Comunicat de presă referitor la Conferinţa privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod penal şi Noului Cod de procedură penală

Read Time2 Minute, 12 Second

În perioada 11 – 12 februarie 2016, în Aula Institutului Naţional al Magistraturii, va avea loc Conferinţa privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod penal şi Noului Cod de procedură penală, organizată în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale”/”Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative and institutional challenges”, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de Promotor de Proiect, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Conferinţa este ultima din seria de opt activităţi similare organizate de Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii în cadrul proiectului amintit. La evenimentele precedente au participat peste 500 de judecători, procurori, avocaţi şi grefieri.

La conferinţă vor susţine prelegeri experţi români – reputaţi practicieni şi teoreticieni în domeniu, dar şi un expert internaţional desemnat de Consiliul Europei, unul dintre partenerii împreună cu care Consiliul Superior al Magistraturii implementează acest proiect. Detalii privind temele abordate se găsesc în agenda ataşată.

Accesul este permis invitaţilor şi persoanelor înscrise în lista participanţilor.

Orice alte persoane interesate pot urmări lucrările conferinţei on-line, aceasta urmând a se transmite în direct pe site-ul Institutului Naţional al Magistraturii www.inm-lex.ro, accesul fiind nerestricţionat şi gratuit.      

 

Informaţii despre proiect

Proiectul are ca principal obiectiv consolidarea capacității sistemului judiciar din România prin asigurarea resurselor financiare necesare formări profesionale adecvate a magistraţilor, precum și consolidarea capacității instituționale a CSM, INM, SNG, Inspecției Judiciare și Ministerului Public prin furnizarea echipamentelor necesare îmbunătățirii desfășurării activităților specifice. Proiectul beneficiază de un buget total de 3.734.426 euro și va fi implementat până la sfârșitul lunii aprilie 2017.

Cele peste 260 de activităţi de formare organizate în cadrul proiectului – seminarii, workshop-uri și conferințe – în domenii de interes pentru sistemul judiciar – noile coduri, unificarea practicii judiciare, management judiciar, jurisprudența CEDO, etică, domenii specifice activității Inspecției Judiciare, medierea în cauze penale și civile, precum și în domenii privind creșterea eficienței activității personalului auxiliar – de exemplu managementul timpului și al cauzelor – au generat un real interes din partea magistraților și profesioniștilor dreptului. În anul 2015 au participat peste 7000 de magistraţi, avocaţi, grefieri şi alte categorii profesionale incluse în publicul ţintă al proiectului, ceea ce subliniază complexitatea derulării acestui proiect amplu şi nevoia de formare la nivel de sistem.

Informaţii detaliate privind Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 şi proiectele implementate de CSM se găsesc pe paginile de internet ale Consiliului http://www.norwaygrants.csm1909.ro, Ministerului Justiţiei http://norwaygrants.just.ro şi www.norwaygrants.org.

 

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: