26517/2015 privind contestaţia doamnei CĂLINESCU IRINA OLIVIA, judecător la Judecătoria Drăgăşani, împotriva Hotărârii nr. 1024/2015 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

14.

820/2016

Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 28536/2015 privind cererea formulată de doamna DANIELA PANIOGLU, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, prin care solicită înlăturarea unor documente din dosarul său profesional.

15.

823/2016

PLÂNGERE PREALABILĂ: Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 28538/2015 privind plângerea prealabilă formulată de doamna DANIELA PANIOGLU, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, prin care solicită revocarea în tot a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 prin care a fost aprobat Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.

16.

814/2016

PLÂNGERE PREALABILĂ: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 28184/2015 privind solicitarea doamnei VLAD LĂCRĂMIOARA MARIOARA de revocare a Hotărârii nr. 1034/13.10.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

17.

1116/2016

PLÂNGERE PREALABILĂ: 1) Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 27129/2016 privind solicitarea domnului POPESCU EMANUEL SERGIU CODRUŢ de revocare a Hotărârii nr. 1071/27.10.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 2) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 587/2016 privind plângerea prealabilă formulată de domnul PREDOI ADRIAN, împotriva Hotărârii nr. 1071/27.10.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

18.

1335/2016

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 9296/2014 cu privire la efectele încetării detaşării magistraților în cazul personalului de instruire cu normă întreagă.

19.

1333/2016

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 24974/2015 cu privire la solicitarea Curţii de Apel Ploieşti referitoare la condițiile pentru promovarea în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate.

20.

1194/2016

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/26570/2015 privind solicitarea formulată de domnul BOTEZATU CRISTIAN EDUARD, judecător în cadrul Tribunalului Neamţ.

21.

1113/2016

Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 375/2016 privind actualizarea Planului de acţiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar.

22.

1328/2016

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr.1069/2016 privind solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii de aprobare a participării într-o serie de proiecte finanţate de Comisia Europeană.

23.

1197/2016

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 24823/2015 privind participarea delegaţiei Consiliului Superior al Magistraturii la întâlnirea echipei de proiect “Independenţă şi responsabilitate” organizată de Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare, Bruxelles, 03-04 decembrie 2015.

24.

1329/2016

Stabilirea coordonatorilor comisiilor de lucru, pentru anul 2016, constituite la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii.

25.

1331/2016

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.20711/2016 privind numirea persoanei care a promovat concursul pentru ocuparea funcției de şef al Serviciului administrativ şi aprovizionare.

26.

24802/2015

Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 25442/2014 conținând propuneri de modificare şi completare a legislației primare care reglementează

concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

27.

817/2016

Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 28916/2015 referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul organizării instanțelor judecătoreşti.

28.

1345/2016

Nota Direcției resurse umane şi organizare privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de şef al Serviciului programe europene şi internaţionale, a domnului consilier juridic MARIUS DANIEL TUDOR.

29.

1346/2016

Adresa Administrației Prezidenţiale nr. CSAT DSN1/122/15.01.2016.

 

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 21 IANUARIE 2016 ORA 12:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

1323/2016

NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr 29106/2015 privind propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Dâmboviţa a domnului judecător EFTENE FLORIN. 2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr 259/2016 privind propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a I-a civilă a Tribunalului Dâmboviţa a doamnei judecător DUVALMĂ SIMONA MARINA.

2.

1031/2016

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.29294/2015 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Vânju Mare, a domnului GHEORGHE BUZATU, judecător la Tribunalul Mehedinţi. 2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 846/2016 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Reşiţa, a doamnei judecător VELA IOANA-LUCIANA. 3) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 958/2016 privind propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Botoşani, a doamnei judecător HLIHOR FILOTEIA. 4) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1207/2016 privind propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei I-a civilă a Tribunalului Galaţi, a domnului RĂZVAN DICU.

3.

1188/2016

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.757/2016 privind propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Sighişoara, a doamnei judecător POP CORNELIA.

4.

1120/2016

DETAŞARE: 1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 29230/2015 privind propunerea de detașare la Consiliul Superior al Magistraturii a domnului

CONSTANTIN NICOLAE, judecător la Judecătoria Câmpulung. 2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 29230/2015 privind propunerea de detașare în continuare la Consiliul Superior al Magistraturii a domnului VIŞAN ALIN VALENTIN, judecător la Judecătoria Buftea.

5.

1053/2016

CONTINUARE ACTIVITATE: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.29162/2015 privind cererea formulată de domnul judecător cu grad profesional de tribunal SMEU VASILE, de continuare a activităţii la Tribunalul Bacău începând cu data la care îi încetează mandatul în funcţie de vicepreşedinte al Judecătoriei Roman, în temeiul art.51 alin. (1) din Legea 303/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/713/2016 privind cererea doamnei judecător cu grad profesional de tribunal PETROI IONELA ROXANA, vicepreşedinte al Judecătoriei Petroşani, de continuare a activităţii în funcţia de judecător la Tribunalul Gorj. 3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 716/2016 privind cererea formulată de domnul judecător cu grad profesional de curte de apel MUNTEANU VIOREL, preşedinte al Judecătoriei Buhuşi, de eliberare din această funcţie de conducere, ca urmare a demisiei şi continuare a activităţii la Curtea de Apel Bacău, în temeiul art. 51 alin (1) din legea nr. 303/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.821/20156 privind cererea formulată de doamna judecător cu grad profesional de tribunal BUCU ANA, preşedinte al Judecătoriei Zimnicea, de continuare a activităţii la Tribunalul Teleorman începând cu data 15 iulie 2016 data expirării mandatului de preşedinte, în temeiul art.51 alin. (1) din Legea 303/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1579/2016 privind cererea formulată de domnul judecător OPRESCU MUGUREL MARIUS, de continuare a activităţii la Judecătoria Cluj Napoca începând cu data la care îi încetează mandatul în funcţie de preşedinte al Judecătoriei Turda, în temeiul art.51 alin. (1) din Legea 303/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

6.

1275/2016

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1232/2016 privind necesitatea amânării soluţionării cererilor de transfer formulate pentru tribunale şi curţi de apel.

7.

28379/2015

INSPECŢIA JUDICIARĂ: Raportul Inspecţiei Judiciare nr 5619/IJ/3329/DIJ/2015 privind identificarea practicii administrative şi judiciare în aplicarea dispozițiilor art. 96 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 de către judecătorii de supraveghere a privării de libertate şi instanțele de judecată, precum şi Nota privind răspunsurile la obiecțiunile şi observațiile formulate de către instanţe.

8.

27986/2015

INSPECŢIA JUDICIARĂ: Raportul Inspecției Judiciare nr. 2234/IJ/1343/DIJ/2015 privind rezultatul

activităţii de monitorizare a dosarelor mai vechi de 10 ani, aflate pe rolul instanțelor judecătoreşti, pentru semestrul I 2015.

 

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: