Roman arestat in SUA pentru frauda cu carduri

Read Time4 Minute, 21 Second

Român pledează vinovat la National Conspiracy și card de credit Răsfoind Case

NEWPORT NEWS, Va -. Paul N. Batinas, 31, de România, a pledat vinovat astăzi față de acuzațiile de conspirație pentru a comite fraude  bancare și furt de identitate agravat.

Într-o declarație de fapte depuse cu acordul motiv, Batinas a recunoscut că din iunie 2014, prin arestarea sa în septembrie 2015, el și alți câțiva au instalat dispozitive de skimming și camere pe ATM-uri Navy la Federal Credit Union situate pe întreg Districtul de Est din Virginia și în altă parte. Batinas si conspiratorii au  folosit aceste dispozitive pentru a capta numerele de cont de debit și carduri de credit și codurile de acces PIN ale altora,  care  mai târziuau fost  utilizate pentru a face retrageri neautorizate din conturile compromise. Batinas si conspiratorii au  accesat aceste conturi prin re-codificare la numerele de cont pe carduri de alte, cum ar fi carduri cadou, și folosind aceste carduri si pinii asociati la ATM aparținând altor instituții financiare. Batinas este responsabil pentru compromiterea mai mult de 3700 de debit și carduri de credit de la care conspiratorii retras aproximativ 550.000 $.

Batinas fost pus sub acuzare de un mare juriu federal pe zece/09/2015, și se confruntă cu o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare, precum și obligatoriu consecutiv doi ani de închisoare pe agravat taxa furt de identitate, atunci când el va fi  condamnat la 28 aprilie , 2016. maxime și minime teze statutare sunt prescrise de către Congres și sunt furnizate aici pentru scopuri informationale, ca condamnarea inculpatului va fi determinata de instanța de judecată în baza Orientărilor Pedepsele de consultanță și de alți factori statutare.

Dana J. Boente, US avocat pentru Districtul de Est din Virginia; John S. Adams, agent special responsabil de Norfolk Biroul FBI, Douglas Mease, agent special în Charge, US Secret Service Richmond Office și George Purefoy, agent rezident în Charge, US Secret Service Birou Norfolk, a făcut acest anunț după ce motiv a fost acceptate de US magistrat judecator Robert J. Krask. Asistent US Avocati Brian J. Samuels și Kaitlin C. Gratton sunt urmărirea penală în cazul.

O copie a acestui comunicat de presa pot fi găsite pe site-ul de Oficiul Avocati SUA pentru Districtul de Est din Virginia. Documente judiciare conexe și informații pot fi găsite pe site-ul District Court pentru Districtul de Est din Virginia sau pe PACER prin căutarea de caz nr 4: 15cr63.

Fraude financiare
Furt de identitate
Actualizat 22 ian. de 2016
Department of Justice
U.S. Attorney’s Office
Eastern District of Virginia

FOR IMMEDIATE RELEASE
Thursday, January 21, 2016

Romanian National Pleads Guilty to Conspiracy and Credit Card Skimming Case

NEWPORT NEWS, Va. – Paul N. Batinas, 31, of Romania, pleaded guilty today to charges of conspiracy to commit bank and wire fraud and aggravated identity theft.

In a statement of facts filed with the plea agreement, Batinas acknowledged that from June 2014 through his arrest in September 2015, he and several others installed skimming devices and cameras on Navy Federal Credit Union ATMs located throughout the Eastern District of Virginia and elsewhere.  Batinas and his co-conspirators used these devices to capture the debit and credit card account numbers and PIN access codes of others, which they later used to make unauthorized withdrawals from the compromised accounts.  Batinas and his co-conspirators accessed these accounts by re-encoding the account numbers onto other cards, such as gift cards, and using those cards and the associated PINs at ATMs belonging to other financial institutions.  Batinas is responsible for compromising more than 3,700 debit and credit cards from which conspirators withdrew approximately $550,000.

Batinas was indicted by a federal grand jury on Sept. 10, 2015, and faces a maximum penalty of 30 years in prison, as well as a mandatory consecutive two years in prison on the aggravated identity theft charge, when he is sentenced on April 28, 2016. The maximum and minimum statutory sentences are prescribed by Congress and are provided here for informational purposes, as the sentencing of the defendant will be determined by the court based on the advisory Sentencing Guidelines and other statutory factors.

Dana J. Boente, U.S. Attorney for the Eastern District of Virginia;  John S. Adams, Special Agent in Charge of the FBI’s Norfolk Office, Douglas Mease, Special Agent in Charge, U.S. Secret Service Richmond Office and George Purefoy, Resident Agent in Charge, U.S. Secret Service Norfolk Office, made the announcement after the plea was accepted by U.S. Magistrate Judge Robert J. Krask.  Assistant U.S. Attorneys Brian J. Samuels and Kaitlin C. Gratton are prosecuting the case.

A copy of this press release may be found on the website of the U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of Virginia.  Related court documents and information may be found on the website of the District Court for the Eastern District of Virginia or on PACER by searching for Case No. 4:15cr63.

Financial Fraud
Identity Theft
Updated January 22, 2016
Source: FBI
By
Robert Williams
Editor in Chief

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: