News:COOPERARE POLIŢIENEASCĂ PRIN INTERMEDIUL UNITĂŢII NAŢIONALE EUROPOL

Read Time1 Minute, 26 Second

Unitatea Naţională Europol din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională al Inspectoratului General al Poliției Române participă activ în proiecte şi operaţiuni internaţionale, pentru combaterea şi prevenirea criminalităţii, prin obţinerea şi transmiterea de date şi informaţii către Europol şi partenerii externi.

Activitățile de cooperare internațională desfășurate la nivelul Unităţii Naţionale Europol au ca obiectiv sprijinirea autorităților de aplicare a legii române și străine, în vederea prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere.

Un aspect important al activităţii Unităţii Naţionale Europol l-a constituit contribuţia în cadrul dosarelor de analiză existente la nivelul Europol. Astfel, în 2015, urmare a informaţiilor primite din partea autorităţilor de aplicare a legii de la nivel naţional, au fost transmise 1.087 de contribuţii.

Un număr semnificativ de ofițeri de legătură români au fost trimişi în misiuni operative în străinătate, acordând sprijin în combaterea criminalităţii generate de cetăţenii români.

Exemplificând, finalizarea Operațiunii NEXUS din Marea Britanie, în luna septembrie 2015, a dus la scăderea a solicitărilor de asistență transmise de ofițerii români de suport operativ. Astfel de misiuni au devenit de acum o practică frecventă cu ţări precum Franţa, Marea Britanie, Germania, în anul 2015 fiind dezvoltate proiecte comune şi cu Norvegia, Elveţia și Slovenia.

Au fost soluţionate cu succes numeroase operaţiuni internaţionale, pe linia traficului de droguri, proprietăţii intelectuale, vânzărilor fictive de auto prin intermediul internetului, furturilor auto, armelor şi explozivilor, spălării de bani, criminalităţii informatice, pornografiei infantile, furturilor, falsificării mijloacelor de plată electronică, fraudelor de accize, migrației ilegale şi traficului de ființe umane.
Datorită poziției sale centrale în arhitectura securității europene, Europol acordă sprijin pe teren pentru operațiunile derulate de forțele de ordine, o platformă pentru schimbul de informații privind activitățile infracționale, fiind şi un centru de expertiză în materie de aplicare a legii.

About Post Author

Robert Williams

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: