News: INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele și actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 10 februarie, ora 10.00

Read Time5 Minute, 30 Second

GUVERNUL ROMÂNIEI

Data: 10.02.2016

 

INFORMAŢIE DE PRESĂ

privind proiectele și actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 10 februarie, ora 10.00

 

 1. PROIECTE DE LEGE
 2. PROIECT DE LEGE privind ordinul european de protecție, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

 1. HOTĂRÂRI
 2. HOTĂRÂRE pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
 3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.1 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 9 decembrie 2014 şi 3 august 2015 şi la Luxemburg la 22 iulie 2015, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti-etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009
 4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2015 şi la Paris la 7 septembrie 2015 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007
 5. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit.a) şi b) din anexa nr.3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015
 7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia cu privire la eliminarea obligației vizei pentru titularii de pașapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la New York, la 24 septembrie 2015
 8. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, judeţul Harghita
 9. HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea Militară 0756 Ploieşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 10. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea Militară 0596 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 11. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecției obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
 12. HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016
 13. HOTĂRÂRE pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016
 14. HOTĂRÂRE privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2016
 15. HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfășurări a alegerilor locale din anul 2016
 16. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelelor şi a condițiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016
 17. HOTĂRÂRE privind numerotarea circumscripțiilor electorale județene şi a circumscripțiilor electorale a municipiului București pentru alegerile locale
 18. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Secţiunea 2A Ogra – Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional “Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”
 19. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.416/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării “Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 0+000 la km 8+700 pe teritoriul localităţilor Gilău şi Gârbău din judeţul Cluj”, din cadrul obiectivului de investiţie “Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Oradea”, precum şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 416/2014
 20. HOTĂRÂRE privind reglementarea regimului juridic al unui imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru completarea unor acte normative

 

III. MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Înţelegerii privind prelungirea valabilităţii Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind asistenţa medicală pentru membrii forţelor armate şi dependenţii lor
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului Adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, deschis spre semnare la Riga, la 22 octombrie 2015
 3. MEMORANDUM cu tema: Notă mandat privind negocierea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în valoare de 1 miliard euro în vederea finanţării parţiale a contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL)
 4. MEMORANDUM cu tema: Depășirea limitei plăților restante cumulate pe anul 2016 pentru Ministerul Transporturilor
 5. NOTE
 6. NOTĂ privind organizarea de către România a Olimpiadei Internaționale de Matematică, ediția 2018
 7. NOTĂ privind descrierea procesului de acordare şi retragere a titlului de doctor
 8. NOTĂ privind măsurile din punct de vedere al susținerii financiare pentru persoanele afectate în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 la clubul Colectiv
 9. NOTĂ privind măsurile care au fost luate din punct de vedere al susținerii financiare pentru persoanele afectate în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015
 10. NOTĂ referitoare la Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2016

 

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE referitoare la ordonanțele emise în temeiul Legii nr.346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
 3. INFORMARE privind proiectul Programului legislativ al Guvernului pentru anul 2016
 4. INFORMARE privind proiectul Listei priorităților legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2016
 5. INFORMARE referitoare la ”Țintele Sociale ale Strategiei 2020”

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. Punctele de vedere cu privire la 16 propuneri legislative parlamentare
 3. Punctele de vedere asupra unor proiecte de legi inițiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară la data de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile inițiatoare
 4. Punctele de vedere asupra unor propuneri legislative inițiate de deputați sau senatori, aflate în procedură parlamentară la data de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate.

 

Biroul d

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: