Comunicat de presă privind apărarea reputaţiei profesionale a domnului Mănăilescu Ştefan, judecător în cadrul Judecătoriei Pătârlagele

Read Time2 Minute, 39 Second

n şedinţa de azi, 21 ianuarie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că afirmaţiile lansate în spaţiul public referitoare la conduita necorespunzătoare a domnului Mănăilescu Ştefan, judecător în cadrul Judecătoriei Pătârlagele, prin intermediul unui schimb de mesaje pe platforma de socializare Facebook, sunt nefondate şi i-au afectat reputaţia profesională.

 

Consiliul Superior al Magistraturii apără corpul magistraţilor împotriva oricăror acte de natură să aducă atingere reputaţiei profesionale a acestora.

Prin cererea din data de 11 decembrie 2015, domnul judecător Mănăilescu Ştefan a solicitat apărarea reputaţiei sale profesionale în raport de schimbul de mesaje postate pe un cont al reţelei de socializare Facebook în perioada 30 – 31 octombrie 2015, pretins aparţinând unor reclamante din cadrul a două dosare aflate în curs de soluţionare pe rolul Judecătoriei Pătârlagele, repartizate aleatoriu, în sistem informatizat, completului având titular pe domnul judecător.

Verificările Inspecţiei Judiciare au relevat că în cadrul schimbului de mesaje menţionat s-a făcut referire expresă şi explicită la cele două dosare, precum şi la domnul judecător Mănăilescu Ştefan, în sensul că reclamantele, prin alte persoane, ar fi intervenit pe lângă acesta în vederea obţinerii unor soluţii favorabile, fiind evocate şi alte situaţii în care magistratul ar fi procedat în sensul pronunţării unor soluţii favorabile altor părţi.

În cursul verificărilor efectuate, inspectorii judiciari au constatat inexistenţa datelor şi indiciilor din care să rezulte o conduită neconformă legii şi normelor de deontologie profesională a domnului judecător Mănăilescu Ştefan. Mai mult, pretinsul schimb de mesaje al părţilor nu se coroborează cu nici un element de fapt din care să se nască în mod întemeiat îndoieli cu privire la imparţialitatea judecătorului.

Cu toate acestea, conţinutul discuţiilor menţionate difuzate în spaţiul public virtual, deşi nu corespunde realităţii, creează o aparenţă de imparţialitate a judecătorului ce trebuie înlăturată, din considerente de deontologie profesională, dar şi pentru evitarea afectării reputaţiei profesionale a magistratului.

Reputaţia profesională constituie o valoare fundamentală în exercitarea funcţiei de magistrat şi reprezintă, totodată, percepţia creată în conştiinţa colectivă asupra modului în care sunt exercitate responsabilităţile profesionale, iar libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea şi nici dreptul la propria imagine.

Publicarea pe o reţea se socializare accesibilă publicului larg a unei discuţii care creează aparenţa comiterii de către magistrat a unor abateri judiciare sau chiar săvârşirea unor fapte penale, este de natură a pune în discuţie modul de exercitare a funcţiei de magistrat. Aparenţa astfel creată, a unui magistrat care nu este imparţial, care pronunţă hotărâri în funcţie de intervenţiile realizate de părţi sau interpuşii acestora şi care ar fi procedat în mod similar şi în alte cazuri, se răsfrânge negativ asupra percepţiei pe care publicul o are cu privire la activitatea şi probitatea profesională a respectivului magistrat.

În acest context, Plenul Consiliului a constatat că postarea unui dialog, chiar pretins purtat între părţile unor dosare în curs de soluţionare, în legătură cu o posibilă influenţare a judecătorului, pe reţeaua de socializare Facebook, deschisă accesului mai multor persoane şi care a ajuns la cunoştinţa publicului, este de natură să afecteze reputaţia profesională a domnului judecător Mănăilescu Ştefan.

 

Raportul Inspecţiei Judiciare poate fi vizualizat pe site-ul: www.inspectiajudiciara.ro

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

 

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: