PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 28 IANUARIE 2016 ORA 09:00 SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 28 IANUARIE 2016 ORA 11:00

Read Time7 Minute, 54 Second

 

 

PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 28 IANUARIE 2016 ORA 09:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

1936/2016

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/1310/2016 privind cererea domnului IONEL POTÂRCĂ, judecător în cadrul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin, de acordare a avizului anual pentru menținerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani. 2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1575/2016 privind cererea domnului BUCĂLĂU TRAIAN, judecător în cadrul Tribunalului Brăila, de acordare a avizului anual pentru menținerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani.

2.

1793/2016

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:

Curte de Apel/Parchet de pe lângă curte de apel

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul POPESCU PETRE

Judecător militar la Curtea Militară de Apel Bucureşti

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul JIVAN IOAN NICOLAE

Judecător la Curtea de Apel Timişoara, preşedintele Secţiei litigii de muncă şi asigurări sociale

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna OLARU RODICA

Judecător la Curtea de Apel Timişoara

Tribunal/Parchet de pe lângă tribunal

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul BOŢOC IOAN

Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna RIMILI MARIA CECILIA

Judecător la Tribunalul Bihor

Judecătorie/Parchetul de pe lângă judecătorie

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna NEAGOE ANIŞOARA

Judecător la Judecătoria Vânju Mare

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul COTEA FELICIAN-SERGIU

Judecător la Judecătoria Câmpeni

3.

1836/2016

CONCURSURI: 1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.2/1032/2016 privind organizarea şi desfășurarea concursului de promovare în funcţii de execuţie, efectivă şi pe loc, a judecătorilor şi procurorilor. 2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.1032/2016 privind propunerile referitoare la componenţa comisiei de organizare a concursului de promovare în funcţii de execuţie, efectivă şi pe loc, a judecătorilor şi procurorilor.

4.

1839/2016

CONCURSURI: 1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/1600/2016 privind organizarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri. 2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4/1600/2016 privind componenţa comisiei de organizare a concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri organizat la data de 24 aprilie 2016.

5.

1679/2016

CONTESTAŢIE: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2073/2016 privind contestaţia formulată de doamna procuror SCĂEŢEANU CORINA MIHAELA, împotriva Hotărârii Secției pentru procurori nr. 650/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii.

6.

1206/2016

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 28154/2015 privind acordarea avizului conform pentru restituirea unor posturi de judecător transferate temporar în temeiul Hotărârilor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 733/2015 şi nr. 1381/2015.

7.

1808/2016

OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ: 1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 28792/2015 privind solicitarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post de procuror temporar vacant, în condițiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004. 2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1282/2015 privind solicitarea Tribunalului Brașov de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar vacant, în condițiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004.

3) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind solicitarea Curţii de Apel Timişoara de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar vacant, în condițiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004.

8.

1843/2016

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3/1784/2016 privind folosirea de către Institutul Naţional al Magistraturii, în mod excepţional, cu plată, a domnului CRISTIAN DUCU, pentru o sesiune de formare la disciplina “Etică şi organizare judiciară”, organizat la data de 17 februarie 2016.

9.

1847/2016

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4/1784/2016 privind solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii referitoare la aprobarea Programului de formare continuă centralizată şi a Programului de formare continuă descentralizată a magistraților pentru anul 2016. 2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7/1784/2016 privind solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii de completare a Programului de formare iniţială pentru auditorii de justiţie din anul II.

10.

1931/2016

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/1603/2016 privind constituirea rețelei de formatori a Şcolii Naţionale de Grefieri pentru formarea profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate în anul 2016.

11.

1939/2016

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/1549/2016 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Alba Iulia. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28677/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. 3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/932/2016 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Târgu Mureş.

12.

1984/2016

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1134/2016 privind solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii de aprobare a statelor de funcţii şi de personal pe anul 2016, valabile în luna ianuarie 2016.

13.

1972/2016

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27572,31/2015,2016 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Oradea. 2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1545/2016 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa. 3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1646/2016 privind constatarea

calităţii de membri de drept ai comisiilor de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor. 4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.1540/2016 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin. 5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1545/2016 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov.

14.

1933/2016

PLÂNGERE PREALABILĂ: Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 920/2016 cu privire la plângerea prealabilă formulată de doamna GHERMAN PATRICEA, candidată la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii organizat în perioada 30 iunie – 6 octombrie 2015, împotriva Hotărârii nr. 1211/24.11.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

15.

1618/2016

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 204/2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

16.

1576/2016

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr.1550/2016 privind participarea reprezentantului Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 71-a sesiune plenară a GRECO, care va avea loc în perioada 14-18 martie 2016.

17.

1947/2016

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 7/29214/2015 privind propunerea doamnei AIDA POPA, reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni privind organizarea la Bucureşti în cursul anului 2016 a Reuniunii Plenare a Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE), precum si a unei conferinţe internaţionale cu tema “Autoritatea judecatorească – punte de echilibru între autoritatea legislativă şi autoritatea executivă, în dialogul interinstituţional în consolidarea societăţii moderne în România”.

18.

1948/2016

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 1784/2016 privind aprobarea participării Institutului Naţional al Magistraturii, în calitate de partener co-beneficiar, la trei proiecte cu finanţare europeană nerambrusabilă.

19.

1957/2016

Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 10/400/2016 privind Raportul de progres privind implementarea SNA, în considerarea Planului naţional de acţiune.

20.

1970/2016

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4/25789/2015 privind ocuparea posturilor vacante de personal asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii.

21.

2036/2016

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 574/2016 privind implementarea Deciziei-cadru 2008/913/JAI privind combaterea anumitor forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului penal.

22.

2038/2016

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 1681/2016 cu privire la solicitarea Ministerului Justiției referitoare la art. 96 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.

 

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 28 IANUARIE 2016 ORA 11:00

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1.

28125/2015

INSPECŢIA JUDICIARĂ: Raportul Inspecției Judiciare nr. 4204/IJ/2592/DIJ/2015 privind identificarea practicii judiciare şi administrative neunitare în aplicarea procedurii în camera preliminară, reglementată de dispozițiile art.342-348 Cod procedură penală la toate curțile de apel şi instanțele arondate acestora.

2.

28377/2015

INSPECŢIA JUDICIARĂ: Raportul Inspecţiei Judiciare nr 6003/IJ/3555/DIJ/2015 privind stabilirea practicii instanțelor de judecată competente să soluţioneze cauzele în materia restituirii în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România, referitoare la aplicarea dispozițiilor art.24 şi art. 25 din Legea nr. 554/2004.

 

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: