MAI/ BI Ședință de evaluare a stadiului de îndeplinire a obiectivelor Ministerului Afacerilor Interne

Read Time5 Minute, 16 Second
R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

 

 

BULETIN INFORMATIV

Nr. 30 din 1 februarie 2016

 

Luni, 1 februarie a.c., la sediul MAI, ministrul afacerilor interne, Petre Tobă, a condus o ședință operativă de evaluare a modului de îndeplinire a obiectivelor și priorităților care decurg din Programul de guvernare, Strategia Națională de Apărare, Strategia Națională de Ordine Publică și celelalte strategii sectoriale, din domeniul Ministerului Afacerilor Interne.

În domeniul creșterii gradului de siguranță a cetățeanului, în perioada decembrie 2015-ianuarie 2016 a fost pus în practică Planul de măsuri Sărbători de iarnă în siguranță, în toată această perioadă nefiind înregistrate evenimente deosebite, fiind asigurat cel mai înalt climat de siguranță și securitate din ultimii 5 ani.

Această acțiune derulată la nivel național s-a concretizat în intervenția la peste 113.000 de evenimente în domeniul ordinii publice, întocmirea a  aproximativ 23.300 dosare penale și aplicarea a peste 400.000 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 100 de milioane de lei. În domeniul situațiilor de urgență au avut loc peste 79.000 de intervenții la incendii, descarcerări, intervenții medicale de urgență, fiind salvate 1.128 de persoane.

Referitor la monitorizarea acestui obiectiv principal al MAI, ministrul afacerilor interne a anunțat că până la sfârșitul acestei luni va avea loc o nouă evaluare a situației operative la nivel național, din punct de vedere al creșterii gradului de siguranță al cetățeanului.

În ceea ce privește obiectivul de optimizare a mecanismelor funcționale ale IGSU este în derulare o analiză de sistem privind principalele disfuncționalități ale sistemului de management în situații de urgență, inclusiv a cadrului legal din domeniu. În perioada următoare vor fi făcutedemersuri legislative pentru armonizarea, unificarea și simplificarea legislației în domeniu, cât și pentru creșterea eficienței acțiunilor preventive și de intervenție la situații de urgență.

Referitor la obiectivul de asigurare a desfășurării în bune condiții a alegerilor locale și parlamentare, a corectitudinii și transparenței acestora, MAI, în calitate de co-inițiator, a avut deja întâlniri cu reprezentanții Autorității Electorale Permanente (AEP), în vederea asigurării funcțiilor de sprijin, inclusiv în elaborarea a 6 proiecte de Hotărâri de Guvern privind alegerea autorităților publice locale și 9 Hotărâri ale Președintelui AEP.

Menționăm că Autoritatea Electorală Permanentă este  instituția responsabilă de organizarea și desfășurarea alegerilor.

În cadrul obiectivului de combatere a criminalității organizate, transfrontaliere, a terorismului și fenomenului radicalizării și migrației ilegale a fost elaborat un Plan de măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor din cele 6 centre ale IGI.

În scopul eficientizării activității desfășurate în acest domeniu, din dispoziția ministrului afacerilor interne a fost numită o nouă conducere a Inspectoratului General pentru Imigrări.

Totodată, la nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră sunt pregătite 2 centre integrate, pentru a fi utilizate în cazul unui aflux de refugiați. În acest domeniu MAI are în curs de elaborare acte normative pentru gestionarea unor posibile situații de criză în domeniul imigrației.

Pentru îndeplinirea tuturor acestor obiective prioritare ale MAI au fost dispuse o serie de măsuri în planul asigurării resurselor umane, tehnice și logistice, cele mai importante privind încadrarea de personal și dotările logistice.

În luna ianuarie 2016, ministrul afacerilor interne, Petre Tobă,  a aprobatPlanul de reducere a deficitului de personal la nivelul structurilor MAI, prima etapă fiind aceea de trecere a unui număr de 1.000 de agenți de poliție/subofițeri/maiștri militari în corpul ofițerilor. Procedurile de concurs vor fi inițiate în această lună. De asemenea, începând cu 15 februarie a.c. se vor demara procedurile de încadrare cu recrutare din sursă externă pentru un număr de peste 2.000 de posturi destinate structurilor operative ale MAI.

Pe linia asigurării logistice și eficientizării activităților structurilor MAI, în perioada analizată au fost recepționate 22 de obiective de investiții, printre care modernizarea a 15 sedii de poliție și 4 sedii ale IGSU. Totodată, s-au inițiat activitățile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiecte de investiții la alte 25 de clădiri reprezentând secții de poliție, sedii ale IGPF, IGJR, IGSU și IGI.

De asemenea conducerea MAI a aprobat inițierea demersurilor pentru reabilitarea a 7 centre de arest și construcția unui centru de reținere și arest preventiv suprateran la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Alte posturi de poliție urmează a fi reabilitate în cadrul unor programe comune care vor fi derulate cu Republica Moldova, Bulgaria, Ucraina și Serbia.

În această perioadă a fost întocmit un Program de dotare cu armament și echipament de protecție a personalului, constând în dotarea cu peste 300 de veste antiglonț și armament performant. De altfel, structurilor operative ale MAI le-au fost puse la dispoziție peste 100 de pistoale calibru 9 mm, prin distribuție de la structurile neoperative de la nivelul aparatului central al ministerului.

Totodată, s-a continuat procesul de recepție și punere la dispoziția structurilor operative ale MAI a 1.152 de mijloace de mobilitate reprezentând 985 de autovehicule și 167 de ambarcațiuni, achiziționate din fonduri bugetare sau programe europene.

Totodată, conducerea MAI a aprobat inițierea derulării achiziției de autovehicule pentru anul 2016 în sumă de 23 milioane lei, din venituri proprii și de la buget.

O altă prioritate a MAI la începutul mandatului ministrului Petre Tobă, a reprezentat-o asigurarea bugetului necesar pentru plata drepturilor salariale ale personalului, asigurarea normelor de echipare și de hrană, decontării transportului la și de la locul de muncă și plata majorării salariale de 75% pentru personalul care desfășoară activități în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile, în care, în conformitate cu legislația în vigoare, nu se lucrează.

În domeniul legislativ, MAI a elaborat peste 80 de acte normative pentru eficientizarea activității de creștere a gradului de siguranță a cetățenilor, în domeniile siguranței rutiere, pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor, prevenirea consumului și traficului de droguri și precursori, în domeniu imigrației sau privind acceptarea donațiilor și sponsorizărilor în MAI. Dintre acestea, 15 au fost adoptate, 47 sunt în curs de adoptare, restul fiind la stadiu de proiect legislativ.

MAI a definitivat proiectul de modificare a Legii 360/2002 privind statutul polițistului în ceea ce privește evaluarea polițiștilor și a contribuit la elaborarea actelor normative subsecvente din domeniul pensiilor militare, acestea din urmă fiind în transparență decizională.

Analiza realizată astăzi a vizat perioada decembrie 2015 – ianuarie 2016, din dispoziția ministrului afacerilor interne astfel de evaluări urmând să aibă loc lunar.

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: